​Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы

Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорларының міндеттемелерін өтеу қағидаларын бекіту туралы
Егемен Қазақстан
06.04.2017 2979
2

2015 жылғы 26 маусым                 №4-5/576           Астана қаласы

«Мақта саласын дамыту туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабы 18) тармақшасына сәйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорларының міндеттемелерін өтеу қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеу және фитосанитариялық қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр А.МАМЫТБЕКОВ


«КЕЛІСІЛГЕН»

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика

министрі ________________ Е. Досаев

2015 жылғы « »


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2015 жылғы 26 маусымдағы № 4-5/576 бұйрығымен бекітілген


Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорларының міндеттемелерін өтеу қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорлары­ның (бұдан әрі – қор) міндеттемелерін өтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалары) «Мақта саласын дамыту туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабы 18) тармақшасына сәйкес әзірленді және мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорларының міндеттемелерін өтеу тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) бағалар кестесі – кепілді төлемдер мөлшерлерін айқындау үшін қажетті және сапасына сәйкес белгілі бір кезеңге қор белгілеген мақтаның құнын қамтитын құжат;

2) еңсерілмес күш – форс-мажорлық жағдайлар: тараптардың болжауға және болдырмауға күші жетпейтін дүлей зілзалалар, табиғи және техногендік сипаттағы авариялар;

3) кепілді жағдай – қатысушы сақтауға қабылдаған шитті мақта және (немесе) мақта талшығы сапасының жойылу немесе нашарлау фактісінің басталғаны;

4) қатысу шарты – қор мен қатысушы арасында жасалатын шарт, соның негізінде соңғысы мақта қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесіне қатысады;

5) қатысушы – онымен қор қатысу шартын жасасқан және ол шарт қолданыстағы мақта өңдеу ұйымы;

6) мақта қолхатын ұстаушы – мақта өңдеу ұйымына шиттi мақтаны сақтауға және (немесе) бастапқы өңдеуге; мақта талшығын және мақта тұқымын сақтауға өткiзген мақта иесi; мақта қолхатында индоссамент жасалған жағдайларда – индоссат.

2. Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына

кепілдік беру қорларының міндеттемелерін өтеу тәртібі

3. Кепілді жағдай туындаған кезде өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша субсидиарлық жауапкершілік көтеретін қор мақта қолхатын ұстаушыға осы Қағидалардың 17 және 18-тармақтарына сәйкес есептелген қорға қатысушы бермеген мақтаның құнын ақшалай төлейді.

4. Қор кепілдігінің қолданылу мерзімі мақта қолхатында көрсетіледі. Егер мақта қолхатында кепілдік мерзімі көрсетілмесе, онда кепілдіктің қолданылу мерзімі қор мақта қолхатына жазба жасаған күннен бастап он екі айды құрайтын болады.

5. Осы қорға қатысушылар болып табылмайтын мақта өңдеу ұйымдарының мақта қолхаттары бойынша міндеттемелерінің орындалуына қор кепілдік бермейді.

6. Мақта қолхатын ұстаушылар болып табылатын, қордың кепілдігін алған адамдарға қатысушылардың мақта қолхаттары бойынша міндеттемелерін өтеуді қор осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырады.

7. Осы Қағидалардың 5-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, мақта қолхатын ұстаушы кепілді жағдай туындаған кезде қорға кепілді төлемді алу үшін жүгінеді.

Егер мақта қолхаты бойынша қордың кепілдік берген мерзім бітпеген жағдайда, мақтаны кепілдікке қойылған мақта саудасынан сатып алған мақта иелері немесе олардың уәкілетті өкілі (сенімхат негізінде) төлемді алу үшін қорға жүгіне алады.

8. Кепілді төлемді алу үшін қорға:

1) кепілді төлемді алу туралы талаппен еркін нысандағы өтініш;

2) мақта қолхатының немесе сауда-саттық нәтижелері туралы құжаттың және кепіл куәлігінің көшірмелері.

Қор талаптарды қанағаттандыру туралы шешім қабылдаған жағдайда жоғарыда көрсетілген құжаттардың түпнұсқалары ұсынылады;

3) мақта қолхатын ұстаушының облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарына жазған өтінішінің (шағымының) көшірмесі және осы өтініш (шағым) бойынша қатысушыны тексеру нәтижелері бойынша мақта саласындағы мемлекеттік инспектор толтырған актінің көшірмесі. Осы тармақшада көрсетілген құжаттар қатысушыға уақытша басқаруды енгізген кезде берілмейді;

4) егер мақта қолхатын ұстаушы жеке тұлға болып табылса – жеке куәлiгiнiң (паспортының) көшiрмесi, ал егер заңды тұлға болып табылса – мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктiң* немесе анықтаманың көшiрмесi ұсынылады.

Ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.

9. Қор 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде мақта қолхатын ұстаушының талабын қарайды және оны қанағаттандыру не одан бас тарту туралы шешім шығарады. Қатысушыны уақытша басқаруды енгізген кезеңде мақта қолхатын ұстаушының талабын қарау кезінде қанағаттандыру не бас тарту туралы шешімді қор сақтаулы мақтаға уақытша әкімшілік түгендеу жүргізгеннен кейін шығарады. Талаптарды қарауға кепілді жағдайдың туындауына жол берген қатысушы тартылады.

10. Қор кепілді төлемді жүзеге асыру туралы талапты қанағаттандырудан:

1) кепілді жағдай туындамаған;

2) кепілді жағдайдың болуы еңсерілмес күштен туындаған жағдайда;

3) мақта қолхатын ұстаушының талабын қанағаттандыру және қатысушыдан берешекті өндіріп алу туралы сот шешімі болған;

4) мақта қолхатын ұстаушы қордың мақта қолхаты бойынша міндеттемелерді орындауы жөніндегі кепілдігінің қолданылу мерзімі өткеннен кейін жүгінген;

5) егер талапты қарау мерзімі ішінде қатысушы мақта қолхаты (кепілдік немесе қоймалық куәліктер) бойынша өз міндеттемелерін орындаған;

6) мақта қолхатында жазба жасалған күн, лауазымды адамның қолы және қордың мөртабаны көрсетіліп, қордың осы мақта қолхатына кепілдік беруі туралы мәліметтер қамтылған жазба болмаған;

7) кепіл туралы мәліметі жоқ мақта қолхатының тек қоймалық куәлігін ғана көрсеткен жағдайларда бас тартады.

11. Қатысушыдан берешекті өндіріп алу мақсатында мақта қолхаттарын ұстаушылардың сотқа жүгінуі сот шешімі шыққанға дейін кепілді төлемді жүзеге асыру туралы талаптарды қарауды тоқтата тұру үшін негіз болып табылады. Мақта қолхаттарын ұстаушылар мақта қолхатын ұстаушының талабынан бас тартқаны туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін кепілді төлемді алу үшін қорға жүгіне алады.

12. Міндеттемелердің орындалмауына жол берген қатысушыны уақытша басқаруды енгізу, қатысушыны қайта ұйымдастыру, қатысушыны мақта қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінен шығарып тастау қордың мақта қолхатын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудан бас тартуы үшін негіз болып табылмайды.

13. Қор мақта қолхатын ұстаушының талабын қанағаттандыру туралы шешім қабылдаған жағдайда қор шешім шығарылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде мақта қолхатын ұстаушыға кепілді төлемді жүргізеді.

14. Кепілді төлем мөлшерімен келіспеген жағдайда мақта қолхатын ұстаушы қордың шешіміне шағым жасау үшін сотқа жүгінеді.

15. Мақта қолхатын ұстаушыға қатысушы мақта қолхатын көрсеткенде бермеген мақта көлемінің ғана құны қайтарылады.

16. Қор жыл сайын өз кепілдіктері қолданылуының бүкіл кезеңіне мақтаға арналған бағалар кестесін бекітеді, сол бойынша кепілді төлемдер жүргізіледі. Қор бағалар кестесіне өзгерістер енгізе алады, бірақ бұрын берілген кепілдіктерге қордың кепілдік беру сәтінде қолданыста болған бағалар кестесі бойынша есептік баға қолданылады. Бағалар кестесін қор мақта нарығында қалыптасқан бағаларды ескере отырып бекітеді және халықаралық мақта биржаларының ресми жарияланған баға белгілеулері назарға алынуы мүмкін.

17. Кепілді төлем мақта қолхатын ұстаушыға берілмеген мақта көлемінің көрсеткіштері мен қор бекіткен бағалар кестесі бойынша бір тонна мақта құнының туындысы ретінде айқындалады.

18. Мақта қолхатын ұстаушының қатысушы алдында мақтаны сақтау бойынша берешегі болған жағдайларда кепілді төлемнен мақтаны сақтау бойынша берешектің сомасы шегеріледі.

19. Кепілді төлем теңгемен жүзеге асырылады. Кепілді төлем қор мен мақта қолхатын ұстаушының өзара келісімі бойынша мақтамен жүзеге асырылуы мүмкін.

20. Қор мақта қолхатын ұстаушыға кепілдік төлемді жүзеге асыру жөніндегі міндеттемелерін орындағаннан кейін соңғысы оған тапсыру жазбасын жазу арқылы оны дереу қордың пайдасына қорға береді.

21. Мақта иесі кепілдікке қойылған мақта саудасының нәтижелері туралы құжаттар бойынша сауда нәтижелері бойынша тұтынушының құқықтарын беру арқылы қорға мақтаға меншік құқығын береді және қор қатысушыға кредит беруші құқығына ие болады.


Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 8 қыр­күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №12034 болып енгізілді.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ


2015 жылғы 30 сәуір                   №3-3/397                 Астана қаласы


Мал шаруашылығы салалары бойынша асыл тұқымдық өнімді

(материалды) есепке алу нысандарын бекіту туралы


«Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабы 26) тармақшасына сәйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес сүтті ірі қара мал шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес етті ірі қара мал шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес қаракөл шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес биязы жүнді, жартылай биязы жүнді және етті-майлы бағыттағы қой шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес жүнді, түбітті және сүтті бағыттағы ешкі шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес жылқы шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес шошқа шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес түйе шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес марал (бұғы) шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес құс шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес бал ара шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес балық шаруашылығындағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары;

13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес ұлттық тұқымдық иттердің асыл тұқымдық өнімін (материалды) есепке алу нысандары;

14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес асыл тұқымды орталықтардағы және асыл тұқымды малдың ұрығын өткізу жөніндегі дистрибьютерлік орталықтардағы асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі А.МАМЫТБЕКОВ


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 3-3/397 бұйрығына 1-қосымша


Сүтті ірі қара мал шаруашылығындағы асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары


1-нысан Асыл тұқымды бұқаның карточкасы

2-нысан Асыл тұқымды сиырдың карточкасы

3-нысан Сиырларды ұрықтандыруды және олардың төлдеуін есепке алу журналы

4-нысан Асыл тұқымды төлді өсіруді есепке алу журналы

5-нысан Сиырлардың сүтті және сүтті-етті бағыттағы өнімділігінің бағалау ведомосі

6-нысан Сиырлардың сүт беру және сүт өнімділігін бақылау журналы

7-нысан Сүтті және сүтті-етті өнімділік бағытындағы ірі қара малды селекциялық-асылдандыру жұмысының жиынтық ведомосі


Асыл тұқымды бұқаның карточкасы

1-нысан

___________________ ________________________

облыс аудан

толықтырушы тексерілуші негізгі Асыл тұқымды кітап – маркасы, том нөмірі

Шаруашылық Аты Шаруашылыққа келіп түскен күні « » 20 жыл

Бірдейлендіру нөмірі Туған күні Бірінші қолданылғандағы жасы, ай

Тіркеу нөмірі Туу типі Көрмелердегі наградалары

Тұқымы Туған жері Түсі

Тұқымдылығы Табыннан шығарылған күні және себебі « » 20 жыл1. Шығу тегі

Аты ЕНЕСІ Енесінің өнімділігі ӘКЕСІ Ұрпағының сапасы бойынша бағалау

Бірдейлендіру нөмірі жыл сауы-лым күн Үш жүз бес күнге сүтті-лігі, кило-грамм май ақуыз бағаланған жылы баға-лау әдісі ұрғашы төлінің саны сауын маусымы Үш жүз бес күнде айырмашылық ±

Тіркеу нөмірі пайыз килограмм сүттілігі, кг құра-мы,

пайыз сүті бойынша майлы

лығы бойынша Ақуызы бойынша

Асыл түұымды кітапта - маркасы, том нөмірі пайыз килограмм

Тұқымы май ақуыз

Тұқымдылығы 1 кило-грамм пай-ыз пайыз

Желі 2

Тірідей салмағы, килограмм 3

Жасы, жыл 4

Кешенді класы (селекциялық индекс*) Х 5

ең жоғарғы

орташаАты Енесінің енесі (ЕЕ) Енесінің енесі (ЕЕ) өнімділігі Енесінің әкесі (ЕӘ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Әкесінің енесінің (ӘЕ) өнімділігі Әкесінің әкесі(ӘӘ)

Бірдейлендіру нөмірі жыл Сауын маусы-мы сауым, килограмм май, пайыз ақуыз, пайыз жыл Сауын маусымы сауым, килограмм май, пайыз ақуыз, пайыз

Тіркеу нөмірі

Асыл тұқымды кітап – маркасы, том нөмірі

Тұқым

Тұқымдылық ең жоғар-ғы ең жоғарғы

Жасы, жыл орташа орташа

Кешенді класы (селекциялық индекс*)Аты Енесінің ененсінің енесі (ЕЕЕ) Енесінің енесінің әкесі (ЕЕӘ) Енесінің әнкесінің енесі (ЕӘЕ) Енесінің әкесінің әкесі (ЕӘӘ) Әкесінің енесінің енесі (ӘЕЕ) Әкесінің енесінің әкесі (ӘЕӘ) Әкесінің әкексінің енесі (ӘӘЕ) Әкесінің әкесінің әкесі (ӘӘӘ)

Бірдейлендіру нөмірі

Тіркеу нөмірі

Асыл тұқымды кітап – маркасы, том нөмірі

Тұқым

Тұқымдылық

Жасы, жыл

Кешенді класы (селекциялық индекс*)2. Малдың дамуы 3.Ұрғашы төлінің сыртқы пішінін бағалау

Малдың жасы Тірі сал-мағы, килограмм Бағаланған жылы ________ Ұрғашы төлінің саны _______ бас

Желілік көрсеткіштері 1 Желілік көрсеткіштері 1

Туған кездегі Дене тұрқының типі желіннің атізіы

алты айлық Дене тұрқының мықтылығы артқы желінінің орналасу биіктігі

он екі айлық өсуі желіннің артқы жағының ені

он бес айлық денесінің тереңдігі алдыңғы үрпілерінің орналасуы

Қолданудың басында: құйымшағының ұзындығы артқы үрпілерінің орналасуы

екі жылда жамбас бұрышы үрпілерінің ұзындығы

үш жылда артының ені жанынан қарағандағы артқы аяқтарының орналасуы

төрт жылда желін тереңдігінің жай-күйі артынан қарағандағы артқы аяқтарының орналасуы

бес жылда желіннің алдыңғы жағының орналасуы тұяқтарының бұрышы                                          4. Ұрпағы бойынша бағалау                                                           5. Желінінің ерекшеліктері

Тіркеу

№ Ұрғашы төлі енесінің құрдастары ± енелерінің құрдас-тарының өнімділігіне Орташа көрсеткіштер

бас сауым кг май ақуыз пайыз Басының саны сауым, килограмм май ақуыз, пайыз сауым, килограмм май ақуыз, пайыз тәулігіне сүт өнімі, килограмм сауым уақыты, минут сүт беру жылдамдығы

килограмм /минут

пайыз килограмм пайыз килограмм пайыз килограмм

Бұқаның

Әкесінің

енесінің әкесі6. Ұрпақ беру қабілеті

Жыл Эякуляттар саны Ұрық алынды, милилитр Жылына орташа Қолданылатын ұрық саны, доза Ұрық алу басталған күн Ағымдағы жылы ұрық алынды, доза Жұмсалған ұрық барлығы, доза Соның ішінде облыс аралық алмасу, доза Облыс көлемінде ұрықтандыру, доза Аналықтарды ұрықтандыру, бас Олардан ұрықтанғаны Бір жыл ішінде

төлдегені, бас Алынған төл

эякуляттар көлемі Ұрық концентрациясы, милиард/ милилитр ұрықтардың белсенділігі (қозғалғыштығы), пайыз Барлығы Соның ішінде бі-рінші ұрықтандыр-ғаннан (ұрықтан-дыру қабілеттілігі) Барлығы Соның ішінде

бас пайыз еркек

бұзау ұрға-шы бұзау


7. Малдардың орнын ауыстыру

Қайдан (шаруашылық атауы) Қайда (шаруашылық атауы) Күні (ай, жыл) Жасы (жыл, ай) Тірі салмағы, килограмм Орнын ауыстырудың мақсаты
8. Көрмеге қатысуы 9. Асыл тұқымды кітап жазу туралы бұйрық 10. Селекционердің белгілері

«_____»__________________ 20________ жыл

Малдың денсаулығының жағдайы


2-нысан

Асыл тұқымды сиырдың карточкасы

___________________ ________________________

            облыс                 аудан

Шаруашылық Аты Асыл тұқымды кітап – маркасы, том номер

Бірдейлендіру нөмірі Туған күні Шаруашылыққа келіп түскен күні « » 20 жыл

Тіркеу нөмірі Туу типі Көрмелердегі наградалары

Тұқымы Туған жері Түсі

Тұқымдылығы Шығарылған күні және себебі « » 20 жыл1. Шығу тегі

Аты ЕНЕСІ Енесінің өнімділігі ӘКЕСІ Ұрпағының сапасы бойынша бағалау

Бірдейлендіру нөмірі жыл Сауын маусымы күн 305 күндегі сауымы, килограмм май ақуыз Бағалау жылы Бағалау әдісі Ұрғашы төлінің саны Сауын маусымы 305 күнде айырмашылық ±

Тіркеу нөмірі пайыз килограмм Сауымы, кг құрамы, пайыз Сауы-мы бойын-ша майы бойын-ша ақуызы бойынша

Асыл тұқымды кітап – маркасы, том нөмірі пайыз килограмм

Тұқым майы ақ-уызы

Тұқымдылық 1 килог-рамм пайыз пайыз

Жасы, жыл 2

Кешенді класы (селекциялық индекс*) 3

Бірдейлендіру нөмірі 4

Тіркеу нөмірі Х 5

ең жоғарғы

орташаАты Енесінің енесі(ЕЕ) Енесінің енесі (ЕЕ) өнімділігі Енесінің әкесі (ЕӘ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Әкесінің енесі (ӘЕ) өнімділігі Әкесінің әкесі (ӘӘ)

Бірдейлендіру нөмірі жыл Сауын маусымы сауым, кило-грамм май, пайыз ақуыз, пайыз жыл Сауын маусымы сауым, кило-грамм май, пайыз ақуыз, пайыз

Тіркеу нөмірі

Асыл тұқымды кітап – маркасы, том нөмірі

Тұқым

Тұқымдылық ең жо-ғарғы ең жо-ғарғы

Жасы, жыл орташа орташа

Кешенді класы (селекциялық индекс*)


Аты Енесінің енесінің енесі (ЕЕЕ) Енесінің енесінің әкесі (ЕЕӘ) Енесінің әкесінің енесі (ЕӘЕ) Енесінің әкесінің әкесі (ЕӘӘ) Әкесінің енесінің енесі (ӘЕЕ) Әкесінің енесінің әкесі (ӘЕӘ) Әкесінің әкесінің енесі (ӘӘЕ) Әкесінің әкесінің әкесі (ӘӘӘ)

Бірдейлендіру нөмірі

Тіркеу нөмірі

Асыл тұқымды кітап – маркасы, том нөмірі

Тұқым

Тұқымдылық

Жасы, жыл

Кешенді класы (селекциялық индекс*)2. Тірі салмағы

Туған кезде 6 12 18 Бірінші рет ұрықтандырылғандағы жасы, ай Бірінші рет төлдегендегі жасы, ай
3. Сүт өнімділігі                              ЖылдарКөрсеткіштер 20__ 20__ 20__ 20___ 20___

     Жыл-  

     дар
Сауы-

лым

айлары 20___ 20___ 20___ 20___ 20___

сауым, килограмм май, пайыз бір пайыз сүт сауым, килограмм май, пайыз бір пайыз сүт сауым, килограмм май, пайыз бір пайыз сүт сауым, килограмм май, пайыз бір пайыз сүт сауым, килограмм май, пайыз 1 пайыз сүт

Санақ бойынша сауылымы бірінші

екінші

Сауылымға дейінгі суалту күні үшінші

Сервис кезеңі, күн төртінші

Сауылатын күндер бесінші

Сауын маусымындағы алынған сүт, килограмм алтыншы

305 күн сауын маусымында алынған сүт, килограмм жетінші

Орташа май , пайыз сегізінші

тоғызыншы

Орташа ақуыз, пайыз оныншы

Бір пайыз сүт көлемі, килограмм Об бірінші

Сүт майының көлемі, килограмм Он екінші4. Сиыр желінінің ерекшеліктері 5. Көрмелердегі наградалары 6. Экстерерінің негізгі кемшіліктері

Тәуліктік сауым_____________килограмм Балдық бағалау

Сауымның тоқсандар бойынша арақатынасы

АртС АлдС

Сауым уақыты_______минут АртО АлдО

Сауым жылдамдығы _________килограмм/минут


Қолмен қалғанын сауу _________миллилитр7. Асыл тұқымдық қолдану

Сиырларды нәтижелі ұрықтандыру Жіберілген күні Төлдеген күні Төлдеуінің саны Төл Желілік көрсеткіштері 1 2 Желілік көрсеткіштері 1 2

күні қолдан / табиғи саны бойынша нешінші бұқаның тіркеу пйыз тұқымы жынысы Бұзаулардың бірдейлендіру нөмірі туғандағы тірі салмағы белгілеу

дене бітімінің типі желінің атызы

дене бітімінің мықтылығы желінінің артқы жағының орналасу биіктігі

бойы желінінің артқы жағының ені

кеудесінің тереңдігі алдыңғы үрпілерінің орналасуы

құйымшақтың ұзындығы артқы үрпілерінің орналасуы

жамбасының бұрышы үрпілерінің ұзындығы

артының ені жанынан қарағандағы артқы аяқтарының орналасуы

желін тереңдігінің жай-күйі артынан қарағандағы артқы аяқтарының орналасуы

желінінің алдыңғы жағының орналасуы тұяқтарының бұрышы

8. Сиырларды желілік бағалау

Егу, зерттеу, ауру атаулары Ветеринардың қолы (анық)


3-нысан

Облыс

Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________


Сиырларды ұрықтандыруды және олардың төлдеуін есепке алу журналы

20___жылы (20___жылы ұрықтандырылған және төлдеген)

р/с № Аты Тіркеу нөмірі Төлдеген күні Төлдің жынысы Төлдің тірі салмағы, килограмм Бірдей-лендіру нөмірі Ұрықтандыру

бірінші

күні аты бұқаның тіркеу нөмірі тұқымы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ұрықтандыру Жіберілген күні Ағымдағы жылдағы төлдеу

екінші Нәтижелі жоспар-ланған нақты күтілген нақты

күні аты бұқаның тіркелген нөмірі тұқымы күні аты бұқаның тіркелген нөмірі тұқымы

12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24

4-нысан

Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________

Асыл тұқымды төлді өсіруді есепке алу журналы


Жауапты: ______________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты

(жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)

Қызметі __________________________

р/с

Аты Бірдейлендіру нөмірі Тіркеу нөмірі жынысы Айлық жасындағы тірі салмағы, килограмм Алғаш ұрықтандырғандағы

алты Он екі Он сегіз жасы,

ай және күн тірі салмағы,

килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5-нысан

Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________


Сүтті және сүтті-етті өнімділік бағытындағы сиырларды бағалау ведомосі


________________________________________________________________________бойынша

                                       ферманың (бөлімшенің) атауы

Жауапты:

Қызметі

Т.А.Ә.(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты

(жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)

Р/с № Сиырдың аты Жеке нөмірі Туған күні Тұқым Тұқымдылығы

Енесі Әкесі

Аты, жеке нөмірі Тұқым Тұқымдылығы Аналық ұясына қатынасы класс аты, жеке. нөмірі Тұқымы

Тұқымдылығы

класы категориясы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


талық ізге қатынасы Тірі салмағы, кг Дене бітімінің балы Оның ішінде Сүт беру жылдамдығы, кг/мин Желін пішіні Соңғы аяқталған немесе қысқартылған сауылым маусымындағы сүттілік Бағаланған сүт өнімділігі

желін Аяқтары

күндер Сауын маусымы толық сауылым дағы сүттілік, килограмм 305 күндегі немесе қысқартылған сауын маусымындағы сүттілік Қайсы сауылым маусымы 305 күндегі орташа сүттілік килограмм Бірнеше сауын маусымындағы

Сүттілік, килограмм сүттің сүттің құрамындағы 1 класс стандартымен салыстыр-ғандағы өнімнің деңгейі пайыз

Суалу сауу сервис- кезен майлылығы ақуызы майы ақуызы

пайыз кило-грамм пайыз килограмм пайыз килограмм пайыз килограмм

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Бірінші бұзаулағандағы жасы, ай Соңғы мерзімі Ұрғашы төл саны Белгілер бойынша сиырларды баллмен бағалау Кешенді класс Ұрғашы төлінің класын есепке алғандағы класы Тағайындау 

генотипке фенотипке Барлығы

класы Әкесі-жақсарт-қыш жиынтығы Сүт өнімділігі тірі салмағына экстерьеріне сүт беру жылдамдығына жиынтығы

бұзау-лағандағы ұрықтанды-рылғандағы элита-рекорд элита енесінің әкесінің сүттілік бойынша майлылығы бойынша негізгі қосымша

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


6-нысан

Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________


Сиырлардың сүт беру және сүт өнімділігі ерекшеліктерін бақылау журналы

________________________________________________________________________ бойынша

ферма (бөлімше) атауы


Жауапты:

Қызметі :

____________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты

(жеке басын куәландыратын құжатта бар


Сауылым маусымы айлары бойынша бақылау сауымының актісі

№ Сауын маусымы айлары

Бірінші барлығы Сүт сапасы Екінші Барлығы Сүт сапасы Үшіншіші Барлығы Сүт сапасы

бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз
№ Сауын маусымы айлары

Төртінші барлығы Сүт сапасы Бесінші Барлығы Сүт сапасы Алтыншы Барлығы Сүт сапасы

бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май пайыз ақуыз пайыз бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз№ Сауын маусымы айлары

Жетінші барлығы Сүт сапасы Сегізінші барлығы Сүт сапасы Тоғызыншы барлығы Сүт сапасы

бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз№ Сауын маусымы айлары

Оныншы бар-лығы Сүт сапасы Он бірінші барлығы Сүт сапасы Он екінші бар-лығы Сүт сапасы

бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз бірінші

сауым екінші

сауым үшінші сауым май

пайыз ақуыз пайыз№ Сауылған күндер саны Толық сауын маусымындағы сауылған сүт, килограмм

305 күніндегі сауын маусымындағы сауылған сүт, килограмм

Сауым сүті, килограмм Сүт құрамында

май ақуыз

пайыз килограмм пайыз килограмм


7-нысан

Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________


Сүтті және сүтті-етті өнімділік бағытындағы ірі қара малдың селекциялық-асыл

тұқымдық жұмыстар есебінің жиынтық ведомосі


20____жылғы 1 қазаннан 20_____жылғы 1 қазанға дейін

Шаруашылық басшысы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы

Мал шаруашылығы маманы             (жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты

             (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы


Сүт және сүт-ет өнімділік бағытындағы ірі қара малды бағалау нәтижесінің жиынтық ведомосі кестелерін толтыруға

арналған нұсқаулық

Сүт және сүт-ет бағыттағы ірі қара малды бағалау нәтижесінің жиынтық ведомосі жеке және заңды тұлғалармен жасалады. Асыл тұқымды жұмыстың нәтижелері туралы есеп 1 қазан кезеңіне жасалады.

Жыл сайын осы нысан бойынша сүт және сүт-ет бағыттағы ірі қара малдың барлық өсірілетін түрлері және типі есепті кезеде есепке алынады.

Әр шаруашылық аясында жиынтық ведомость өсірілетін ірі қара малдың әр тұқымы бойынша бөлек жасалады.

Барлық кестелер анық және ұқыпты толтырылуы тиіс. Барлық кестенің тиісті көрсеткіштері теңдестірілуі тиіс. Деректер қолданыстағы нұсқаулыққа сәйкес жүргізілген соңғы бағалау деректерінің негізінде дайындалады.

1-кесте – тұқымдық құрамы және табын құрылымы туралы деректер келтіріледі.

2-кесте – сиырларды төлдеу саны бойынша бөлу туралы деректер келтіріледі.

3-кесте – сиырлардың сүт өнімділігі бойынша сипаттамасы келтіріледі.

4-кесте – тиісті бағандар бойынша сиырлардың карточкаларынан сүт өнімділігінің көрсеткіштері топталады және жазылады.

5-кесте – тиісті бағандар бойынша тұмса сиырлардың карточкаларынан сүт өнімділігінің көрсеткіштері топталады және жазылады.

6-кесте – Сиырлардың 1 лактациядағы желін пішіні және сүт беру жылдамдығы бойынша сипаттамасы.

7-кесте – ұрықтандыру есебінің журналындағы деректерден (3-сүт нысан) сиырлар мен тайыншалардың ұрықтандырылуы туралы деректер келтіріледі.

8-кесте – барлық бағаланған сиырлардың басы бойынша толтырылады, тұмса сиырлардан басқа.

9-кесте – есепті жылы шығарылған сиырлар туралы деректер келтіріледі.

10-кесте – төлдерді өсіру сипаттамасы бойынша деректер келтіріледі.

11-кесте – есепті кезеңде төл сатқан шаруашылықтармен толтырылады.

12-кесте – ұрықтандыру көлемі және мал басы туралы деректер келтіріледі.

13-кесте – будандастыру нәтижесі келтіріледі.

14-кесте – тұқымдық бұқа және толықтырушы бұқашықтар тізімі келтіріледі.

15-кесте – табындағы аналықтардың генеологиялық құрылымы туралы деректер келтіріледі.

16-кесте – бұқалардың енелері тобына іріктелген жоғары өнімді сиырлардың есебі келтіріледі.

17-кесте – асыл тұқымдық ұяға іріктелген шаруашылықтағы жоғары өнімді сиырлардың деректері толтырылады.

3-кестені толтыру ережесі:

3 кестенің 4 бағаны, 1 қатары = 2 кестенің 2 бағаны, 1 қатары - 2 кестенің 4 бағаны, 1 қатары

3 кестенің 4 бағаны, 2 қатары = 2 кестенің 3 бағаны, 1 қатары - 2 кестенің 4 бағаны, 1 қатары1-кесте – Ірі қара малдың тұқымдық құрамы

Жыныстық жас ерекшелік топтары Барлық мал, бас соның ішінде тұқымдар бойынша бөлінген, бас

таза тұқымдылар және төртінші ұрпақ аралас ұрпақтар

үшінші екінші бірінші

1 2 3 4 5 6

ірі қара малдың барлығы

соның ішінде:

өндіруші бұқалар

Табынды толықтырушы бұқашықтар

он екі айлық және одан үлкен бұқашықтар

сиырлар

он сегіз айдан үлкен тайыншалар және құнажындар

он екі-он сегіз айлық тайыншалар

алты –он екі айлық бұқашықтар

алты-он екі айлық тайыншалар2-кесте – Сиырларды төлдеу саны бойынша бөлу

Көрсет-кіштер Сиырлар барлығы, бас соның ішінде төлдеуі бойынша Төлдеген-дегі орташа жасы Негізгі табынға ауыстырылған құнажындар саны Бірінші төлдеген-дегі орташа жасы, күн

бір екі үш төрт бес алты жеті және одан жоғары

бар-лығы олардан сауын маусымы аяқталмаған

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Барлығы, бас

пайыз Х Х Х3-кесте –

Соңғы 305 күндік аяқталған сауын маусымындағы сүт өнімділігі және тірідей салмағы бойынша сиырлардың сипаттамасы

Малдар тобы Малдар тобының коды Сауын маусымы Барлығы, бас сүттілігі, килограмм Сүт майы Тірідей салмағы, килограмм

пайыз килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8

табын бойынша барлығы 1 Барлығы бас

бір сауылым

үш сауылым және одан жоғары

соның ішінде таза тұқымдылар және IV ұрпақ 2 Барлығы бас

бір сауылым

үш сауылым және одан жоғары4-кесте – Соңғы аяқталған сауын маусымындағы сиырлардың барлық басының сүт өнімділігі және сүт майлылығы бойынша сипаттамасы

305 күнге сауу бойынша сиырлар тобы Топтағы сиырлар саны, бас Соның ішінде сүттегі майлылығы (пайыз) бойынша сиырлар саны

3,20 төмен 3,20 – 3,39 3,40 – 3,59 3,60 – 3,79 3,80 – 3,99 4,00 – 4,19 4,20 – 4,39 4,40 – 4,59 4,60 – 4,79 4,80 – 4,99 5,00 және жоғары

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3000 дейін қоса алғанда

3001-3500

3501-4000

4001-4500

4501-5000

5001-5500

5501-6000

6001-6500

6501-7000

7001-7500

7501-8000

8001-8500

8501-9000

9001-9500

9501-10000

10001 және жоғары

Барлығы сиырлар5-кесте – Соңғы аяқталған сауын маусымындағы тұмса сиырлардың барлық басының сүт өнімділігі және сүт майлылығы бойынша сипаттамасы

305 күнге сауу бойынша сиырлар тобы Топтағы сиырлар саны, бас Соның ішінде сүттегі майлылығы (пайыз) бойынша сиырлар саны

3,20 төмен 3,20 – 3,39 3,40 – 3,59 3,60 – 3,79 3,80 – 3,99 4,00 – 4,19 4,20 – 4,39 4,40 – 4,59 4,60 – 4,79 4,80 – 4,99 5,00 және жоғары

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3000 дейін қоса алғанда

3001-3500

3501-4000

4001-4500

4501-5000

5001-5500

5501-6000

6001-6500

6501-7000

7001-7500

7501-8000

8001-8500

8501-9000

9001-9500

9501-10000

10001 және жоғары

Барлығы            6-кесте – 1- сауын маусымы сиырларының желін пішіні және сүт беру жылдамдығы бойынша сипаттамасы

Есепке алынған сиырлар саны, бас Бірінші топтан – желіні ванна тәріздес, тостаған тәріздес және дөңгелек пішінді екі топтан – сүт беру жылдамдығымен (килограмм/минут), бас

бас орташа тәуліктік сауым, килограмм орташа сүт беру жылдамдығы, кг/мин 0,99 дейін 1,0-1,39 1,40-1,69 1,7-1,99 2,0 және жоғары

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7-кесте – Сиырлар мен тайыншаларды ұрықтандыру, бас

Мал топтары Табында барлық, бас Олардан қолмен ұрықтанғаны және шағылыстырылғаны Бірінші ұрықтырғандағы тірі салмағы, килограмм Ұрықтандырылмай қалғаны 1 табысты ұрықтану саны Ұрықтанған тайыншалар жасы, ай Ұрықтанбай қалғандарының жасы, ай

Барлығы Оның ішінде қолдан Олардан жақсартқыш бұқалармен бар-лығы Олар-дан төлдегеннен соң үш ай асқандары Он беске дейін Он бес-он сегіз Он сегізден үлкен Он сегіз-жиырма төрт Жиырма төрттен үлкен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Сиырлар Х Х Х Х Х Х

Ұрықтану жасындағы

тайыншалар Х
8- кесте – Сиырларды өндірістік пайдалану


Сервис кезеңінің ұзақтығы Ұрықтану кезеңінің ұзақтығы

Барлығы, бас Орташа, күн тоқсан күннен аса бас Орташа, күн Елу бір-жетпіс күн, бас Жетпіс бір және одан көп күн, бас

1 2 3 4 5 6 7
9 -кесте – Сиырлар мен бірінші төлдеген сиырлардың шығарылуы


Мал топтары Барлығы шығарыл-ды, бас Соның ішіндегі шығарылу себебі, бас Табыннан шығарылған сиырлардың орташа жасы

төмен өнімділік аурулары басқа да себептер

гинекология-лық және қысыр қалуы желінінің тұяқтарының жарақаттану инфекциялық лейкоз

барлығы туберкулез бруцеллез

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

сиырлар

соның ішінде бірінші төлдегендер10- кесте – Төлдерді өсіру сипаттамасы, бас


Мал топтары Тіркелген малдардың орташа жасы, бас

алты он екі он сегіз

саны, бас килограмм саны, бас килограмм саны, бас килограмм

1 2 3 4 5 6 7

Бұқашықтар

Тайыншалар11- кесте – Сатылған асыл тұқымды төлдердің сипаттамасы


Мал топтары Есепке алу аралығындағы барлық сатылған төлдер саны, бас Олардан жасы, ай/килограмм

Он екі айға дейін орташа тірі салмағы Он екі-он бес ай орташа тірі салмағы Он бес - айдан жоғары орташа тірі салмағы

1 2 3 4 5 6 7 8

Барлығы

олардан бұқашықтар

Олардан жақсартқыш бұқалардан12- кесте – Шағылыстыру көлемі және мал саны


Жақсартылатын мал топтары (тұқым) Код Жақсартыла-тын мал топтары (тұқым) Код Жақсарту тұқымы бойынша қандылығы Қатар нөмірі Есепке алу аралығындағы сиырлар мен тайыншалар ұрықтандырыл-ды, бас Қолда бар малдың барлығы, бас соның ішінде

Сиырлар Бұқа-шықтар Тайыншалар

А Б В Г Д Е 1 2 3 4 5

Барлығы 1

Соның ішінде:

Елу пайыз (1 ұрпақ) 2

Елу пайыз

(«өз ішінде» өсіруден) 3

Елу пайыздан кем 4

Елу пайыздан жоғары 5


13- кесте – Шағылыстыру нәтижелері

Жақсарты-латын мал топтары (тұқым) Код Жақсар-ты-латын мал топтары (тұқым) Код


Жақсарту-шы тұқымы бойынша қандылығы Қатар нөмір Сиырлар өнімділігі

бірінші сауын маусымы үш және жоғары сауын маусымы Барлық сауын маусымы бойынша

бас Сүт өнімі,

кило-грамм май, пайыз тірідей салмағы, кило-грамм бас Сүт өнімі, кило-грамм май, пайыз тірідей салма-ғы, кило-грамм бас Сүт өнімі, кило-грамм май, пайыз тірі салма-ғы, кило-грамм

А Б В Г Д Е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Барлығы 1

Соның ішінде:

Елу пайыз (1 ұрпақ) 2

Елу пайыз (өсіруден «өз ішінде») 3

Елу пайыздан кем 4

Елу пайыздан жоғары 514- кесте – есеп жылындағы сиырлар мен тайыншалар ұрықтандырылған өндіруші бұқалар мен табынды толықтырушы бұқашықтарды тізімі


р/с № Аты Тіркеу нөмірі Тұқым Бұқының шешесінің өнімділігі Қолдану тәсілі Есептегі жылға сиырлар мен тайыншалар ұрықтанды

Ең жоғары сауылымдағы сауым, кг май, пайыз ақуыз, пайыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15- кесте – Бұқаның қажеттілігі бойынша аналық табынның генеалогиялық құрамы


р/с № Аты Тіркеу нөмірі Аналық мал, бас 1 сауын маусымы бойынша орташа өнімділік (305 күнде)

сиырлар барлық жастағы тайыншалар Сүт өнімі, килограмм май, пайыз тірі салмағы, килограмм сүт беру жылдамдығы,

килограмм/минут

барлық жастағы олардан бірінші төлдеген

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


16- кесте – Бұқалардың енелері тобына іріктеліп алынған ең жақсы сиырларды тіркеу


р/с № Аты Тіркеу нөмірі


Сиырлар әкесі Сиыр-лар жасы, жыл/ай

үш жүз бес күніндегі сауын маусымындағы сиырлардың өнімділігі сүт беру жылдамдығы килограмм/минутЖелінінің пішіні ванна тәріздес, тостаған тәріздес, дөнгеленген-1, басқа пішінді
Асыл тұқымды құндылығы

Аты Тіркеу нөмірі ең жоғарғы соңғы аяқталған

Сауылым нөмірі

?№ сүттілік, килограмм май, пайыз ақуыз, пайыз Сауын маусымы нөмірі

?№ сүттілік, килограмм май, пайыз ақуыз, пайыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


17 кесте– Шаруашылық бойынша жоғары өнімді сиырлардың тізімі


р/с № Аты Тіркеу № Сиырлардың жасы, жыл/ай Соңғы үш жүз бес күніндегі сауын маусымындағы сиырлардың өнімділігі Асыл тұқымды құндылығы

сауын маусымы нөмірі сүттілік, килограмм май, пайыз ақ уыз, пайыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 3-3/397 бұйрығына 2-қосымша

Етті ірі қара шаруашылығындағы асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары

1-нысан Асыл тұқымды бұқаның карточкасы

2-нысан Асыл тұқымды сиырдың карточкасы

3-нысан Етті тұқымды сиырларды ұрықтандыруды және олардың төлдеуін есепке алу журналы

4-нысан Етті бағыттағы ірі қара малдың төлін өсіруді есепке алу журналы

5-нысан

6-нысан Етті бағыттағы ірі қара малды бағалау ведомосі

Етті бағыттағы ірі қара малды бағалау нәтижесінің жиынтық ведомосі1-нысан

1- Асыл тұқымды бұқаның карточкасы


___________________ ________________________

облыс аудан

толықтырушы тексеруші негізгі Асыл тұқымды кітап – маркасы, том нөмірі

Шаруашылық Аты Шаруашылыққа келіп түскен күні « » 20 жыл

Бірдейлендіру нөмірі Туған күні Бірінші қолданылғандағы жасы, ай

Тіркеу нөмірі Туу типі Көрмелердегі наградалары

Тұқымы Туған жері Түсі

Тұқымдылығы Шығарылған күні және себебі « » 20 жыл


1. Шығу тегі


Аты, бірдейлендіру нөмірі, тіркеу нөмірі Енесі (Е) Әкесі (Ә)

Тұқымы, тұқымдылығы

туғандағы тірі салмағы./ енесінен айырғанда/ он екі айында, килограмм

Аты, бірдейлендіру нөмірі Енесінің енесі (ЕЕ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Әкесінің әкесі (ӘӘ)

Бірдейлендіру нөмірі

Тұқымы, тұқымдылығы

туғандағы тірідей салмағы./ енесінен айырғанда/ он екі айында, килограмм

Аты, бірдейлендіру нөмірі Енесінің ененсінің енесі (ЕЕЕ) Енесінің енесінің әкесі (ЕЕӘ) Енесінің әнкесінің енесі (ЕӘЕ) Енесінің әкесінің әкесі (ЕӘӘ) Әкесінің енесінің енесі (ӘЕЕ) Әкесінің енесінің әкесі (ӘЕӘ) Әкесінің әкексінің енесі (ӘӘЕ) Әкесінің әкесінің әкесі (ӘӘӘ)

Бірдейлендіру нөмірі

Тұқымы, тұқымдылығы

туғандағы тірі салмағы./ енесінен айырғанда/ он екі айында, килограмм2. Енесінің өнімділігі 3. Бұқаның дамуы (тірі салмағы, килограмм)

Төлдеуінің саны Төлдеген күні Төлдің жынысы Төлінің дамуы (салмағы, килограмм) Туғандағы ____ айында енесінен айыр-ғанда Екі жүз он күндігінде Он екі

айлығында Он бес

айлығын-да Он сегіз

айлы-ғында екі

жылда үш

жылда төрт

жылда

туғандағы ____ айында енесінен айырғанда Екі жүз он күндігінде Он екі

айлығында Он бес

айлығын-да

А Б В 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 94. Бұқаны асыл тұқымдық қолдану

Жылдары Бір жылдағы ұрықтандыру саны Сиырлар мен тайыншаларды бір рет ұрықтандыру

барлығы Олардан нәтижелісі барлығы бас олардан нәтижелісі

бас пайыз

1 2 3 4 5 6
5. Бұқаның және оның тегін 15 айлық жасында бағалауТектік деңгейі Өз өнімділігі бойынша Ұрпағының сапасы бойынша Асыл тұқымдық құндылығы

тірі салмағы, кило-грамм орташа тәуліктік өсім, грамм бір киллограмм өсімге жұмсалған азық шығыны Дене бітімнің бағасы, балл Он екі айлығында ұмасы-ның шеңбері, см индекс бас туу жеңіл-дігі тірілей салмағы, килограмм сүтті-лігі, кило-грамм туған-дағы енесі-нен айыр-ғанда Он екі айын-да

Туған-дағы енесінен айырғанда Он екі айында

Бұқа

Әкесі

Енесінің әкесі

Әкесінің әкесі6. Сырт пішінін бағалау


Бағалау күні

Жасы, жыл және ай Сырт пішінінің және дене бітімінің бағасы, балл Бағалауды жүргізген тұлға

Дене бітімінің және дамуының сәйкестігі бұлшық еті басы және мойны кеудесі шоқты-ғы, арқасы, белі құйым-шағы сан еті аяқтары жалпы

балл Тегі, аты, әкесінің аты. Қолы

(анық)


Егу, зерттеу, ауру атаулары


2-нысан


Асыл тұқымды сиырдың карточкасы


тайынша құнажын сиыр Асыл тұқымды кітап – маркасы, том нөмірі

Шаруашылық Аты Шаруашылыққа келіп түскен күні « » 20 жыл

Бірдейлендіру нөмірі Туған күні Бірінші қолданылғандағы жасы, ай

Тіркелу нөмірі Туу типі Көрмелердегі наградалары

Тұқымы Туған жері Түсі

Тұқымдылығы Шығарылған күні және себебі « » 20 жыл1.Шығу тегі


Аты, бірдейлендіру нөмірі, тіркеу нөмірі Енесі (Е) Әкесі (Ә)

Тұқымы, тұқымдылығы

туғандағы тірідей салмағы./ енесінен айырғанда/ он екі айында, килограмм

Аты, бірдейлендіру нөмірі Енесінің ененсі (ЕЕ) Енесінің әнкесі (ЕӘ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Әкесінің әкесі (ӘӘ)

Тіркеу нөмірі

Тұқымы, тұқымдылығы

туғандағы тірідей салмағы./ енесінен айырғанда/ он екі айында, килограмм

Аты, бірдейлендіру нөмірі Енесінің ененсінің енесі (ЕЕЕ) Енесінің енесінің әкесі (ЕЕӘ) Енесінің әнкесінің енесі (ЕӘЕ) Енесінің әкесінің әкесі (ЕӘӘ) Әкесінің енесінің енесі (ӘЕЕ) Әкесінің енесінің әкесі (ӘЕӘ) Әкесінің әкексінің енесі (ӘӘЕ) Әкесінің әкесінің әкесі (ӘӘӘ)

Тіркеу нөмірі

Тұқымы, тұқымдылығы

туғандағы тірідей салмағы./ енесінен айырғанда/ он екі айында, килограмм2. Енесінің өнімділігі 3. Сиырдың дамуы (тірідей салмағы, кг)

Төлдеу саны Төлдеу күні Төлдің жынысы Төлдің дамуы (салмағы, кг) Төлдеу саны ____ айын-да енесі-нен айыр-ғанда Екі жүз он күндігінде Он екі

айлы-ғын-да Он бес

айлығында Он сегіз

айлы-ғында екі

жыл-да үш

жыл-да төрт

жыл-да

туғандағы ____ айында енесінен айырғанда Екі жүз он күндігінде Он екі

айлығында Он бес

айлығында

А Б В 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 94. Сиырлардың асыл тұқымдық қолданылуы және өнімділігі


Нәтижелі ұрықтандыру Төлдеу күні Төлдің жынысы Төлдің мінездемесі Орташа тәуліктік өсім бойынша өсу қарқындылығын бағалау, грамм Тағайындау

ұрықтандыру күні тәсілі бұқамен Төлдің аты және

бірдейлендіру нөмірі Салмағы, килограмм

аты,

бірдейлендіру нөмірі тұқым туғандағы ____ айында енесінен айырғанда Екі жүз он күндігінде Он екі

айлығында Он бес

айлығында Туғаннан сегіз айлық жасына дейін Сегіз-он бес ай


5. Малдың тектерін он бес айлық жасында бағалау

Тектік деңгейі Өзінің өнімділігі бойынша Ұрпағының сапасы бойынша Асыл тұқымдық құндылығы

тірі салма-ғы, кг Орташа тәуліктік өсімі, грамм бір киллограмм өсімге жұмсалған азық шығыны Дене бітімніңбағасы, балл Он екі айлығында ұмасы-ның дөңгелектігі, см индекс бас туу жеңіл-дігі тірі салмағы, кг сүтті-лігі, кило-грамм туған-дағы енесі-нен айыр-ғанда-ғы Он екі айындағы

туған-дағы Енесіненайырған-дағы Он екі айындағы

Әкесі

Енесінің әкесі

Әкесінің әкесі6. Сырт пішінін бағалау


Бағалау күні Төлдеу кезіндегі жасы, жыл Сырт пішіні және дене бітімін бағалау, бал

жалпы түрі, бұлшық етінің дамуы шоқтығы, арқасы, белі кеудесі сегізкөзі желіні аяғы жалпы бал


Егу, зерттеу, ауру атауы:3-нысанОблыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________


Етті тұқымды сиырларды ұрықтандыруды және олардың төлдеуін есепке алу журналы


______________ жыл


Р/с №

Сиыр (тайынша) Бұқа ұрығымен ұрықтандырылды

бірдейлендіру нөмірі тіркеу нөмірі бір рет екі рет

күні тұқымы аты тіркеу нөмірі күні тұқымы аты тіркеу нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Р/с №

Бұқаны шағылыстыруда қолдану Төлдеу Төлдің сипаттамасы Ескерту

Тұ-қы-мы Аты Тіркеу нөмірі Қолдану кезеңі күні Туу типі төлдің жы-нысы бірдейлендіру нөмірі туған-дағы тірі салмағы,

кило-грамм

Туу жеңілдігі, бал *


біреу екеу үшеу

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


№ Бұзаулау жеңілдігінің сипаттамсы Б

ерілетін бал

Бұзаулау типі

коды

1 Біреу 1

1 Өз күшімен бұзаулауы 1 2 Бір жынысты екеу 2

2 Жеңіл бұзаулауға көмек 2 3 Әр жынысты екеу 3

3 Ауыр бұзаулауға көмек құралдарды қолдану арқылы 3 4 Бір жынысты үшеу 4

4 Кесіп алу 4 5 Әр жынысты үшеу 5

5 Төлдің дұрыс орналаспауы 5


4-нысан
Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________


____________ жылғы

етті тұқымды ірі қара малдың төлін өсіруді есепке алу журналыШаруа басшысы: _____________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

Мал шаруашылығы маманы ___________________________


(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

/////////////////////////////////////////////////////////////


/ с № Аты, бірдейлендіру нөмірі Жынысы Татуиров-ка нөмірі Өсуі қалай* Енесінен айыру күні Енесінен айырғанда-ғы тірі салмағы, килограмм Он екі айдағы тірі салмағы, кило-грамм Құйым-шақ үсті биіктігі, санти-метр Он бес айдағы тірі салмағы, кило-грамм Төлдің шығуы немесе негізгі табынға ауысуы

күні жасы, ай тірі салмағы, кило-грамм шығу себебі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
№ Өсуі қалай

Берілетін бал

1 біреу 1

2 екеу 2

3 үшеу 3

4 телінді 4

5 табындағы ата-енесіз 5

5-нысанОблыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________Етті тұқымды ірі қара малды бағалау ведомосі

_________ жылғы


Жауаптылар:


Бағалауды өткізді____________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолыБағалауды қабылдады____________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Р/с №


Бірдейлендіру нөмірі Қоңдылы-ғы, бал Тірі салмағы, килограмм Дене бітімін және сырт пішінін бағалау, бал

жалпы түрі, бұлшық етінің дамуы жауырыны,

арқасы, белі кеудесі құйымша-ғы желіні аяқтары жалпы балы


№ Қоңдылығы

Берілетін бал

1 арық 1

2 аш 2

3 жартылай аш 3

4 ортадан төмен 4

5 орташа 5

6 ортадан жоғары 6

7 зауыттық 7

8 жоғары 8

9 бордақылау 96-нысан

Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________Етті бағыттағы ірі қара малды бағалау нәтижесінің жиынтық ведомосі

___________________________________ тұқымы

20_____жылғы 1 қазаннан 20___ жылғы 1 қазанға дейін


Шаруа басшысы: _____________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

Мал шаруашылығы маманы ___________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

Етті бағыттағы ірі қара малды бағалау нәтижесінің жиынтық ведомосінің кестелерін толтыруға нұсқауЕтті бағыттағы ірі қара малды бағалау нәтижесінің жиынтық ведомосін жеке және заңды тұлғалар жасайды.

Асыл тұқымды жұмыстың нәтижелері туралы есеп 1 қазан кезеңіне жасалады.

Жыл сайын осы нысан бойынша етті бағыттағы ірі қара малдың барлық өсірілетін түрлері және типі есепті кезеде есепке алынады. Әр шаруашылық аясында жиынтық ведомость өсірілетін ірі қара малдың әр тұқымы бойынша бөлек жасалады.

Барлық кестелер анық және ұқыпты толтырылуы тиіс. Барлық кестенің тиісті көрсеткіштері теңдестірілуі тиіс. Деректер қолданыстағы нұсқаулыққа сәйкес жүргізілген соңғы бағалау деректерінің негізінде дайындалады.

1-кесте – тұқымдық құрамы және табынның құрылымы туралы деректер келтіріледі.


2-кесте – сиырлар мен бұқаларды жасы бойынша бөлу жөнінде деректер келтіріледі.

3-кесте – бұқаларды жасы бойынша бөлу жөнінде деректер келтіріледі.

4-кесте – сиырларды жасы бойынша бөлу жөнінде деректер келтіріледі.

5-кесте – шаруашылықта өсірілген төлдер туралы деректер келтіріледі.

6-кесте – сиырлар мен қашарларды ұрықтандыру туралы деректер ұрықтандыру есебіні журналынан келтіріледі (3-нысан).

7-кесте – шаруашылықта бар барлық сиырлар басы бойынша карточкалардың деректерінен келтіріледі, барлық төлдеуі бойынша сиырлардың саны сиырлар туралы деректерге сәйкес келуі қажет.

8-кесте – асыл тұқымдық мақсатқа сатылған төл туралы деректер келтіріледі.

9-кесте – төлдің шығуы туралы деректер келтіріледі.

10-кесте – есепті жылы шығарылған сиырлар және тайыншалар туралы деректер келтіріледі.

11-кесте – төл алу үшін шаруашылықта қолданылатын тұқымдық бұқалар және толықтырушы бұқашықтар туралы деректер келтіріледі.

12-кесте – аналық бастың генеологиялық құрылымы келтіріледі.

13 және 14-кестелер – асыл тұқымдық ядроға және селекциялық топқа іріктелген шаруашылықтағы өте жақсы сиырлардың деректері толтырылады, шаруашылықта сиырлардың үлкен басы болған жағдайда кестенің нысандарын сақтай отырып жазбалар жеке қосымша болып қосылуы мүмкін.
1-кесте – Малдарды жыныстық-жастық және тұқымдылығы бойынша бөлу


Малдың тобы Есепті күнге малдың саны, бас

Құрылымы,

пайыз Оның ішінде тіркелгені, бас оның ішінде тұқымы бойынша, бас

таза тұқымды будан

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Барлығы

Оның ішінде

Тұқымдық бұқа

Он сегіз айдан асқан толықтырушы бұқашықтар

Он екіден он сегіз айға дейінгі бұқашықтар

Сиырлар

Он сегіз айдан асқан тайыншалар және қашарлар

Он екіден ден он сегізге айға дейінгі тайыншалар

алтыдандан он екі айға дейінгі бұқашықтар

алтыдан он екі айға дейінгі тайыншалар

алты айға дейінгі төл2-кесте – Сиырлар мен бұқалардың жасы бойынша бөлу


Малдың тобы Жылдық жасы Барлығы

екі үш төрт бес Алты-жеті сегіз және жоғары

1 2 3 4 5 6 7 8

Тұқымдық бұқалар

Сиырлар3-кесте – Бұқаларды тірі салмағы бойынша бөлу


Жасы бойынша бұқалардың тобы барлығы оның ішінде тірі салмағы, килограмм 1 бұқаның орташа тірі салмағы, кг

500-ден кем 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201 және жоғары

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

екі жылға дейін

екі жыл

үш жыл

төрт жыл

бес және одан жоғары

Барлығы4-кесте – Тірі салмағы бойынша сиырларды бөлу


Сиырлардың жасы бойынша тобы Барлығы, бас оның ішінде тірі салмағы, кг Бір сиырдың орташа тірі салмағы, килограмм

350-ге дейін 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 более 600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

екі жылға дейін

екі жыл

үш жыл

төрт жыл

бес және одан жоғары

Барлығы5-кесте – Төлді тірі салмағы бойынша бөлу


ай жасындағы бұқашықтар Барлығы бас Орташа тірі салмағы, килограмм ай жасындағы тайыншалар Барлығы бас Орташа тірі салмағы, кг

Жаңа туған Жаңа туылған

Енесінен айыру кезінде Енесінен айыру кезінде

Екі жүз бес күнде (түзетілген) Екі жүз бес күнде (түзетілген)

Он екі ай Он екі ай

Он бес ай Он бес ай6-кесте – Сиырлар және тайыншаларды шағылыстыруТоп

шағылыстырылды (ұрықтандырылды) төлдеуден кейінгі мерзім шағылыспады (ұрықтандырылмады) Төлдемеді тайыншалар шағылыстырылды және ұрықтандырылды жиырма төрт және жоғары айда шағылыс-пады

барлығы бас оның ішінде қолдан Бір айға дейін бір айдан үш айға дейін үш айдан жоғары бар-лығы оның ішінде

бір айға дейін үш айдан жоғары

Он сегіз айға дейін Он сегіз-жиырма төрт ай Жиырма төрт және жоғары

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Сиырлар Х Х Х Х

Тайын-шалар Х Х Х Х Х Х Х

Барлығы7-кесте – Сиырлардың сүт өнімділігі бойынша сипаттамасы (тірі салмағы бойынша алты айында)


сиырлар тобыжол нөмірі Бірінші төлдеу Екінші төлдеу Үшінші және кейінгі төлдеу Сүттілігі орташа (екі жүз бес күндегі тірі салмағы, килограмм)

сиырлар саны енесінен айыру кезінде өсірілген төл екі жүз бес күндегі сүттілік көрсеткіші сиырлар саны енесінен айыру кезінде өсірілген төл екі жүз бес күндегі сүттілік көрсеткіші сиырлар саны енесінен айыру кезінде өсірілген төл екі жүз бес күндегі сүттілік көрсеткіші

бас орташа жасы, ай орташа тірі салмағы килограмм бұқашық тайынша бас орташа жасы, ай орташа тірі салмағы кг бұқашық тайынша бас орташа жасы, ай орташа тірі салмағы килограмм бұқашық тайынша

бас орташа тірі салмағы, килогорамм бас орташа тірі салмағы, килограмм бас орташа тірі салмағы, килограмм бас орташа тірі салмағы, кг бас орташа тірі салмағы, кг бас орташа тірі салмағы, килограмм бұқашық тайынша

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

таза тұқымды 1

будан 2

барлығы 3
8-кесте – Асыл тұқымдық іске сатылған төл саны

Мал тобы Барлық сатылған бас оның ішінде

он екі айға дейін орташа тірі салмағы, кг он екі-он бес ай орташа тірі салмағы, кг он бес айдан жоғары орташа тірі салмағы, килограмм

Бұқашық

Тайынша
9-кесте – Төлдің шығарылуы


Төлдің жыныстық-жастық тобы Барлығы шығарылды, бас Шығарылу себебі, бас Шығарылған төлдің орташа жасы

Өлі туылды ауру өзге себептер

іш жүруі өкпе қабынуы жарақат жағымсыз жағдайлар

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Барлығы

оның ішінде

бұқашық

тайынша
10-кесте – Сиырлардың және тұмса құнажындардың шығарылуы


Мал тобы Барлығы шығарылды, бас Шығарылу себебі, бас Төлдеу кезіндегі шығарыл-ған сиырлар-дың орташа жасы

өнімділігі төмен аурулар өзге себептер

жыныстық және ұрықтанбауы аяқтары жарақаттар, жағымсыз жағдайлар инфекциялық лейкоз

барлығы туберкулез бруцеллез басқа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сиырлар

оның ішінде тұмса құнажындар
11-кесте – Есепті жылы табындағы сиырлар мен тайыншалар ұрықтандырылған тұқымдық бұқаларды және толықтырушы бұқашықтарды есепке алу


Р/с № Аты Тіркеу нөмірі Тұқымы Тұқым-дылығы Қолдану тәсілі Есепті жылы ұрықтандырылған сиырлар мен тайыншалар

1 2 3 4 5 6 7

12-кесте – Бұқаға қатысты аналық табынның генеалогиялық құрылымы


шаруашылықта қолданылған бұқашықтар Бұқаның табындағы ұрпақтарының саны

Аты Тіркеу нөмірі қолдану жылы жасындағы сиырлар құнажындар барлық жастағы тайыншалар барлығы

бес жыл және жоғары төрт жыл үш жыл екі жыл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13-кесте – 205 күндегі төлдің тірі салмағы бойынша шаруашылықтағы өте жақсы сиырларды есепке алу

Р/с№

Аты Тіркеу нөмір Тұқымы Тұқымдылығы Жасы, жыл, ай Төлдеу саны Тірі салмағы, килограмм 205 күндегі төлдің тірі салмағы, килограмм

1 2 3 4 5

14-кесте – Төлдеу жеңілдігі бойынша шаруашылықтағы өте жақсы сиырларды есепке алу


Р/с№

Аты Тіркеу нөмірі Тұқымы Тұқымдылығы Жасы, жыл, ай Төлдеу саны Тірі салмағы, килограмм Төлдеу жеңілдігі

1 2 3 4 5


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 3-3/397 бұйрығына 3-қосымша


Қаракөл шаруашылығындағы асыл тұқымды

өнімді (материалды) есепке алу нысандары


1-нысан Асыл тұқымды қошқардың карточкасы

2-нысан Асыл тұқымды саулықтың карточкасы

3-нысан Саулықтарды ұрықтандыру, төлдеу есебін жүргізу және қаракөл қозыларын бағалау

4-нысан Қаракөл қозыларын бағалау және елтірі ассортиментінің жиынтық ведомосы

5-нысан Қаракөл қойының сапалық құрамының ведомосы

6-нысан Қаракөл қошқарларын бағалау және тағайындау журналы


1- нысаны


Асыл тұқымды қошқарлардың карточкасы


Түскен күні Отардың нөмірі Аға шопанның аты-жөні Шығарылғын

күні Шығарылу

себебі Шаруашылық

Мәртебесі

Аудан

Облыс

Жеке нөмірі оң құлағы сол құлағы


Туылған күні

Нешеу туылған Туылғандағы тірілей салмағы, килограмм

Тұқым және тұқымдас

Тұқымдық типі және түсі

АТММК бойынша нөмірі

Шаруашылыққа түскен күні

Шығарылғын күні

Шығарылу себебіШығу тегі Қозы кезіндегі бағалау

Енесі (Е) ӘКЕСІ Түсі және реңі Бүйраның ені

Жеке нөмірі Елтірілік типі және бұйра пішіні

Тұқым және тұқымдас Суреті Бұйра ұзындығы мм

Асыл тұқымды кітабі бойынша нөмірі Ала Бұйраның тығыздығы

Асыл тұқымды кітабі томы және марка нөмірі Тері қоры Талшықтың жібектілігі

Желі Талшықтың жылтырлығы Талшықтың пигментенуі

Түсі және реңі Шайырлығы Талшықтың жиілігі

Бұйра өлшемі және типі Жүндестігі 00000 Конституция

Елтірілік типі

Кешенді класы Бағалауды өткізген күн Бағалауды өткізген маман, аты-жөні және қолы

Енесінің енесі (ЕЕ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Енесінің әкесі (ЕӘ) Әкесінің әкесі (ӘӘ)

Жеке нөмірі Он бес-жиырма күндігінде бағалау

Тұқым және тұқымдас Дамуы Қоңдылығы

Асыл тұқымды кітабі бойынша нөмірі Пигменттің сақталу дәрежесі Боз талшықтардың кездесуы

Асыл тұқымды кітабі томы және марка нөмірі Бұйраның сақталуы Талшықтың жібектілігі

Желі Талшықтың жылтырлығы Құрғақ талшықтардың кездесуы

Түсі және реңі Жиынтық бағасы Ерекше белгілері

Бұйра өлшемі және типі

Елтірілік типі Бағалауды өткізген күн Бағалауды өткізген маман, аты-жөні және қолы

Кешенді класы Жүн өнімділігі және дамуы

Жүн түсіиі Пигменттенуі Тірілей салмағы, кило-грамм

Бір-бір жарым жаста бағалау көктемгі Күзгі , кило-грамм Бір жылда, кило-грамм

Тірілей салмағы, килограмм Жүн конституциалық типі салмағы, кило-грамм Бұрымша және түбіт ұзынды-ғы, санти-метр Класы

Жабағы жүннің пигментену дәрежесі Бұрымша және түбіт ұзындығы, см Анасынан айырғанда Х Х Х

Шайырлығы Иімділігі 20___г

Жабағы жүннің біркелкілігі Жүн тығызды-ғы 20___г

Жүндестігі 20___г

Бағалауды өткізген күн Бағалауды өткізген маман, аты-жөні (жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)және қолы

20___г

20___г
Ұрықтандырылған күні отарыдың нөмірі саулықтың класы және түсі Саулықтың саны Алынған қозы Бағаланған қозылар Тұқымға қалдырылғаны

ұрықтанған қоздаған тоқтаған аналықтардың ұрықтанған аналықтарға қатынасы, пайыз барлығы оның ішінде еркек қозылар ұрғашы қозылар

түсі бойынша бұйра ені бойынша елтірілік типі бойынша класы бойынша ақауымен құрғақ және қылшық жүнді элита бірінші класс элита бірінші класс

қара көк сұр майда орта ірі жакеттік қабырға гүл жазықгүл қаракөлше элита бірінші класс
Сойылған қозылардың елтірі сапасы, түсі және сұрпы бойынша

жылы Қара түсті елтірі Көк түсті елтірі Сұр түсті елтірі Барлық түстегі елтірі

Барлығы, дана оның ішіндеБарлығы, дана оның ішінде

бірінші сорта Барлы-ғы, дана оның ішінде

бірінші сорта Барлы-ғы, дана оның ішінде

бірінші сорта

бірінші сорт екінші сорт үшінші сорт қаракөлдің барлық сортынын – бұйраның айнуы дана жалпы санына, пайыз дана жалпы санына, пайыз дана жалпы санына, пайыз

жиынты-ғы оның ішінде

жакттік топ жазықгүл 1 жұқа

қабырғагүл 1 қалың

қабырғагүл 1 қалың

кавказдық 1

дана жалпы санына, пайыз жакеттік 1 және қырпық қалың жакет мәскеу жакет жиынтығы

саны жалпы санына, пайыз


Қошқарды қолдану және ұрпағының сапасы


Вет жұмысшының белгілері Ерекше белгілері

Шаруа басшысы Мал шаруашылығы маманы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Бағалау жүргізген тұлға Ғылыми қызметкер

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолыАсыл тұқымды саулықтардың карточкасы 2- нысаны


Түскен күні Отардың нөмірі Аға шопанның ата-жөні Шығарылғын күні Шығарылу себебі Шаруашылық

Мәртебесі

Аудан

Облыс

Жеке нөмірі оң құлағы сол құлағы

Туылған жері


Туылған күні

Нешеу туылған Туылғандағы тірілей салмағы, килограмм

Тұқым және тұқымдас

Тұқымдық типі және түсі

АТММК бойынша нөмірі

Шаруашылыққа түскен күні

Шығарылғын күні

Шығарылу себебі
Шығу тегі Қозы кезіндегі бағалау

Енесі (Е) Әкесі (Ә) Түсі және реңі Бұйраның ені

Жеке нөмірі Елтірілік типі және бұйра пішіні

Тұқым және тұқымдас Суреті Бұйра ұзындығы мм

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі Ала Бұйраның тығыздығы

Асыл тұқымды кітап томы және марка нөмірі Тері қоры Талшықтың жібектілігі

Желі Талшықтың жылтырлығы Талшықтың пигментенуі

Түсі және реңі Шайырлығы Талшықтың жиілігі

Бұйра өлшемі және типі Жүндестігі 00000 Конституция

Елтірілік типі

Кешенді класы

Енесінің енесі (ЕЕ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Енесінің әкесі (ЕӘ) Әкесінің әкесі (ӘӘ)ӘӘ

Жеке нөмірі Бағалауды өткізген күн

Тұқым және тұқымдас

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі

Асыл тұқымды кітап томы және марка нөмірі

Желі Бағалауды өткізген маман, аты-жөні және қолы

Түсі және реңі

Бұйра өлшемі және типі

Елтірілік типі

Кешенді класы

Жүн өнімділігі және дамуы

Жүн түсіиі Пигменттенуі Тірілей салмағы, кило-грамм

Бір-бір жарым жаста бағалау көктемгі Күзгі , кило-грамм Бір жылда, кило-грамм

Тірілей салмағы, кг Жүн конституциалық типі салмағы, килограмм Бұрымша және түбіт ұзындығы, см Класы

Жабағы жүннің пигментену дәрежесі Бұрымша және түбіт ұзындығы, сантиметр Анасы-нан айырғанда Х Х Х

Шайырлығы Эластичность 20___г

Жабағы жүннің біркелкілігі Жүн тығыздығы 20___г

Жүндестігі 00000 20___г

Бағалауды өткізген күн Бағалауды өткізген маман, аты-жөні және қолы 20___г

20___г
Саулықты қолдану және төлінің сипаты

Ұрықтандырылған күні Қошқардың жеке нөмірі Түсі және реңі Кла-сы Елтірі-лік типі Қозда-ған күні Козының сипаттамасы

қозы-ның жыны-сы жеке нөмірі нешеу туыл-ған тірі-лей салма-ғы, кило-гра-мм түсі және реңі елтірі-лік типі және бұйра пішіні кла-сы бұйра өлше-мі Бұй-ра ұзындығы талшық сипаты тал-шық-тың жыл-тыр-лы-ғы пигмен-ті елтірі-нің сорты

оң құла-ғы сол құлағы оң құла-ғы сол құла-ғыВет жұмысшының белгілері Ерекше белгілері


Шаруа басшысы Мал шаруашылығы маманы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Бағалау жүргізген тұлға Ғылыми қызметкер

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

3-Қ нысаны


Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________
Саулықтарды ұрықтандыру, төлдеу есебін жүргізу және

қаракөл қозыларын бағалау


Журналы

20___ –20___жылдарға
Отардың нөмірі

Шопан

(аға шопанның аты-жөні)

Рет-тік саны Саулықтардың сипатамасы Саулықтарды ұрықтандыру қозда-ған күні қозының

жынысы қозының тірілей салмағы, кг нешеу туыл-ған

жеке нөмірі түсі және реңі елтірі-лік типі консти-туциясы класы бұйра өлшемі күні қошқардың жеке нөмірі

оң құлағы сол құлағы оң

құлағы сол құлағы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Қозылардың сипатамасы

елтірілік типі түсі және реңі класы бұйра пішіні бұйра ұзындығы талшық-тың жібек-тілігі пигмент-тенуі талшық-тың жылтырлығы ала шайыр-лығы конститу-ция қозының жеке нөмірі

оң құлағы сол құлағы

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Элита және бірінші класты тұқымдық еркек қозылардың қосымша сипаттамасы Қозылар-ды бекіту

терінің тығыздығы терінің қалыңдығы тері қоры талшықтың

тығыздығы бұйраның тығыздығы суре-ті 15-20-күндігінде бағалау құрғақ талшықтар-дың кездесуі

да-муы қоңдылығы пигменттің сақталу дәрежесі боз талшықтар-дың кездесуы сақталуы

бұйра талшық жылтыр-лығы

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43Жеке бонитировкалауда қолданылатын белгілердің қысқаша атауы:

1. Қозының жынысы – ұрғашы (ұр), еркек (ер).

2. Түсі және реңі – қара (қара), көк (көк), сұр (сұр), қоңыр (қоң), қызғылт (қызғ). Сұр түстің реңктері мен реңдері: бұқар сұры (б.сұр), реңдері – алтын (алт), күміс (күм); сұрхандария сұры (сх. сұры), реңдері – платина (пл), қорғасын (қор), янтарь (ян); қарақалпақ сұры (ққ.сұры), реңдері – болат (бол), өрікгүл (өрік), барлық сұрлардың анықталмаған реңдері (б.с.а.р); көк түстің реңктері мен реңдері, орташа көгілдір (ор. көг), орташа күміс (ор.күм), қара көк (қ.к), қара меруерт (қ.мер), ақшыл (ақш).

3. Елтірілік тип – жакет (ж), кавказ (кав), қабырғагүл (қ), жазықгүл (ж).

4. Бұйра өлшемі - майда (м), орташа (о), ірі (ірі).

5. Бұйра пішіні - жартылай шеңберлі (ж.ш), қабырға бұйра (қб), жазық бұйра (жб),бадана (б), жал (ж), сақина (с), ұсақ бұршақ (ұб), шиыршық (ш), теңбіл (т);

6. Бұйра ұзындығы – ұзын (ұз), орташа (ор), қысқа (қыс).

7. Бұйра тығыздығы – тығыз (тғ), орташа тығыз (ор.тғ), болбыр (бол).

8. Талшықтың қалындығы – өте қалың (ө.қ), қалың (қ), сирек (с).

9. Талшықтың жібектілік сипаттамасы – өте жібекті (ө.ж), жібекті (ж), жібектілігі жеткіліксіз (жж).

10. Талшықтың жылтырлығы – өте жылтыр (өж), жылтыр (ж), жеткіліксіз (ж), күңгірт (к).

11. Ала – құйрық ұшында (құ), құйрықтың майлы бөлігінде (қ.м.б), аяқтарында (аяқ), денесінде (ден), басында (бас).

12.Сурет – параллельді-концентратті (п-к), параллельді-тік (п-т), муар (м-р), аралас (аралас).

13. Терісі – тығыз (тғ), болбыр (бол), өте жұқа (о.ж), жұқа (ж), қалыңдау (қ.у), қалың (қ), созылыңқы (соз), жұмсақ (жм).

14. Жүндестігі – жақсы (жақ), орташа (орт.), жеткіліксіз (жет).

15. Конституция – берік (б), нәзік (н), қопал (қ).

16. Қозының тірілей салмағы немесе дене өлшемі – ұсақ (ұ), ірі (ірі), орташа (орт).

17. Класс – элита (эл), бірінші (І), екінші (ІІ), жармсыз (б).

15 күндік жасындағы тексеруде:

1) өсуі - қалыпты (қал), жетілмеген (жн);

2) қоңдылығы – жақсы (ж), орташа (орт), орташадан төмен (орт.т);

3) пигменттің сақтау дәрежесі - жақсы (ж), қалыпты (қал), нашар (наш);

4) ақ талшықтың болуы – жоқ (жоқ), өте аз (ө.а), көп (көп);

5) бұйраның сақталуы - жақсы (ж), қанағаттанаралық (қан), нашар (наш).

6) талшық сипаттамасы – өте жібекті (ө.ж), жібектілігі жеткіліксіз (ж.ж);

7) жылтырлығы сипаттамасы – өте жылтыр (ө.ж), қалыпты (қал), жеткіліксіз (жет), күңгірт (кгт);

8) құрғақ талшықтың болуы – құйрықтың жұмсақ бөлігінде (қ.ж.б), қарнында (қар), жоқ (жоқ);


Қаракөл қозыларының жеке бағалау журналын толтыру жөніндегі

Нұсқауы

Журнал алдын-ала дайындалады. Саулықтың жеке нөмірі оң құлағынан санның өсуі арқылы жазылады.

Саулықтардың сипаттамасы және олардың қозылау кезеңіне дейін 1-ден 11-шы графалары толтырылады. 12-ден 34 графалар бағалау барысында толтырылады.

Қозыларды 15-20 күндігінде қайта бағалау 35-ден 43-ші графаларға толтырылады.


4- нысаны


Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________

Мәртебесі ____________


20___жылғы

Қаракөл қозыларын бағалау және елтірі ассортиментінің жиынтық ведомосы


Ұрғашы қозылар


Барлығы,

бас Түсі және реңі Елтірілік тип Класы Бұйраның ені

жакеттік қабырғагүл жазықгүл қаракөлше кавказ элита бірінші екінші жарам-сыз ірі орта майда

элита бірінші класс элита бірінші класс элита бірінші класс элита бірінші класс екінші класс

Жиынтығы


Еркек қозылар

Барлығы,

бас Түсі және реңі Елтірілік тип Барлығы Бұйраның ені Еркек тоқтылар

жакеттік қабырғагүл жазықгүл қаракөлше элита бірінші класс ірі орта

элита бірінші класс элита бірінші класс элита бірінші класс элита бірінші классЖиынтығы


Елтірі ассортименті

Барлығы,

дана Түсі және реңі 1-ші сортты елтірілік топтар Сорттылығы Елтірінің көлемі

барлығы жакеттік қабырғагүл жазықгүл қаракөлше кавказ бірінші екінші үшінші ірі орта майда

жакет қалың

жакет

мск.

жакет

жұқа қабырғагүл қалың

қабырғагүл жазықгүл

қалың

жазықгүл қаракөлше қаракөл

кар-ча қалың кавказдықЖиынтығыШаруа қожалығы басшысы Мал шаруашылығы маманы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Бағалау жүргізген тұлға Ғылыми қызметкер

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы
5- нысаны
Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________

Мәртебесі ____________


20 ___жылғы


Қаракөл қойының сапалық құрамының ведомосы


Саулықтар


Барлығы, бас Түсі және реңі Елтірілік типі Класы Бұйраның ені

жакеттік қабырғагүл жазықгүл қаракөлше кавказ элита бірінші екінші жарамсыз ірі орта майда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Жиынтығы:Қошқарлар


Барлығы, бас Түсі және реңі Елтірілік типі Класы Бұйраның ені

жакеттік қабырғагүл жазықгүл қаракөлше элита бірінші класс ірі орта

элита бірінші класс элита бірінші класс элита бірінші класс элита бірінші класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

негізгіЖиынтығы:

қосалқыЖиынтығы:

іздеушіЖиынтығы:

шаруашылық бойынша барлығыЖиынтығы:Шаруа қожалығы басшысы Мал шаруашылығы маманы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Бағалау жүргізген тұлға Ғылыми қызметкер

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы
6-Қ нысаны


Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________

Мәртебесі ___________

20____ жыл

Қаракөл қошқарларын бағалау және тағайындау

Журналы


Қошқарлар мен саулықтардың бағалану


реттік

нөмірі Қошқарлар Саулықтар

Жеке нөмері елтірілік типі түрі және түсі класы бұйра өлшемі барлығы, бас елтірілік типі түрі және түсі класы бұйра өлшемі

оң құлақ сол құлақҰрпағының сапасы бойынша бағалау


реттік

нөмірі Жеке нөмері Алынған төлдің барлық

саны, бас оның ішінде селекциялық Бонитировка жасалынған ұрғашы қозылар Тұқымға қалдырылған еркек қозылар Елтірінің сапасы


оң құлақ сол құлақ елтірілік типі класы элита бірінші барлығы селекциялық типі бірінші сорттың жиынтығы

жаеттік қабырғагүл жазықгүл қаракөлше кавказ жиынтығы элита бірінші екінші жарам-сыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Шаруа қожалығы басшысы Мал шаруашылығы маманы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Бағалау жүргізген тұлға Ғылыми қызметкер

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 3-3/397 бұйрығына 4-қосымша


Биязы жүнді, жартылай биязы жүнді және етті-майлы бағыттағы қой шаруашылығындағы асыл тұқымды

өнімді (материалды) есепке алу нысандары


1-нысан Асыл тұқымды қошқардың карточкасы

2-нысан Асыл тұқымды саулықтың карточкасы

3-нысан Биязы жүнді, жартылай биязы жүнді және етті-майлы бағыттағы саулықтарды ұрықтандыруды (шағылыстыру) және олардың төлдеуін, төлдерін өсіруді есепке алу журналы

4-нысан Етті-майлы тұқымды қойларды жеке бағалау журналы

4-1-нысан Биязы және жартылай биязы тұқымды қойларды жеке бағалау журналы

5-нысан Биязы, жартылай биязы және етті-майлы бағыттағы қойларды бағалау нәтижесінің жиынтық ведомосі

6-нысан Қошқарларды ұрпағының сапасы бойынша бағалау ведомосі1-нысанАсыл тұқымды қошқардың карточкасы

Жеке нөмірі_____________________

оң жақ құлағында _________________________

сол жақ құлағында ____________________ Асыл тұқымды кітапта жазылған

№ __________күні__________________20___жылы

Маман______________________________________________________

(қолы)

Тұқымы_________________________________________тұқымдылығы_______________________________туған күні_____________________20_____жыл

_______________________________________ ішінде туылды

Кімге тиесілі__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(облыс, аудан, шаруашылық атауы)

Туған жері____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(облыс, аудан, шаруашылық атауы)

Шаруашылыққа түскен күні___________________________________________

Шығарылған күні және себебі_______________________________________________________________________________________________


Қошқардың шығу тегі Ата-тегінің өнімділігі Қошқардың өнімділігі

Әкесі Жеке нөмірі_______

Тұқымы______Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі _____ Әкесі

Жеке нөмірі_______

Тұқымы______Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі_____ Тегі Өнімділігі анықталған

жасы Ең жоғары тірі салмағы, килограмм Ең жоғары жылдық жүн нің қырқылымы, килограмм Талшық ұзындығы,

сантиметр Жүннің жіңішкелігі (класс) Таза жүн салмағы,

килограмм Бояуы Бағалау бойынша класы Жыл-дық жүннің қырқылымы, кило-грамм Жүн-нің кла-сы Өл-ше-ген күні Тірі салмағы, кило-грамм

Туғанда

Енесінен айырған жасында

Енесі Жеке нөмірі_______

Тұқымы______Тұқымдылығы

____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі _____ Әкесі 20__жыл

20__жыл

Енесі 20__жыл

20__жыл

Енесі Жеке нөмірі_______

Тұқымы________Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі _____ Әкесі

Жеке нөмірі_______

Тұқымы______Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі _____ Әкесәінің әкесі (ӘӘ) 20__жыл

20__жыл

Енесінің әкесі (ЕӘ)
20__жыл

20__жыл

Енесі Жеке нөмірі_______

Тұқымы______Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі _____

_____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі _____ Әкесінінң енесі (ӘЕ)20__жыл

20__жыл

Енесінің енесі
Бағалау күні малдың жасы Типі Дене бітімі Сүйектілігі Дене бітімі Малдың үлкендігі Мүйізі Жүн салмағы Талшық ұзындығы,

сантиметр Жүннің жіңішкелігі Серпінділігі Біркелкілігі Шайыры Бояуы Май сипаты Жалпы бағасы Класы Бағалаушының қолы

Қошқарды бағалау

Ата-енесін бағалау әкесі

енесі


Таза жүн салмағы ________________________килограмм.

20_______жылғы ____________________ күнгі нөмірі________ _____________________________________________ құжаттың негізінде жүн шығымы анықталды

Көрмелердегі марапаты____________________________________________________________________________________________________________


Шағылысқан жылы және айы

Асыл тұқымды қошқарды қолдану Боялған қозылар саны Төлді енесінен айырғандағы жалпы бағасы (сан)

қошқарды қолдану әдісі ұрықты бағалау ұрықтанған аналық саны төлдеген аналық саны туылған қозылар, бас Т и пі өте жақсы жақсы қана-ғат

танар-лық қанағат-тан

дырмай-ды

барлығы тірі өлі С

(Н) С+

(Ш) С-

(М)

Жылдық (бір жарым жасында) төлді бағалау кезіндегі сипаттамасы


Төлдің туған жылы Бас саны типі бойынша қозылар саны Орташа тірі салмағы, килогра-мм Орташа жүн

түсімі, килогра-мм Талшық ұзындығы, сантиметр

элита бірінші клас екінші клас үшінші клас тұқымдық брак С

(Н) С+

(Ш) С-

(М)

қошқар тоқты қошқар тоқты қошқар тоқты қошқар тоқты қошқар тоқты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ерекше белгілер_____________________________________________________________________________________________________________________


Карточканы тексерген

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

2-нысан


Асыл тұқымды саулықтың карточкасы


Тұқымы_____________________тұқымдылығы___________________туған күні__________20_____жыл ________________________________ ішінде туылды

Кімге тиесілі____________________________________________________________________________________________________________________________________

(облыс, аудан, шаруашылық атауы)

Туған жері_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(облыс, аудан, шаруашылық атауы)

Шаруашылыққа түскен күні___________________________________________

Шыққан уақыты мен себебі___________________________________________


Аналықтың шығу тегі Текгінің өнімділігі Аналықтың өнімділігі

әкесі Жеке нөмірі_______

Тұқымы_____

Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі _____ Әкесі

Жеке нөмірі_______

Тұқымы________

Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі_____ Ата-тегі Өнімділігі анықталған

жасы Ең жоғары тірі салмағы, килограмм Ең жоғары жылдық

Жүннің

қырқылымы, килограмм талшық ұзындығы,

сантиметр Жүннің жіңішкелігі

(клас) бағалау

бойынша класы Жылдық жүннің

қырқымы, кило

грамм Жүннің класы Өлшеу күні Тірі салмағы,

килограмм

Енесінен

айыр-

-ғанда

Туғанда

Енесі Жеке нөмірі_______

Тұқымы________

Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды

кітап бойынша нөмірі

_____ Әкесі

20__жыл20__жыл20__жыл20__жыл


20__жыл
20__жылЕнесі


енесі Жеке нөмірі_______

Тұқымы________

Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі _____ Әкесі

Жеке нөмірі_______

Тұқымы________

Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі _____ Әкесәінің әкесі (ӘӘ)


Енесінің әкесі (ЕӘ)


Енесі

Жеке нөмірі_______

Тұқымы________

Тұқымдылығы

_____

Асыл тұқымды кітап

бойынша нөмірі

_____ Әкесінің енесі (ӘЕ)Енесінің енесі (ЕЕ)

Шығарылған күні және себебі_______________________________________________________________________________________________

Бағалау бағалау күні малдың жасы Типі

Жүннің сапасыМалдың сырт

пішіні

және сүйек-

тілігіМүйізіМалдың

үлкендігіДене

бітіміЖалпы

бағалауКласыБағалау-

шының

қолы

салмағы ұзындығы

сантиметр серпінділігі жіңішкелігі

(клас) біркелкілігі шайыр бояуы,

жылтырлығы

саулық


ата-енесі әкесі

енесі
Жуылған жүн көлемі _______________________ килограмм

Жуылған жүн түсімінің пайызы қай құжат негізінде анықталды________________________________________________________________________
Саулықты

шағыолыстыру

күні Қошқармен

ұрықтандырылды Төлдеу

күні Төлдің сипаты

жеке № класы жынысы

(қошқар, тоқты) төлдің

жеке № Тірі салмағы, килограмм енесінен

айыру

күні жүн түсімі,

килограмм бағалау

туған-

да Енесінен

айырғанда бір жаста

(1,5 жыл)

жасында екі жас

(2,5жыл)

жасында Бір

жылдық жасында Екі

жылдық

жасында Енесінен

айырғанда жылдық

(бір жарым

жылдық)

жасындаЕрекше белгілер_____________________________________________________________________________________________________________________


Карточканы тексерген

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

3-нысан


Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________


Биязы жүнді, жартылай биязы жүнді және етті-майлы бағыттағы саулықтарды

ұрықтандыру (шағылыстыру) және төлдеу есебінің журналы

20___-20___ жылдар


Отар №

шопан

(тегі, аты, әкесінің аты)

р/с № Шығу тегі Төлдің сипаттамасы

Енесінің нөмірі Туған жылы Қошқардың жеке нөмірі ұрықтанды при рождении

Он қөлағында

(бирка) Сол құлағында (татуировка) күн Қошқардың жеке нөмірі желі Туған күні жынысы индивидуальный № Тірі салмағы килограмм Қаншауында туылды

Он қөлағында

(бирка) Сол құлағында (татуировка)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Төлдің сипаттамасы

айырғанда Бір-бір жарым жаста класс

ескерту(бағалау, өлшеу және тағы басқа уақыты)


Тірі салмағы, килограмм бағалау тиістілігі бағалау Тірі салмағы, килог-рамм Жүн қырқылуы, килограмм

жуыл-маған жуылған

15 16 17 18 19 20 21 22 234-нысан


Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________


Етті-майлы тұқымды қойларды жеке бағалау журналы

20____жылОтар нөмірі

Бас шопан

Бағалау өткізілген күн

Бағалауды өткізді


Бағалау кілтіне түсініктеме


Н, М, Ш – малдың типі

М – жүн қалыңдығы

Д – талшық ұзындығы

Г, ПГ – жүн түрі және класы

У – жүннің біркелкілігі

ЦВ – рунадағы түсті талшықтардың болуы

Бел., сс, цв св, с, ч, пр – жүн түсі

МС – өлі және құрғақ талшықтардың болуы

К – малдың сырт пішіні

- дене бітімі

000 – жалпы бағасы

КБП, КСП, КБСП, КБСВ, КМП, КСЗ – құйрығының аумағы және өлшемі
Р/с №

Туған күні Жеке№ Әкесінің жеке нөмірі Енесі-нің жеке нөмірі

Бағалау Өнімділігі

Тірі салмағы, килограмм Жүннің қырқылымы, килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8


М Д Г У ЦВ МС К 000 КМ Д Г У ЦВ МС К 000 КМ Д Г У ЦВ МС К 000 К4-1-нысан

Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________


Биязы жүнді және жартылай биязы жүн тұқымды қойларды жеке бағалау журналы

20____жыл


Отар №

Бас шопан

Бағалау өткізілген күн

Бағалауды өткізді
Бағалау кілтіне түсініктеме


С – типі (БЖ );

М – типі (ЖБЖ)

М – жүн тығыздығы

Д - талшық ұзындығы

И – талшық серпінділігі

У – жүннің біркелкілігі

Ж - шайыры

К – малдың сырт пішіні

– дене бітімі

000 – жалпы бағасы


Р/с №

туған күні жеке № әкесінің жеке № енесінің жеке № бағалау Өнімділігі

тірі салмағы, килограмм Жүннің қырқылымы, килограмм

көктемгі күзгі

1 2 3 4 5 6 7 8 9

С М Д И У Ж К 000С М Д И У Ж К 000С М Д И У Ж К 000


5-нысанОблыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________Биязы жүнді, жартылай биязы жүнді және етті-майлы бағыттағы қойларды

бағалау нәтижесінің жиынтық ведомосі


Отар нөмірі __________________________________________________________________

шопан ________________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)
Ведомості толтыру жөнінде қысқаша нұсқаулық


Бағалау жыл сайын қой өсіруші барлық шаруашылықтарды жүргізіледі. Бағалау мәліметтері бойынша мал басы мен өнімділігіне зоотехникалық талдау жасалады. Бұл жұмыстар арнайы нұсқауға сай жүргізіледі. Шаруашылықта екі немесе одан да көп қой тұқымдары өсірілсе, алынған мәліметтерге әр тұқым бойынша жеке талдау жасалынады.

1-кесте. Әр класс бойынша малдардың үлес салмағын шығару барысында ісектер мен тұқымдық малға өсіруге жарамсыз қойлар есепке алынбайды. 25-бағанаға өнімділігі мен асылдандыру жұмыстарында пайдалануы жеке есепке алынған қойлар жазылса, «ту тұсақтар» деген жолға 2,5 жасар бірінші рет ұрықтануға түсіп отырған малдар туралы мәліметтер түсіріледі.

2-кесте. Элита және бірінші класты малдардың тірі салмақ көрсеткіштері - жеке есеп негізінде, ал класты мал тобы бойынша бұл көрсеткіш іріктеп өлшеу жолымен анықталады. Элита және бірінші класты малдардың орташа жуылмаған жүн түсімі жеке есеп бойынша алынса, жеке бонитировкадан бұл көрсеткіш бір басқа шаққандағы отардың орташа жүн өнімділігі бойынша анықталады.

3-кесте. Кесте жеке бағалау мәліметтері негізінде толтырылады. Бір басқа шаққандағы жылдық оратша жуылған жүн түсімі жүнді өткізу кезінде анықталған таза жүн шығымы бойынша есептеледі. Жүн шығымдылығы деректер негізінде айқындалғаны көрсетілуі тиіс.

4-кесте. Кестеге өнімділігі, жүн сапасы және сырт пішіні бойынша шаруашылықтағы ең үздік 20 саулық, 20 ту тұсақ және 20 тоқтының сипаттамасы жазылды. Көрсетілген мал басының сипаттамасы шаруашылықтағы мал табыны сапасының ерекшеліктеріне қарамастан келтірілуі тиіс.

5-кесте. Бұл кестеде қошқарлардың сипаттамалары төмендегідей тәртіпте жазылады:

1) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын негізгі қошқарлар;

2) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын қосалқы қошқарлар;

3) қолдан шағылыстыруға қолданылатын қошқарлар;

4) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын тоқты қошқарлар;

5) аталықтар құрамын жаңартуға арналған тоқты қошқарлар;

6) қолдан шағылыстыруға қолданылатын тоқты қошқарлар.

АКТ

« ___» __________________ 20 ___жыл


Біз, төменде қол қоюшылар: шаруашылық басшысы ______________, бас зоотехник _______________________________________

зоотехник - селекционер ______________________ зоотехник-бонитер ___________________ 20 ___ жыл _______________________

бонитер ________________ және _________________ қатысуымен ______________________________________________________

шаруашылық, аудан, облыс

қойдың _______________ басы жан-жақты бағалаудан өткізіліп, төмендегідей кластарға жатқызылғаны туралы осы актіні жасап отырмыз.Рет № Отарды бағатын шопанның аты-жөні Отардың № Қойдың Жол № Кластар
Брак жиынтығы Бонитировкадан өтпегені Мал жүні, қоңдылығы, денсаулығы деңгейі

жынысы жасы

тұқымы элита


бірінші


екінші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 бас

пайыз


3 бас

пайыз


4

бас

пайыз


5

бас

пайыз


6

бас

пайыз


7

бас

пайыз


8

бас

пайыз


Барлық бағалаудан өткендері: бас бағалаудан өтпей қалып қойғаны: бас


оның ішінде жеке оның ішінде

ересек қошқарлар қошқарлар

тоқты қошқарлар тоқты қошқарлар

элита класты ересек саулықтар саулықтар

1 класты ересек саулықтар ұрғашы тоқтылар

ұрғашы тоқтылар бағалаудан өткізілмеу себебіҚаштыртуға анықталғандар Барлығы, бас в том числе

Қолдан ұрықтандыру Қолдан ұрықтау Еркін ұрықтау

Барлығы қошқарлар

Оның ішінде

негізі

үлкен қойлар

в резервные

Үлкен қойлар

в ремонтные

Бір-бір жарым жасты қойларСатуға арналған Барлығы, бас Соның ішінде

элита бірінші класс

Үлкен қойлар

Бір-бір жарым жасты қойларШаруашылық басшысы ___________________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

Шаруашылық маманы ___________________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

Бонитер ___________________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы
Қойларды бағалау бойынша бағалаушының ескертпесі

(қой отарларының бағалауға дайындалуы, олардың таңбалау деңгейі, отрадың жалпы жай-күйі бойынша ескертпе- жұмыстардың оң және теріс жақтары; асылдандыру жұмыстарын жақсарту, мал басын жақсы сақтау жөніндегі ұсыныстар)


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1. Қой табынының тұқымдық және кластық құрамының ведомосі

20__жылы және өткен жылдардың бағалауы


р/с №

Қой тұқымдары мен топтарының аты Биылғы жылғы қозылардан өзге қой саны оның ішінде

1.1.20_

жыл Бағалау кезіндегі Элита

(іріктелген) Бірінші класс екінші класс

бас пайыз бас пайыз бас пайыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 бір жастан асқан өзшаруашылығы малына пайдаланылатын (негізгі және қосалқы) ұрық қошқарлар..........................................................

2 .

оның ішінде биылғы жылы бағаланғандары.......................

3 .Толықтыруға іріктелген тоқты қошқарлар ........................................

4 .Сатылатын тоқты-қошқарлар .............................................................

5 Ересек саулықтар .................................................................................

6 оның ішінде биылғы жылы бағаланғандары.........................

7 Ұрғашы тоқтылар ................................................................................

8 Барлығы:..........................................................................

9 Сонымен бірге бір және одан жоғары жастағы ісектер

мен ұрықтандыруға пайдаланылмайтын қошқарлар..........................барлық элита және класты жарамсыз барлық бағаланған қойлар бағаланбағандары

Жеке есеп жүргізілетін қойлардың саны Бағалау жасалған қойдың (бас)

Асыл тұқымды кітапқа жазылғаны Асыл тұқымды кітапқа жазуға іріктелгені

бас пайыз бас пайыз бас пайыз бас пайыз

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


2. Қошқар,саулық, ұрғашы тоқты және ту тұсақтардың тірі салмағы мен жүн түсімі бойынша сипаттамасы мәліметтері бойынша

Көктемгі *, күзгі өлшеммен 20___жыл қырқым


р/с №
р/с №Қой тұқымдары мен

көрсеткіштердің аттары 2 және одан жоғары жастағы негізгі қошқарлар өз табынын толықтыруға іріктелген тоқты қошқарлар Сатылатын тоқты қошқарлар

өлшеу, қырқу мерзімі элита бірінші класс барлығы өлшеу,қырқу мерзімі элита бірінші класс барлығы өлшеу,қырқу мерзімі элита бірінші класс барлығы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 14

1 Өлшенді, бас ......................................

2 Жалпы салмағы, килограмм.........

3 бір бастың орташа салмағы,килограмм...

4 Қырқылды, бас................................

5 Қырқылған жүн, килограм.................

6 бір бастың орташа жүннің қырқылымы, килограмм
саулықтар Ту тұсақтар ұрғашы - тоқтылар

р/с №барлығы өлшеп, қырқу мерзімі элита бірінші класс екінші класс барлығы өлшеп,қырқу мерзімі элита бірінші класс екінші класс барлығы

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27
*Саулықтар қырқым кезінде өлшенбейді, олардың тірідей салмақтары өткен жыл күзіндегі өлшем бойынша беріледі


3. Қой табынының өткен және биылғы жылдардағы жеке бағалау сипаттамасы деректері бойынша (бас)


р/с №

Мал тұқымы мен жас-жыныс

топтарының аттары Жеке бағаланған мал саны Типті мал саны Жүн ұзындығы төмендегідей (сантиметр)
ҚҚ+Қ- 14 және одан жоға-ры

13,5

13

12,5

12

11,5

11

10,5

10

9,5

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Өз шаруашылығы малына пайдаланылатын ересек қошқарлар (негізгі және қосалқы)........

2 Толықтыруға іріктелген тоқты қошқарлар .....

3 Сатылатын тоқты қошқарлар ...........................

4 Ересек саулықтар:............................................

5 Элита

6 бірінші класс....

7 Ұрғашы тоқтылар

8 Элита

9 бірінші класс

10 Барлығы, тұқым бойынша

р/с № Жүн ұзындығы төмендегідей (см) Жүн тығыздығы төмендегідей мал саны Жүн біркелкілігі

төмендегідей мал саны Брадфорд классификациясы бойынша

жүн жіңішкелігі - сапасы төмендегідей мал саны

8,5 8 7,5 7 6,5 6 орташа

ұзын-дығы

ТТ

Т+

Т

Т-

БҚ+

БҚ

БҚ- 70 және одан

жоғары

64

60

58

56

50

50-ден төмен

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Мал тұқымы мен жас-жыныс

топтарының аттары Жыныстық жас топтар мен олардың классы Жеке бағаланған малдардың саны (басы) Жиропоты бар малдың саны (бас) Жалпы басғасы бар малдардың саны (бас) Бір жылғы орташа қырқым, килограмм Таза түтіктің шығуы

Ж Ж- Ж= Ж+ ООООО ОООО ООО ОО жуылмаған жуылған

2 3 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Өндіруші қошқарлар өз шаруашыығына ққалыруға арналған (негізгі және резервті)

одно-полутора летние бараны, отобранные для ремонта стада

Сатуға арналған бір-бір жаорым жылдық қойлар

Ересек ұрғашы малдар:

элита

бірінші класс

Бір-бір жарым жастағы тоқты:

элита

Бірінші класс

Барлығы:4. Аналықтар мен рекордист-тұсақтардың сипаттамасы

Шаруашылықтағы өнімділігі мен сырт пішіні бойынша ең үздік 20 аналық, 20 ту тұсақ және 20 бір жастағы ұрғашы тоқтының сипаттамасы келтірілді


Рет№

Тұқымы Туған жылы Малдың нөмірі Тегі ӨнімділігіСоңғы рет бағалау жылы және оның нәтижелері

желі жеке нөмірі Жүннің қырқылымы, килограмм тірі салмақ

жеке Асыл тұқымды кітап бойынша әкесінің енесінің Биылғы жылғы ең жоғарғы Биылғы жылы ең жоғарғы

жуылмаған жуылған қырқу мерзімі жуылмаған жуылған өлшенген мерзімі

килограмм өлшенген мерзімі

килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5. Шаруашылықта қолданылатын аталық қошқарлардың және тұқымға қалдырылған тоқты қошқарлардың сипаттамасы

Сипаттамаға негізгі және қосалқы 2 жас және одан да ересек қошқарлардың, негізгі қошқарларды алмастыруға іріктеп алынған тоқты қошқарлар туралы деректер енгізілді


Рет №

Тұқымы Туған жылы Қошқардың нөмірі Қошқардың шығу тегі Қошқардың өнімділігі

жеке Асыл тұқымды кітап бойынша желі Жеке нөмірі Жүннің қырқылымы, килограмм Тірі салмақ

әкесінің енесінің Биылғы жылғы өміріндегі ең жоғарғы Биылғы жылғы өміріндегі ең жоғарғы

жуылма-ған жуылған қырқу мерзімі жуылма-ған жуылған өлшенген мерзімі

килограмм өлшенген мерзімі

килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Соңғы рет бағалау жылы және оның нәтижелері


Қошқарларды ұрпағының сапасымен бағалау нәтижелері бойынша қысқа тұжырымдар Қошқарды аналықтарға алдын-ала белгілеу Қошқарды аналықтарға ақтық белгілеу (күзде толтырылады)


шағылыс-тыру тәсілі

аналықтар-дың класы

отар нөмірі

аналықтар-дың класы

аналықтар-дың саны

18 19 20 21 22 23 24


Асылдандыру жұмыстарының 20__ жылғы күнтізбелік іс-жоспары


Р/с №

Жұмыс түрлері Жұмыс көлемі Орындалу мерзімі

Орындаушылар Ретттік нөмірі

Жұмыс түрлері Жұмыс көлемі Орындалу мерзімі

Орындаушылар

1 Туған қозыларды таңбалау, сырғалау, өлшеу және сипаттап жазу-бас 11 Биылғы жылы туған төлді енесінен бөлер алдында жеке нөмірлерімен таңбалау-бас

2 Асыл тұқымды аналықтардың жеке құжатына шағылысу мен қоздау нәтижелерін жазу-бас 12 Биылғы алынған төлді өлшеу және бағалау, табынды толықтыруға төлдерді іріктеу-бас

3 Қойларды көктемгі бағалау-бас 13 Отарлар құру, кәрі және ауру аналықтарды табыннан шығару-бас

4 Табынның (отардың) өнімділігін есепке алу, қырқым кезінде тұтас жүн мен жүн үлгілерін зерттеуге алу Асыл тұқымды қошқарлардың ұрық сапасын тексеру, жас қошқарларды шағылысқа үйрету

5 Асыл тұқымды аналықтардың жеке құжатына олардың өнімділігі мен өткен жылғы туған ұрпақтарын бағалау туралы деректерді жазу 15 Биылғы жылы туған төлдерді бағалау, нәтижелерін өңдеу, өткен жылғы жұптаудың алдын-ала нәтижелерін анықтау

6 Малдарды АТК-ға жазу үшін мәліметтерді ұсыну-бас 16 Асыл тұқымды аналықтардың жеке құжатына биылғы туған төлдерін бағалау нәтижелерін енгізу-бас

7 Жүн зертханасына зерттеуге арналған тұтас жүн мен жүн үлгілерін жіберу 17 Күйек алу жоспарын жасау және аналықтарға қошқарларды жекелей белгілеу (аналықтардың шағылысу журналына тіркеу)

8 Баалаудың өткізілуі туралы есеп жасау 18 Жекелей есепке тұрған ж.б. аналықтардың шағылысуын тіркеу-бас

9 Алдыңғы жылдың жұптаудың ақьық нәтижелерін алу үшін өткен жылы туған төлдің бағалауы мен өнімділік көрсеткіштерін талдау 19 Тұқыммал жеке құжаттарына малдардың өнімділігі мен асылдандыру жұмысындағы қызметі туралы деректерді жазу

10 Сатылуға арналған тұқымдық малдардың асылдандыру жөніндегі құжаттарын дайындауЕскерту: Асылдандыру жұмыстарының күнтізбелік іс-жоспары алдағы жылға жасалады.Бағалаушы (сыныптаушы)

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы күні


Мал дәрігері

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы күні


Шаруашылық басшысы

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы күні
6-нысан


Облыс __________________

Аудан __________________

Шаруашылық ____________


Қошқарларды ұрпағының сапасы бойынша бағалау ведомосі


Тексерілген қойлардың сипаттамасы Тексерілген қойлардың ұрпағының сипаттамасы

р/с№ Жеке нөмірі Ту-ған жыл при отбивке Бір-бір жарым жаста

тірі салмағы Тірі салмағы Жүн қырқымы Жүн ұзындығы Жүн қоюлығы

Ұрпақ саны (n) Орта тірі салмағы

(килограмм) Орта-дан жоғары салмақты қозы пайызы Ұрпағының саны (n) Орта тірі салмағы

(килограмм) Орта-дан жоғары салмақты қозы пайызы) Орта-дан жоғары салмақты қозы пайызы) Орта-дан жоғары қырқымды қозы пайызы Жүннің орта ұзындығы (сантиметр) Орта-дан жоғары салмақты қозы пайызы ММ М+ М

бас пайыз бас пайыз бас пайыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Тексерілген қойлардың ұрағыынң сипаттамасы Қорытын-ды

Бір-бір жарым жаста

Жүн қылтығы, сапасы Жиропоттың түсі апайыз класс

50ден төмен 56-58 58-60 60 64 70 ақ Ашық сұр сұр элита бірнші

бас пайыз бас пайыз бас пайыз бас пайыз бас пайыз бас процент бас пайыз бас пайыз

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 3-3/397 бұйрығына 5-қосымша


Ешкі шаруашылығында асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары


Нысан 1-1 Асыл тұқымды жүнді бағыттағы текенің жеке құжаты

Нысан 1-2 Асыл тұқымды сүтті бағыттағы текенің жеке құжаты

Нысан 1-3 Асыл тұқымды түбітті бағыттағы текенің жеке құжаты

Нысан 2-1 Асыл тұқымды жүнді бағыттағы аналықтың жеке құжаты

Нысан 2-2 Асыл тұқым сүтті бағыттағы аналықтың жеке құжаты

Нысан 2-3 Асыл тұқымды түбітті бағыттағы аналықтың жеке құжаты

Нысан 3 Сүтті, жүнді және түбітті ешкілерді ұрықтандыру (шағылыстыру), төлдеу және асыл тұқымды төлдерін өсіру есебінің журналы

Нысан 4-1 Жүнді ешкілерді жеке сұрыптау және олардың өнімділігі журналы

Нысан 4-2 Сүтті ешкілерді жеке сұрыптау және олардың өнімділігі журналы

Нысан 4-3 Түбітті ешкілерді жеке сұрыптау және олардың өнімділігі журналы

Нысан 5-1 Жүнді ешкілерді сұрыптау нәтижелерінің жиынтық тізімдемесі

Нысан 5-2 Сүтті ешкілерді сұрыптау нәтижелерінің жиынтық тізімдемесі

Нысан 5-3 Түбітті ешкілерді сұрыптау нәтижелерінің жиынтық тізімдемесі

Нысан 6 Текелерді ұрпағының сапасы бойынша бағалау тізімдемесі


1-1 нысан


Асыл тұқымды жүнді бағыттағы текенің жеке құжаты


Жеке нөмiрi:____________

Оң құлақтағы ____________________ Асыл тұқымды кітапқа жазылу мәлiметтерi: маркасы мен нөмірі_____«___»_____________ 20___ж.

Сол құлақтағы ____________________ Желi ________________

Маман _____________ қолы / подпись

Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi ___________________________________

Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі ____________________________________________________________________________________

шаруашылық, аудан, облыс

Шаруашылыққа әкелiнген мерзiмi __________________________ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ______________________________


Текенің шығу тегi Тектерiнiң өнiмдiлiгi Текенің өнiмдiлiгi

Әкесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi

Тұқымы____

Буыны_________ Әкесі Жеке нөмірі_________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi Тұқымы____

Буыны_____ Әкесі Жеке нөмірі ______

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен

нөмірi _____ Жеке нөмірі, туыстық деңгейi Өнiмдiлiгi анықталған жасы Ең жоғарғы тiрi салмағы, килограмм Ең жоғарғы жүн түсiмi , килограмм Жүн ұзындығы / сантиметр Жүн жіңішкелігі, сапа Жүн түсi Ешкінің түсi Сұрыптау класы Жүн түсiмi, килог-рамм Тiрi салмағы , килограмм

Енесі Жеке нөмірі ______

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен

нөмірi_____ Жуыл-маған Жуыл-ған өлшеу мезгiлi салмақ-килограмм

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi _____ Тұқымы____

Буыны_____ Әкесі Жеке нөмірі ______

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен

нөмірi _____ Туылғандағы /


Енесiнен бөлiнген-дегi

Енесіңнесі Жеке №______

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен

нөмірi ____ 20____ж./

20____ж./

Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны________ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ________ Тұқымы____

Буыны

__________ Әкесі Жеке нөмірі ______

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____ 20____ж./

20____ж./

Енесі Жеке нөмірі______

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____ 20____ж./

20____ж./

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi______ Тұқымы____

Буыны_____ Әкесі Жеке нөмірі ______

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____ 20____ж./

20____ж./

Енесі Жеке №______

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____ 20____ж./


Сұрыптау нәтижесi Сґрыптау мезгiлi Малдың жасы / Типi Жүн сапасы / Качество шерсти Жалпы бағасы

Класы Сұрыптаушы-ның қолы

Тығызды-ғы Ұзындығы Иректiлiгi Жiңiшкелiгi Бiркелкiлiгi Шайыр Жылтырлығы / Блеск Түсті, құрғақ /кэмп/ талшықтардың мөлшері/ Арқа, бауыр, аяқ жүндерінің өсуі /

Текенің
Әке-енесiнiң Әкесiнiң

ЕнесiнiңЖуылған жүн түсiмi (Асыл тұқымды кітап қа жазылған жылғы) ________ килограмм.

Қандай құжат негiзiнде таза жүн шығымы анықталды % __________________________________________________________________

Көрмелердегi марапаты __________________________________________________________________________________________________________________________


Шағылыстыру мезгiлi Текенің пайдаланылуы Төлдердi енесiнен бөлгенде бағалау (бас)

Пайдалану әдiсi Ұрықтың сапасы Ешкі саны Алынған лақ (бас)/ Типi бойынша Жалпы жетiлуi бойынша

ұрықталды төлдедi тiрi өлi және кемтар барлы-ғы оның iшiнде басқа түстiлерi


ЖЖ+Ж-


өте жақсы

жақсы

орташа

нашар

Бiр жасында сұрыптау кезiндегi төлдердiң сипаттамасы
Төлдiң туылған жылы

Саны, бас Типi бойынша лақтардың саны Орташа тiрi салмағы, кг Орташа жүн түсiмi, кг Жүн ұзындығы

элита класы бірінші класс екінші класс жарамсыз


ЖЖ+Ж-

еркек ұрғашы еркек ұрғашы

еркек ұрғашы еркек ұрғашы еркек ұрғашы еркек ұрғашы


20___ж./

20___ж./

20___ж./

20___ж./

20___ж./

20___ж./Ерекше белгiлер ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

1-2 нысан

Асыл тұқымды сүтті бағыттағы текенің жеке құжатыЖеке нөмiрi:____________

Оң құлақтағы ____________________ Асыл тұқымды кітапқа жазылу мәлiметтерi: маркасы мен №___ «___»_____________ 20___ ж./ г.

Сол құлақтағы ____________________ Желi ________________

Маман_____________ қолы

Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi ___________________________________

Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі ____________________________________________________________________________________

шаруашылық, аудан, облыс / хозяйство, район, область

Шаруашылыққа әкелiнген мерзiмi / Дата поступления в хозяйство __________________________ Есептен шығу мерзiмi мен себебi / Дата и причина выбытия ______________________________


Текенің шығу тегi / Происхождение козла Тектерiнiң өнiмдiлiгi / Продуктивность предков Текенің өнiмдiлiгi / Продуктивность козла

Әкесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны________ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны________ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Жеке нөмірі, туыстық деңгейi Өнiмдiлiгi анық-талған жасы Ең жоғарғы тiрi салмағы килограмм Ең жоғарғы сүт өнімділігі килограмм Сүт құрамын-дағы

мөлшері, пайыз Малдың түсi Мүйізділігі Сұрыптау класы/ Тiрi салмағы

килограмм

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Өлшеу мезгiлi Сал-мағы

май

дың ақуыздың

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны________ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Туылғандағы


Енесiнен бөлiнгендегi/

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж

20____ж

Енесi/ Мать Жеке №_________

Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны________ Ә/О Жеке №_________

Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны________ Ә/О Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж

20____ж

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж

20____ж

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны________ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж

20____ж

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж
Сұрыптау нәтижесi/ Бонитировка Сґрыптау мезгiлi Малдың жасы Типi Туылған типі Жалпы бағасы

Класы Сұрыптаушы-ның қолы

Бітімі Ірілігі Сырт пішіні Түсі/ Мүйізділігі Бітімі, ірілігі және сырт пішіні

Дене өлшемдері сантиметр

Шоқтығының биіктігі

Тұлғаның қиғаш ұзындығы Кеуде орамы

Текенің
Әке-енесiнiң/ Әкесiнiң

ЕнесiнiңКөрмелердегi марапаты / __________________________________________________________________________________________________________________________Шағылыс-тыру мезгiлi Текенің пайдаланылуы Төлдердi енесiнен бөлгенде бағалау (бас)

пайдалану әдiсi ұрықтың сапасы Ешкі саны Алынған лақ(бас) типi бойынша жалпы жетiлуi бойынша

Ұрықтал-ды Төлдедi тiрi өлi және кемтар барлы-ғы оның iшiнде басқа түстiлерi


СС+С-

өте жақ-сы/ жақсы орташа нашар

Шағылысу мезгiлi Ұрықтандырылған аналықтың/ Төлдеу мезгiлi Төлдiң сипаттамасы / Характеристика приплода

жеке нөмірi / индивид. номер класы / класс Жынысы (еркек, ұрғашы) Төлдiң жеке нөмерi Тiрi салмағы, кило-грамм Енесiнен бөлу мезгiлi Сүт өнімділігі Сұрыптау нәтижесi/

туылғандағы енесiнен бөлгендегi бiр жастағы екi жастағы Сауу маусымдағы өнімділігі, килограмм Сүттің майлылығы , пайыз Енесiнен бөлгенде Бiр жаста

Ерекше белгiлер ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


1-3 нысанАсыл тұқымды түбітті бағыттағы текенің жеке құжаты


Жеке нөмiрi

Оң құлақтағы ____________________ Асыл тұқымды кітапқа жазылу мәлiметтерi: маркасы мен №______

Сол құлақтағы ____________________ Желi ________________ «___»_____________ 20___ ж./г.

Маман _____________ қолы

Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi ___________________________________

Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі ____________________________________________________________________________________

шаруашылық, аудан, облыс

Шаруашылыққа әкелiнген мерзiмi __________________________ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ______________________________


Текенің шығу тегi Тектерiнiң өнiмдiлiгi Текенің өнiмдiлiгi

Әкесi/Отец Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны________ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Жеке нөмірі, туыстық деңгейi Өнiмдiлiгi анық-талған жасы Ең жоғарғы тiрi салмағы Ең жоғарғы түбіт түсiмi грамм Түбіт ұзындығы сантиметр Түбіт жіңішқелігі, мкм Түбіт түсi Ешкінің түсi Сұрыптау класы Түбіт түсiмi грамм Тiрi салмағы, килограмм

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

тазартыл-маған/ тазартыл-ған өлшеу мезгiлi салмақ килограмм

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны________ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Туылғандағы


Енесiнен бөлiнген-дегi

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж

20____ж

Енесi/ Мать Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны________ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж.

20____ж.

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____ 20____ж.

20____ж.

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж/

20____ж.

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____Сұрыптау нәтижесi/

Бонитировка Сұрыптау мезгiлi Малдың жасы Типi Түбіт сапасы / Качество пуха Мнйізділігі Жалпы бағасы Класы Сұрыптаушының қолы

Тығыз-дығы Ұзын-дығы Жiңiш-келiгi Бiркелкiлiгi Түсі Түбіт мөлшері Арқа, бауыр ,аяқ жүндерінің өсуі

Текенің


Әке-енесiнiң Әкесiнiң

Енесiнiң


Таза талшық түсiмi (Асыл тұқымды кітақа жазылған жылғы)________ килограмм.

Қандай құжат негiзiнде таза талшық шығымы анықталды ________________________________________________________________________________

Көрмелердегi марапаты __________________________________________________________________________________________________________________________Шағылыс-тыру мезгiлi Текенің пайдаланылуы Төлдердi енесiнен бөлгенде бағалау (бас)

Пайдалану әдiсi Ұрықтың сапасы Ешкі саны Алынған лақ(бас) Типi бойынша Жалпы жетiлуi бойынша

Ұрықтал-ды Төлдедi Тiрi Өлi және кемтар Барлы-ғы Оның iшiнде басқа түстiлерi Т

Т+

Т-

өте жақ-сы жақсы орташа нашар

Бiр жасында сұрыптау кезiндегi төлдердiң сипаттамасы / Характеристика приплода при бонитировке в годичном возрасте
Төлдiң туылған жылы

Саны, бас Типi бойынша лақтардың саны Орташа тiрi салмағы, килограмм Орташа түбіт түсiмi, грамм Түбіт жіңішкелігі

мкм

элита класы бірінші класс екінші класс жарамсыз


ТТ+Т-

еркек ұрғашы еркек ұрғашы

еркек ұрғашы еркек/ ұрғашы еркек ұрғашы еркек ұрғашы

20___ж.

20___ж.

20___ж

20___ж.

20___ж.

20___ж.Ерекше белгiлер ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

2-1 нысан


Асыл тұқымды жүнді бағыттағы аналықтың жеке құжаты


Жеке нөмiрi:____________

Оң құлағындағы ____________________

Сол құлағындағы ____________________ Асыл тұқымды кітап жазылған: нөмірі және маркасы ______ «___»_____________ 20___ ж./г.

Маман __________

қолы / подпись


Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi ___________________________________

шаруашылық, аудан, облыс

Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі ____________________________________________________________________________________

шаруашылық, аудан, облыс

Шаруашылыққа әкелiнген мерзiмi __________________________ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ______________________________


Аналықтың шығу тегi Тектерiнiң өнiмдiлiгi Аналықтың өнiмдiлiгi

Әкесi/Отец Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Отец Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________ Жеке нөмірі, туысты деңгейi Өнiмдiлiгi анық-талған жасы Ең жоғарғы тiрi салмағы килограмм Ең жоғарғы жүн түсiмi Жүн ұзындығы Жүн жiңiшкелiгi, сапа / Таза жүн түсiмi Сұрыптау класы Жылдық жүн түсiмi килограмм Өлшеу мезгiлi Тiрi салмағы, кгграмм


Енесі Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Отец Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Туылғандағы


Енесiнен бөлiнгендегi

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж.

20____ж.

Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Отец Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж.

20____ж.

Ененсі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж.

20____ж.

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж.

20____ж.

Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқым

ды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж.

20____ж.Сұрыптау нәтижесi Сұрыптау мезгiлi

Малдың жасы Типi Жүн сапасы Жалпы бағасы

Класы Сұрыптау-шының қолы

Тығыздығы Ұзындығы, сантиметр Иректiлiгi Жiңiшкелiгi Бiркелкiлiгi Шайыры Жылтырлығы Түсті,құрғақ /кэмп/ талшықтардың мөлшері

Арқа, бауыр, аяқ жүндерінің өсуі

Аналықтың


Әке-енесiнiң Әкесiнiң

Енесiнiң


Жуылған жүн түсiмi (Асыл тұқымды кітапқа жазылған жылғы)______ килограмм. Қандай құжат негiзiнде таза жүн шығымы анықталды _____________________________________

Көрмелердегi марапаты ___________________________________________________________________________________________


Аналықтың шағылысқан мезгiлi Ұрықтандырған текенің

Төлдеу мезгiлi

Төлдiң сипаттамасы / Характеристика приплода

Жеке нөмерi класы / класс

Жынысы (еркек, ұрғашы)

Төлдiң жеке нөмерi Тiрi салмағы, килограмм


Енесiнен бөлу мезгiлi Жүн түсiмi / Настриг шерсти, кг Сұрыптау нәтижесi / Бонитировка

Туылған-дағы енесiнен бөлгендегi бiр жастағы екi жастағы бiр жастағы / в возрасте одного года екi жастағы / в возрасте двух лет енесiнен бөлгенде / при отбивке бiр жаста / в годичном возрасте

Ерекше белгiлер ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы2-2 нысан


Асыл тұқымды сүтті бағыттағы аналықтың жеке құжаты


Жеке нөмiрi:____________

Оң құлағындағы ____________________ Асыл тұқымды кітапқа жазылған: нөмірі және маркасы______

Сол құлағындағы ____________________ «___»_____________ 20___ ж.

Маман ___________________________________________

қолы

Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi ___________________________________

шаруашылық, аудан, облыс

Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі ____________________________________________________________________________________

шаруашылық, аудан, облыс / хозяйство, район, область

Шаруашылыққа әкелiнген мерзiмi __________________________ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ______________________________


Аналықтың шығу тегi Тектерiнiң өнiмдiлiгi Аналықтың өнiмдiлiгi

Әкесi/Отец

Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны____________________ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Жеке №, туыстық деңгейi Өнiмдiлiгi анықталған жасы Ең жоғарғы тiрi салмағы килограмм Ең жоғарғы сүт өнімділігі Ең жоғарғы сүт майлылығы , килограмм Сұрыптау класы Туылғандағы Сүт өнімділігі, кгилограмм Сүттің майлылығы , пайыз Өлшеу мезгiлi Тiрi салмағы, килогрвамм

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____


Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____Енесiнен бөлiнгендегi

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж.

20____ж.

Енесi/ Мать Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж.

20____ж.

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж

20____ж.

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж.

20____ж

Енесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Сұрыптау нәтижесi Сұрыптау мезгiлi

Малдың жасы

Тпі Туылған типі Бітімі, ірілігі және сырт пішіні Жалпы бағасы / Класы


Сұрыптаушының қолы

Бітімі

Ірілігі

Сырт пішіні

Желіннің өсуіТүсі
Мүйізділігі

Аналықтың


Әке-енесiнiң Әкесiнiң

ЕнесiнiңКөрмелердегi марапаты ____________________________________________________________________________________________


Аналықтың шағылысқан мезгiлi Ұрықтандырған текенің

Төлдеу мезгiлi

Төлдiң сипаттамасы

жеке нөмірi класы

Жынысы (еркек, ұрғашы)

Төлдiң жеке нөмірi Тiрi салмағы, кг / Живая масса, кг


Енесiнен бөлу мезгiлi Сүт өнімділігі Сұрыптау нәтижесi

туылғандағы енесiнен бөлгендегi сауу маусымдағы өнімділігі килограмм

сүттің майлылығы , пайыз сауу маусымдағы өнімділігі сүттің майлылығы , ппайыз енесiнен бөлгенде бiр жаста


Ерекше белгiлер ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


2-3 нысан


Асыл тұқымды түбітті бағыттағы аналықтың жеке құжаты


Жеке нөмiрi:____________

Оң құлағындағы ____________________ Асыл тұқымды кітапқа жазылған: нөмірі және маркасы«___»_____________ 20___ ж. /г

Сол құлағындағы ____________________

Шаруашылық басшысы _________________________________________________________________________


Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi ___________________________________

шаруашылық, аудан, облыс

Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі ____________________________________________________________________________________

шаруашылық, аудан, облыс / хозяйство, район, область

Шаруашылыққа әкелiнген мерзiмi __________________________ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ______________________________


Аналықтың шығу тегi / Происхождение матки Тектерiнiң өнiмдiлiгi / Продуктивность предков Аналықтың өнiмдiлiгi / Продуктивность матки

Әкесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______

_____________ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Жеке №, туыстық деңгейi Өнiмдiлiгi анықталған жасы Ең жоғарғы тiрi салмағы килограмм Ең жоғарғы түбіт түсiмi, грамм Түбіт ұзындығы сантиметр

Түбіт жiңiшкелiгi , мкм Таза түбіт түсiмi Сұрыптау класы Жылдық түбіт түсiмi грамм Өлшеу мезгiлi Тiрi салмағы, килограмм


Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____


Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Туылғандағы /Енесiнен бөлiнгендегi

Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж

20____ж

Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж

20____ж

Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж

20____ж

Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

Тұқымы____

Буыны_______ Әкесі Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____

20____ж

20____ж

Енесi Жеке нөмірі _________

Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi ____


Сұрыптау нәтижесi Сұрыптау мезгiлi Малдың жасы Типi Түбіт сапасы


Жалпы бағасы Класы Сұрыптаушының қолы

тығыздығы ұзындығы сантиметр жiңiшкелiгi бiркелкiлiгi түсі түбіт мөлшері

арқа,бауыр ,аяқ жүндерінің өсуі

Аналықтың


Әке-енесiнiң Әкесiнiң

Енесiнiң
Таза түбіт түсiмi (Асыл тұқымды кітапқа жазылған жылғы)______ килограмм. Қандай құжат негiзiнде таза пайыз түбіт шығымы анықталды ___________________________________

Көрмелердегi марапаты ____________________________________________________________________________________


Аналықтың шағылысқан мезгiлi Ұрықтандырған текенің/ Төлдеу мезгiлi Төлдiң сипаттамасы / характеристика приплода

жеке нөмірi / класы Жынысы (еркек, ұрғашы) Төлдiң жеке нөмерi /

Тiрi салмағы, кbkjuhfvv Енесiнен бөлу мезгiлi Түбіт түсiмi uhfvv Сұрыптау нәтижесi

туылғандағы енесiнен бөлгендегi бiр жастағы екi жастағы бiр жастағы екi жастағы / енесiнен бөлгенде бiр жаста

Ерекше белгiлер ______________________________________________________________________________________________________________________


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Карточканы тексердi: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


3 нысан


Шаруашылық ___________________

Аудан ____________________________

Облыс ___________________________Сүтті, жүнді және түбітті ешкілерді ұрықтандыру (шағылыстыру), төлдеу және асыл тұқымды төлдерін өсіру есебінің журналы

20 __ - 20 __ жж.Отар нөмірі _____________________________

Аға шопан_________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке

басын куәландыратын құжатта бар болса)Шығу тегі Малдың сипаттамасы

Ескерту (белгілі бір отар малдарын сұрыптау, қырқу және өлшеу мезгілдері көрсетіледі).

Р/с№ Аналық нөмірі Туылған жылы

Белгіленген текенің жеке нөмірі

Шағылыс-ты

Төлдеу мезгілі

Қанша төл ішінде туылды

Туылған төл

Енесінен бөлінген төл 1-1,5 жастағы

оң құлағындағы сол құлағындағы

Мезгілі Текенің жеке нөмірі

жынысы жеке нөмірі тірілей салмағы , килограмм жеке нөмірі тірілей салмағы

килограмм сұрыптау нәтижесі белгілеу тірілей салмағы,килограмм

жүн түсімі, килограмм түбіт түсімі, грамм дене пішіні


4-1 нысан
Шаруашылық_______________________

Бөлімше________________________

Отар ________________________

Аға шопан _____________________


Жүнді ешкілерді жеке сұрыптау және олардың өнімділігі журналы


20_____ж


Отар нөмірі _____________________________

Аға шопан _________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)

Бонитировка өткізілген күн ___________________________

Бонитировканы өткізді _________________________________
Сұрыптау кілтінің түсініктемесі


Ж – типі

К - кэмп (өлі, құрғақ талшық) көлемі

Т - жүннің тығыздығы

Ұ - жүннің ұзындығы

Ж/- жүннің жіңішкелігі

Б- жүннің біркелкілігі

И- жүннің иректілігі

Ш- шайыр

Ж//- жүннің жылтырлығы

ЖӨ - арқа, бауыр, аяқ жүндерінің өсуі

Р/с.№

Туған уақыты

Жеке нөмірі

Әкесінің жеке

нөмірі Енесінің жеке

нөмірі Сұрыптау

Өнімділік

Классы

Жүн түсімі, кг

/ккило-грамм Тірі салмағы килограммм

Ж К Т Ұ Ж/ Б И ШЖ// ЖӨ

Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ

Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ

Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ

Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ

Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ

Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ

Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ

Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ

Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ
4-2 нысан


Шаруашылық_______________________

Бөлімше________________________

Отар ________________________

Аға шопан _____________________
Сүтті ешкілерді жеке сұрыптау және олардың өнімділігі журналы

20_____ж.Отар нөмірі _____________________________

Аға шопан _________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке

басын куәландыратын құжатта бар болса)


Бағалау өткізілген күн ___________________________

Бағалауды өткізді _________________________________
Сұрыптау кілтінің түсініктемесі


С – типі

ТТ – туылған типі (жалқы, егіз және басқаша)

Б - малдың бітімі

І - малдың ірілігі

П – сырт пішіні

ЖӨ - желіннің өсуіР/с.№

Туған уақыты

Жеке нөмірі

Әкесінің жеке

нөмірі Енесінің жеке

нөмірі

Сұрыптау

Өнімділік

Классы

Жүн түсімі, кг

килограмм Тірі салмағы/ килограмм

С ТТ Б І П ЖӨ

С ТТ Б І П ЖӨ

С ТТ Б І П ЖӨ

С ТТ Б І П ЖӨ

С ТТ Б І П ЖӨ

С ТТ Б І П ЖӨ

С ТТ Б І П ЖӨ

С ТТ Б І П ЖӨ

С ТТ Б І П ЖӨ

С ТТ Б І П ЖӨ

4-3 нысан


Шаруашылық_______________________

Бөлімше/___________________________

Отар __________________________________

Аға шопан _____________________Түбітті ешкілерді жеке сұрыптау және олардың өнімділігі журналы 20_____ж.


Отар нөмірі _____________________________

Аға шопан _________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)


Бағалау өткізілген күн ___________________________

Бағалауды өткізді _________________________________
Сұрыптау кілтінің түсініктемесі/


Т – типі

М- түбіттің мөлшері

Т/- түбіттің тығыздығы

Ұ - түбіттің ұзындығы

Ж - түбіттің жіңішкелігі

Б- түбіттің біркелкілігі

Т//- түбіттің түсі

ЖӨ - арқа, бауыр, аяқ жүндерінің өсуі


Р/с.№ /

Туған уақыты / Жеке нөмірі

Әкесінің жеке

нөмірі Енесінің жеке

нөмірі

Сұрыптау Өнімділік

Классы

Жүн түсімі, кг

илограмм Тірі салмағы/ килограмм

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ
5-1 нысан


Шаруашылық ____________________________________

Аудан _____________________________________________

Облыс ____________________________________________
Жүнді ешкілерді сұрыптау нәтижелерінің жиынтық тізімдемесі /


Бағалауу 20___ж.._____________________

аралығында жүргізілдіТізімдемені толтыру жөнінде қысқаша нұсқаулар


Сұрыптау жыл сайын ешкі өсіруші барлық шаруашылықтарда жүргізіледі. Сұрыптау мәліметтері бойынша мал басы мен өнімділігіне (тірі салмағы, жүн түсімі) зоотехникалық талдау жасалады. Бұл жұмыстар арнайы нұсқауға сай жүргізіледі. Шаруашылықта екі немесе одан да көп ешкі тұқымдары өсірілсе, алынған мәліметтерге әр тұқым бойынша жеке талдау жасалынады.

1-кесте. Әр класс бойынша малдардың үлес салмағын шығару барысында серкелер мен тұқымдық малға өсіруге жарамсыз ешкілер есепке алынбайды. 21-бағанға өнімділігі мен асылдандыру жұмыстарында пайдаланылуы жеке есепке алынған ешкілер саны жазылады.

2-кесте. Элита және бірінші класты малдардың тірі салмақ көрсеткіштері – жеке есеп негізінде, ал класты мал тобы бойынша бұл көрсеткіш іріктеп өлшеу жолымен анықталады. Элита және бірінші класты малдардың орташа жуылмаған жүн түсімі жеке есеп бойынша алынса, жеке сұрыптаудан өтпеген төменгі класты ешкі топтары бойынша бұл көрсеткіш бір басқа шаққандағы отардың орташа жүн өнімділігі бойынша анықталады.

3-кесте. Кесте сұрыптау мәліметтері негізінде толтырылады. Бір басқа шаққандағы жылдық орташа жуылған жүн түсімі жүнді өткізу кезінде анықталған таза

жүн шығымы бойынша есептеледі. Таза жүн шығымы қандай деректер негізінде анықталғаны көрсетілуі тиіс.

4-кесте. Кестеге өнімділігі, жүн сапасы және сырт пішіні бойынша шаруашылықтағы ең үздік 20 аналық және 20 шыбыштың сипаттамасы жазылады. Көрсетілген ешкі басының сипаттамасы шаруашылықтағы мал отары сапасының ерекшеліктеріне қарамастан келтірілуі тиіс.

5-кесте. Бұл кестеде текелердің сипаттамалары мынадай тәртіппен жазылады:

1) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын негізгі текелер; 2) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын қосалқы текелер; 3) қолдан шағылыстыруға қолданылатын текелер; 4) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын тоқты текелер; 5) аталықтар құрамын жаңартуға арналған тоқты текелер; 6) қолдан шағылыстыруға қолданылатын тоқты текелер.АКТ

«_____»_______________________20____ ж.


Біз төменде қол қоюшылар: шаруашылық басшысы _________________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса )

шаруашылық маманы ______________________________________________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)

бағалаушы (сұрыптаушы)___________________________________________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)

20___ж.________________сұрыптаушы______________________________________________________________________

облыс, аудан, шаруашылық аты

сұрыптаудан өткізілуге тиісті_________ ешкінің __________басы жан-жақты сұрыптаудан өткізіліп, төмендегідей кластарға жатқызылғаны туралы осы актіні жазып отырмыз.


Р/c

№ Шопанның аты-жөнi Отар-дың

нөмірі Ешкінің Кластар Жарамсыз Барлығы Сұрыптаудан

өтпегенi Малдардың жүн жамылғысының жәй- күйі, қондылығы, денсаулық деңгейi


жы-нысы

жасы

тұқы-мы

элита бірінші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 бас

пайыз


2 бас

пайыз


3 бас

пайыз


4 бас

пайыз


5 бас

пайыз


6 бас

пайыз


7 бас

пайыз


8 бас

пайыз
Оның iшiнде жеке сұрыптаудан өткен ересек текелер _______ бас, ересек элита класты аналықтар ______ бас, ересек 1 класты аналықтар ________ бас, тоқты текелер _______ бас, ұрғашы шыбыштар ____ ___бас. Барлығы_________ бас .


Сұрыптаудан өтпегендерi _________ бас, оның iшiнде текелер _______ бас, аналықтар _________ бас, тоқты текелер ________ бас, ұрғашы шыбыштар ________ бас.

Сұрыптаудан өткiзiлмеу себебi ________________________________________________________________________________________

Сұрыпталған ешкілерге сұрыптау нұсқауына сәйкес арнайы белгiлер салынды. Аналықтарды қолдан ұрықтандыруға пайдаланатын негiзгi аталықтар ретiнде _________ теке, оларға қосалқы ретiнде _________ теке, қолдан шағылыстыруға __________ теке, еркiн шағылысуға _____ теке белгiлендi.


Аталықтарды толықтыруға ____________ тоқты-теке. Текелер нөмiрi 5- кестеде, оның элитасы _______ бас, 1- класты _________ бас, бөлiндi.

Күйек текелер ретiнде____________ ересек теке және __________ бас 20__ж. туылған теке бөлiндi.


20 __ ж. туылған _____ бас теке және ересек ________ бас теке, барлығы _______ бас, сатуға арналып бөлiндi.

Олардың элитасы _____ бас, 1- класы _____ бас,

Сатуға арналған барлық текелер жеке сұрыптаудан өттi.


Шаруашылық басшысы: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Селекционер-маман: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Бонитер: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

Ешкілерді сұрыптау нәтижелерi бойынша сұрыптаушының пiкiрi

мал отарларының сұрыптауға дайындалуы, олардың таңбалану деңгейi, жалпы күйi – жұмыстардың оң және терiс жақтары; асылдандыру жұмыстарын жақсарту, мал басын сақтау жөнiндегi ұсыныстар және т.б.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1. 20__ ж. және өткен жылдардағы сұрыптау деректері бойынша ешкі отарының тұқымдық және кластық құрамының тізімдемесіР/с


Ешкі тұқымдары мен топтарының атаулары

Биылғы жылғы лақтардан өзге ешкі саны Оның ішінде


1.1.20____ ж.(г.) Сұрыптау кезiндегi

Элита бірінші класс екінші класс

бас

пайыз бас

пайыз бас

пайыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тұқым ____________________________ бір жастан асқан өз шаруашылығы малына пайдаланылатын (негiзгi және қосалқы) аталық текелер

оның iшiнде биылғы сұрыпталғаны

Толықтыруға iрiктелген тоқты текелер

Сатылатын тоқты-текелер

Ересек аналықтар

оның iшiнде биылғы жылы сұрыптанғандары

Ұрғашы шыбыштар

Барлығы:

Сонымен бiрге 1 және одан жоғары жастағы серкелер мен ұрықтандыруға пайдаланылмайтын текелер
кестенің жалғасы / продолжение таблицыЖеке есеп жүргiзiлетiн

ешкілердің саны Сұрыптау кезіндегі қолда бар ешкілердің (бас)


Барлық элита және класты

Жарамсыз Барлық сұрыпталған ешкілер

Сұрыпталмаған-дары


Асыл тұқымдды кітапқа жазылғаны


Асыл тұқымдды кітапқа жазуға

iрiктелгенi


бас

пайыз бас

пайыз бас

пайыз бас

пайыз

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


2. Теке, тоқты теке, аналық және шыбыштардың тірі салмағы мен жүн түсімі бойынша сипаттамасы /

Текелер мен аналықтар көктемгi* және күзгi өлшеу, 20___ж. қырқым мәліметтері бойынша /


Ешкі тұқымдары мен көрсеткiштердiң атаулары

екі және одан жоғары жастағы негiзгi текелер

Өз отарын толықтыруға iрiктелген тоқты текелер


өлшеу, қырқу күні элита бірінші класс Барлығы

өлшеу, қырқу күні элита бірінші класс Барлығы


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тұқым___________________

Порода
Тұқым____

Порода Өлшендi, бас

Жалпы салмағы, килограмм

1 бастың орташа салмағы, килограмм

Қырқылды, бас

Қырқылған жүн, килограмм

1 бастың орташа жүн түсiмi,килограммкестенің жалғасыСатылатын тоқты текелерЕресек аналықтар

(Взрослые матки)

Ұрғашы шыбыштар /Козочки -годовики/

өлшеу, қырқу күні элита бірінші класс Барлығы

өлшеу,қырқу күні

элита

бірінші класс

екінші

класс

Барлығы

өлшеу,қырқу күні

элита бірінші класс екінші класс Барлығы


10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Аналықтар қырқым кезiнде өлшенбейдi, олардың тiрi салмақтары өткен жылдың күзiндегi өлшемдері бойынша берiледi.


3. Ешкі отарының сипаттамасы

Өткен жылдардағы және биылғы жеке сұрыптау деректерi бойынша


Мал тұқымы мен жас-жыныс топтарының атаулары Жеке сұрыптал-ған мал саны

Типтi мал саны

Жүн ұзындығы төмендегiдей (сантиметр) мал саны


Ж

Ж+

Ж -

22 және одан жоға-ры 21,5 21 20,5 20 19,5 19 18,5 18 17,5 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Тұқым_____________ Өз шаруашылығы малына пайдаланылатын ересек аталық-текелер (негiзгi және қосалқы)


Толықтыруға iрiктелген тоқты текелер

Сатылатын тоқты текелер

Ересек аналықтар:

элита

бірінші класс

Ұрғашы шыбыштар


Элита

бірінші класс

Барлығы, тұқым бойынша
кестенің жалғасы


мал саны орта-ша ұзын-дығы Жүн тығыздығы төмендегiдей мал саны

Жүн бiркелкiлiгi төмендегiдей мал саны Брадфорд классификациясы бойынша жүн жiңiшкелiгi - сапасы төмендегiдей мал саны

16,5 16 15,5 15 14,5 14 және одан төмен ТТ

Т+

Т

Т- БК+ БК БК- 60 және одан жоға-ры 58 56 50 48 46 44 және одан төмен


17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


кестенің жалғасы


Мал тұқымы мен жас-жыныс топтарының атаулары Жеке сұрып-талған мал

саны

Жүн шайырлылы-ғы төмендегiдей мал саны

Кэмп (өлі, құрғақ талшық) көлемі Жалпы бағасы төмендегiдей мал саны

Шаруашылықтағы бір басқа шақ-

қандағы жүн

түсімі Таза жүн шығымы, пайыз


Ш III-

III+

К-

К

К+ 00000 0000 000 00 жуыл-маған жуылған

1 2 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Т ұқ ы м /Порода/____________________ Өз шаруашылығы малына пайдаланылатын ересек текелер (негiзгi және қосалқы)

Толықтыруға iрiктелген тоқты текелер

Сатылатын тоқты текелер

Ересек аналықтар

элита

бірінші класс

ұрғашы шыбыштар

элита

бірінші класс


Барлығы, тұқым бойынша
4. Аналықтар мен рекордист-шыбыштардың сипаттамасы

Шаруашылықтағы өнiмдiлiгi мен сырт пiшiнi бойынша ең үздiк 20 аналық және 20 бiр жастағы ұрғашы шыбыштың сипаттамасы келтiрiледі


Р/с №

Тұқымы

Ттуған жылы

Малдың нөмiрi

Шығу тегі

Өнiмдiлiгi

Соңғы рет сұрыпталған жылы және оның нәтижелерi


Жеке

(Индивидуальный) Асыл тұқымды кітабы бойынша Желi

жеке нөмiрi жүн түсiмi, килограмм тiрi салмақ

әкесiнiң

(у отца) енесiнiң

(у матери) биылғы жылғы өмiрiндегi ең жоғары

биылғы жылғы

өмiрiндегi ең жоғары


жуылмаған

жуылған

қырқу мерзiмi

жуылмаған

жуылған

өлшенген мерзiмi я) килограмм өлшенген мерзiмi килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


5. Шаруашылықта қолданылатын аталық текелердің және тұқымға қалдырылған тоқты текелердің сипаттамасы

Сипаттамаға негiзгi және қосалқы 2 жас және одан да ересек текелердің, негiзгi текелерді алмастыруға iрiктеліп

алынған тоқты текелер туралы деректер енгiзiледiРет №

Тұқымы

Туылған жылы

Текенің нөмiрi

Текенің шығу

тегi Текенің өнiмдiлiгi


Жеке

Асыл тұқымды кітабы бойынша

Желi

(Линия) жеке нөмiрi

жүн түсiмi, килограмм

тiрi салмақ


әкесiнiң енесiнiң биылғы жылғы

өмiрiндегi ең жоғары

биылғы жылғы

өмiрiндегi ең жоғары

жуылмаған

жуылған

қырқу мезгілі

жуылмаған

жуылған

өлшенген мерзiмi килограмм өлшенген мезгілі

килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кестенің жалғасы

Соңғы рет сұрыптау жылы және оның нәтижелері

Текелерді ұрпағының

сапасымен бағалау нәтижелері

бойынша қысқа тұжырымдар Текелерді аналықтарға алдын ала тағайындау Текелерді аналықтарға ақтық тағайындау

шағылыс-тыру тәсiлiаналықтардың класы

отар нөмiрi

аналықтар-дың класы

аналықтар-дың саны


18 19 20 21 22 23 24


Асылдандыру жұмыстарының 20____ жылғы күнтізбелік iс-жоспары


Р/с №

Жұмыс түрлерi

Жұмыс көлемi

Орындау мерзiмi

Орындау-шылар

Р/с№

Жұмыс түрлерi

Жұмыс көлемi Орындау мерзiмi

Орындаушылар


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Туылған лақтарды таңбалау, сырғалау, өлшеу және сипаттап жазу -бас 10 Биылғы туған төлдi енесiнен бөлер алдында жеке нөмірлермен таңбалау – бас

2 Асыл тұқымды аналықтардың жеке құжатына шағылысу мен төлдеу нәтижелерiн жазу-бас 11 Биылғы алынған төлдi өлшеу және сұрыптау, отарды толықтыруға төлдердi iрiктеу – бас

3 Ешкілерді көктемгi сұрыптау – бас

12 Отарлар құру, кәрi және ауру аналықтарды отардан шығару -бас

4 Отарлардың өнiмдiлiгiн есепке алу, қырқым кезiнде тұтас жүн мен жүн үлгiлерiн зерттеуге алу 13 Асыл тұқымды текелердің ұрық сапасын тексеру, жас текелерді шағылысқа үйрету

5 Асыл тұқымды аналықтардың жеке құжатына олардың өнiмдiлiгi мен өткен жылы туылған ұрпақтарын сұрыптау туралы деректердi жазу 14 Биылғы жылы туылған төлдердi сұрыптау, нәтижелерiн өндеу, өткен жылғы іріктеудің алдын-ала нәтижелерiн анықтау

6 Малдарды Асыл тұқымды кітапқа жазу үшiн мәлiметтердi ұсыну – бас

15 Асыл тұқымды аналықтардың жеке құжатына биылғы туған төлдерiн сұрыптау нәтижелерiн енгiзу – бас

х

7 Сұрыптаудың өткiзiлуi туралы есеп жасау

16 Күйек алу жоспарын жасау және аналықтарға текелерді жекелей белгiлеу (аналықтарды шағылысу журналына тiркеу)

8 Алдыңғы жылғы жұптаудың түпкілікті нәтижелерiн анықтау үшiн өткен жылы туған төлдiң сұрыптау және өнiмдiлiк деректерін өңдеу. 17 Жекелей есепте тұрған және басқа аналықтардың шағылысуын тiркеу – бас


9 Сатылуға арналған асыл тұқымды малдардың журналдары мен тізімдемелерін дайындау

18 Асыл тұқымды малдардың жеке құжаттарына өнiмдiлiгi мен асылдандыру жұмысындағы қызметi туралы деректердi жазу


Ескерту: Асылдандыру жұмыстарының күнтізбелiк iс-жоспары алдағы жылға жасалады.

Шаруашылық басшысы: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Селекционер-маман: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Бонитер: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы5-2 нысан


Шаруашылық ____________________________________

Аудан _____________________________________________

Облыс ____________________________________________


Сүтті ешкілерді сұрыптау нәтижелерінің жиынтық тізімдемесі


Сұрыптау 20___ж./г._____________________

аралығында жүргізілдіТізімдемені толтыру жөнінде қысқаша нұсқаулар


Сұрыптау жыл сайын ешкі өсіруші барлық шаруашылықтарда жүргізіледі. Сұрыптау мәліметтері бойынша мал басы мен өнімділігіне (тірі салмағы, сүт өнімділігі) зоотехникалық талдау жасалады. Бұл жұмыстар арнайы нұсқауға сай жүргізіледі. Шаруашылықта екі немесе одан да көп ешкі тұқымдары өсірілсе, алынған мәліметтерге әр тұқым бойынша жеке талдау жасалынады.

1-кесте. Әр класс бойынша малдардың үлес салмағын шығару барысында серкелер мен тұқымдық малға өсіруге жарамсыз ешкілер есепке алынбайды. 21-бағанға өнімділігі мен асылдандыру жұмыстарында пайдаланылуы жеке есепке алынған ешкілер саны жазылады.

2-кесте. Элита және бірінші класты малдардың тірі салмақ көрсеткіштері – жеке есеп негізінде, ал класты мал тобы бойынша бұл көрсеткіш іріктеп өлшеу жолымен анықталады. Элита және бірінші класты малдардың орташа сүт өнімі жеке есеп бойыша алынса, жеке сұрыптаудан өтпеген төменгі класты ешкі топтары бойынша бұл көрсеткіш бір басқа шаққандағы отардың орташа сүт өнімділігі бойынша анықталады.

3-кесте. Кесте сұрыптау мәліметтері негізінде толтырылады. Бір басқа шаққандағы жылдық орташа сүт өнімі сауын маусымы бойынша анықталған сүт шығымы бойынша есептеледі. Сүт сапасы қандай деректер негізінде айқындалғаны көрсетілуі тиіс.

4-кесте. Кестеге сүт өнімділігі мен оның сапасы және сырт пішіні бойынша шаруашылықтағы ең үздік 20 аналық және 20 шыбыштың сипаттамасы жазылады. Көрсетілген мал басының сипаттамасы шаруашылықтағы мал отары сапасының ерекшеліктеріне қарамастан келтірілуі тиіс.

5-кесте. Бұл кестеде текелердің сипаттамалары мынадай тәртіппен жазылады:

1) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын негізгі текелер; 2) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын қосалқы текелер; 3) қолдан шағылыстыруға қолданылатын текелер; 4) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын тоқты текелер; 5) аталықтар құрамын жаңартуға арналған тоқты текелер; 6) қолдан шағылыстыруға қолданылатын тоқты текелер


АКТ

«_____»_______________________20____ж..


Біз төменде қол қоюшылар: шаруашылық басшысы ______________________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) шаруашылық маманы _____________________________________________________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)

бағалаушы (сұрыптаушы)______________________________________________________________________________ ____________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)

20___ж.________________сұрыптаушы_______________________________________________________________________________________________________

облыс, аудан, шаруашылық аты

сұрыптаудан өткізілуге тиісті_________ ешкінің __________басы жан-жақты сұрыптаудан өткізіліп, төмендегідей кластарға жатқызылғаны туралы осы актіні жазып отырмыз.


Р/с № Шопанның аты-жөнi

Отардың нөмірі Ешкінің / Козы Кластар(классы) Жарамсыз Барлығы

Сұрыптаудан

өтпегенi

Малдардың жүн жамылғысының жәй-күйі, қоңдылығы, денсаулық деңгейi


жы-нысы

жасы

тұқы-мы

элита бірінші екінші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 бас.

пайыз


2 бас.

пайыз


3 бас.

пайыз


4 бас.

пайыз


5 бас.

пайыз


6 бас.

пайыз


7 бас.

пайыз


8 бас.

пайыз
Оның iшiнде жеке сұрыптаудан өткен ересек текелер _______ бас, ересек элита класты аналықтар ______ бас, ересек 1 класты аналықтар ________ бас, тоқты текелер _______ бас, ұрғашы шыбыштар ____ ___бас. Барлығы_________ бас .


Сұрыптаудан өтпегендерi _________ бас, оның iшiнде текелер _______ бас, аналықтар _________ бас, тоқты текелер ________ бас, ұрғашы шыбыштар ________ бас.

Сұрыптаудан өткiзiлмеу себебi ________________________________________________________________________________________

Сұрыпталған ешкілерге сұрыптау нұсқауына сәйкес арнайы белгiлер салынды. Аналықтарды қолдан ұрықтандыруға пайдаланатын негiзгi аталықтар ретiнде _________ теке, оларға қосалқы ретiнде _________ теке, қолдан шағылыстыруға __________ теке, еркiн шағылысуға _____ теке белгiлендi.


Аталықтарды толықтыруға ____________ тоқты-теке. Текелер нөмiрi 5- кестеде, оның элитасы _______ бас, 1- класты _________ бас, бөлiндi.

Күйек текелер ретiнде____________ ересек теке және __________ бас 20__ж. туылған теке бөлiндi.


20 __ ж. туылған _____ бас теке және ересек ________ бас теке, барлығы _______ бас, сатуға арналып бөлiндi.

Олардың элитасы _____ бас, 1- класы _____ бас,

Сатуға арналған барлық текелер жеке сұрыптаудан өттi.


Шаруашылық басшысы: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Селекционер-маман: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Бонитер: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы
Ешкілерді сұрыптау нәтижелерi бойынша сұрыптаушының пiкiрi /

мал отарларының сұрыптауға дайындалуы, олардың таңбалану деңгейi, жалпы күйi – жұмыстардың оң және терiс жақтары; асылдандыру жұмыстарын жақсарту, мал басын сақтау жөнiндегi ұсыныстар, т.б.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. 20__ ж. және өткен жылдардағы сұрыптау деректері бойынша ешкі отарының тұқымдық және кластық құрамының тізімдемесі

Реттiк саны / Поряд. № Ешкі тұқымдары мен топтарының атаулары


Биылғы жылғы лақтардан өзге ешкі саны

Оның ішінде


1.1.20____ ж.

Сұрыптау кезiндегi

элита бірінші класс екінші класс

бас

пайыз бас

пайыз бас

пайыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тұқым ______________________

1 жастан асқан өз шаруашылығы малына пайдаланылатын (негiзгi және қосалқы) аталық текелер

оның iшiнде биылғы сұрыпталғаны

Толықтыруға iрiктелген тоқты текелер

Сатылатын тоқты-текелер

Ересек аналықтар

оның iшiнде биылғы жылы сұрыптанғандары

Ұрғашы шыбыштар

Барлығы

Сонымен бiрге 1 және одан жоғары жастағы серкелер мен ұрықтандыруға пайдаланылмайтын текелер
кестенің жалғасы


Сұрыптау кезіндегі қолда бар ешкілердің (бас)


Барлық элита және класты

Жарамсыз барлық сұрыпталған ешкілер Сұрыпталмаған-дары

Жеке есеп жүргiзiлетiн

ешкілердің саны

Асыл тұқымды кітапқа жазылғаны

Асыл тұқымды кітапқа жазуға

iрiктелгенi


бас

пайыз бас

пайыз бас

пайыз бас

пайыз

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


2. Текелердің тірі салмағы, аналықтардың тірі салмағы және сүт өнімі бойынша сипаттамасы

Текелер мен аналықтардың көктемгi*және күзгi өлшеу, 20__- 20 _ жж/гг. сауын маусымында сүт өндіру мәліметтері бойынша /


Ешкі тұқымдары мен көрсеткiштердiң атаулары

екі және одан жоғары жастағы негiзгi аталық текелер

Өз отарын толықтыруға iрiктелген тоқты текелер

Сатылатын тоқты текелер

(Козлики-годовики для продажи)

өлшеу күні элита бірінші кла-сс Барлығы

өлшеу күні элита класс класс Барлы-ғы

өлшеу күні

элита класс класс Барлы-ғы


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тұқым______________ Өлшендi, бас

Жалпы салмағы, килограмм

1 бастың орташа салмағы, килограмм

Сауылған ешкі, бас

Өндірілген сүт, килограмм

1 бастың орташа сүт түсiмi, килограммкестенің жалғасы

Ересек аналықтар

Ұрғашы шыбыштарөлшеу күні, сауын маусымының ұзақтылығы, күн


элитабірінші класс екінші класс

Барлығы

өлшеу күні, сауын маусымының ұзақтылығы, күн элита бірінші класс екінші класс Барлығы

17 18 24 25 26 27 28
Аналықтар көктемде өлшенбейдi, олардың тiрi салмақтары өткен жылдың күзiндегi өлшемдері бойынша берiледi.


3. Ешкі отарының сипаттамасы

Өткен жылдардағы және биылғы жеке сұрыптау деректерi бойыншаМал тұқымы мен жас-жыныс топтарының атаулары

Жеке сұрыпталған мал саны

Типтi мал саны

Туылған типі бойынша

Бітімі бойынша

Ірілігі бойыншаС


С+


С -


Т-1


Т-2


Т-3


ББ


БН


БС


І -5


І -4


І-3


І -2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Тұқым_____________ Өз шаруашылығы малына пайдаланылатын ересек текелер (негiзгi және қосалқы)

Толықтыруға iрiктелген тоқты текелер

Сатылатын тоқты текелер

Ересек аналықтар

элита

бірінші класс

ұрғашы шыбыштар

элита

бірінші класс

Барлығы, тұқым бойыншакестенің жалғасы

Сырт пішіні бойынша Желіннің өсуі бойынша

Жалпы бағасы төмендегiдей мал саны


Шаруашылықтағы бір басқа шаққандағы сүт өнімі, килограмм

Сүттің орташа майлылығы, пайыз


П -5

П -4

П-3

П -2

ЖӨ++

ЖӨ+

ЖӨ

ЖӨ-

ЖӨ - -

00000 0000 000 00

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


4. Аналықтар мен рекордист-шыбыштардың сипаттамасы

Шаруашылықтағы өнiмдiлiгi мен сырт пiшiнi бойынша ең үздiк 20 аналық пен 20 бiр жастағы ұрғашы шыбыштың сипаттамасы келтiрiледіР/с №

Тұқымы

Туған жылы

Малдың

нөмiрi

Шығу тегі

Өнiмдiлiгi

Соңғы рет сұрыпталған жылы және оның нәтижелерi


Жеке

Асыл тұқымды кітабы бойынша

Же-лi

жеке нөмiрi сүт өнімділігі

тiрi салмақ

әкесiнiң

енесiнiң

биылғы жылғы өмiрiндегi ең жоғары

биылғы жылғы

өмiрiндегi ең жоғары


сауын маусымының ұзақтығы, күн өнімділігі, килограмм сауын маусымының ұзақтығы, күн өнімділігі, килограмм өлшенген мерзiмi

килограмм өлшенген мерзiмi килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5. Шаруашылықта қолданылатын аталық текелердің және тұқымға қалдырылған тоқты текелердің сипаттамасы

Сипаттамаға негiзгi және қосалқы екі жас және одан да ересек текелердің, негiзгi текелерді алмастыруға iрiктеліп

алынған тоқты текелер туралы деректер енгiзiледi


Р/с №

Тұқымы


Туылған жылы

Текенің нөмiрi

Текенің шығу

тегi Текенің өнiмдiлiгi


Жеке

Асыл тұқымды кітабы бойынша

Желi

жеке нөмiрi

дене өлшемдері, сантиметр

(биылғы жылғы) тiрi салмақ


Әкесiнiң

Енесiнiң

өлшенген мерзiмi

шоқтығының биіктігі тұлғаның қиғаш ұзындығы кеуде орамы биылғы жылғы

өмiрiндегi ең жоғары

өлшенген мерзiмi

килограмм өлшенген мезгілі

килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


кестенің жалғасыСоңғы рет сұрыптау жылы және оның нәтижелеріТекелерді ұрпағының

сапасымен бағалау нәтижелері

бойынша қысқа тұжырымдар

Текелерді аналықтарға алдын ала тағайындау Текелерді аналықтарға ақтық тағайындау


шағылыс-тыру тәсiлi

аналық-тардың класы

отар нөмiрi

аналықтар-дың класы


аналықтардың саны


17 18 19 20 21 22 23Асылдандыру жұмыстарының 20____ жылғы күнтізбелік iс-жоспары


Р/с №

Жұмыс түрлерi

Жұмыс көлемi

Орындау мерзiмi

Орындау-шылар

Рет нө-мір

Жұмыс түрлерi

Жұмыс көле-мi

Орындау мерзiмi

Орындау-шылар


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Туылған лақтарды таңбалау, сырғалау, өлшеу және сипаттап жазу -бас 10 Биылғы туған төлдi енесiнен бөлер алдында жеке нөмірлермен таңбалау – бас

2 Асыл тұқымды аналықтардың жеке құжатына шағылысу мен төлдеу нәтижелерiн жазу-бас 11 Биылғы алынған төлдi өлшеу және сұрыптау, отарды толықтыруға төлдердi iрiктеу – бас

3 Ешкілерді көктемгi сұрыптау – бас

12 Отарлар құру, кәрi және ауру аналықтарды отардан шығару -бас

4 Отарлардың өнiмдiлiгiн есепке алу, ешкі сауу кезiнде сүт үлгiлерiн зерттеуге алу 13 Асыл тұқымды текелердің ұрық сапасын тексеру, жас текелерді шағылысқа үйрету

5 Асыл тұқымды аналықтардың жеке құжатына олардың өнiмдiлiгi мен өткен жылы туылған ұрпақтарын сұрыптау туралы деректердi жазу 14 Биылғы жылы туылған төлдердi сұрыптау, нәтижелерiн өндеу, өткен жылғы іріктеудің алдын-ала нәтижелерiн анықтау

6 Малдарды АТК-қа жазу үшiн мәлiметтердi ұсыну – бас

15 Асыл тұқымды аналықтардың жеке құжатына биылғы туған төлдерiн сұрыптау нәтижелерiн енгiзу – бас

х

7 Сұрыптаудың өткiзiлуi туралы есеп жасау

16 Күйек алу жоспарын жасау және аналықтарға текелерді жекелей белгiлеу (Аналықтарды шағылысу журналына тiркеу)

8 Алдыңғы жылғы жұптаудың түпкілікті нәтижелерiн анықтау үшiн өткен жылы туған төлдiң сұрыптау және өнiмдiлiк деректерін өңдеу 17 Жекелей есепте тұрған және басқа аналықтардың шағылысуын тiркеу – бас

9 Сатылуға арналған асыл тұқымды малдардың журналдары мен тізімдемелерін дайындау 18 Асыл тұқымды малдардың жеке құжаттарына өнiмдiлiгi мен асылдандыру жұмысындағы қызметi туралы деректердi жазу


Ескерту: Асылдандыру жұмыстарының күнтізбелiк iс-жоспары алдағы жылға жасалады.


Шаруашылық басшысы: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Мал дәрігер: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы


Бонитер: _______________________________________________________________________________ «___»________________ 20___ г.

(жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) және қолы

5-3 нысан


Шаруашылық ____________________________________

Аудан_____________________________________

Облыс _____________________________________Түбітті ешкілерді сұрыптау нәтижелерінің жиынтық тізімдемесіСұрыптау 20___ж./г._____________________

аралығында жүргізілдіТізімдемені толтыру жөнінде қысқаша нұсқаулар


Сұрыптау жыл сайын ешкі өсіруші барлық шаруашылықтарда жүргізіледі. Сұрыптау мәліметтері бойынша мал басы мен өнімділігіне (тірі салмағы, түбіт түсімі) зоотехникалық талдау жасалады. Бұл жұмыстар арнайы нұсқауға сай жүргізіледі. Шаруашылықта екі немесе одан да көп ешкі тұқымдары өсірілсе, алынған мәліметтерге әр тұқым бойынша жеке талдау жасалынады.

1-кесте. Әр класс бойынша малдардың үлес салмағын шығару барысында серкелер мен тұқымдық малға өсіруге жарамсыз ешкілер есепке алынбайды. 21-бағанға өнімділігі мен асылдандыру жұмыстарында пайдаланылуы жеке есепке алынған ешкілер саны жазылады.

2-кесте. Элита және бірінші класты малдардың тірі салмақ көрсеткіштері – жеке есеп негізінде, ал класты мал тобы бойынша бұл көрсеткіш іріктеп өлшеу жолымен анықталады. Элита және бірінші класты малдардың орташа түбіт түсімі жеке есеп бойыша алынса, жеке сұрыптаудан өтпеген төменгі класты ешкі топтары бойынша бұл көрсеткіш бір басқа шаққандағы отардың орташа түбіт өнімділігі бойынша анықталады.

3-кесте. Кесте сұрыптау мәліметтері негізінде толтырылады. Бір басқа шаққандағы жылдық орташа түбіт түсімі түбітті өткізу кезінде анықталған таза

талшық шығымы бойынша есептеледі. Таза талшық шығымы қандай деректер негізінде айқындалғаны көрсетілуі тиіс.

4-кесте. Кестеге өнімділігі, түбіт сапасы және сырт пішіні бойынша шаруашылықтағы ең үздік 20 аналық және 20 шыбыштың сипаттамасы жазылады. Көрсетілген мал басының сипаттамасы шаруашылықтағы мал отары сапасының ерекшеліктеріне қарамастан келтірілуі тиіс.

5-кесте. Бұл кестеде текелердің сипаттамалары мынадай тәртіппен жазылады:

1) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын негізгі текелер; 2) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын қосалқы текелер; 3) қолдан шағылыстыруға қолданылатын текелер; 4) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын тоқты текелер; 5) аталықтар құрамын жаңартуға арналған тоқты текелер; 6) қолдан шағылыстыруға қолданылатын тоқты текелер.Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы


2015 жылғы 6 мамыр                 №7-1/418              Астана қаласы


Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы


«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:

1) Осы Бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес «Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге Қазақстан Республикасының ішінде және экспортқа қолданылатын ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

2) Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес «Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

3) Осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес «Мемлекеттік тіркей отырып, ветеринариялық препараттарға, жемшөптік қоспаларға тіркеу куәліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

4) Осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес «Ветеринариялық анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

5) Осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес «Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жем және жемазық қоспаларын өндіру, сақтау және сату бойынша өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

6) Осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес «Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін сараптама актiлерiн беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

7) Осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес «Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

8) Осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес «Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

9) Осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес «Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

10) Осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес «Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республиқасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринария және тамақ қауіпсіздігі департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін жиырма бір күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

Ауыл шаруашылығы министрі А.МАМЫТБЕКОВ


«КЕЛІСІЛГЕН» «КЕЛІСІЛГЕН»

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының

Инвестициялар және даму министрі Ұлттық экономика министрі

_______________Ә.Исекешев _________________Е. Досаев

8 шілде 2015 жылы «____» ___________ 2015 жыл


«КЕЛІСІЛГЕН»

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика

министрінің міндетін атқарушы _____________Т.Жақсылықов

24 шілде 2015 жыл


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 1-қосымша


«Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге Қазақстан Республикасының ішінде және экспортқа қолданылатын ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге Қазақстан Республикасының ішінде қолданылатын және экспортқа арналған ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттiк көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Астана және Алматы қалаларының, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы және оның орынбасары бекіткен тізбе негізінде Астана және Алматы қалаларының, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы және оның орынбасары, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1) Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің аулақтық инспекцияларының көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 3 (үш) жұмыс күні;

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Өтініш беруші құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан жазбаша дәлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – экспорт кезінде берілетін ветеринариялық сертификат (бұдан әрі – ветеринариялық сертификат), не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

Ветеринариялық сертификат электронды нысанда ресімделеді, бланкке басып шыға­рылады, көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолы қойылады және мөрмен расталады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» ветеринариялық сертификатты алу орны, күні мен уақыты туралы хабарлама көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 2-тармағының 6) тармақшасына сәйкес ақылы түрде (ветеринариялық сертификат бланкісі үшін) көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік сатып алу туралы конкурс нәтижесі бойынша айқындалған бланктің құнын екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы төлейді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға электрондық сұрау салуды портал арқылы берген жағдайда төлем «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан әрі – ЭҮТШ) немесе екінші деңгейдегі банктер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжатдың және өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін);

3) жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттарды тасымалдау кезінде – мемлекеттік ветеринариялық зертхана берген сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) көшірмесі;

4) иттер мен мысықтардың орнын ауыстыру (тасымалдау) кезінде – ветеринариялық паспорт көшірмесі;

5) ветеринариялық сертификат бланкісі үшін ақы төленгенін растайтын құжат;

порталға:

1) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес, көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

2) жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттарды тасымалдау кезінде – мемлекеттік ветеринариялық зертхана берген сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) электрондық көшірмесі;

3) иттер мен мысықтардың орнын ауыстыру (тасымалдау) кезінде – ветеринариялық паспорттың электрондық көшірмесі;

4) ЭҮТШ арқылы төленген жағдайды қоспағанда, ветеринариялық сертификат бланкісі үшін ақы төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі.

Жеке басын куәландыратын құжат, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу, ауыл шаруашылығы жануарының ветеринариялық паспорты, асыл тұқымды мал куәлігі немесе оған балама құжат, аулап алудың шығу тегі, тасымалданатын (орын ауыстырылатын) объектілерді тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды ескере отырып экспортқа рұқсат туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

1) көрсетілетін қызметті берушіге – көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның көшірмесінде құжаттар топтамасының қабылдау күні, уақыты, құжатты қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты көрсете отырып, тіркеу туралы белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып табылады;

2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет беруден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады:

1) орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объекті туралы ақпараттың ұсынылған құжаттарға сәйкес келмеуі;

2) орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің, көлік құралының ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарға және қауіпсіздік қағидаларына сәйкес келмеуі;

3) тиісті аумақтағы эпизоотиялық ахуалды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні экспорттауға рұқсаттың болмауы (үшінші елдерге (Еуразиялық экономикалық одақ мүшелері болып табылмайтын мемлекеттерге) экспорттау кезінде).

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауа­зымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдардың, көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдардарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде: шағым Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына, сондай-ақ мынадай мекенжайлар бойынша Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті (бұдан әрі – Комитет) төрағасының немесе Министрлік басшысының атына беріледі:

1) Комитетке – 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36-үй, 605-кабинет, телефоны: 8 (7172) 55-58-15, 55-59-45, электрондық мекенжайы: priemnaya.kvkn@minagri.gov.kz;

2) Министрлікке – 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36-үй, 301-кабинет, телефоны: 8 (7172) 55-58-48, 55-57-63.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда электрондық түрде не көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің, немесе Министрліктің кеңсесі арқылы жұмыс күндері қолма-қол беріледі.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің, Министрліктің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Электронды өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» өтініш туралы ақпарат, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

13. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып

қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге Қазақстан Республикасының ішінде қолданылатын және экспортқа арналған ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан

________________________________________

              (аумақтық бөлімшенің атауы)

_________________________________________

       (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса) ЖСН

               / заңды тұлғаның атауы, БСН)

Мемлекеттік тіркеу

Анықтамасының нөмірі (куәліктің) _____________

Мекенжайы    ______________________________

Өтініш нөмірі:

Өтініш


Ветеринарлық сертификат беруіңізді сұраймын_____________________________________

       (өндіріс объектісінің атауы, қызмет түрі )

Жануарды (балық, ара, қосмекенділер, жәндіктерден басқа), жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың орнын ауыстырған кезде – жануардың жеке нөмірі, ветеринариялық паспорттың нөмірі _______________________________________________________________________

асыл тұқымды жануарлардың орнын ауыстыру (тасымалдау) кезінде әр жануар басына және асыл тұқымдық өнімге (материалға) қосымша – асыл тұқымдық куәлік немесе оған балама құжаттың нөмірі және күні__________________________________________________________

балықтың және басқа да су жануарларының (тірі, жаңа ауланған, салқындатылған, мұздатылған балық, сондай-ақ шаяндар, гамарус, салина (циста) артемиясы) орны ауыстырылатын (тасымалданатын) көлеміне берілетін балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтаманың нөмірі және күні______________________________________________________

Мына мекенжайда орналасқан ___________________________________________________

Өндіріс объектісінің тіркеу нөмірі ________________________________________________

Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің атауы____________________________

Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің саны, өлшем бірлігі ______________

____________________________________________________________________________

Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні экспорттаушы мемлекет және межелі орны ___________________________________________________________________________

Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні экспорттауда қолдану болжанатын көлік түрі ____________________________________________________________________________

Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні алып өту болжанатын мемлекеттік шекарадағы өткізу пункттері көрсетілген орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің жол жүру бағдары _______________________________________________________________

Экспорттау мақсаты (тірі жануарлар үшін – көбейту және күтіп бағу, сату, етке сою, өнім және шикізат үшін – өткізу, өңдеу, жемшөп және жемшөп қоспалары үшін – олар арналған жануарлар түрі, ____________________________________________________________________________

экспортқа рұқсат нөмірі, күні __________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Мынадай құжаттарды қоса берiп отырмын ________________________________________

Байланыс телефоны ________________________ E-mail _______________________________

_____________________________________________________________________________


Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.


Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.

_______________________________________________________20___жылғы __________

  (өтініш берушінің тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса) қолы )

Қосымша: ______ парақта 1 данада _______________________________________________


ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы қолданысқа енгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есепке алу) тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі заңды тұлға қызметін тоқтатқанға дейін жарамды болып табылады.


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы №7-1/418 бұйрығына 2-қосымша


«Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Астана және Алматы қалаларының, ауданның, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары бекіткен тізбе негізінде мемлекеттік ветеринариялық дәрігер (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 5 (бес) жұмыс күні;

2) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Өтініш беруші құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан жазбаша дәлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектінің ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларға және талаптарға сәйкестігі туралы ветеринариялық-санитариялық қорытынды;

анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымдар бере отырып, объектінің ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларға және талаптарға сәйкес еместігі туралы ветеринариялық-санитариялық қорытынды (бұдан әрі – ветеринариялық-санитариялық қорытынды).

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

Ветеринариялық-санитариялық қорытынды электронды нысанда ресімделеді, бланкке басып шығарылады, көрсетілетін қызметті берушінің қолы қойылады және мөрмен расталады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» ветеринариялық-санитариялық қорытындыны алу орны, күні мен уақыты туралы хабарлама көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 2-тармағының 6) тармақшасына сәйкес ақылы түрде (ветеринариялық-санитариялық қорытынды бланкісі үшін) көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік сатып алу туралы конкурс нәтижесі бойынша айқындалған бланктің құнын екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы төлейді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға электрондық сұрау салуды портал арқылы берген жағдайда төлем «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан әрі – ЭҮТШ) немесе екінші деңгейдегі банктер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (немесе оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін);

3) жалға алу шартының құқығында үй-жайлардың тиісті бар екенін растайтын құқық белгілейтін құжат көшірмесі;

4) ветеринариялық-санитариялық қорытынды бланкісінің құнын төлегенін растайтың құжат;

порталға:

1) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес, тұтынушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

2) жалға алу шартының құқығында үй-жайлардың тиісті бар екенін растайтын құқық белгілейтін құжаттың электрондық көшірмесі;

3) ЭҮТШ арқылы төленген жағдайды қоспағанда, ветеринариялық сертификат бланкісі үшін ақы төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі.

Жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкерді туралы мемлекеттік тіркеу, меншік құқығында тиісті үй-жайлардың бар болуы туралы құжаттардың мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

1) көрсетілетін қызметті берушіге –көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның көшірмесінде құжаттар топтамасының қабылдау күні, уақыты, құжатты қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты көрсете отырып, тіркеу туралы белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып табылады;

2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде: шағым Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсындағы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Электронды өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» өтініш туралы ақпарат, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып

қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан


____________________________________

(ветеринария саласындағы қызметті

____________________________________

жүзеге асыратын жергілікті атқарушы

____________________________________

орган бөлімшесінің атауы)

____________________________________

____________________________________

(тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса) ЖСН /

заңды тұлғаның атауы, БСН)

Анықтама нөмірі (куәлік*)

Мемлекеттік тіркеу___________________

Мекенжайы__________________________

Өтініш нөмірі:

Өтініш


Ветеринариялық-санитариялық қорытындыны беруіңізді сұраймын____________________

                  (объектінің түрі)

_____________________________________________________________________________

Объектінің атауы_______________________________________________________________

Объектіні белгілеу______________________________________________________________

Объектінің сипаты_____________________________________________________________

Объектінің шығу тегі____________________________________________________________

Үй-жайына жеке құқық белгілеу___________________________________________________

Мына мекенжайда орналасқан ___________________________________________________

Үй-жайы иесінің мәліметі_________________________________________________________

Келісім-шарт қорытындысының күні_______________________________________________

Келісім-шарттың жарамдылық уақыты_____________________________________________

Келісім-шарттың ерекше шарттары________________________________________________

Үй-жайының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің күні_______________________________

Мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:

_____________________________________________________________________________

Байланыс телефоны __________________ E-mail ___________________________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.

____________________________________________ ___________________ 20___ жылғы

(өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы)


Қосымша: _____ парақта 1 данада_________________________________________________

ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы қолданысқа енгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есепке алу) тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі заңды тұлға қызметін тоқтатқанға дейін жарамды болып табылады.


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 3-қосымша


«Мемлекеттік тіркей отырып, ветеринариялық препараттарға, жемшөптік қоспаларға тіркеу куәліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Мемлекеттік тіркей отырып, ветеринариялық препараттарға, жемшөптік қоспаларға тіркеу куәліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 5 (бес) жұмыс күні;

2) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Өтініш беруші құжаттардың толық емес топтамасын ұсынылған жағдайда көрсетілетін қыз­метті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан жазбаша дәлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – ветеринариялық препараттарға, жемшөптік қоспаларға тіркеу куәлігі (бұдан әрі – куәлік), куәліктің телнұсқасы, не осы мемлекеттік көзделген қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

Куәлік электронды нысанда ресімделеді, басып шығарылады, көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолы қойылады және мөрмен расталады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында (қоса алғанда) сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру – сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:

куәлкті алу кезінде:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша куәлік алуға арналған өтініш;

өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (бірдейлендіру үшін), жеке басты куәландыратын құжат;

куәліктің телнұсқасын алу кезінде:

куәліктің екінші тел нұсқасын беруге арналған еркін нысандағы өтініш;

өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (бірдейлендіру үшін), жеке басты куәландыратын құжат;

порталға:

куәлкті алу кезінде:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш.

қағаз жеткізгіште берілген куәліктің телнұсқасын алу кезінде;

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу.

Жеке басын куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

1) көрсетілетін қызметті берушіге – көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның көшірмесінде құжаттар топтамасының қабылдау күні, уақыты, құжатты қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты көрсете отырып, тіркеу туралы белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып табылады;

2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттiк қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады:

қызмет алушының өтініште көрсетілген шынайы емес мәлеметтерді ұсынуы;

ветеринариялық препараттардың және жемшөп қоспаларының тіркеу сынағының және апробациясының теріс нәтижелері.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36-үй, 605-кабинет, 8 (7172) 55-58-15 телефоны, немесе Министрліктің басшысының атына мына мекенжай бойынша 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36-үй, 301-кабинет, 8 (7172) 55-58-48, 55-57-63 телефондары бойынша беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда электрондық түрде не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Электронды өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» өтініш туралы ақпарат, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

13. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып

қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Мемлекеттік тіркей отырып, ветеринариялық препараттарға, жемшөптік қоспаларға тіркеу куәліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан/Форма

Өтініш/Заявление

1. Тапсырыс беруші /Заявитель___________________________________________________

       (заңды тұлғаның атауы, БСН немесе жеке тұлғаның аты-жөні (бар болғанда), ЖСН/

_____________________________________________________________________________

       (наименование юридического лица, БИН или фамилия, имя, отчество

                             (при наличии) физического лица, ИИН)


Мына ветеринариялық препратты, жемшөп қоспасын (керегінің астын сызу) Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуден өткізуді өтінемін / Прошу провести государственную регистрацию, в Республике Казахстан следующего ветеринарного препарата, кормовой добавки (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

(ветеринариялық препараттың, жемшөп қоспасының саудалықы атауы/

      торговое название ветеринарного препарата, кормовой добавки)

1. Өтініш берушінің мекенжайы, телефоны, факсі, банктік деректемелері/ Адрес Заявителя, телефон, факс, банковские реквизиты______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Ветеринариялық препарат, жемшөп қоспасы туралы мәліметтер/ Сведения о ветеринарном препарате, кормовой добавке:

1) құрамы/состав:______________________________________________________________

2) дәрілік нысаны/ лекарственная форма__________________________________________

3) арналған/назначение _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. дайындаушы/ разработчик________________________________________________ _____________________________________________________________________________


5. Өндіруші/ Производитель_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________


6. Өтініш берушінің өкілі/ Представитель Заявителя ________________________________

                                                                        (өкілдің, тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы,

_____________________________________________________________________________ жеке сәйкестендіру нөмірі, сенімхат № күні/ фамилия, имя, отчество, должность представителя

_____________________________________________________________________________

            индивидуальный идентификационный номер, доверенность № дата)

____________________________________________________________________________


7. Мынадай құжаттар туралы қажетті мәліметтерді көрсету қажет/Указать необходимые сведения о следующих документах:

1) ғылыми-техникалық құжаттама, келісілген күні / научно-техническая документация, дата согласования

_____________________________________________________________________________

2) апробация және/немесе тіркеу сынағының нәтижелері, нәтижені берген күні, № / результаты апробации и/или регистрационного испытания, № дата выдачи результата

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін./Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.


Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын./Достоверность представленных сведений подтверждаю.


9. Тапсырыс берілді/ Заявка подана: «_______» ____________________20______жылы/год

_____________ ____________________________________________

қолы/подпись тегі аты әкесінің аты (бар болса)/ фамилия имя отечество (при наличии)


10. Тапсырыс қабылданды/ Заявка принята: «______» _____________ 20______жылы/год

__________________________ _____________________________________________

қолы/подпись тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)/ фамилия имя отчество (при наличии)


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 4-қосымша


«Ветеринариялық анықтамалар беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Ветеринариялық анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті жергілікті атқарушы органдар құрған мемлекеттік ветеринарлық ұйымдар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған қүннен бастап жүгінген күн ішінде;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – ветеринариялық анықтама, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Берілген ветеринариялық анықтамалар туралы мәлеметтер «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасы» ақпараттық жүйесіне енгізіледі.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында (қоса алғанда) сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

жеке басты куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкес үшін).

Жеке басты куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу, ауыл шаруашылығы жануарының ветеринариялық паспорты туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруіші мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның көшірмесінде құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты, құжаттарды қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты көрсетіле отырып, тіркеу туралы белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып табылады;

10. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет беруден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады:

1) жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың шығу (орналасқан) орнындағы жануарлардың инфекциялық аурулары бойынша эпизоотиялық жағдайдың өзгеруі (нашарлауы);

2) жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың шығу (орналасқан) орнының қолайсыз аймақ деп белгіленуі;

3) жануардың жеке нөмірінің болмауы;

4) жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың, көлік құралының ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде: шағым Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсындағы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жұмыс күндері қолма-қол беріледі.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, сондай-ақ берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байсанысы арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінен кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

13. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Ветеринариялық анықтама беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан

__________________________________________

(мемлекеттік ветеринариялық ұйымның атауы)

__________________________________________

       (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса) ЖСН

                / заңды тұлғаның атауы, БСН)

Мекенжайы______________________________

Өтініш нөмірі:

Өтініш


____________________________________ ветеринариялық анықтама беруіңізді сұраймын

(жануарға, жануардан алынатын өнімге мен шикізатқа. жемшөпке)


Байланыс телефоны __________________ E-mail ___________________________________

________________________________________________________ 20__жылғы _________

(өтініш иесінің тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса) қолы)

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.


ескертпе:* жануарларды тасымалдау кезінде жануардың түрі, паспортының бірдейлендіру нөмірі; жануарлардан алынатын өнімді, шикізатты тасымалдау кезінде өнімнің атауы, салмағы, орамасы, таңбалануы, бірдейлендіру нөмірі көрсетіледі.


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 5-қосымша


«Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды (союды),

сақтауды, өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жем және жемазық қоспаларын өндіру, сақтау және сату бойынша өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жем және жемазық қоспаларын өндіру, сақтау және сату бойынша өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап:

ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшесіне – 7 (жеті) күн;

республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшесіне – 5 (бес) жұмыс күні;

өндіріс объектісі жүзеге асыратын қызмет түрін өзгертуге әкеп соқтырмай, атауы және/немесе ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда және – 5 (бес) жұмыс күні;

жүзеге асыратын қызмет түрі өзгерген жағдайда, өндіріс объектісі осы мемлекеттік көрсе­тілетін қызмет стандартында белгіленген мерзімдерде есептік нөмірді беру рәсімдерінен қайта өтеді;

сою алаңдары қолда бар есептік нөмірін растау үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында белгіленген мерзімдерде есептік нөмірді қайта ресімдеу рәсімінен өтеді.

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Өтініш беруші құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан жазбаша дәлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөптер мен жемшөптік қоспаларды өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірдің берілгені туралы растама (бұдан әрі – растама) беру немесе берілген есептік нөмірді қайта ресімдеу не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

Растама электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады, қол қойылады және мөрмен расталады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:

есептік нөмір беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) жеке басты куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін);

3) өндіріс объектісі қызметінің түрі, өндірілетін өнімнің көлемі мен түрі туралы еркін нысанда жасалған ақпарат.

Есептік нөмірді қайта ресімдеу кезінде, есептік нөмірдің атауын және (немесе) ұйымдас­тырушылық-құқықтық нысанын өзгерту кезінде, сою алаңына есептік нөмірді растау кезінде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) жеке басты куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкес­тендіру үшін);

порталға:

есептік нөмір беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

2) өндіріс объектісі қызметінің түрі, өндірілетін өнімнің көлемі мен түрі туралы еркін нысанда жасалған ақпараттың электрондық көшірмесі.

Есептік нөмірді қайта ресімдеу кезінде, есептік нөмірдің атауын және (немесе) ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын өзгерту кезінде, сою алаңына есептік нөмірді растау кезінде:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

Жеке басты куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы, ветеринария-санитариялық қорытынды туралы, бұрын берілген есептік нөмір туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

1) көрсетілетін қызметті берушіге – қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның көшірмесінде құжаттар топтамасын қабылдау күні, уақыты, құжатты қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты көрсетіле отырып, тіркеу туралы белгі қойылғаны болып табылады;

2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға мыналар негіз болып табылады:

1) ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру мерзімі өтініш бергенге дейін күнтізбелік отыз күннен астам уақыт бұрын;

2) берілген ветеринариялық-санитариялық қорытындыға сәйкес өндіріс объектісі Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген, сондай-ақ экспорт жүзеге асырылатын елдің ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарына, ал өтініш беруші экспорттаушы болып өндіріс объектілері сәйкес келмеген жағдайларда.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде: шағым Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда электрондық түрде не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

13. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөптер мен жемшөптік қоспаларды өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

_____________________________________

(ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын

_______________________________________________

жергілікті атқарушы орган бөлімшесінің атауы)

______________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

           ЖСН, /заңды тұлғаның атауы, БСН)

Мемлекеттік тіркеу анықтамасының (куәлігінің*) нөмірі

_________________________________________

Мекенжайы____________________________________


Өтініш нөмірі:

Өтініш

_____________________________________________________________________________

(өндіріс объектісінің, атауы қызмет түрі)

__________________________________________________________________есептік нөмір беруіңізді сұраймын.

________________________________________________ мекенжайы бойынша орналасқан.

Ветеринариялық-санитариялық қорытындының берілген күні және нөмірі _____________________________________________________________________________

Мынадай құжаттарды қоса беремін:

____________________________________________________________________

Байланыс телефоны __________________ E-mail _______________________

____________________________________________________ 20__жылғы ____________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) өтінім берушінің қолы )


Қосымша: _____ парақта __________ 1 данада


ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы күшіне енгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік, заңды тұлға қызметін тоқтатқанға дейін жарамды болып табылады.


Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.


Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.


«Жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөптер мен жемшөптік қоспаларды өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан

_____________________________________

(ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын

_______________________________________________

жергілікті атқарушы орган бөлімшесінің атауы)

______________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

ЖСН, /заңды тұлғаның атауы, БСН)

Мемлекеттік тіркеу анықтамасының (куәлігінің*) нөмірі

_________________________________________

Мекенжайы____________________________________

Өтініш нөмірі:

Өтініш

_____________________________________________________________________________

(өндіріс объектісінің, атауы қызмет түрі)

________________________________________________________________________

сою алаңының есептік нөмірін қайта ресімдеуіңізді, растауыңызды (керектісінің астын сызу қажет) сұраймын.

________________________________________________ мекенжайы бойынша орналасқан.

Ветеринариялық-санитариялық қорытындының нөмірі және берілген күні

_____________________________________________________________________________

Мынадай құжаттарды қоса беремін:

____________________________________________________________________

Байланыс телефоны __________________ E-mail _______________________

____________________________________________________ 20__жылғы ____________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) өтінім берушінің қолы )


Қосымша: _____ парақта __________ 1 данада


ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы күшіне енгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік, заңды тұлға қызметін тоқтатқанға дейін жарамды болып табылады.


Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.


Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы №7-1/418 бұйрығына 6-қосымша


«Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін сараптама актiлерiн беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін сараптама актiлерiн беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті:

1) Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының облыстық және аудандық филиалдары;

2) Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны және оның филиалы (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – диагностикалық зерттеулер және ветеринариялық-санитариялық сараптама аяқталғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Өтініш беруші құжаттардың толық емес топтамасын ұсынылған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан жазбаша дәлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – сараптама актісі (сынақ хаттамасы).

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

Сараптама актісі (сынақ хаттамасы) электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады, көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолы қойылады және мөрмен куәландырылады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында сараптама актісін (сынақ хаттамасын) алу орны, күні мен уақыты туралы хабарлама жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаға (бұдан әрі – көрсетелетін қызметті алушылар) «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 2-тармағының 3), 5), 6), 6-1), 7) тармақшаларына сәйкес ақылы түрде көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті беруші тауарларының (жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) бағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы аудару жолымен қолма-қол және қолма-қол ақшасыз нысанда не зертханалардың кассаларына қолма-қол ақшамен төлейді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға электрондық сұрау салуды портал арқылы берген жағдайда төлем «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан әрі – ЭҮТШ) немесе екінші деңгейдегі банктер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Министрліктің ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің аумақтық бөлімшелері немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық дәрігері, диагностика немесе ветеринариялық-санитариялық сараптамасы үшін мемлекеттік ветеринариялық бақылау және қадағалау объектілерінен сынама алуы ақысыз жүзеге асырады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

2) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:

1) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы немесе мемлекеттік ветеринариялық дәрігері ұсынған ілепсе;

2) матриалды зерттеуге арналған төлемді растайтын құжаттың көшірмесі;

3) зерттелетін материалдар – диагностика немесе ветеринариялық-санитариялық сараптама үшін мемлекеттік ветеринариялық бақылау және қадағалау объектілерінен алынған сынамалар (Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің аумақтық бөлімшесі немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық дәрігері ұсынады).

порталға:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) материалды зерттеуге арналған төлемді растайтын құжаттың электрондық көшірмесі, ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда.

Зерттелетін материалдар – диагностика немесе ветеринариялық-санитариялық сараптама үшін мемлекеттік ветеринариялық бақылау және қадағалау объектілерінен алынған сынамалар және ілепсе құжат Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеттінің аумақтық бөлімшесі немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық дәрігері ұсынады.

Жеке басты куәландыратын құжаттың, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

1) көрсетілетін қызметті берушіге – көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның көшірмесінде құжаттар топтамасының қабылдау күні, уақыты, құжатты қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты көрсете отырып, тіркеу туралы белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып табылады;

2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдардарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде: шағым Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына, сондай-ақ мынадай мекенжайлар бойынша Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті (бұдан әрі – Комитет) төрағасының немесе Министрлік басшысының атына беріледі:

1) Комитетке – 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36-үй, 605-кабинет, телефоны: 8 (7172) 55-58-15, 55-59-45, электрондық мекенжайы: priemnaya.kvkn@minagri.gov.kz;

2) Министрлікке – 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36-үй, 301-кабинет, телефоны: 8 (7172) 55-58-48, 55-57-63.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жұмыс күндері қолма-қол беріледі.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің, Министрліктің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Электронды өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» өтініш туралы ақпарат қолжетімді, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 7-қосымша


«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті:

1) ветеринариялық мақсаттағы ветеринариялық препараттарды өндіру жөніндегі қызметпен айналысуға лицензия беруді – Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші);

2) жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатқа ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға лицензия беруді – облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап:

лицензия және (немесе) лицензияға қосымша берген кезде – 15 (он бес) жұмыс күні;

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні;

лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні;

2) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Өтініш беруші құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан жазбаша дәлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия және (немесе) лицензияға қосымша, оны қайта ресімдеу, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасы не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады, көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолы қойылады және мөрмен куәландырылады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес ветеринария саласындағы қызметпен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымды орналасқан жері бойынша бюджетке төлейді:

1) осы қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия берген кезде лицензиялық алым 6 айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия берген кездегі мөлшерлеменің 10 %-ын, бірақ 4 АЕК-тен аспайтынды құрайды;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия берген кездегі мөлшерлеменің 100 %-ын құрайды.

Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол және қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға электрондық сұрау салуды портал арқылы берген жағдайда, төлем «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан әрі – ЭҮТШ) немесе екінші деңгейдегі банктер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма (қоса алғанда) аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) лицензия алу үшін:

көрсетілетін қызметті берушіге:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес белгіленген нысан­дағы жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;

заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы немесе куәлігі (сәйкестендіру үшін);

жеке басын куәландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін);

көрсетілетін кызметті алушыны дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (сәйкестендіру үшін);

ветеринария саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;

жалға алу шарты құқығында тиісті үй-жайларының бар екендігін растайтын құқық белгілеуші құжаттың көшірмесі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған мәліметтер нысаны;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасы бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған мәліметтер нысаны;

порталға:

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;

ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, ветеринария саласындағы қызметпен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

жалға алу шарты құқығында тиісті үй-жайларының бар екендігін растайтын құқық белгілеуші құжаттың көшірмесі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған мәліметтер нысаны;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасы бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған мәліметтер нысаны;

2) лицензиясы бар қызмет түрінің шеңберінде лицензияға қосымша алу үшін:

көрсетілетін қызметті берушіге:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;

заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы немесе куәлігі (сәйкестендіру үшін);

жеке басын куәландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін);

көрсетілетін кызметті алушыны дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (сәйкестендіру үшін);

жалға алу шарты құқығында тиісті үй-жайларының бар екендігін растайтын құқық белгілеуші құжаттың көшірмесі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес

ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған үшін мәліметтер нысаны;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасы бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған үшін мәліметтер нысаны;

порталға:

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;

жалға алу шарты құқығында тиісті үй-жайларының бар екендігін растайтын құқық белгілеуші құжаттың электрондық көшірмесі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған үшін мәліметтер нысаны;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасы бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған үшін мәліметтер нысаны;

3) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

көрсетілетін қызметті берушіге:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандағы заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші;

заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы немесе куәлігі (сәйкестендіру үшін);

жеке басын куәландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін);

көрсетілетін кызметті алушыны дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (сәйкестендіру үшін);

лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алымды бюджетке төлеуді растайтын құжаттың көшірмесі;

ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;

порталға:

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші;

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші;

ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болатын құжаттардың электрондық көшірмесі;

4) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны жоғалтқан, бүлдірген кезде лицензия туралы мәліметтерді тиісті ақпараттық жүйеден алу мүмкіндігі болмаған лицензияның телнұсқасын алу үшін;

көрсетілетін қызметті берушіге:

лицензиянық және (немесе) лицензияға қосымшаның жоғалғаны, бүліндені туралы еркін нысандағы өтініш;

заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы немесе куәлігі (сәйкестендіру үшін);

жеке басын куәландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін);

көрсетілетін кызметті алушыны дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі (сәйкестендіру үшін);

лицензияның телңұсқасын беру үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;

порталға;

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы куәландырылған электрондық құжат нысандағы сұрау.

ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі.

Жеке басын куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралыменшік құқығында тиісті үй-жайларының бар екендігі туралы, ветеринариялық-санитариялық қорытынды туралы,лицензия туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

1) көрсетілетін қызметті берушіге – көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның көшірмесінде құжаттар топтамасының қабылдау күні, уақыты, құжатты қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты көрсете отырып, тіркеу туралы белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып табылады;

2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұраудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттiк қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады:

1) Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;

2) лицензиялық алымның енгізілмеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі;

4) көрсетілетін қызметті берушінің тиісті келісуші мемлекеттік органнан көрсетілетін қызметті алушының лицензиялау кезінде қойылатын талаптарға сәйкес келмейтіндігі туралы жауабын алуы;

5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін уақытша тоқтату немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;

6) от орындаушысы ұсынымының негізінде соттың борышкер көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге тыйым салуы.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік орган­дардың, көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымданған кезде шағым:

1) Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитет (бұдан әрі – Комитет) басшысының атына мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36-үй, 605-кабинет, телефоны: 8 (7172) 55-58-15, не Министрлік басшысының атына мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36-үй, 301-кабинет, телефоны: 8 (7172) 55-58-48, 55-57-63;

2) Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы орган (бұдан әрі – ЖАО) басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта бойынша не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жұмыс күндері қолма-қол беріледі.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің, Министрліктің және ЖАО-ның кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Комитеттің, Министрліктің және ЖАО-ның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы жолданады не Комитеттің, Министрліктің және ЖАО-ның кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Электрондық өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қараулады.

13. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе)

лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші

__________________________________________________________________________

                                            (лицензиардың толық атауы)

__________________________________________________________________________

(ДК атауы, ДК куәлігінің № және берілген күні (бар болған жағдайда) жеке тұлғаның тегi,

                 аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

___________________________________________________________________________

(қызмет түрiнің және (немесе) қызметтiң кіші түрінің(-лерінің) толық атауын көрсету)

жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште ______ (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын. Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы _________________________________________________________________________________________________________

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)

Электрондық поштасы ______________________________________________

Факсы ____________________________________________________________

Банктік шоты_______________________________________________________

(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)

Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы

__________________________________________________________________________

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат

                                     (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

______ парақта қоса беріліп отыр.

Осымен:

көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады;

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісемін.

Жеке тұлға __________ __________________________________________

                       (қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны (бар болған жағдайда) Толтыру күні: 20___ жылғы «__» ________


«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан


Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші

_________________________________________________________________________

                          (лицензиардың толық атауы)

_________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

__________________________________________________________________________

(қызмет түрiнің және (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лерінің) толық атауын көрсету)

__________________________________________________________________________

жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште ______

(лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы __________________________________________________

(пошталық индексі, елі (шетелдік заңды тұлға үшін), облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,

                           көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)

Электрондық поштасы ______________________________________________

Телефондары ______________________________________________________

Факсы ____________________________________________________________

Банктік шоты _____________________________________________________

(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)

Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы

________________________________________________________________________

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат

                             (стационарлық үй-жай) нөмірі)

______ парақта қоса беріліп отыр.

Осымен:

көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады;

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісемін.

Басшы ______________ ______________________________________________

                       (қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда)


Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________


«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша


Ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған мәліметтер нысаны

1. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық дәрігері берген ветеринариялық талаптарға және технологиялық жабдықты жинақтау нормативтеріне сәкестігі туралы ветеринариялық санитариялық қорытынды туралы мәлімет:

Бірдейлендіру нөмірі __________________________________________

2. Өндірілетін ветеринариялық препараттың техникалық шарттарына сәйкес ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіруге арналған технологиялық, өлшеу және сынау жабдықтары; өндiрiлетiн ветеринариялық препараттардың сапасын бақылауды жүзеге асыру үшiн құрал-жабдықтармен жабдықталған аккредиттелген зертханалар немесе көрсетілген зертханалары бар ұйымдардың сынау жұмысын орындау (қызмет көрсету) туралы шарттар:

1) әзірлеуші зауыттардың құрал-жабдықтарға пайдалану куәлігінің деректері:

паспорттың нөмірі _________________________________________________

берілген күні ____________________________________________________

паспортты берген орган _____________________________________________

құрал-жабдықтың қолдануы ________________________________________

2) «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тексеруден және/немесе калибрлеуден өту туралы растауы:

нөмір ___________________________________________________________

берілген күні ____________________________________________________

сертификатты берген орган _________________________________________

сертификаттың жарамдылық мерзімі _________________ __________ дейін;

3) зертхананың акредитациядан өткені немесе акредиттелген зертханамен жасасқан шарт туралы мәлімет:

нөмір ___________________________________________________________

берілген күні ____________________________________________________

акредитация туралы берген орган ____________________________________

құжаттың жарамдылық мерзімі ____________________ ____________ дейін;

келісім-шарттың нөмірі ____________________________________________

қорытындының күні ______________________________________________

келісім-шарттың жарамдылық мерзімі _______________________________

3. Ветеринариялық препараттарды өндіруді регламенттейтін нормативтік-техникалық құжаттаманың болуы:

1) ветеринариялық препарат өндіру бойынша мекеменің стандарты, өндіруші басшымен бекітілген өндірілетін ветеринариялық препаратқа техникалық жағдай (иә/жоқ);

2) мекеме басшысымен бекітілген, ветеринариялық препаратты қолдану (іске асыру) бойынша басшылық (иә/жоқ);

3) өндірістік және бақылау микроорганизм штамдарына куәлік:

штамның қолданылуы ___________________________________________

штаммның нөмірі ______________________________________________

шартты көрсету _______________________________________________

штамм кіммен алынды __________________________________________

алынған күні _________________________________________________

штамм қайсы жануардан алынды _________________________________

штамм қайсы мекемеден алынды _________________________________

материалдың мінездемесі________________________________________

________________________________________________________________

(тұрақтаудың түрі, бөлшектеп өлшеуі, әдісі) ____________________________

серологиялық қасиеті _________________________________________

титрлеу нәтижесі _____________________________________________

4. Заңды тұлғалар үшін: басшылар мен мамандардың білікті құрамы:

тікелей ветеринариялық препаратты өндірумен айналысатын және өндірістік бақылау бөлімшелерінде, «ветеринариялық медицина», «ветеринариялық санитария» мамандығы бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейiнгi білімі және (немесе) «ветеринария» мамандығы бойынша техникалық және кәсiптік (колледж) білімі бар мамандар (кемінде бір ветеринариялық дәрігер немесе фельдшер); тікелей ветеринариялық препаратты өндірумен айналысатын және өндірістік бақылау бөлімшелерінде, биотехнологиялық, химиялық немесе биологиялық жоғары немесе орташа білімі бар мамандар; тікелей ветеринариялық препаратты өндірумен айналысатын бөлімшелер басшыларының және/немесе өндірістік бақылау бөлімшесі қызметкерінің мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі, соңғы 5 жылда мамандануы немесе біліктілігін жетілдіруі және біліктілігін арттырудың басқа түрлері. Жеке тұлғалар үшін: «ветеринариялық медицина», «ветеринариялық санитария» мамандығы бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейiнгi білім және (немесе) «ветеринария» мамандығы бойынша техникалық және кәсiптік (колледж) білім; мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі, соңғы 5 жылда мамандануы немесе біліктілігін жетілдіруі және біліктілігін арттырудың басқа түрлері:

1) техникалық басшылар және мамандар құрамының біліктілігі туралы мәлімет:

жоғарғы оқу орнының атауы_______________________________________

мамандық және біліктілік _____________________________________

жоғары/орта білімі туралы және қызмет түрінің лицензиялау профилі бойынша

дипломның нөмірі ___________________________________

дипломның берілген күні ______________________________________

2) маманданудан/біліктілігін жоғарылатудан өткені туралы куәлік:

мамандану/біліктілігін жоғарылату өткен мекеменің атауы

________________________________________________________________

тәртіп _______________________________________________________

сертификаттың нөмірі _________________________________________

сертификаттың берілген күні _______________________________________

«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша


Жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасы бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған мәліметтер нысаны


1. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық дәрігері берген ветеринариялық талаптарға және технологиялық жабдықты жинақтау нормативтеріне сәкестігі туралы ветеринариялық санитариялық қорытынды туралы мәлімет:

Бірдейлендіру нөмірі __________________________________________

2. Сынау әдістерін регламенттейтін нормативтік құжаттар, сондай-ақ «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен тексеруден және (немесе) калибрлеуден өткен, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатқа ветеринариялық-санитариялық сараптау жүргізуге арналған өлшеу, сынау жабдықтары:

1) стандарттар, методикалық нұсқамалар (иә/жоқ)

2) өтініш берушінің қолымен расталған, құрал-жабдықтарға өндіруші-зауыттардың қолданыс куәліктерінен мәлімет:

паспортың нөмірі__________________________________________________

берілген күні ____________________________________________________

паспорты берген орган )______________________________________________

құрал-жабдықтың қолданылуы ______________________________________

3) «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тексерілген және/немесе калибрлеуден өту туралы растауы:

нөмір ___________________________________________________________

берілген күні __________________________________________________

сертификатты берген орган ________________________________________

сертификаттың жарамдылық мерзімі _________________ __________ дейін;

3. Заңды тұлға басшысының «ветеринариялық медицина», «ветеринариялық санитария» мамандығы бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейiнгi білімі, мамандығы бойынша кемінде үш жыл жұмыс өтілі.

Заңды тұлғаның немесе заңды тұлғаның мамандандырылған бөлімшесінің штатында: ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханасында «ветеринариялық медицина», «ветеринариялық санитария» мамандығы бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейiнгi білімі және (немесе) «ветеринария» мамандығы бойынша техникалық және кәсiптік (колледж) білімі бар (кемінде бір ветеринариялық дәрігер немесе фельдшер), соңғы 5 жылда мамандануы немесе біліктілігін жетілдіруі және біліктілігін арттырудың басқа түрлері:

1) техникалық басшылар және мамандар құрамының біліктілігі туралы мәлімет:

мамандық және біліктілік _____________________________________

жоғары/орта білімі туралы және қызмет түрінің лицензиялау профилі бойынша дипломның нөмірі __________________________________________

дипломның берілген күні ______________________________________

2) маманданудан/біліктілігін жоғарылатудан өткені туралы куәлік:

мамандану/біліктілігін жоғарылату өткен мекеменің атауы _______

__________________________________________________________________

тәртіп _______________________________________________________

сертификаттың нөмірі _________________________________________

сертификаттың берілген күні _______________________________________


«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша


Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші

__________________________________________________________________

(лицензиардың толық атауы)

__________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

__________________________________________________________________

(қызмет түрiнің және (немесе) кіші түрінің(-лерінің) толық атауы)

_____________________________________________________ жүзеге асыруға

20___ жылғы « » ___________ № ____________, _______________ берілген,

(лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері), берілген күні, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын) қағаз тасығышта ___ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):

1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)өзгеруі _______

2) жеке кәсіпкер-лицензиат қайта тіркелген, оның атауы өзгеруі ______

3) жеке кәсіпкер-лицензиат қайта тіркелген, оның заңды мекенжайы өзгеруі _______

4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығаруы ________

5) «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған жағдайларда _______

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ________

8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі ________ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы _______________________

__________________________________________________________________

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)

Электрондық поштасы ______________________________________________

Телефондары ______________________________________________________

Факсы ____________________________________________________________

Банктік шоты ______________________________________________________

(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)

Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы

________________________________________________________________________

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат

(стационарлық үй-жай нөмірі)

______ парақта қоса беріліп отыр.

Осымен:

көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады;

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісемін.

Жеке тұлға ____________ _______________________________________

                     (қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда)


Мөр орны (бар болған жағдайда) Толтыру күні: 20__ жылғы «__» __________


«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Нысан


Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші

__________________________________________________________________

(лицензиардың толық атауы)

__________________________________________________________________

(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________________________ жүзеге асыруға (қызмет түрiнің және (немесе) қызметтің кіші түрінің (-лерінің) толық атауы)

20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген, (лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері), берілген күні, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын) қағаз тасығышта ___ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):

1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес (тиісті жолға Х қою қажет):

бірігу ____ қайта құру ____ қосылу ____ бөліп шығару ____ бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы

2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____

3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____

4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі ____

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____

8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы _________________________________________

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

Электрондық поштасы _____________________________________________

Телефондары ______________________________________________________

Факсы ____________________________________________________________

Банктік шоты ______________________________________________________

                                  (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)

Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы

______________________________________________________

(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)

______ парақта қоса беріліп отыр.

Осымен:

көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады;

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісемін.

Басшы ________________________________________________________

                     (қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда)


Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 8-қосымша


«Тиiстi аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектiлердiң экспортына, импортына және транзитiне рұқсат беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы немесе оның орынбасарлары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беруді:

1) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің «Халыққа қызмет көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – орталық) арқылы;

2) Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті аумақтық инспекцияларының кеңселері (бұдан әрі – аумақтық инспекциялар) арқылы;

3) «электрондық үкіметтің» веб-порталы:www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе орталыққа құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап немесе порталға жүгінген кезде:

орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні транзиттік алып өтуге – 30 (отыз) жұмыс күні және тірі жануарлардың карантиннен өтуіне – күнтізбелік 60 (алпыс) күн болатын басқа мемлекеттердің қызметтерімен транзиттік келісуді талап ететін рұқсаттарды қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні импорттауға, экспорттауға – 10 (он) жұмыс күні;

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут;

3) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу кезінде кезекте күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Өтініш беруші құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан жазбаша дәлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына, транзитіне рұқсат (бұдан әрі – рұқсат), не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады, көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолы қойылады және мөрмен куәландырылады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) ақысыз көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) орталықтың – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, орталықтың белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес дүйсенбі – сенбі аралығында үзіліссіз 9.00-ден 20.00-ге дейін. Қабылдау жеделдетілген қызмет көрсетусіз «электрондық» кезек тәртібімен жүзеге асырылады, портал арқылы кезекті брондауға болады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

3) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:

1) экспорт кезінде – орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің шыққан (орналасқан) жері бойынша, импорт кезінде – әкелу орны бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) жеке басты куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін);

3) экспорт кезінде – сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) көшірмесі;

орталыққа:

1) экспорт кезінде – орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің шыққан (орналасқан) жері бойынша, импорт кезінде – әкелу орны бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) жеке басты куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін);

3) экспорт кезінде – сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) көшірмесі;

порталға:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес, көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

2) экспорт кезінде – сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) электрондық көшірмесі;

Жеке басты куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы, Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда түрлері туралы конвенцияға жатқызылатын жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасы аумағына әкелуге және оларды Қазақстан Республикасы аумағынан әкетуге рұқсат туралы, ветеринариялық препараттар мен жемшөптік қоспаларға тіркеуді куәландыру туралы, асыл тұқымдық куәлік немесе оған балама құжат туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Орталық қызметкері құжаттарды қабылдау кезінде құжаттардың электрондық көшірмелерін жаңғыртады, содан кейін көрсетілетін қызметті алушыға түпнұсқаларын қайтарады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде мыналар өтініштің қабылданғанын растау болып табылады:

1) көрсетілетін қызметті берушіге – өтінішінің көшірмесіндегі құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақытын, құжаттарды қабылдаған жауапты адамның тегін, атын, әкесінің атын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгі;

2) орталыққа – көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі;

3) порталға – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салуды қабылдау туралы мәртебе көрсетіледі.

Орталықта көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды беру көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі жеке куәлігін көрсеткен кезде, қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мерзімде мемлекеттік қызмет нәтижесіне жүгінбеген жағдайда, орталық оларды бір ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, одан кейін оны әрі қарай сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді.

Көрсетілетін қызметті алушы орталыққа дайын құжаттарды алуға бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда, орталық бір күн ішінде көрсетілетін қызметті берушіге сұрау салады. Көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды орталыққа жібереді, орталық дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға береді.

10. Мемлекеттiк қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады:

орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің экспортына:

1) орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің шыққан (орналасқан) жерінің жануарлардың инфекциялық аурулары бойынша қолайсыз болуы;

2) импорттаушы елдің ветеринариялық-санитариялық талаптарды орындау мүмкіндігінің болмауы

3) экспорттаушы елдің, импорттаушы елдің жануарлардың инфекциялық аурулары бойынша эпизоотиялық жағдайының өзгеруі;

орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің импортына:

1) Халықаралық эпизоотиялық бюро кодексінің стандарттарына, ұсынымдарына және нұсқамаларына сәйкес, Дүниежүзілік сауда ұйымының Санитариялық фитосанитариялық шараларды қолдану жөніндегі расталған, оның ішінде үшінші елдің құзыретті органдарымен байланысы арқылы, келісіміне сәйкес жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша қолайсыздыққа байланысты жекелеген елдерге (елдер өңірлеріне) қатысты шектеу шараларын енгізу;

2) ветеринариялық-санитариялық талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты ветеринариялық-санитариялық тәуекелдің қолайсыз деңгейі;

3) ұйымның немесе адамның Кеден одағының кедендік аумағына әкелінетін бақылауға жататын тауарларды өндіруді, өңдеуді және (немесе) сақтауды жүзеге асыратын ұйымдар мен адамдар тізілімінде болмауы;

4) өтініште көрсетілген жекелеген экспорттаушы кәсіпорынға (экспорттаушы кәсіпорындар тобына) қатысты уақытша шектеулер енгізу; 5) бақылауға жататын тауарлардың әкелуінуі жоспарланған Қазақстан Республикасының аумағына немесе ол арқылы жүру маршруты өтетін аумаққа шектеу шараларын, карантинді енгізу (егер шектеу шаралары, карантин қойылған тиісті бақылауға жататын тауарлар аурулардың таратушысы (тасымалдаушысы) болған жағдайда);

6) ветеринариялық бақылау және қадағалауға жататын таауарларға қойылатын Бірыңғай ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарға сәйкес келмеуі;

7) экспорттаушы елдің, импорттаушы елдің жануарлардың инфекциялық аурулары бойынша эпизоотиялық жағдайының өзгеруі;

Көрсетілетін қызметті алушы орталыққа осы тармақта көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, орталық қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және осы мемлекеттік көрсетілетін стандартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының және (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдардың, көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының және (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану: шағым Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына немесе Орталықтың www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар Орталық басшысының атына, сондай-ақ мына мекенжайлар бойынша Министрліктің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті (бұдан әрі – Комитет) төрағасының не Министрлік басшысының атына беріледі:

1) Комитетке – 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36-үй, 605-кабинет, телефоны: 8 (7172) 55-58-15, 55-59-45, электрондық мекенжайы: priemnaya.kvkn@minagri.gov.kz;

2) Министрлікке – 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 36-үй, 301-кабинет, телефоны: 8 (7172) 55-58-48, 55-57-63.

Шағымдар жазбаша нысанда почта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы жұмыс күндері қолма-қол қабылданады.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады;

3) Орталық қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым орталықтың www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар және телефондар бойынша орталықтың басшысына жолданады.

Қолма-қол, сол сияқты почта арқылы келіп түскен шағымды орталықтың кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және тіркеу күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) шағымның қабылдағанын растау болып табылады. Шағым тіркелгеннен кейін жауапты орындаушыны айқындау және тиісті шаралар қабылдау үшін орталықтың басшысына жолданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің, Министрліктің немесе орталықтың атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің немесе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Электрондық өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

14. Көрсетілетін қызметті берушіге немесе орталыққа жеке келу мүмкіндігінің болмауын ескере отырып, халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарына жататын адамдарға мемлекеттік қызметті көрсету сенімхат бойынша, порталдағы көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» не почта байланысы арқылы жүзеге асырылады.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары мына интернет-ресурстарда:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – www.minagri.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде;

2) орталықта – www.con.gov.kz интернет-ресурсында орналасқан.

16. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

17. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

18. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары www.minagri.gov.kz интернет-ресурстағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Тиiстi аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектiлердiң экспортына, импортына және транзитiне рұқсат беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

_____________________________________________________

(уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің атауы)

____________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы, мекенжайы, өндіріс объектісінің ведомство берген есептік нөмірі (коды) / жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), есептік нөмірі (коды) ЖСН, БСН, мемлекеттік тіркеу анықтамасының (куәлігінің) №, берілген күні, ДК куәлігінің №, тіркеу күні)

Нысан

Өтініш

 Сізден __________________________________ рұқсат беруіңізді сұраймын. (экспортқа/импортқа (керегінің астын сызу)

1. Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің атауы, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің саны, оның өлшем бірлігі;

2. орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні экспорттаушы ел (импорттаушы ел), шыққан жері;

3. орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні экспорттау, импорттау кезінде пайдалану жоспарланған көлік түрі;

4. олар арқылы орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні алып өту көзделетін мемлекеттік шекарадағы өткізу пункттерін көрсете отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің жол жүру маршруты;

5. экспорттың, импорттың мақсаттары (тірі жануарлар үшін – көбейту және күтіп-бағу, сату, етке сою; өнімдер үшін – өткізу, өңдеу; жемшөп пен жемшөп қоспалары үшін – оларды жейтін жануарлардың түрі);

6. орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні сақтауды (өңдеуді, өткізуді) жүзеге асыратын өндіріс объектісінің атауын және есептік нөмірін көрсете отырып, Кедендік одақтың кедендік аумағындағы межелі пункті;

7. Жойылып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияға (бұдан әрі – СИТЕС) жатқызылатын жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасы аумағына әкелуге немесе Қазақстан Республикасы аумағынан әкетуге арналған рұқсаттардың берілген күндері және нөмірлері, жоғалу қаупі бар және СИТЕС ықпалына түсетін тірі жануарларды, аң олжаларын немесе олардың оңай танылатын бөліктері немесе құжаттары, орама жапсырмалары немесе басқа белгілері бойынша жануарлардың бөліктері немесе туындылары (дериваты) болатын немесе бола алатын туындыларына (дериваттарына) берілген рұқсаттың күні мен нөмірі;

8. ветеринариялық препараттарды, жемшөпті, жемшөп қоспаларын экспорттау кезінде – шыққан елін және тіркеу куәлігінің нөмірін (тіркеу, қайта тіркеу күнін), өндіруші ұйымдар және жемшөп қоспалары мен ветеринариялық препараттарды көрсете отырып;

9. асыл тұқымды жануарларды және асыл тұқымдық өнімді (материалды) импорттау кезінде, экспорттаушы елдің ресми органы жануардың әр басына берген асыл тұқымдық куәліктің немесе оған балама құжаттың нөмірі және күні;

10. орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің сипаттамасы;

11. объектінің орналасқан жері;

12. орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні карантиндеу, өндіру, сақтау шарттары

13. ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісемін,

Мәліметтердің шынайылығын растаймын.Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)          ____________

                    (қолы)


«Тиiстi аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып,

орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектiлердiң экспортына,

импортына және транзитiне рұқсат беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша


Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет көрсету орталығы» РМК филиалының №____бөлімі (мекенжайды көрсету керек) мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған (мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын көрсету керек) құжаттарды қабылдаудан Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты бас тартады, атап айтқанда:

жоқ құжаттардың атауы:

1._________________________________________________;

2._________________________________________________;

3._________________________________________________

Осы қолхат, әр тарап үшін бір-бірден 2 данада жасалды.

_____________________________________________________________

Тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса) (ХҚО қызметкері) (қолы)

Орындаушы: ________________________________________________

тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса)

Телефоны_______________

Алдым: ______________________________________________________

көрсетілетін қызметті алушының тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса) /қолы

20___жылғы «____» __________

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 9-қосымша


«Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлен­діруді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттiк көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстандың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

Ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу қажет болған жағдайда өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін алу сәтіне дейін – облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары айқындаған өткізу мерзімдеріне сәйкес жүзеге асырылады;

Ветеринариялық паспорттан үзінді-көшерме беру – 30 (отыз) минут;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезекте күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

4) сырға (сырғалар) жоғалған, бүлінген кезде (жеке нөмірін айқындау мүмкін емес) қайталама мемлекеттік көрсетілетін қызмет жануарларға жаңа жеке нөмір бере отырып, көрсетілетін қызметті берушіге сырғалар келіп түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде көрсетіледі.

Ірі жануардың сырғаларының біреуі жоғалған немесе бүлінген жағдайда, көрсетілетін қызметті берушіге аспалы сырға телнұсқасы келіп түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – ауыл шаруашылығы жануарын бірдейлендіру тәсілдерінің бірімен жануарларға ветеринариялық паспорт бере отырып жеке нөмір беру, телнұсқа беру, ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме беру.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық/қағаз түрде.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) ақысыз көрсетіледі. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 2-тармағының 6) тармақшасына сәйкес чиптердің құнын қайтару ақылы негізде жүзеге асырылады. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік сатып алу туралы конкурс нәтижесі бойынша айқындалған чиптердің құнын екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы төлейді.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Қабылдау алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен жүзеге асырылады.

2) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) ауыл шаруашылығы жануарларын бастапқы бірдейлендіру үшін ветеринариялық паспорт беру:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

жеке басын куәландыратын құжатдың немесе өкілдің өкіметтілігін растайтын (сәйкестендіру үшін);

чиптер үшін ақы төленгенін (чиптен кезінде) растайтын кұжат;

2) сырға (сырғалар) жоғалған немесе бүлінген кезде телнұсқасын алу үшін ауыл шаруашылығы жануарларына бірдейлендіру өткізу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

жеке басын куәландыратын құжаттың немесе өкілдің өкіметтілігін растайтын (сәйкестендіру үшін);

3) жоғалған немесе ескірген кезде ветеринариялық паспорттың телнұсқасын алу үшін:

ветеринариялық паспорттың екінші нұсқасын алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (ветеринариялық паспорттың жоғалғанын, бүлінгенін растайтын құжаттардың қосымшасымен қоса) өтініш;

жеке басын куәландыратын құжатың немесе өкілдің өкіметтілігін растайтын (сәйкестендіру үшін);

4) ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу үшін өтініш;

жеке басын куәландыратын құжаттың немесе өкілдің өкіметтілігін растайтын (сәйкестендіру үшін);

порталға ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу үшін:

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу үшін электронды құжат нысанындағы өтініш;

Жеке басты куәландыратын құжаттың, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

1) көрсетілетін қызметті берушіге –көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның көшірмесінде құжаттар топтамасының қабылдау күні, уақыты, құжатты қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты көрсете отырып, тіркеу туралы белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып табылады;

2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде: шағым Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсындағы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) оның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Электронды өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» өтініш туралы ақпарат, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

_________________________________________

(ветеринариялық ұйымның атауы)

_________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)ЖСН,

               /заңды тұлғаның атауы БСН)

Мекенжайы _______________________________

Өтініш нөмірі:

Өтініш


Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған бұйымдарың (құралдарың) жоғалуына, бүлінуіне, төл алынуына байланысты, тағы басқа кездерде* (қажеттісінің астын сызыңыз) ауыл шаруашылығы жануарын бірдейлендіруіңізді және аспалы сырғаның телңұсқасын (телнұсқа алу үшін көрсетіледі ) беруіңізді сұраймын.

жануар түрі _______________________________________________________; жануарлар саны ___________________________________________________;

Ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірі (аспалы сырғаның телнұсқасын алу үшін)_____________________________________________

Бірдейлендіру тәсілі (сырғалау, таңбалау, чиптеу, татуировка) (қажеттісінің астын сызыңыз);

Мына құжаттарды қоса беремін:

Чиптің құнын төлеу туралы түбіртек;

Ауыл шаруашылығы жануары паспортының көшірмесі:

Өзге құжаттар (көрсету керек)

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.

Байланыс телефондары _____________________ E-mail ____________________

20 __ жылғы ____________ _________________________

                           (өтініш берушінің қолы)

Қосымша: _____ парақ 1 данада __________________________

Құжаттар 20 __ жылғы _____________ қабылданды

__________________________ (құжаттарды қабылдаған адамның қолы)


Ескертпе* ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу қажеттлігінің себебін көрсету.


«Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан

_________________________________________

(ветеринариялық ұйымның атауы)

_________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)ЖСН,

/заңды тұлғаның атауы БСН)

Мекенжайы _______________________________

Өтініш нөмірі:

Өтініш


Ветеринариялық паспорттың телнұсқасын беруді сұраймын.

_______________________________________________________________

______________________________________________________себебі бойынша

Жануарың түрі __________________________________________________

Жануарлар саны ________________________________________________

Ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірі:________________________

ветеринариялық паспорттың жоғалуы, бүлінуі фактісін растайтын мынадай

құжаттарды қоса беремін:_________________________________________

Байланыс телефондары _____________________ E-mail __________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.

20 __ жылғы ____________ _________________________

                                 (өтініш берушінің қолы)

Қосымша: _____ парақ 1 данада __________________________

Құжаттар 20 __ жылғы _____________ қабылданды

__________________________ (құжаттарды қабылдаған адамның қолы)


«Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан

_________________________________________

(ветеринариялық ұйымның атауы)

_________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)ЖСН,

            /заңды тұлғаның атауы БСН)

Мекенжайы _______________________________

Өтініш нөмірі:

Өтініш

Ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме беруді сұраймын.

Ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірі:_________________________

__________________________________________________________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.

______________________________________________20__жылғы__________

(өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), қолы)


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 10-қосымша


«Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттiк көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін алу сәтіне дейін –аттестаттау кестесі не сәйкес жүзеге асырылады.

Атестаттау бір күнде өткізіледі және екі кезеңнен тұрады: тестілеу және әңгімелесу.

Көрсетілетін қызметті алушы тестілеуден теріс нәтиже алған кезде атестаттаудың екінші кезеңіне өтпейді (әңгімелесуге)

Мемлекеттік қызметті көрсету стандартында көрсетілген қайта тестілеуден өту тәртібі алғашқы тестілеуден алты ай өткенен кейін.

Комиссия шешімімен қайта әңгімелесуге тиіс. Алғашқы әңгімелесу күнінен бір ай өткенен кейін қайта әңгімелесу өтеді.

Атестаттаудан өтпегенде, көрсетілетін қызметті алушы атестаттау нәтижесін алғанына бір жыл өткенен кейі қайта атестаттауға қатысуға құқылы.

2) құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – мынадай шешімдердің бірі көрсетілген аттестаттау парағы:

1) аттестатталды;

2) қайта аттестаттауға жатады;

3) аттестатталған жоқ.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

Аттестаттау парағы электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады, оған комиссия төрағасы, мүшелері және хатшысы қол қояды.

Портал арқылы көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттаудың өткізілетін күні, уақыты, орыны туралы және қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған, мемлекеттік қызмет көрсет нәтижелерін электрондық құжат нысанында хабарлама жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (сәйкестендіру үшін);

3) соңғы үш жылда біліктілігін арттыру курсынан өткендігі туралы сертификаттың көшірмесі (бар болса);

3) ғылыми дәрежесі, атағы бары туралы дипломның (бар болса) көшірмесі;

порталға:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы өтініш;

2) соңғы үш жылда біліктілігін арттыру курсынан өткендігі туралы сертификаттың электорндық көшірмесі (бар болса);

3) ғылыми дәрежесі, атағы бары туралы дипломның (бар болса) электрондық көшірмесі.

Жеке басын куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы, мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

1) көрсетілетін қызметті берушіге – көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның көшірмесінде құжаттар топтамасының қабылдау күні, уақыты, құжатты қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты көрсете отырып, тіркеу туралы белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтініштің қабылданғанын растау болып табылады;

2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде: шағын Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсындағы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) оның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Электронды өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» өтініш туралы ақпарат, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгінеді.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда кқрсетілетің қызметті алушы сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметтікөрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы:1414.


«Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан/форма

____________________________________

__________________________________

(ЖАО бөлімшелерінің атауы/наименование

подразделения МИО)

_________________________________

___________________________________

(үміткердің тегі, аты және әкесінің аты

(бар болса)/фамилия, имя, отчество

(при наличии) претендента)

Тұрғылықты мекен жайы, байланыс телефоны

/Адрес проживания, контактный телефон

___________________________________

___________________________________


Өтініш/Заявление

Сізден ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттауға рұқсат беруіңізді сұраймын/Прошу Вас допустить к аттестации физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

Қоса беріліп отырған құжаттар/Прилагаемые документы:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісемін.

Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.

____________________________

(үміткердің қолы/подпись претендента)

____________________________

(толтырылған күні/дата заполнения)

*үміткердің өтініші өз қолымен толтырылады/заявление претендента заполняется собственноручно


Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 27 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11959 болып енгізілді.


Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы


2015 жылғы 6 мамыр                  №19-1/422               Астана қаласы


Су қорын пайдалануды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту туралы


«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 1) тармақшасына сәйкес бұйырамын:

1. Мыналар:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес «Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес «Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды және пайдалануға беруді, сондай-ақ су объектiлерiнде, су қорғау аймақтары мен белдеулерiнде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргiзу шарттарын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының 1-тармағында көрсетілген құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдалану» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес «Су тұтыну мен су бұрудың үлестік нормаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес «Жер қойнауы бөлігінен тәулігіне елуден екі мың текше метрге дейін алу лимиттерімен шаруашылық-ауызсу және өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалану» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес «Өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған және басқа да сарқынды суларды жерүстi су объектiлеріне, су шаруашылығы құрылыстарына немесе жер бедеріне ағызу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес «Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен құрылыстарды орналастыруға және салуға жобалық құжаттаманы келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес «Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.


Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі

А.МАМЫТБЕКОВ


«КЕЛІСІЛГЕН» «КЕЛІСІЛГЕН»

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының

Инвестициялар және даму министрі Ұлттық экономика министрі

___________ Ә.Исекешев ___________ Е.Досаев

2015 жылғы 23 маусым 2015 жылғы 10 маусым


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығына 1-қосымша


«Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 30 (отыз) жұмыс күні;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсат туралы хат.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағазбен.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 96-бабына және «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжат:

ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалану негіздемесіне қатысты мәліметтерді, су пайдалану мақсатын, жерасты суларын өндірудің жылдық және маусымдар бойынша есептік көлемін, сондай-ақ пайдаланылатын және резервтік ұңғымалардың санын қамтитын еркін нысандағы өтініш.

Құжаттар топтамасын қабылдау уақыты мен күнін көрсете отырып көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы оның көшірмесіндегі белгі қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамадарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде:

шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына не тиісті жергілікті атқарушы орган басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы көрсетілетін қызметті берушінің не тиісті жергілікті атқарушы орган кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

1) жеке тұлғаның – тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның – атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің немесе жергілікті атқарушы орган кеңсесінде тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе тиісті жергілікті атқарушы органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қарау нәтижелер туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қыз­метті алушы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері

ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орна­ластырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2015 жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығына  2-қосымша


«Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды және пайдалануға беруді, сондай-ақ су объектiлерiнде, су қорғау аймақтары мен белдеулерiнде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргiзу шарттарын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды және пайдалануға беруді, сондай-ақ су объектiлерiнде, су қорғау аймақтары мен белдеулерiнде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргiзу шарттарын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Су ресурстары комитетінің су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі бассейндік инспекциялары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға жүгінген кезде – 10 (он) жұмыс күні.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алу сәтінен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан дәлелді бас тарту береді;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды және пайдалануға беруді, сондай-ақ су объектiлерiнде, су қорғау аймақтары мен белдеулерiнде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргiзу шарттарын келісу туралы хат.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін алуға қағаз тасығышта жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және қолымен куәландырылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі және сақталады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 96-бабына және «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Кодекстің 96-бабына және Заңның 5-бабына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге:

судың жай-күйіне әсер ететін кәсіпорындар мен құрылыстарды орналастыру және пайдалануға енгізуді келісу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

жер учаскесінің топографиялық түсірілімінің немесе жергілікті жерге байланыстырылған және су объектісі (бар болса) салынған масштабтағы ахуалдық схема көшірмесі;

су объектілерінде, су қорғау белдеулері мен аймақтарында құрылыс және басқа да жұмыстарды жүргізу талаптарын келісу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

өз сутартқышы болмаған жағдайда – техникалық талаптардың не сумен жабдықтау және су бұру шартының көшірмесі;

қалалық кәріз болмаған жағдайда – ағындыны шығару шартының көшірмесі;

ол орналасқан жер учаскесінің шегінде немесе осы объектіде жұмыстар жүргізген жағдайда, 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Су кодексінің 145-1-бабының (бұдан әрі – Кодекс) талабына сәйкестікті анықтау мақсатында объектінің техникалық паспортының көшірмесі;

жер учаскесінің топографиялық түсірілімінің немесе жергілікті жерге байланыстырылған және су объектісі (бар болса) салынған масштабтағы ахуалдық схеманың көшірмесі не жер учаскесіне құқық белгілеуші құжаттардың бірінің:

сатып алу-сату шартының;

мұрагерлік құқығына куәлігінің;

жергілікті атқарушы орган шешімінің не қаулысының көшірмесі;

2) порталға:

судың жай-күйіне әсер ететін кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды және пайдалануға енгізуді келісу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

жер учаскесінің топографиялық түсірілімінің немесе жергілікті жерге байланыстырылған және су объектісі (бар болса) салынған масштабтағы ахуалдық схеманың электрондық көшірмесі;

су объектілерінде, су қорғау белдеулері мен аймақтарында құрылыс және басқа да жұмыстарды жүргізу талаптарын келісу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

жер учаскесінің топографиялық түсірілімінің немесе жергілікті жерге байланыстырылған және су объектісі (бар болса) салынған масштабтағы ахуалдық схеманың электрондық көшірмесі не жер учаскесіне құқық белгілеуші құжаттардың бірінің:

сатып алу-сату шартының;

мұрагерлік құқығына куәлігінің;

жергілікті атқарушы орган шешімінің не қаулысының электрондық көшірмесі;

өз сутартқышы болмаған жағдайда – техникалық талаптардың не сумен жабдықтау және су бұру шартының электрондық көшірмесі;

қалалық кәріз болмаған жағдайда – ағындыны шығару шартының электрондық көшірмесі;

ол орналасқан жер учаскесінің шегінде немесе осы объектіде жұмыстар жүргізген жағдайда, Кодекстін 145-1-бабының талабына сәйкестікті анықтау мақсатында объектінің техникалық паспортының электрондық көшірмесі.

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратан құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы, жер учаскесіне меншік құқығын растайтын құжат, арнайы суды пайдалануға рұқсат туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті алушы «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсыру кезінде:

көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол не почта байланысы арқылы) – қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы оның көшірмесіндегі белгі болып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдарың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда электрондық түрде не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

1) жеке тұлғаның – тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның – атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымды портал арқылы беру кезінде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 нөмірі арқылы алуға болады.

Электрондық өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинеттен» өтініш туралы ақпарат қол жетімді болады, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары www.minagri.gov.kz интернет ресурсында корсетілген, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Судың жай-күйіне әсер ететін кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруға жобалау құжаттамасын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан


Кімге:_____________________________________________________

                          (мемлекеттік органның толық атауы)

Кімнен:___________________________________________________

                         (жеке немесе заңды тұлғаның толық атауы)

Өтініш иесінің

мекенжайы ________________________________________________

                    (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үй №, телефон)

Өтініш иесінің

деректемелері _____________________________________________

                 (жеке тұлғалар үшін – ЖСН, заңды тұлғалар үшін – БСН)

Жылжымайтын мүліктің

кадастрлық нөмірі (бар болса) _____________________________

Арнайы су пайдалануға

рұқсат (бар болса) _______________________________________

(нөмірі, берілген күні)

ӨТІНІШ


__________________________________________________________сұраймын.

                               (өтініштің мақсаты)

Жоспарланып отырған қызметтің қысқаша сипаттамасы___________________


Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.


Өтініш иесі

____________________________________________________________________

 (қолы) тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)


Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)

20 жылғы « »


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығына 3-қосымша


«Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының 1-тармағында көрсетілген құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдалану» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының 1-тармағында көрсетілген құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдалану» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Су ресурстары комитетінің су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі бассейндік инспекциялары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

4) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап немесе порталға жүгіну кезінде:

рұқсатты беру – 24 (жиырма төрт) жұмыс күні;

қайта ресімдеу – 15 (он бес) жұмыс күні;

рұқсат мерзімін ұзарту – 15 (он бес) жұмыс күні;

рұқсаттың телнұсқасын беру – 2 (екі ) жұмыс күні;

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алу сәтінен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан дәлелді бас тарту береді;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының 1-тармағында көрсетілген құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдалануға арнайы су пайдалануға рұқсат, рұқсатты қайта ресімдеу, рұқсат мерзімін ұзарту, рұқсаттың телнұсқасы.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін қағаз тасығышта алуға жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және қолымен куәландырылады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрон­дық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі және сақталады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 96-бабына және «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Кодекстің 96-бабына және Заңның 5-бабына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге:

рұқсатты алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтініш;

су шаруашылығы құрылысының, гидромелиоративтік жүйелердің немесе құрылғылар паспортының көшірмесі;

су тұтыну және су бұру көлемдерінің негіздемесі бойынша есептеулер;

су жинау үшін су объектілерін пайдалануға байланысты рұқсат алу үшін қосымша мыналар ұсынылады:

су тұтынушылар мен олардың суға деген қажеттіліктері туралы мәліметтер;

су жинауды есепке алу және жиналатын судың сапасын бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтер;

гидроэнергетика мақсаттары үшін су объектілерін пайдалануға байланысты рұқсат алу үшін қосымша мыналар ұсынылады:

су электр станциясының белгіленген қуаты туралы деректер;

энергетикалық, су ағызу және өзге де құрылыстардың өткізу қабілеті туралы мәліметтер;

балық қорғау және балық жіберу құрылыстары туралы мәліметтер;

жоғарғы және төменгі бьефтердегі су режимі мен су сапасының көрсеткіштерін бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтер;

гидроэнергетика мұқтаждықтарына су ресурстарын пайдаланудың мәлім етілген көрсеткіштері туралы деректер;

жерүсті су объектілерін суды алмай пайдалануға байланысты рұқсат алу үшін қосымша мыналар ұсынылады:

кеменің техникалық сипаттамалары;

кеменің тіркелген порты (тіркелу орны) көрсетіле отырып оны пайдалануға кеме қатынасы тіркелімінің рұқсаты;

кемеде құралатын қалдық сулардың, қалдықтар мен шығарындылардың бүкіл көлемін қабылдау үшін жағалау және қалқыма құрылғылармен қамтамасыз етілуі туралы деректер;

су объектісінің және қоршаған ортаның жай-күйіне келеңсіз әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін объектілерді пайдалану және жұмыстарды жүргізу кезінде акватория учаскесіндегі су сапасын бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтер;

рұқсатты қайта ресімдеу, мерзімін ұзарту және телнұсқасын алу үшін (рұқсат қағаз нысанында берілген жағдайда):

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысандағы бойынша өтініш;

2) порталға:

рұқсатты алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы сұрау салу;

су шаруашылығы құрылысының, гидромелиоративтік жүйелердің немесе құрылғылар паспортының электрондық көшірмесі;

су тұтыну және су бұру көлемдерінің негіздемесі бойынша есептеулері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

су обьектілерін су жинау үшін пайдалануға байланысты рұқсат алу үшін қосымша мыналар ұсынылады:

су тұтынушылар мен олардың суға деген қажеттіліктері туралы мәліметтері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

су жинауды есепке алу және жиналатын су сапасын бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

гидроэнергетика мақсаттары үшін су объектілерін пайдалануға байланысты рұқсат алу үшін қосымша мыналар ұсынылады:

гидроэлектр станциясының белгіленген қуаты туралы деректері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

энергетикалық, су ағызу және өзге де құрылыстардың өткізу қабілеті туралы мәліметтері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

балық қорғау және балық жіберу құрылыстары туралы мәліметтері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

жоғарғы және төменгі бьефтердегі су режимі мен су сапасының көрсеткіштерін бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

гидроэнергетика мұқтаждықтарына су ресурстарын пайдаланудың мәлім етілген көрсеткіштері туралы деректері бар құжаттың электрондық көшірмесі, ол электрондық сұрау салуға құжаттың электрондық көшірмесі түрінде қоса тіркеледі;

жерүсті су объектілерін суды алмай пайдалануға байланысты рұқсат алу үшін қосымша мыналар ұсынылады:

кеменің техникалық сипаттамалары бар құжаттың электрондық көшірмесі;

кеменің тіркелген порты (тіркелу орны) көрсетіле отырып оны пайдалануға кеме қатынасы тіркелімінің рұқсаты бар құжаттың электрондық көшірмесі;

кемеде құралатын қалдық сулардың, қалдықтар мен шығарындылардың бүкіл көлемін қабылдау үшін жағалау және қалқыма құрылғылармен қамтамасыз етілуі туралы деректері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

су объектісінің және қоршаған ортаның жай-күйіне келеңсіз әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін объектілерді пайдалану және жұмыстарды жүргізу кезінде акватория учаскесіндегі су сапасын бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

рұқсатты қайта ресімдеу, мерзімін ұзарту және телнұсқасын алу үшін (рұқсат қағаз нысанда берілген жағдайда):

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу.

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келуі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті алушы «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсыру кезінде:

көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол не почта байланысы арқылы) – қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы оның көшірмесіндегі белгі болып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда электрондық түрде не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

1) жеке тұлғаның – тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның – атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымды портал арқылы беру кезінде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 нөмірі арқылы алуға болады.

Электрондық өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинеттен» өтініш туралы ақпарат қол жетімді болады, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары www.minagri.gov.kz интернет ресурсында корсетілген, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының 1-тармағында көрсетілген құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдалану» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Кімге__________________________________

          (мемлекеттік органның толық атауы)

Кімнен_________________________________

 (жеке немесе заңды тұлғаның толық атауы)


Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтініш


Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының 1-тармағында көрсетілген құрылыс­тарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдалануға рұқсат беруіңізді сұраймын.

1. Жеке немесе заңды тұлға туралы мәліметтер:

1) жеке тұлғалар үшін – жеке басын куәландыратын құжаттың, заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың немесе заңды тұлға құрмай әрекет ететін жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің деректері ___________________________________________________________________

      (№, кім және қашан берді)

* Ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;

2) мекенжайы ___________________________________________________

                           (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үй №, телефон, факс)

3) су пайдалануға жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болғанда), байланыс телефоны ______________________________________________

2. Координаталары көрсетілген жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдаланудың ахуалдық схемасы осы өтінішке 1-қосымшаға сәйкес ұсынылады.

3. Су пайдалану мақсаты _________________________________________

4. Арнайы су пайдалану кезінде пайдаланылатын су объектісі туралы ақпарат осы арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 2-қосымшаға сәйкес толтырылады.

5. Жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдаланудың есептік көлемі осы арнайы су пайдалану рұқсатын беру туралы өтінішке 3-қосымшаға сәйкес ұсынылады.

6. Өнімнің бір бірлігіне су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормалары және оларды Қазақстан Республикасың Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитетімен келісу туралы деректер ____________________________________________________________

       (нормалары, келісу уақыты мен мерзімі)

7. Су пайдалануды бастаудың және аяқтаудың болжамды мерзімдері:

Су пайдаланудың басталған күні 20 жылғы « »

Су пайдаланудың аяқталған күні 20 жылғы « »

8. Су пайдаланушының өндірістік қызметінің сипаттамасы (шығарылатын өнімнің көлемі, қызметкерлердің, қызмет көрсетілетін халықтың саны, қуаты, суарылатын учаскелердің алаңдары)_____________________________________

9. Осы өтінішке 4-қосымшаға сәйкес қайталама су пайдаланушылар тізбесі (арнайы су пайдалануға рұқсат алуға арналған құжаттарға су беруге өтінімдер қоса беріледі) ұсынылады.

10. Арнайы су пайдалануға бұрын берілген рұқсаттың деректері (нөмірі, берілген күні, кім берді, қолданылу мерзімі, егер бұлар өтініш берушіде бар болса) _______________________________________________________________________________________________

11. Су пайдалануды есепке алуға, режимдік байқаулар мен зертханалық талдаулар жүргізуге арналған жабдықтың сипаттамасы (түрі, маркасы, техникалық сипаттамалары, саны, зертханаларды аккредиттеу саласы және т.б.) _________________________________________________________________________________________________________________

12. Шаруашылық-ауызсумен жабдықтау үшін жерүсті суларын жинаған кезде – санита­риялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды деректері _____________________________________________________________

(нөмірі, берілген күні)

13. Су ресурстарын тиімді пайдалану және су шығынын қысқартуды қамтамасыз ету бөлігінде өтініш иесінің ниеті (Қазақстан Республикасы Су кодексінің 72-бабына сәйкес)

________________________________________


Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.


Өтініш иесі_________________________________________________________________

                  (қолы) тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болғанда)


Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)

20 жылғы « »


Өтініш қарауға 20 жылғы « » қабылданды.

____________________________________________________________________

               (өтінішті қабылдаған адамның қолы, тегі, аты, әкесінің аты

                     (жеке басын куәландыратын құжатта болғанда))


Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 1-қосымша


Жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдалану орындарының

АХУАЛДЫҚ СХЕМАСЫ

Масштабы _______________________________

                                            (көрсету)

Су жинау орнының (немесе су объектісінің) атауы Ахуалдық

схемада бұрыштық нүктелермен белгіленген жер учаскесінің алаңы Нүкте-лер №№ Географиялық координаттар

бойлығы ендігі

гра-дус минута секунда гра-дус минута секунда

_________

гектар

_________

шаршы километр 1

2

3

...

_________

гектар

_________

шаршы километр 1

2

3

...

_________

гектар

_________

шаршы километр 1

2

3

...Ахуалдық схемада бұрыштық нүктелері көрсетілген жер учаскесінің алаңы ___________________________________________ гектарды (шаршы километр) құрайды.


Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 2-қосымша


Арнайы су пайдалану кезінде қолданылатын су объектісі туралы ақпарат

р/с № Су нысанының атауы, негізгі гидрологиялық және гидрогеологиялық сипаттамалар Су көзінің коды* Пайдалану түрі ** (коды)

1

2

...Ескертпе:

* теңіз – 10, өзен – 20, кеуіп бара жатқан өзен – 21, көл – 30, тоған су қоймасы – 40, құймалы су қоймасы – 40, магистральды арна – 50, магистральды құбыржол – 55, жерасты суы бар қабат – 60, шахта, кеніш, карьер – 61, тік дренаж ұңғымалары – 62, коллекторлық-дренаждық желі – 70, өзен желісімен байланысы жоқ коллекторлар – 71, жерүсті су объектілеріне жететін коллекторлар – 72, суармалы диқаншылық алаңдары – 80, жинағыштар – 81, жергілікті рельеф – 82, фильтрациялау алаңы – 83, су құбыры желілері – 90, кәріз желілері – 91;

** ША – шаруашылық-ауызсу, Ө – өндірістік, АШ – ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау, ТС – турақты суару, ЛС – лиманды суару, ЖС – жайылымдарды суландыру, ШС – шабындықты суару, ТБШ – тоғанды балық шаруашылығы, ГҚ – арналардағы қабаттарды қолдау, ПҚ – пласттағы қысымды қолдау, ҚСТ – құймалы су қоймаларын толтыру, СТ – суды тасымалдау, ПТ – пайдаланбай тапсыру, ӨБ – өзге бассейнге берілді, ӨМ – өзге мемлекетке берілді, АШ – арналарды шаю, СӨ – санитариялық өткізгіштер, ГЭ – гидроэнергетика, ТБ – тағы басқалары.


Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 3-қосымша

Жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдаланудың есептік көлемі

Арнайы суды пайдалану түрі ___________________________________

р/с № Айлар Текше метр/тәулігіне Текше метр/айына

1 2 3 4

1 Қаңтар

2 Ақпан

3 Наурыз

4 Сәуір

5 Мамыр

6 Маусым

7 Шілде

8 Тамыз

9 Қыркүйек

10 Қазан

11 Қараша

12 Желтоқсан

Барлығы жылына, текше метр/жылынаАрнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 4-қосымша

Қайталама су пайдаланушылардың тізбесі

р/с № Суды

пайдаланушы

лар дың атауы Су пайдаланушының суды пайдалану мемлекеттік есебінің (СПМЕ) коды (бар болса) Есептік көлемі (текше метр/жылына) Су пайдалану мақсаты Шарттың номері және уақыты (бар болса)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

...

Барлығы жылына, текше метр/жылына«Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының 1- тармағында көрсетілген құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдалану» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан

Кімге____________________________________________

                       (мемлекеттік органның толық атауы)

Кімнен___________________________________________

                  (жеке немесе заңды тұлғаның толық атауы)

Өтініш иесінің

мекенжайы ______________________________________

 (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің №, телефон)

Өтініш иесінің

деректемелері_____________________________________

(жеке тұлғалар үшін – ЖСН, заңды тұлғалар үшін – БСН)


ӨТІНІШ

______________________________________________________________

(өтініштің мақсаты)

________________________________________________ байланысты сұраймын.

(қысқаша негіздемесі)


Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.


Өтініш иесі__________________________________________________________________

                 (тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болғанда) (қолы)


Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)

20 жылғы « »


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығына 4-қосымша


«Су тұтыну мен су бұрудың үлестік нормаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Су тұтыну мен су бұрудың үлестік нормаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Су ресурстары комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

6) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап немесе порталға жүгіну кезінде:

келесуді беру – күнтізбелік 30 (отыз) күн.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алу сәтінен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан дәлелді бас тарту береді;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – су тұтыну мен су бұрудың үлестік нормаларын келісу туралы хат.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін қағаз тасығышта алуға жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және қолымен куәландырылады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі және сақталады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 96-бабына және «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру – сағат 13.00-ден 14.30-га дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Кодекстің 96-бабына және Заңның 5-бабына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

тасымалдайтын желілердегі, су тұтыну нүктелерiндегi судың шығынын, ысырабын есепке алуды ұйымдастыруды және су объектілерінен су алу көлемдерiн қысқарту мүмкiндiгiн жыл сайынғы талдау жөніндегі деректер;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2, 3, 4, 5, 6 және 7- қосымшаларға сәйкес түрлі технологиялық процестер мен су тұтынудың үлестік нормаларына су шығынының жобалық нормативтері;

2) порталға:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

тасымалдайтын желілердегі, суды тұтыну нүктелеріндегі, судың шығынын, ысырабын есепке алуды ұйымдастыруды және су объектілерінен су алу көлемдерін қысқарту мүмкіндігін жыл сайын талдау жөніндегі деректердің электрондық көшірмесі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларға сәйкес түрлі технологиялық процесстер мен су тұтынудың үлестік нормаларына су шығынының жобалық нормативтерінің электрондық көшірмесі.

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратан құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсыру кезінде:

көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол не почта байланысы арқылы) – қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы оның көшірмесіндегі белгі болып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі,

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда электрондық түрде не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

1) жеке тұлғаның – тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның – атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымды портал арқылы беру кезінде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 нөмірі арқылы алуға болады.

Электрондық өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинеттен» өтініш туралы ақпарат қол жетімді болады, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары www.minagri.gov.kz интернет ресурсында корсетілген, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Су тұтыну мен су бұрудың үлестік нормаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Кімге:_______________________________________________

                      (мемлекеттік органның толық атауы)

Кімнен:_____________________________________________

                  (жеке немесе заңды тұлғаның толық атауы)

Өтініш иесінің мекенжайы______________________________

            (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үй №, телефон)

Өтініш иесінің

деректемелері_______________________________________

    (жеке тұлғалар үшін – ЖСН, заңды тұлғалар үшін – БСН)


ӨТІНІШ


Су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын келісуді сұраймын.


Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.


Өтініш иесі

____________________________________________________________________

(қолы) тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)


Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)

20 жылғы « »


«Су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Өнеркәсіптің түрлі салалары үшін өнім бірлігіне суды тұтыну нормаларының есебі

Өнім түрі Өнімнің өлшем бірлігі Сумен қамту жүйесі Су тұтынудың жеке нормасы, текше метр/өнім бірлігі

Технологиялық қажеттіліктерге Қосалқы және қосымша қажеттіліктерге

Барлығы оның ішінде су Барлығы Оның ішінде

Таза су айналымда келесі пайдалануда Таза су айналымда келесі пайдалануда

техникалық ауыз су жиыны техни-

калық ауыз су жиыны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Кестенің жалғасы

Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне барлығы оның ішінде бірқалыпсыз су

Маусымдық тұтынудағы бірқалыпсыз коэффициент


Барлығы Соның ішінде су

Таза су айналымда келесі пайдалануда Таза су айналымда келесі пайда-лануда

техни-

калық ауыз су жиыны техни-

калық ауыз су жиыны

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28«Су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Өнімнің бірлігіне су бұрудың үлестік жеке нормаларының есебі

Өнім түрі

Өнімнің өлшем бірлігі Шығынның жеке нормативтері, текше метр/өнім бірлігі Басқа тұтынушыларға берілген жеке нормативтер немесе кері қайтарылмайтын суды тұтыну нормативтері м3/өнім бірлігі Суды пайдалану бағыты бойынша суды бұрудың жеке нормалары, текше метр/өнім бірлігі

Техноло-гиялық қажеттіліктерге Қосалқы өндіріс қажеттіліктеріне

Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне

барлығы

Техноло-гиялық қажет-тіліктерге Қосалқы және қо-сымша өн-діріс қажет-тіліктеріне Шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер барлығы Оның ішінде ағынды сулар

Тазалауды қажет ететін Нормативтік таза жиыны Тазалауды қажет ететін Нормативтік таза Жиыны Тазалауды қажет ететін Нормативтік таза

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17«Су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Таза судың есептік шығынын, соның ішінде өнеркәсіптің түрлі салалары үшін оны пайдаланумен ауыз су сапасын салыстыру

Өнімнің түрі, өлшем бірлігі Нақты өнімді жіберу Таза суды тұтынудың есептік жеке нормасы, текше метр/өнім бірлігі Нақты өнімді жіберуге таза суға есептік қажеттілігі, мың текше метр

Барлығы Оның ішінде Барлығы Оның ішінде

Ауыз су сапасы Өндірістік қажет-тіліктерге Шаруашы-лық-ауыз су қажеттіліктерге Ауыз су сапасы Өндірістік қажеттіліктерге Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктерге

Барлығы Оның ішінд ауыз су сапасы Барлығы Оның ішінд ауыз су сапасы Барлығы Оның ішінд ауыз су сапасы Барлығы Оның ішінд ауыз су сапасы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Кестенің жалғасы

Нақты таза суды пайдалану, мың текше метр

(2-ТП Сушар статистикалық ведомстволық есептілік деректері бойынша) Таза судың нақты пайдалануды төмендету (“+” көтеру), оның ішінде норма бойынша анықталатын оның тұтынушылығымен салыстыру арқылы ауыз су сапасы

Барлығы Оның ішінде Барлығы Оның ішінде

Ауыз су сапасы Өндірістік қажет-тіліктерге Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктерге Ауыз су сапасы Өндірістік қажеттіліктерге Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктерге

жиыны Оның ішінде ауыз су сапасы жиыны Оның ішінде ауыз су сапасы

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24«Су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Жүйелі суаруда суды тұтыну және су бұрудың үлестік нормаларының есебі

Ку, Агро-кли-маттық аймақтар шрифы Көрсеткіштер Орташа жүктелген суармалы норма салмағы, текше метр/га Суару тәсілдері Су шығыны, текше метр/га Суды тұтыну, текше метр/га

Суды бұру, текше метр/га


суа-руда жеткізуде, текше метр/га

атауы % жалпы алаңнан

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Су шаруашылығы бассейні

1.1 Су шаруашылығы ауданы

Вегетациялық суарулар

Құрылымдық гектар Үстінгі

Жаңбырлатып

Тамшылатып

Аудан бойынша орташа

Вегетациядан тыс суарулар

Ылғалзарядты

Шаймалы


«Су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Лиманды суаруда суды тұтыну және су бұру үлестік нормасының есебі

Ку, агрокли-маттық аймақтар шифры Лиман түрлері Лимандағы өсімдік өсуі Лиманды суару нормасы, (салма-ғы), текше метр/га Су тұтыну (салмағы, текше метр/га) Су тарту, текше метр/га


СКД жатуы

терең жақын терең жақын терең жақын

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Су шаруашылығы бассейні

Су шаруашылығы ауданы

Ұсақ сулы Табиғи шалғындар

Дақылдарды себу

Терең сулы Табиғи шалғындар

Дақылдарды себу«Су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 7-қосымша

Жайылымдарды суландыруда малды суару үшін суды тұтынудың үлестік нормасының есебі

КУ, ҚР өңірі Жануарлар Жылдың маусымы бойынша суды тұтынудың тәуліктік нормалары, литр/тәул. 1 мал басына

жазда Көктемде және күзде қыста

1 2 3 4 5

Оңтүстік өңір Жануарлар түрлері

Солтүстік өңір Жануарлар түрлеріҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығына 5-қосымша


«Жер қойнауы бөлігінен тәулігіне елуден екі мың текше метрге дейін алу лимиттерімен шаруашылық-ауызсу және өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалану» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Жер қойнауы бөлігінен тәулігіне елуден екі мың текше метрге дейін алу лимиттерімен шаруашылық-ауызсу және өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалану» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Су ресурстары комитетінің су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі бассейндік инспекциялары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

8) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

3) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап немесе порталға жүгіну кезінде:

рұқсатты беру – 24 (жиырма төрт) жұмыс күні;

қайта ресімдеу – 15 (он бес) жұмыс күні;

рұқсат мерзімін ұзарту – 15 (он бес) жұмыс күні;

рұқсаттың телнұсқасын беру – 2 (екі ) жүмыс күні;

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алу сәтінен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан дәлелді бас тарту береді;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – жер қойнауы бөлігінен тәулігіне елуден екі мың текше метрге дейін алу лимиттерімен шаруашылық-ауызсу және өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалануға арнайы су пайдалануға рұқсат, рұқсатты қайта ресімдеу, рұқсат мерзімін ұзарту, рұқсаттың телнұсқасы.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін қағаз тасығышта алуға жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және қолымен куәландырылады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі және сақталады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 96-бабына және «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Кодекстің 96-бабына және Заңның 5-бабына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге:

рұқсатты алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтініш;

су шаруашылығы құрылысы паспортының көшірмесі;

су тұтыну және су бұру көлемдерінің негіздемесі бойынша есептеулер;

су тұтынушылар мен олардың суға деген қажеттіліктері туралы мәліметтер;

рұқсатты қайта ресімдеу, мерзімін ұзарту және телнұсқасын алу үшін (рұқсат қағаз нысанында берілген жағдайда):

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш.

4) порталға:

рұқсатты алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы сұрау салу;

су шаруашылығы құрылысы паспортының электрондық көшірмесі;

су тұтыну және су бұру көлемдерінің негіздемесі бойынша есептеулері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

су тұтынушылар мен олардың суға деген қажеттіліктері туралы мәліметері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

рұқсатты қайта ресімдеу, мерзімін ұзарту және телнұсқасын алу үшін (рұқсат қағаз нысанында берілген жағдайда):

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу.

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратан құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келуі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті алушы «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсыру кезінде:

көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол не почта байланысы арқылы) – қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы оның көшірмесіндегі белгі болып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдарың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда электрондық түрде не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

1) жеке тұлғаның – тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның – атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымды портал арқылы беру кезінде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 нөмірі арқылы алуға болады.

Электрондық өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинеттен» өтініш туралы ақпарат қол жетімді болады, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары www.minagri.gov.kz интернет ресурсында корсетілген, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Жер қойнауы бөлігінен тәулігіне елуден екі мың текше метрге дейін алу лимиттерімен шаруашылық-ауызсу және өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалану» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Кімге:________________________________

         (мемлекеттік органның толық атауы)

Кімнен:_______________________________

 (жеке немесе заңды тұлғаның толық атауы)


Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтініш

Жер қойнауы бөлігінен шаруашылық-ауыз су және өндірістік-техникалық жерасты суларын тәулігіне елуден екі жүз мың текше метрге дейін пайдалануға рұқсат беруіңізді сұраймын.

1. Жеке немесе заңды тұлға туралы мәлімет:

1) жеке тұлғалар үшін – жеке басын куәландыратын құжаттың, заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің *немесе анықтаманың заңды тұлға құрмай әрекет ететін дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің деректері ___________________________________________________________________

(№, кім және қашан берді)

* Ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;

2) мекенжайы ___________________________________________________

                        (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үй №, телефон, факс)

3) су пайдалануға жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болғанда), байланыс телефоны ______________________________________________

2. Координаталары көрсетілген жерасты су көзін пайдалану орындары көрсетілген ахуалдық схема осы өтінішке 1-қосымшаға сәйкес ұсынылады.

3. Суды пайдалану мақсаты_______________________________________

4. Арнайы су пайдалану кезінде пайдаланылатын су объектісі туралы ақпарат осы өтінішке 2-қосымшаға сәйкес толтырылады.

5. Жерүсті суларын пайдаланудың есептік көлемі осы арнайы су пайдалану рұқсатын беру туралы өтінішке 3-қосымшаға сәйкес ұсынылады.

6. Өнімнің бір бірлігіне су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормалары және оларды Қазақстан Республикасың Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитетімен келісу туралы деректер ____________________________________________________________

                                                  (нормалар, келісу уақыты мен мерзімі)

7. Суды пайдалануды бастау және аяқтау мерзімдері:

Су пайдаланудың басталған күні 20 жылғы « »

Су пайдаланудың аяқталған күні 20 жылғы « »

8. Су пайдаланушының өндірістік қызметінің сипаттамасы (шығарылатын өнімнің көлемі, қызметкерлердің, қызмет көрсетілетін халықтың саны, қуаты, суарылатын учаскелердің алаңдары)_____________________________________

9. Осы өтінішке 4-қосымшаға сәйкес қайталама су пайдаланушылар тізбесі (арнайы су пайдалануға рұқсат алуға арналған құжаттарға беруге өтінімдер қоса беріледі) ұсынылады.

10. Арнайы су пайдалануға бұрын берілген рұқсаттың деректері (нөмірі, берілген күні, кім берді, қолданылу мерзімі, егер бұлар өтініш берушіде бар болса)

_____________________________________________________________

11. Су пайдалануды есепке алуға, режимдік байқаулар мен зертханалық талдаулар жүргізуге арналған жабдықтың сипаттамасы (түрі, маркасы, техникалық сипаттамалары, саны, зертханалық аккредиттеу саласы және т.б.)

___________________________________________________________________

12. Шаруашылық-ауызсумен жабдықтау үшін жерасты суларын жинаған кезде – санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемио­логиялық қорытынды деректері

_________________________________________________________________

                                       (нөмірі, берілген күні)

13. Су ресурстарын тиімді пайдалану және су шығынын қысқартуды қамтамасыз ету бөлігінде өтініш иесінің ниеті (Қазақстан Республикасы Су кодексінің 72-бабына сәйкес)

_______________________________________


Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.


Өтініш иесі__________________________________________________________________

        (қолы) тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болғанда) (қолы)


Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)

20 жылғы « »


Өтініш қарауға 20 жылғы « » қабылданды.

____________________________________________________________________

(өтінішті қабылдаған адамның қолы, тегі, аты, әкесінің аты

(жеке басын куәландыратын құжатта болғанда))


Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 1-қосымша


Жерасты суларын жинау және (немесе) пайдалану көздерінің

АХУАЛДЫҚ СХЕМАСЫ

Масштабы _______________________________

                                           (көрсету)

Су жинау орнының (немесе су объектісінің) атауы Ахуалдық

схемада бұрыштық нүктелермен белгіленген жер учаскесінің алаңы Нүк-те-лер №№ Географиялық координаттар

бойлығы ендігі

гра-дус ми-нута се-кунда гра-дус ми-нута се-кунда

________

гектар

________

шаршы километр 1

2

3

...

________

гектар

________

шаршы километр 1

2

3

...

________

гектар

________

шаршы километр 1

2

3

...Ахуалды схемада бұрыштық нүктелері көрсетілген жер учаскесінің алаңы ___________________________________ гектарды (шаршы километр) құрайды.


Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 2-қосымша


Арнайы суды пайдалану кезінде қолданылатын су объектісі туралы ақпарат

р/с

№ Су нысанының атауы, негізгі гидрологиялық және гидрогеологиялық сипаттамалар Су көзінің коды* Пайдалану түрі ** (коды)

1

2

...Ескертпе:

* теңіз – 10, өзен – 20, кеуіп бара жатқан өзен – 21, көл – 30, тоған су қоймасы – 40, құймалы су қоймасы – 40, магистральды арна – 50, магистральды құбыржол – 55, жерасты суы бар қабат – 60, шахта, кеніш, карьер – 61, тік дренаж ұңғымалары – 62, коллекторлық-дренаждық желі – 70, өзен желісімен байланысы жоқ коллекторлар – 71, жерүсті су объектілеріне жететін коллекторлар – 72, суармалы диқаншылық алаңдары – 80, жинағыштар – 81, жергілікті рельеф – 82, фильтрациялау алаңы – 83, су құбыры желілері – 90, кәріз желілері – 91;

** ША – шаруашылық-ауызсу, Ө – өндірістік, АШ – ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау, ТС – турақты суару, ЛС – лиманды суару, ЖС – жайылымдарды суландыру, ШС – шабындықты суару, ТБШ – тоғанды балық шаруашылығы, ГҚ – арналардағы қабаттарды қолдау, ПҚ – пласттағы қысымды қолдау, ҚСТ – құймалы су қоймаларын толтыру, СТ – суды тасымалдау, ПТ – пайдаланбай тапсыру, ӨБ – өзге бассейнге берілді, ӨМ – өзге мемлекетке берілді, АШ – арналарды шаю, СӨ – санитариялық өткізгіштер, ГЭ – гидроэнергетика, ТБ – тағы басқалары.

Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 3-қосымша

Жерасты суларын алу және (немесе) пайдаланудың есептік көлемі

Арнайы суды пайдалану түрі ___________________________________

р/с № Айлар Текше метр/тәулігіне Текше метр/айына

1 2 3 4

1 Қаңтар

2 Ақпан

3 Наурыз

4 Сәуір

5 Мамыр

6 Маусым

7 Шілде

8 Тамыз

9 Қыркүйек

10 Қазан

11 Қараша

12 Желтоқсан

Барлығы жылына, текше метр/жылынаАрнайы су пайдалану рұқсат беру туралы өтінішке 4-қосымша

Қайталама су пайдаланушылардың тізбесі

р/с № Суды пайдаланушы

лар дың атауы Суды пайдаланушы

ның суды пайдалану мемлекеттік есебінің (СПМЕ) коды (бар болса) Есептік көлемі (текше метр/жылына) Су пайдалану мақсаты Шарттың номері және уақыты (бар болса)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

...

Барлығы жылына, текше метр/жылынаЖер қойнауы бөлігінен шаруашылық-ауызсу және өндірістік-техникалық жерасты суларын тәулігіне елуден екі жүз мың текше метрге дейін пайдалану» мемлекеттік қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан

Кімге:____________________________________________

                        (мемлекеттік органның толық атауы)

Кімнен:__________________________________________

                (жеке немесе заңды тұлғаның толық атауы)

Өтініш иесінің

мекенжайы ______________________________________

     (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің №, телефон)

Өтініш иесінің

деректемелері ____________________________________

(жеке тұлғалар үшін – ЖСН, заңды тұлғалар үшін – БСН)


ӨТІНІШ

______________________________________________________________

(өтініштің мақсаты)

________________________________________________ байланысты сұраймын.

      (қысқаша негіздемесі)


Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.


Өтініш иесі__________________________________________________________________

                (тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болғанда) (қолы)


Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)

20 жылғы « »


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығына 6-қосымша


«Өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған және басқа да сарқынды суларды жерүстi су объектiлеріне, су шаруашылығы құрылыстарына немесе жер бедеріне ағызу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған және басқа да сарқынды суларды жерүстi су объектiлеріне, су шаруашылығы құрылыстарына немесе жер бедеріне ағызу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Су ресурстары комитетінің су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі бассейндік инспекциялары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

9) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

10) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап немесе порталға жүгіну кезінде:

рұқсатты беру – 24 (жиырма төрт) жұмыс күні;

қайта ресімдеу – 15 (он бес) жұмыс күні;

рұқсат мерзімін ұзарту – 15 (он бес) жұмыс күні;

рұқсаттың телнұсқасын беру – 2 (екі ) жүмыс күні.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алу сәтінен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан дәлелді бас тарту береді;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесі – өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған және басқа да сарқынды суларды жерүстi су объектiлеріне, су шаруашылығы құрылыстарына немесе жер бедеріне ағызуға арнайы су пайдалану рұқсаты, рұқсатты қайта ресімдеу, рұқсаттың мерзімін ұзарту, рұқсаттың телнұсқасы.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін қағаз тасығышта алуға жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және қолымен куәландырылады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі және сақталады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 96-бабына және «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Кодекстің 96-бабына және Заңның 5-бабына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге:

рұқсатты алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтініш;

су шаруашылығы құрылысының, гидромелиоративтік жүйелердің немесе құрылғылар паспортының көшірмесі;

су тұтыну және су бұру көлемдерінің негіздемесі бойынша есептеулер;

рұқсатты қайта ресімдеу, мерзімін ұзарту және телнұсқасын алу үшін (рұқсат қағаз түрінде берілген жағдайда):

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысанындағы өтініш;

2) порталға:

рұқсатты алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы сұрау салу;

су шаруашылығы құрылысының, гидромелиоративтік жүйелердің немесе құрылғылар паспортының электрондық көшірмесі;

су тұтыну және су бұру көлемдерінің негіздемесі бойынша есептеулері бар құжаттың электрондық көшірмесі;

рұқсатты қайта ресімдеу, мерзімін ұзарту және телнұсқасын алу үшін (рұқсат қағаз нысанда берілген жағдайда):

осы мемлекеттік қызмет көрсетілетін стандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу.

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратан құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді, қоршаған ортаға эмиссияға рұқсатты көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсыру кезінде:

көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол не почта байланысы арқылы) – қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы оның көшірмесіндегі белгі болып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдарың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда электрондық түрде не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

1) жеке тұлғаның – тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның – атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымды портал арқылы беру кезінде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 нөмірі арқылы алуға болады.

Электрондық өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинеттен» өтініш туралы ақпарат қол жетімді болады, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары www.minagri.gov.kz интернет ресурсында корсетілген, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған және басқа да сарқынды суларды жерүстi су объектiлеріне, су шаруашылығы құрылыстарына немесе жер бедеріне ағызу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Кімге:____________________________________

             (мемлекеттік органның толық атауы)

Кімнен:___________________________________

       (жеке немесе заңды тұлғаның толық атауы)


Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтініш

Өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған және басқа да сарқынды суларды жерүстi су объектiлеріне, су шаруашылығы құрылыстарына немесе жер бедеріне ағызу рұқсат беруіңізді сұраймын.

1. Жеке немесе заңды тұлға туралы мәліметтер:

1) жеке тұлғалар үшін – жеке басын куәландыратын құжаттың, заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың немесе заңды тұлға құрмай әрекет ететін жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің деректері

_________________________________________________________________

(№, кім және қашан берді)

* Ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;

2) мекенжайы________________________________________________________

                             (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үй №, телефон, факс)

3) су пайдалануға жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болғанда), байланыс телефоны ______________________________________________

2. Координаталары көрсетілген жерүсті суларын жинау және (немесе) пайдаланудың ахуалдық схемасы осы өтінішке 1-қосымшаға сәйкес ұсынылады.

3. Суды пайдалану мақсаты__________________________________________________

4. Арнайы су пайдалану кезінде пайдаланылатын су объектісі туралы ақпарат осы арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 2-қосымшаға сәйкес толтырылады.

5. Сарқынды суларды ағызудың есептік көлемі осы арнайы су пайдалану рұқсатын беру туралы өтінішке 3-қосымшаға сәйкес ұсынылады.

6. Өнімнің бір бірлігіне су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормалары және оларды Қазақстан Республикасың Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитетімен келісу туралы деректер

___________________________________________________________________

                              (нормалар, келісу уақыты мен мерзімі)

7. Су пайдалануды бастаудың және аяқтаудың болжамды мерзімі:

Су пайдаланудың басталған күні 20 жылғы « »

Су пайдаланудың аяқталған күні 20 жылғы « »

8. Су пайдаланушының өндірістік қызметінің сипаттамасы (шығарылатын өнімнің көлемі, қызметкерлердің, қызмет көрсетілетін халықтың саны, қуатты, суармалы учаскелердің алаңдары) ___________________________________________________________________

9. Осы өтінішке 4-қосымшаға сәйкес қайталама су пайдаланушылар тізбесі (арнайы су пайдалануға рұқсат алуға арналған құжаттарға су беруге өтінімдер қоса беріледі) ұсынылады.

10. Арнайы су пайдалануға бұрын берілген рұқсаттың деректері (нөмірі, беріл­ген күні, кім берді, қолданылу мерзімі, егер бұлар өтініш берушіде бар болса)_____________________________

11. Су пайдалануды есепке алуға, режимдік байқаулар мен зертханалық талдаулар жүргізуге арналған жабдықтың сипаттамасы (түрі, маркасы, техникалық сипаттамалары, саны, зертханаларды аккредиттеу саласы және т.б.)

__________________________________________________________________________

12. Жылу алмасу (нормативті-таза) суларын ағызуды есептемегенде тазартылған өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған және басқада сарқынды суларды ағызу кезінде қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат беру туралы деректер

_________________________________________________________________________

(нөмірі, берілген күні)

13. Су ресурстарын тиімді пайдалану және су шығынын қысқартуды қамтамасыз ету бөлігінде өтініш иесінің ниеті (Қазақстан Республикасы Су кодексінің 72-бабына сәйкес)

______________________________________________________________________


Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.


Өтініш иесі__________________________________________________________________

       (қолы) тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болған жағдайда)


Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)

20 жылғы « »


Өтініш қарауға 20 жылы « » қабылданды.

____________________________________________________________________

                (өтінішті қабылдаған адамның қолы, тегі, аты, әкесінің аты

                       (жеке басын куәландыратын құжатта болғанда))


Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 1-қосымша


Сарқынды суларды ағызу орындарының

АХУАЛДЫҚ СХЕМАСЫ

Масштабы _______________________________

                                        (көрсету)

Су бұру орнының атауы Ахуалдық

схемада бұрыштық нүктелермен белгіленген жер учаскесінің алаңы Нүкте-лер №№ Географиялық координаталар

ұзақтығы ені

градус минут секунд градус минут секунд

__________

гектар

__________

шаршы километр 1

2

3

...

__________

гектар

__________

шаршы километр 1

2

3

...

__________

гектар

__________

шаршы километр 1

2

3

...Ахуалдық схемада бұрыштық нүктелері көрсетілген жер учаскесінің алаңы ___________________________________________ гектарды (шаршы километр) құрайды.


Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 2-қосымша


Арнайы су пайдалану кезінде қолданылатын су объектісі туралы ақпарат

р/с № Су объектісінің атауы, негізгі гидрологиялық және гидрогеологиялық сипаттамалар (су шаруашылығы құрылғыларына немесе жергілікті рельефке өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, дренаждық және басқа да сарқынды суларды ағызғанда осы суларды ағызуға және қабылдауға арналған құрылғылардың сипаттамалары көрсетіледі) Коды

(қабыл-дағышты)* Пайда-лану түрі ** (коды)

1

2

...Ескертпе:

* теңіз – 10, өзен – 20, кеуіп бара жатқан өзен – 21, көл – 30, тоған су қоймасы – 40, құймалы су қоймасы – 40, магистральды арна – 50, магистральды құбыржол – 55, жерасты суы бар қабат – 60, шахта, кеніш, карьер – 61, тік дренаж ұңғымалары – 62, коллекторлық-дренаждық желі – 70, өзен желісімен байланысы жоқ коллекторлар – 71, жерүсті су объектілеріне жететін коллекторлар – 72, суармалы диқаншылық алаңдары – 80, жинағыштар – 81, жергілікті рельеф – 82, фильтрациялау алаңы – 83, су құбыры желілері – 90, кәріз желілері – 91;

** ША – шаруашылық-ауызсу, Ө – өндірістік, АШ – ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау, ТС – турақты суару, ЛС – лиманды суару, ЖС – жайылымдарды суландыру, ШС – шабындықты суару, ТБШ – тоғанды балық шаруашылығы, ГҚ – арналардағы қабаттарды қолдау, ПҚ – пласттағы қысымды қолдау, ҚСТ – құймалы су қоймаларын толтыру, СТ – суды тасымалдау, ПТ – пайдаланбай тапсыру, ӨБ – өзге бассейнге берілді, ӨМ – өзге мемлекетке берілді, АШ – арналарды шаю, СӨ – санитариялық өткізгіштер, ГЭ – гидроэнергетика, ТБ – тағы басқалары.

– санитариялық өткізгіштер, ГЭ – гидроэнергетика, ТБ – тағы басқалары.

Арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 3-қосымша

Сарқынды сулардың есептік көлемі

Арнайы суды пайдалану түрі ___________________________________

р/с № Айлар Текше метр/тәулігіне Текше метр/айына

1 2 3 4

1 Қаңтар

2 Ақпан

3 Наурыз

4 Сәуір

5 Мамыр

6 Маусым

7 Шілде

8 Тамыз

9 Қыркүйек

10 Қазан

11 Қараша

12 Желтоқсан

Барлығы жылына, текше метр/жылынаАрнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішке 4-қосымша

Қайталама су пайдаланушылардың тізбесі

р/с № Суды пайдаланушы

лардың атауы Су пайдаланушының суды пайдалану мемле-кеттік есебінің (СПМЕ) коды (бар болса) Есептік көлемі (текше метр/жылына) Суды пайдалану мақсаты Шарттың номірі және уақыты (бар болса)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

...

Барлығы жылына, текше метр/жылына«Өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған және басқа да сарқынды суларды жерүстi су объектiлеріне, су шаруашылығы құрылыстарына немесе жер бедеріне ағызу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

2-қосымша

Нысан

Кімге:____________________________________________

                       (мемлекеттік органның толық атауы)

Кімнен:__________________________________________

                   (жеке немесе заңды тұлғаның толық атауы)

Өтініш иесінің

мекенжайы ______________________________________

   (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдін №, телефон)

Өтініш иесінің

деректемелері ____________________________________

 (жеке тұлғалар үшін – ЖСН, заңды тұлғалар үшін – БСН)


ӨТІНІШ

______________________________________________________________

(өтініштің мақсаты)

________________________________________________ байланысты сұраймын.

       (қысқаша негіздемесі)


Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Өтініш иесі__________________________________________________________________

     (тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болған жағдайда) (қолы)


Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)

20 жылғы « »


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығына 7-қосымша


«Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен құрылыстарды орналастыруға және салуға жобалық құжаттаманы келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен құрылыстарды орналастыруға және салуға жобалық құжаттаманы келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Су ресурстары комитетінің су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі бассейндік инспекциялары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

11) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

12) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

5) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға жүгінген кезде – 10 (он) жұмыс күні.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алу сәтінен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі қарай қараудан дәлелді бас тарту береді;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен құрылыстарды орналастыруға және салуға жобалық құжаттаманы келісу туралы хат.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін қағаз тасығышта алуға жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және қолымен куәландырылады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі және сақталады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 96-бабына және «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Кодекстің 96-бабына және Заңның 5-бабына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

түсіндірме жазбасы бар жоба (техникалық-экономикалық негіздеме, қоршаған ортаға әсер етуін алдын ала бағалау бөлімі);

жобалауға арналған тапсырманың және тапсырыс беруші мен жобалаушы арасындағы шарттың көшірмесі;

жергілікті жерге байланыстырылған және су объектісі салынған жер учаскесінің орналасу схемасының көшірмесі;

6) порталға:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

түсіндірме жазбасы бар жобаның электрондық көшірмесі (техникалық-экономикалық негіздеме, қоршаған ортаға әсер етуін алдын ала бағалау бөлімі);

жобалауға арналған тапсырманың және тапсырыс беруші мен жобалаушы арасындағы шарттың электрондық көшірмесі;

жергілікті жерге байланыстырылған және су объектісі салынған жер учаскесінің орналасу схемасының электрондық көшірмесі.

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу, туралы, жобалау қызметіне лицензия туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсыру кезінде:

көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол не почта байланысы арқылы) – қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы оның көшірмесіндегі белгі болып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдарың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда электрондық түрде не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

1) жеке тұлғаның – тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның – атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымды портал арқылы беру кезінде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 1414 нөмірі арқылы алуға болады.

Электрондық өтінішті портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинеттен» өтініш туралы ақпарат қол жетімді болады, бұл ақпарат көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болу шартымен мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары www.minagri.gov.kz интернет ресурсында корсетілген, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


«Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен құрылыстарды орналастыруға және салуға жобалық құжаттаманы келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан

Кімге:_________________________________________________

                            (мемлекеттік органның толық атауы)

Кімнен:_______________________________________________

                        (жеке немесе заңды тұлғаның толық атауы)

Өтініш иесінің мекенжайы________________________________

              (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің №, телефон)

Өтініш иесінің

деректемелері________________________________________

       (жеке тұлғалар үшін – ЖСН, заңды тұлғалар үшін – БСН)

Жобалық қызметке арналған лицензия

туралы мәліметтер_____________________________________

                                                 (нөмірі, берілген күні)


ӨТІНІШ

_____________________________________________________сұраймын.

                                     (өтініштің мақсаты)

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Өтініш иесі____________________________________________________________________

                  (қолы) тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болғанда)

Мөр орны (заңды тұлғалар үшін)

20 жылғы « »


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығына 8-қосымша


«Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

1. «Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті берушілер) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 43 (қырық үш) жұмыс күні;

2) көрсетілетін қызметті алушының конкурстық өтінімді тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға беру туралы облыстың жергілікті атқарушы органының шешімі және (немесе) конкурс қорытындылары туралы конкурстық комиссия хаттамасы негізінде қағаз түрінде облыстың жергілікті атқарушы органы және конкурс жеңімпазы арасындағы су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға беру туралы шарт.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.

7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 96-бабына және «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) конкурсқа қатысуға ерікті нысандағы өтініш;

2) конкурсқа қатысушыға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестікті растайтын құжаттар:

су объектісін пайдаланудың мәлімделетін мақсаттарына сәйкес келетін материалдық-техникалық базаның болуы;

қаржыландыру көзі мен көлемдерін көрсете отырып үш және одан көп жылдарға жылдар бойынша даму жоспары (суды қорғау іс-шараларын, су объектісін ұтымды пайдалану, су ресурстарын қорғау, су объектілерін абаттандыру жөніндегі іс-шаралар өткізуді қоса алғанда);

конкурсқа қатысушы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген уақыттың алдындағы үш ай бойына созылған банктің немесе банк филиалының алдындағы мерзімі өткен қарыздың болмауы туралы конкурсқа қатысушыға қызмет көрсетілетін банктің немесе банк филиалының мөрімен және қолымен конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу күні алдындағы мерзімнен бір ай бұрын берілген анықтаманың түпнұсқасы (егер конкурсқа қатысушы бірнеше екінші деңгейлі банктің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банк клиенті болған жағдайда, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады);

бірінші басшы немесе оны ауыстыратын адам қол қойған соңғы қаржылық жылға бухгалтерлік баланстың түпнұсқасы (егер конверттерді ашу ағымдағы жылдың 30 сәуіріне дейінгі мерзімде өтсе, соңғы қаржылық жылдың алдындағы қаржылық жылға бухгалтерлік баланстың түпнұсқасы немесе нотариалдық куәландырылған көшірмесі ұсынылуы мүмкін);

үш айға дейіннен көп уақытқа салық берешегі және міндетті зейнетақылық жарналар мен әлеуметтік салымдар бойынша берешектері жоқ екендігі туралы (егер төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес кейінге қалдырылған жағдайды қоспағанда), не конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан ерте емес уақыта берілген салық берешегі және міндетті зейнетақылық жарналар мен әлеуметтік салымдар бойынша бір теңгеден аспайтын берешегінің болуы туралы тиісті салық органы анықтамасының түпнұсқасы;

3) мыналардың:

жарғының;

заңды тұлғаларға – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмелері;

* ескертпе: «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілеттіктерді тіркеу есебі мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлға қызметін тоқтатқанға дейін жарамды болып табылады;

жеке тұлғаларға – дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің, жеке куәліктің немесе паспорттың көшірмелері;

4) инвестицияға қысқаша негіздемемен су объектісін пайдалануға қатысты конкурсқа қатысушының ниеті;

5) мыналарға:

жергілікті өкілетті органдар белгілеген шарттарда жалпы су пайдалану құқықтарын сақтау жөніндегі;

суды қорғау іс-шараларын жүзеге асыру жөніндегі;

оқшауланған немесе бірлесіп суды пайдалануға берілетін су объектілерінде жеке тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, су объектілерінің суды қорғау аймақтарының аумағында шаруашылық және басқа да қызметтердің белгіленген режимдерін сақтау жөніндегі.

Конкурстық өтінім нөмірлерген беттерімен, тігілген түрде ұсынылады, соңғы беті қолмен және мөрмен (бар болғанда) куәландырылады.

Құжаттар топтамасын қабылдау уақыты мен күнін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы оның көшірмесіндегі белгі қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын растау болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамадарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде:

шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына не тиісті жергілікті атқарушы орган басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почта арқылы көрсетілетін қызметті берушінің не тиісті жергілікті атқарушы орган кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымда:

1) жеке тұлғаның – тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), почталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның – атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің немесе жергілікті атқарушы орган кеңсесінде тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе тиісті жергілікті атқарушы органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қарау нәтижелер туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтін нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қыз­метті алушы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес сотқа жүгінеді.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері

ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minagri.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтердің байланыс телефондары www.minagri.gov.kz интернет ресурсында көрсетілген, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.


Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 24 шіл­деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11765 болып енгізілді.Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы


2015 жылғы 29 мамыр               №7-1/498              Астана қаласы


Жануарларды өсіруді, өткізуді жүзеге асыратын, өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық- санитариялық) талаптарды бекіту туралы


«Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 46-1) тармақшасына сәйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған жануарларды өсіруді, өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринария және тамақ қауіпсіздігі департаменті заңнамада белгіленген тәртіпте

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналасуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің жетекші вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы

министрінің міндетін атқарушы С.ОМАРОВ


«КЕЛІСІЛГЕН» «КЕЛІСІЛГЕН»

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрі Энергетика министрі

______________Е.Досаев ______________В. Школьник

2015 жылғы 22 маусым 2015 жылғы 3 шілде


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 29 мамырдағы № 7-1/498 бұйрығымен бекітілген


Жануарларды өсіруді, өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар

1. Жалпы ережелер

1. Осы Жануарларды өсіруді, өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар (бұдан әрі – талаптар) «Ветеринария туралы» (бұдан әрі – Заң) 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 46-1) тармақшасына сәйкес әзірленген, мамандандырылған фермаларда (кешендерде, құс фабрикаларында), бордақылау алаңдарында (бұдан әрі – өндіріс объектісі) жануарларды өсіруді, өткізуді және оларды ішкі сауда объектілерінде (бұдан әрі - жануарларды өткізу объектісі) өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарды белгілейді.

2. Өндіріс объектісін салуға арналған жер телімі биік, тегіс, құрғақ, тасқын су мен нөсер жаңбыр суының астында қалмайтын және желдің бағытын ескере отырып қорғалған жерді таңдайды.

3. Жаңа өндіріс объектілерін салуға арналған жер телімі бұрынғы мал шаруашылығы қора-жайларының, мал қорымдарының, көң қоймаларының және ет өңдейтін кәсіпорындардың орнынан таңдауға жол берілмейді.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 237 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 11124 болып тіркелген) бекітілген «Өндірістік объектілердің санитариялық-қорғаныш аймағын белгілеу бойынша санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес өндіріс объектілерінің аумағын елді мекендерден санитариялық-қорғау аймағымен бөледі.

Адамдар мен жануарлардың бақылаусыз өтіп кетуіне тосқауыл қою үшін өндіріс объектісінің аумағы биіктігі кемінде 2 метр (бұдан әрі - м) қоршаумен қоршалады, ал жол жүру бөлігі қатты су өтпейтін жол-құрылыс материалымен жабылады.

5. Өндіріс объектісінің аумағында ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру функционалдық аймақтау қағидаты бойынша жүзеге асырылады, әрбір аймаққа технологиялық үдерістің ортақтығымен біріктірілген құрылыстар орналастырылады.

6. Өндіріс объектісінің аумағы мынадай аймақтарға бөлінеді:

1) өндірістік немесе негізгі мақсаттағы (А аймағы) - негізгі табынды ұстауға және өнім өндіруге арналған қора-жай, мал туғызатын бөлім, жаңа туылған төлдерге арналған профилакторий, төлдерді және мал басын толықтыратын табынды ұстауға арналған қора-жай, жануарларды қолдан ұрықтандыратын пункт (құс фабрикаларын қоспағанда), оқшаулағыш және карантиндік бөлім (басқышы бар қаша, жануарларды ветеринариялық өндеуге арналған өткелек), жемшөп қоспаларын дайындау жөніндегі жемшөп цехы;

2) қызмет көрсетуші персоналға арналған санитариялық өткізу орны бар ветеринариялық-санитариялық блок (Б аймағы);

3) әкімшілік-шаруашылық (В аймағы);

4) жемшөп сақтау (Г аймағы);

5) көңді сақтауға арналған оқшауланған орын (Д аймағы).

7. Өндіріс объектісінің аумағына (аумағынан) барлық кіреберістерде (шығаберістерде) автокөліктің қозғалғыш бөлігін зарарсыздандыруға арналған дезинфекциялық тосқауыл (бұдан әрі - дезинфекциялық тосқауыл) орнатылады. Дезинфекциялық тосқауылдың үстіне екі жағынан қабырғалармен жабылған қалқа орнатылады. Дезинфекциялық тосқауыл жыл бойы жұмыстық жай-күйде ұсталады (қыс кезеңінде жылытуды қамтамасыз етеді немесе төменгі температураларда қатпайтын ерітінділер қосылады).

8. Көң сақтайтын орынды өндірістік ғимараттардың желден ық жағында кешен аумағының сыртында кемінде 60 м қашықтықта орналастырады.

9. Өндіріс объектісінің кіреберісінің жақын маңына өндіріс объектісі мамандарының көліктерін қоюға арналған алаң жасайды.

10. Технологиялық үдерісті қамтамасыз ету және өндірістік аймақта қызмет көрсету үшін өндіріс объектісінің ішінде қолданылатын арнайы көлік бөлінеді.

11. Жануарларды күтіп-бағуға арналған мал шаруашылығы қора-жайларының құрамына мынадай объектілер кіреді:

1) жануарларды (төлді және ересек мал басын) күтіп-бағуға арналған ғимараттар;

2) қалқалары, оттықтары, суаратын астаулары, өткелектері, басқыштары мен таразысы бар жануарларды серуендетуді ұйымдастыруға арналған қоршалар;

3) бір кіреберісі және шығаберісі бар, периметр бойынша қоршалған және арық салынған көңді және сұйық көңді сақтауға арналған алаңша.

12. Карантиндік бөлім және оқшаулағышты бірыңғай блокта орналастырғанда, олардың арасында тамбур жабдықталады, онда жұмысшылардың арнайы киімдеріне (бұдан әрі – арнайы киім) арналған шкафтар, қолжуғыш, дезинфекциялық ерітінділер бар ыдыстар, аяқкиімдерді дезинфекциялауға арналған дезинфекциялық төсеніштер орнатылады.

13. Мал қора-жайларының едендері, қабырғалары, оттықтары, сұйық көң жинағыштары мен басқа жабдықтары «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 27 қарашадағы № 7-1/619 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 10028 болып тіркелген) сәйкес жүргізілетін дезинфекция жасауға ыңғайлы материалдардан жасалады.

14. Мал шаруашылығы қора-жайларында ағаштан жасалған оттықтар, астаулар және басқа жабдықтардың пайдалануына жол берілмейді.

15. Жануарларды күтіп-бағуға арналған қора-жайлар мен қоршалған ашық қашаларды көңнен тазартып отырады.

16. Әрбір мал шаруашылығы қора-жайларының (базаның), жемшөп дайындайтын цехтардың, жемшөп, астық сақтайтын қоймалардың, және басқа объектілердің терезелері, есіктері, желдету тесіктері жабайы құстардың ұшып кірмеуі үшін торлы рамалармен жабдықталады.

17. Өндіріс объектілерінің жұмысын жабық үлгідегі кәсіпорындар қағидаты бойынша ұйымдастырады. Өндіріс объектісінің аумағына бөгде адамдардың, сондай-ақ өндіріс объектісіне тікелей қызмет көрсетумен байланысты емес кез келген көлік түрінің кіруіне жол берілмейді.

18. Өндірістік объектілерге кіреберістегі әкімшілік-шаруашылық және өндірістік аймақтар қоршауының бойын қызмет көрсетуші персонал мен келіп-кетушілер үшін санитариялық өткізгішпен жабдықтайды.

19. Оқшауланған қора-жайлар (секциялар) арасына 15 сантиметр (бұдан әрі - см) тереңдікте дезинфекциялық ерітіндімен толтырылған дезинфекциялық астаушалар орнатылады.

20. Санитариялық өткізгіштің құрамында арнайы киімдер мен аяқкиімдерді дезинфек­циялауға, жууға және кептіруге арналған үй-жай көзделеді.

21. Санитариялық өткізгіштің өтетін жерінде тәулік бойы кезекшілік орнатылады.

22. Өндіріс объектісі аумағының сыртқы жағынан да, өндірістік аймағы жағынан да санитариялық өткізгішке кіреберістің алдында дезинфекциялық ерітінділермен ылғалдандырылған аяқкиімді дезинфекциялауға арналған дезинфекциялық тосқауылдар (ысқышы немесе ағаш үгінділері бар кюветтер) орнатылады.

23. Өндірістік объектінің санитариялық өткізгіш үй-жайында жұмысшылар үйден киіп келген киімдерін және аяқкиімдерін шешіп, үй киімі гардеробында (әр қызметшіге бекітіп берген) қалдырады, душ қабылдайды, жұмыс киімдеріне арналған гардеробтан таза зарарсыздандырылған арнайы киім киеді.

24. Өндіріс объектісінен арнайы киімді ауыстырғаннан кейін шығуға рұқсат етіледі.

25. Қосалқы үй-жайларда қолды жуу үшін сабынмен (сұйық сабынмен), щеткамен, дезинфекциялық ерітінділерге арналған сиымдылықпен, бір рет пайдаланатын орамалмен немесе электр кептіргіштермен қамтамасыз етілген суық және ыстық су араластырғышы бар раковиналар орнатылады.

26. Ауыз су мақсатына арнайы су шүмектері орнатылады, ауыз су температурасы +8 0С-тан төмен және + 20 0С-тан жоғары болмауы тиіс.

27. Өндіріс объектісінің ветеринария саласындағы маманның рұқсаты бойынша және арнайы киімді ауыстырып кигеннен кейін өндіріс объектісіне бөгде адамдардың енуіне жол беріледі.

28. Қызмет көрсетуші персонал арнайы киіммен, жабдықпен, мүкәммалмен және басқа да заттармен қамтамасыз етіледі, олар таңбаланады және учаскеге (цехқа) бекітіліп беріледі.

Көрсетілген заттарды бір учаскеден басқа учаскелерге зарарсыздандырғаннан кейін беруге рұқсат етіледі.

29. Өндіріс объектісі сумен қамтамасыз етіледі.

30. Өндіріс объектісінің басшылығы тоқсан сайын кемінде бір рет суды қауіпсіздік көрсеткіштеріне зертханалық зерттеулерден өткізіп тұрады.

31. Артезиан ұңғымасы санитариялық-қорғау аймағымен және қоршаумен қамтамасыз етіледі.

32. Су жинақтаушы ұңғымалар, шахталық құдықтар кәсіпорынның аумағында орналасқан болса, онда оларды мал шаруашылығы қора-жайларынан кемінде 50 м қашықтықта орналас­тырады.

33. Компрессорлық қондырғыға, аумақты суландыруға, автокөлік сыртын жууға техникалық су пайдаланылады, суды айыру (жинау) нүктелерінде «техникалық су» және «ауыз суы» деген жазулар орнатылады.

34. Шаруашылық - ауыз суы және өртке қарсы мақсаттарға суды сақтау үшін кемінде екі резервуар орнатылады.

35. 3 айлық төлдерді суаруға температурасы + 14-тан + 16 0C-қа дейінгі суды, 6 айдан асқан төлдерге +8 0С-тан төмен емес суды қолдануға рұқсат етіледі.

36. Жануарларға арналған қора-жайларда жас ерекшелігіне және күтіп бағу тәсілдеріне қолданылатын микроклиматтың оңтайлы көрсеткіштері сақталады және оларға жүйелі бақылау жүргізіліп отырады.

37. Оқшауландырылған секциялар мен қора-жайлар оңтайлы ауа алмасуды және жануарлар орналасқан барлық аймақ бойынша таза ауаның біркелкі таралуын қамтамасыз ететін желдету жүйелерімен жабдықталады.

38. 6 айдан асқан жануарларды күтіп-бағуға арналған тор едені бар қора-жайларда көң жиналатын каналдардан ауаны тартатын ауа сорғыш қондырғысы орналатылады.

39. Өндірістің барлық объектілері және өндіріс объектісінің аумағы жеткілікті және біркелкі жарықпен (күндіз - табиғи, түнде - жасанды) қамтамасыз етіледі.

40. Табиғи жарық кезінде терезелердің жалпы алаңы еден алаңының 30 %-ын құрайды.

41. Люминесценттік шамдары бар шамдалдар қорғау торымен, ал қыздыру шамдары бар шамдалдар тұтастай қорғау шынысымен қапталады.

42. Мал шаруашылығы қора-жайларында тарту-сору желдеткішін орнатады, ал қысқы уақытта сырттан кіретін суық ауа жылытылады.

43. Қора-жайлардың желдетілуі ғимараттардың жылу оқшаулауын, бөлінетін жылу, ылғал мөлшерін, көңді шығару тәсілін, қысқы кезеңде түрлі жастағы мал басы үшін сараланған температуралық-ылғалдылық режиммен және үзіліссіз ауа алмасуымен қамтамасыз етілетін жануарларды күтіп-бағу жүйесін есепке ала отырып қамтамасыз етіледі.

44. Төлді күтіп-бағуға арналған ғимараттарда ішкі ауаның барлық басқа нормалаушы параметрлері сақталғанда және қора-жайлардың қабырғалары мен төбесінде конденсаттың пайда болуына жол берілмейтін жағдайда ішкі ауаның ең жоғары салыстырмалы ылғалдылығын 85 %-ға дейін көтеруге жол беріледі.

45. Мал шаруашылығы (жаңа туылған төл үшін) және қосалқы үй-жайлар жылытумен қамтамасыз етіледі.

46. Жылытқыш құралдар конструкциясы бойынша тазалауға және жөндеуге ыңғайлы болуы тиіс.

47. Карантиндік ғимарат төлдерді бір кезеңде өсіретін қора-жайлармен қатар салынады, оның көлемі мал басының келіп түсуі және қозғалуы циклограммасына сәйкес айқындалады, оның құрамына мыналар кіреді:

1) төлді қабылдауға және ветеринариялық-санитариялық өңдеуге арналған бөлім (құс шаруашылықтарынан басқа);

2) ветеринария саласындағы маманға арналған бөлмеден тұратын амбулатория;

3) ветеринариялық дәріхана;

4) дезинфекциялық және жуу заттарына арналған қойма;

5) ингаляторий;

6) жарып-сою бөлмесі;

7) жануарларды өңдеуге арналған үй-жай (құс шаруашылықтарынан басқа);

8) жануарларды өңдеудің алдында және одан кейін ұстайтын жинақтағыш қашалар (құс шаруашылықтарынан басқа);

9) жануарларды ветеринариялық өңдеуге арналған өткелектер және оларды қозғалтпай ұстайтын станоктар (құс шаруашылықтарынан басқа);

10) қосалқы үй-жайлар;

11) жұқпалы емес аурулары бар жануарларды емдеуге арналған стационар (құс шаруашылықтарынан басқа);

12) дезинфекциялық блок;

13) жұмыртқа ыдыстарын дезинфекциялауға арналған пункт (құс шаруашылықтары үшін).

48. Сою пункті өндіріс объектілерінде салынады (құс шаруашылықтарынан басқа), ол өндіріс объектісі қоршауының бойына орналастырылады, оның құрамына мыналар кіреді:

1) жануарды союға арналған үй-жай бар сою бөлімшесі;

2) тері тұздауға және уақытша сақтауға арналған үй-жай;

3) ұшалар мен субөнімдерді уақытша сақтауға арналған тоңазытқыш камералары;

4) автоклав немесе өліксе өртейтін пеші бар кәдеге жарату бөлімшесі;

5) душ бөлмесі;

6) қызмет көрсетуші персоналға арналған қосалқы үй-жай.

49. Сою және кәдеге жарату бөлімшесі жеке кіреберіспен (шығаберіспен) қамтамасыз етіледі. Олардың арасындағы іргелес қабырғада тағамдық мақсатқа жарамсыз конфискаттарды және ұшалар бөліктерін мал сою бөлімшесіне беруге арналған люктың болуы көзделеді.

50. Сою пунктінен шығатын ағынды сулар өндіріс объектісінің жалпы желісіне шығарудың алдында жеке кәріз құдықтарына жиналады және зарарсыздандырылады.

51. Өндірістік үй-жайлардан ауру жануарларды сою пунктіне тасымалдау үшін арнайы көлік құралдары бекітіліп беріледі.

52. Жалпы шаруашылық оқшаулағыш болмаған кезде оқшаулағыш жобалауға арналған тапсырма бойынша салынады, оны жертөлесі және өзінің ішкі ауласына шығуға арналған құрылысы бар биіктігі 2 м тұтас дуалмен қоршаған кезде, өндіріс объектісінің басқа ветеринариялық объектілерімен бекітуге рұқсат етіледі.

53. Өндіріс объектілеріндегі дезинфекция өндірістің жалпы технологиялық процесінің құрамдас бөлігі болып табылады және оның өсімін молайту, өсіру және бордақылау технологиясының ерекшеліктерін ескере отырып, «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 27 қарашадағы № 7-1/619 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 10028 болып тіркелген) сәйкес жүргізіледі.

54. Дезинфекциялық жұмыстар жоспарында негізгі өндірістік және қосалқы үй-жайларды, көлік құралдары мен басқа объектілерді дезинфекциялауды жүргізу мерзімдері, әдістері мен режимдері, сондай-ақ дезинфекциялау және жуу заттарына, дезинфекциялау және жуу техникасына қажеттілік, дезинфекция сапасын бақылау тәсілдері көзделеді.

55. Қора-жайларды және басқа объектілерді дезинфекциялау алдында дезинфекциялауға жататын жерлерге мұқият механикалық тазарту жүргізіледі.

56. Мұқият механикалық тазарту деп үстіңгі беті материалының құрылымы мен түсі анық көрінетін және көзбен қарағанда тазалау үшін қиын қол жетпейтін жерлердің өзінде көңнің, азықтың және басқа ластанулардың түйіршіктері көрінбейтін тазарту дәрежесі түсіндіріледі.

57. Өндіріс объектісінің немесе оның бірінші кезегінің құрылысын салу, жабдықтарды баптау және іске қосу толық аяқталғаннан кейін өнеркәсіптік аймақтың аумағында орналасқан барлық ғимараттарға және құрылыстарға механикалық тазарту және іске қосар алдындағы дезинфекция жүргізіледі.

58. Мал шаруашылығы үй-жайларын пайдалану процесінде төлдерді ұстауға арналған жеке қора-жайларға дезинфекциялауды тиісті технологиялық циклдер аяқталғаннан және жануарлардан босатқаннан кейін жүргізеді.

59. Ересек жануарларға арналған шетен қораны айына бір рет және әрбір рет жануарларға сұрыптама жүргізілгеннен кейін, жаңа жануарларды қояр алдында жүргізеді.

60. Жемшөптерді таратуға арналған жабдықтар мен құралдар әрбір азықтандырудан кейін қоқыстан мұқият тазартылады және аптасына бір рет дезинфекцияланады.

61. Инфекциялық аурулар пайда болған жағдайда өндіріс объектісінде дезинфекция жүргізіледі.

62. Өндіріс объектілерін тышқан тәріздес кеміргіштерден қорғау барлық өндірістік және қосалқы ғимараттарда үнемі жүзеге асырылып отырады.

63. Кеміргіштермен күресу үшін дератизацияның түрлі тәсілдері - тамақ және су қармақ жемдер, тозаңдату және улы көбіктер пайданылады.

64. Кеміргіштерді жою кезінде бақылау күн сайын немесе күнара, ал профилактикалық жою кезінде он күн сайын жүзеге асырылады.

65. Өндіріс объектісінің әкімшілігі айына бір рет үй-жайларға профилактикалық дезинфекция жүргізілетін санитариялық күн өткізеді.

66. Көңді және сұйық көңді тасымалдауға арналған көлік күн сайын мұқият тазартылады, жуылады және дезинфекцияланады.

67. Жануарларды (құстарды) жасына және өнімділігіне сәйкес келетін рациондар бойынша сапалы, толымды жем-шөптермен азықтандырады.

68. Әкелінген жемшөптердің сапасы ветеринариялық зертханаларда тексеріледі, қажет болған жағдайда (осы жемшөппен азықтандырылған жануарлар (құстар) ауырған жағдайда) жемшөптер республикалық ветеринариялық зертхананың облыстық филиалдарына жіберіледі, ол үшін қолданыстағы қағидаларға сәйкес құрама жемнің, жемдік астықтың және басқа жемшөптердің әрбір партиясынан сынамалар алынады.

69. Құрама жемнің, жемдік астықтың келіп түскен әрбір партиясынан орташа сынамалар алынады, олар 1,5 ай бойы + 12 0С аспайтын температурада мөрленген түрде сақталады. Егер көрсетілген мерзім өткеннен кейін осы жем-шөптерден жануарларда (құстарда) ауру шықпаса, орташа сынамалар жойылады.

70. Жануарларды азықтандыру рациондарын олардың қоректендіру заттарына, минералды тұздарға және дәрумендерге қажеттілігін толық қанағаттандыратындай етіп құрастырады. Олардан ауытқу болған жағдайда, рациондарды жетіспейтін дәрумендермен, макро және микроэлементтермен байыту жөніндегі шаралар қабылданады.

71. Сүрлемдік-пішендік рациондар кезінде жемшөп қоспаларына олардың жемшөптерде болуын ескере отырып, фосфор-кальций минералды үстемелерін және «Д» дәруменін қосымша қосады.

72. Жануарлар мен құстарды шаруашылық жүргізу субъектілерден тікелей өткізу (сату) алдында мынадай ветеринариялық іс-шараларды өткізеді:

1) өткізілетін жануарлар жалпы табыннан бөлініп, оларды азықтандыруды және суаруды ұйымдастыра отырып оқшау орналастырылады;

2) іс-шаралар «Жануарларды өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 19 желтоқсандағы № 16-04/679 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 10131 болып тіркелген) және «Жануарларды карантиндеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 7-1/700 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 10223 болып тіркелген) сәйкес;

3) іріктеу арқылы термометриясын жүргізе отырып жануарларды күнделікті ветеринариялық қарап-тексеру жүзеге асырылады;

4) жүргізілген барлық ветеринариялық іс-шаралар «Ветеринариялық есеп пен есептілік нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 16-07/114 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 9342 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша ветеринариялық-профилактикалық іс-шараларды жазу журналында тіркеледі (бұдан әрі -арнайы журналында);

5) ветеринариялық-санитариялық іс-шараларға жүргізілген «Жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық іс-шараларды жоспарлау және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30 маусымдағы № 16-07/332 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 9639 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша ветеринариялық іс-шаралар актісі жасалады.

2. Шошқаларды өсірумен айналысатын объектілерге қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар

73. Асыл тұқымды, тауарлық, репродукторлық және бордақыланатын шошқаларды күтіп-бағу жөніндегі өндіріс объектілерінде мынадай талаптардың сақталуын қамтамасыз ететін технология қолданылады:

1) технологиялық процесті репродукция учаскелерінен бордақылау цехына бағыттау;

2) шошқаларға арналған қора-жайлар саны торайлау учаскесінде 30 бас аналық шошқадан, бағып өсіру цехында 300 торайдан аспайтын оқшауланған секцияларға бөлу;

3) өндірістік ғимараттардың жануарлардың жас және физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес мамандандырылуы;

4) аналық шошқалардың торайлануына және торайларды бағып өсіруге, шошқа басын толықтыратын төл өсіруге және жануарларды бордақылауға арналған қора-жайларды (секцияларды) «бәрі бос емес - бәрі бос» қағидаты бойынша пайдалану. Басқа қора-жайларда жекелеген топтық станоктарды немесе жеке станоктар топтарын оларда жаңа жануарларды орналастырудың алдында жануарлардан босауына қарай кезек-кезекпен босату, тазалау, санитариялық жөндеу және дезинфекциялау мүмкіндігі қамтамасыз етіледі;

5) өндірістің технологиялық циклдері арасында санитариялық үзілістің ұзақтығы бес тәуліктен кем болмайды;

6) бастапқыда қалыптасқан әрбір торайлар тобының құрамын кейінгі өндіріс сатыларында: шошқа басын толықтыратын бағып өсіру, өсіру және бордақылау кезінде жеке өндірістік бірлік ретінде сақтау.

74. Асыл тұқымды өндіріс объектілері мен асыл тұқымды репродукторлардағы барлық шошқа басына, сондай-ақ тұқымдық қабандар, буаздығы мен қысырлығы анықталған шошқа басын толықтыратын ұрғашы төлдерді (топпен күтіп-бағу кезінде) тауарлық өндіріс объектілері мен өнеркәсіптік үлгідегі кешендерде бос күтіп-бағу жүйесі көзделеді.

75. Ғимараттың ішінде шошқаларды топтық және жеке станоктарда орналастырады.

76. Шошқаларды топтық станоктарға және секцияларға жинақтау мынадай талаптарға сәйкес жүргізіледі:

1) буаздығы анықталған аналықтарды ұрықтанған уақыты күнтізбелік үш күнге дейінгі айырмашылықпен топтық станоктарға біріктіреді;

2) топтағы бордақыланатын шошқалардың, шошқа басын толықтыратын және аналықтан бөлінген төлдердің жастарының айырмашылығы күнтізбелік үш күннен аспауы тиіс.

77. Барлық шошқалар топтарын азықтандыру станоктарда жүзеге асырылады. Азықтандыру үшін сапалы, құнарлы, минералдық қоспалар және дәрумендер бойынша теңгерімделген жемшөптер-концентраттар, шөп ұны, картоп, қызылша және басқа жемшөптерден тұратын ылғалды жемшөп қоспалары (ылғалдылығы 60-75 %), кептірілген түйіршіктелген немесе шашыраңқы құрама жемдер (оттықтарда ылғалдандыра отырып) немесе алдын ала суға араластырылған (судың массасының құрама жемге қатынасы 3:1 аспайды) құрама жемдер пайдаланылады.

78. Тамақ қалдықтарын бордақыланатын шошқаларға азық ретінде пайдаланар алдында арнайы қазандарда кем дегенде + 100 0С температурада және 2 сағат экспозицияда зарарсыздандырудан өткізеді.

79. Шошқаларды азықтандыруға келіп түсетін барлық сүт өнімдері, сүт өңдеу кәсіпорындарында термиялық өңдеуден өткеніне қарамастан, тікелей өндіріс объектісінде қайнатылуға жатады.

80. Ылғалдау тәсілімен азықтандырғанда, оттықтар, автосуарғыштар, жемөткізгіш, жемшөп таратқыштар әрбір азықтандырғаннан кейін жемшөп қалдықтарынан және ластанулардан тазартылып, жылы сумен жуылады.

81. Шошқаларды күтіп-бағуға оңтайлы жағдай жасау, олардың аяқтарының жарақаттануы профилактикасы үшін қора-жайлардың едендері тайғанақ емес, жылуды аз өткізетін, су өткізбейтін, қажалуға және дезинфекциялық заттардың әсеріне берік болатындай жасалады.

82. Топтық станоктардағы еденнің еңістігі көң каналы жағына қарай 5 0-ты құрайды. Шошқалар үшін (екі айлық жасқа дейінгі торайлардан басқа) саңылаулы (торлы) темірбетон едендерді салғанда, планканың ені аналықтан бөлінген төлдер, шошқа басын толықтыратын және бордақыланатын шошқа басына - 40 - 50 миллиметр (бұдан әрі - мм), қабандар мен мегежіндер үшін –

70 мм, планкалардың арасындағы саңылаудың ені тиісінше 20 - 22 және 26 мм етіп алынады.

83. Аталған топтағы жануарлар үшін басқа материалдан жасалған едендерде планкалар арасындағы саңылаулардың ені 20 мм болғанда, планкалардың ені 35 - 40 мм дейін азайтылады.

84. Репродукция цехында аналық шошқа торайлаған кезде шуын немесе өлі туған төлді жинау үшін ылғал өткізбейтін ыдыстар қойылады. Тәулігіне екі рет (таңертең және кешке) осы ыдыстарды сою пунктінің кәдеге жарату бөлімшесіне немесе ет-сүйек ұнын өндіру үшін шикізат жинау пунктіне шығарады. Ыдыс босатылғаннан кейін оларды мұқият жуып, дезинфекциялайды және репродукция цехына қайтарады.

85. Шошқалар басының зат алмасу жай-күйін бақылау үшін өндірістің әрбір технологиялық учаскесінде жануарларды диспансеризациялау жүйесі жүзеге асырылады. Аналық шошқаны диспансеризациялауды екінші рет төлдегеннен кейін жүзеге асырады. Бұл ретте клиникалық, гематологиялық, иммунологиялық зерттеулерді емізу кезеңінің жиырма алтыншы күнінен бастап жүргізіледі. Тұқымдық қабандардың қанын, күпектің жуындысын және ұрығын тексереді. Зерттеу нәтижелерінің негізінде зат алмасудың бұзылуын емдеуге және профилактикаға, шошқа организмінің табиғи резистенттілігін көтеруге бағытталған іс-шаралар кешені жүргізіледі.

86. Шошқаларға арналған қора-жайларда жас топтарына, күтіп-бағу тәсілдеріне қатысты үнемі бақыланатын микроклиматтың оңтайлы көрсеткіштері сақталады.

87. Шошқаларды күтіп-бағуға арналған қора-жайлар (оқшауланған секциялар) қалыпты температуралық-ылғалдық параметрлерді ұстап тұру және ауадағы зиянды газдардың шоғырландыру үшін қажетті ауа айналымын қамтамасыз ететін желдетумен жарақтандырылады. Қора-жайларда жұмыс істеп тұрған жылытқыш желдету жабдығының шу деңгейі 60 децибелден асып кетпеуі тиіс.

88. Микроклиматтың нормативтік параметрлерін ұстап тұру үшін суық кезеңде қора-жайларға ауа ағыны шошқаның 1 центнер тірі салмағына сағатына кемінде 130 шаршы метр/сағат (бұдан әрі - м2/сағ), ауыспалы және жылы кезеңдерде 1 центнер тірі салмаққа сағатына 145 және 60 м2/сағ көлемінде қамтамасыз етіледі.

89. Шошқаларға арналған қора-жайлардың ішкі ауасының температурасы мен салыстырмалы ылғалдылығының нормалары осы талаптарға 1-қосымшаға сәйкес белгіленеді.

90. Шошқаларды күтіп-бағуға арналған қора-жайлардың ауасындағы көмірқышқылдың шекті шоғыры 0,2 % (көлемдік), аммиактікі 20 милиграмм шаршы метрге (бұдан әрі - мг/м2), күкіртті сутегінікі 10 мг/м2 құрайды.

91. Ауаның нормативтік параметрлері шошқаларды орналастыру аймағында яғни, шошқалар ұсталатын еденнің немесе алаңның деңгейінен биіктігі 1 м дейінгі кеңістікте қамтамасыз етіледі.

92. Емізетін аналықтарға арналған станоктардағы еметін торайларды жылыту үшін арнайы жергілікті жылыту жүйесі (еденді жылыту, сәулелі жылыту) орнатылады.

93. Бір станоктағы еденнің жылытылатын ауданы 1,0-ден 1,5 шаршы метрге дейін (бұдан әрі - м2), ал жылытылатын еден бетінің температурасы, кейінен торайларды аналықтардан бөлуге қарай біртіндеп + 22 0С-қа дейін төмендете отырып + 30 0С (±2) болып қабылданады.

94. Шошқаларды күтіп-бағуға арналған қора-жайлардағы ауа қозғалысының нормалары осы талаптарға 2-қосымшаға сәйкес белгіленеді.

3. Ірі қара малды өсірумен айналысатын өндіріс объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар

95. Ірі қара малды бордақылау алаңдарын елді мекендерге қатысты жел бағытының ық жағына, ең тиімдісі жалпы еңістігі 40 - 60 болатын оңтүстік және оңтүстік батыс беткейлерде орналастырады. Сонымен қатар, әр қашаның (загонның) мал оттықтарынан және демалу орындарынан 20 - 30 еңіс болуы тиіс.

96. Ірі қара мал өсіру жөніндегі кәсіпорындар мен басқа жекелеген ауыл шаруашылығы объектілер арасындағы зооветеринариялық арақашықтықтар осы талаптарға 3-қосымшаға сәйкес белгіленеді.

97. Жануарлар климат жағдайларына байланысты қора-жайларда және қалқа астындағы ашық қашаларда күтіп-бағылады.

98. Ірі қара малдарға арналған жайылу-азықтандыру алаңдары аудандарының нормалары осы талаптаға 4-қосымшаға сәйкес белгіленеді.

99. Ашық және жартылай ашық үлгідегі алаңдар маусымдық және жыл бойы қолданылатын болып бөлінеді.

100. Маусымдық алаңдар жылдың жылы кезеңінде қолданылады, оларды пайдалану мерзімі ауданның және құрылыстың климаттық жағдайына байланысты болады және әрбір нақты жағдайда олардың жобалануы ескеріле отырып айқындалады.

101. Барлық маусымдық алаңдар оттықтармен, суарғыштармен және қажет болған жағдайда көлеңке беретін қалқалармен және минералды қоректендіруге арналған астаулармен жабдықталған малға арналған секциялар (қашалар) құра отырып ашық болып жобаланады.

102. Жануарларды азықтандыруға арналған оттықтардың көлемдері осы талаптаға 5-қосымшаға сәйкес белгіленеді.

103. Жыл бойы қолданылатын алаңдарды оңтүстік және қоңыржай климаты бар аймақтарда салады. Есептік қысқы температурасы - 20 0C дейінгі аудандарда алаңдар қалқалармен және желден қорғау құрылғыларымен (желдің бағытын өзгертетін қалқандар, ықтар, тал өсіру) жабдықталады, ал есептік қысқы температурасы - 20 0C-тан төмен болатын аудандарда үш қабырғалы қалқалармен немесе мал еркін шыға беретін жеңіл жабық қора-жайлармен жабдықталады.

104. Малдарды ашық және жартылай ашық үлгідегі алаңдарда күтіп-бағу кезінде жануарларды азықтандыру бір басқа шаққанда кем дегенде 0,28 м азықтандыру фронтымен жайылу-азықтандыру аулаларында жүргізіледі.

105. Жануарлар жылдың суық кезеңдерінде суды жылыта отырып топтық үлгілік суарғыштардан суарылады.

106. Алаңдар нөсерлік кәріз жүйесімен жабдықталады, жануарлар терең ауыстырылмайтын төсемдерде күтіп-бағылады.

107. Өндіріс объектілерінде табынды жинақтауға белгіленген нысандағы ветеринариялық сертификатпен (ветеринариялық анықтамамен) расталатын жануарлардың инфекциялық және инвазиялық аурулары бойынша қолайлы шаруашылық жүргізуші субъектілерден рұқсат етіледі.

108. Тасымалдауға іріктеліп алынған төлдер тасымалдаудың адында эпизоотиялық жағдайға сәйкес алдын ала нұсқауға (нұсқаулық) сәйкес ірі қара мал төлінің инфекциялық ауруларына қарсы егіледі. Осы кезеңде 5 - 8 күндік жастағы жануарларды жіберу үшін іріктелген өнім беруші шаруашылықтарда жылдың көктемгі және күзгі кезеңдерінде жәндіктер ұша басталғанға дейін және аяқталғаннан кейін химиялық немесе термиялық тәсілмен зарарсыздандырады. Аталған жұмыстарды өнім беруші шаруашылықтың ветеринария саласындағы маман орындайды.

109. Өндіріс объектілеріне әкелінуге жататын жануарларды іріктеп алуды және қабылдауды өндіріс объектісінің ветеринария саласындағы маманы тікелей өнім беруші шаруашылықтың аумағында жүргізеді. Әрбір жануарды клиникалық қарап-тексеру кезінде дене қызуын өлшеу жүргізеді. Әлсіз, жетілмеген, ауру белгілері (жөтел, мұрын қуысынан маңқасы аққан, дене қызуы жоғары) бар, сондай-ақ көзге көрінетін экстерьерлік кемістіктері бар жануарлар өндіріс объектісіне жинақтауға жіберілмейді.

110. Жануарлар өндіріс объектісінің арнайы жабдықталған автокөлігімен тасымалданады.

111. Жануарларды тасымалдауға арналған автокөліктің шанағы жылу жібермейтін материалдармен жабылады және тиімді мәжбүрлі желдетумен қамтамасыз етіледі. Жылдың суық кезеңдерінде ішке кіретін ауа жылытылады.

112. Қысқы уақыт кезеңінде автокөлік шанағында микроклиматтың мынадай көрсеткіштері ұсталып тұрады: ауаның температурасы + 15 - 16 0C, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70 %, ауаның қозғалыс жылдамдығы секундына 0,1 - 0,2 метр (бұдан әрі - м/сек), ол автокөліктің кабинасында орнатылған арнайы датчиктермен бақыланады.

113. Автокөлік шанағының еденін су өтпейтін және жуу мен дезинфекциялау кезінде ластанулардан тез тазаратын материалмен жабдықтайды. Бұзауларды тиер алдында, шанақтың еденіне сабан немесе жануарлардың тайғанауы мен жарақаттануына бөгет жасайтын басқа төсеніштер төселеді. Төсеніш ретінде қолданылатын ағаштың үгіндісін сабанмен араластырып пайдаланады. Тасымалдау кезінде жануарлардың жарақаттануын болдырмау үшін автокөлік шанағының ішінде шығып тұрған болттар мен басқа да өткір заттарды алып тастау керек.

114. Тасымалдау кезінде салмағы 40-80 килограмм (бұдан әрі - кг) болатын бір бұзауға арналған ең аз алаң 0,4-0,75 м2 құрайды.

115. Әрбір рейстен кейін көлік құралдары тазалануға және дезинфекциялануға жатады.

116. Жануарларды кешенге қабылдауды бұзауларды қабылдайтын қора-жайда өткізеді.

117. Бұзауларды қабылдайтын бөлімшеде әрбір мал басын клиникалық қарап-тексеру жүргізіп, дене температурасын өлшейді және санитариялық өңдеуден өтеді, бұл ретте жануарлардың жүнін 1 % хлорофос ертіндісімен сәл ылғалдандырылған арнайы щеткамен тазалайды, кірлеген жерлерін жылы сумен жуады, тұяқтарын көңнен тазалайды және профилактикалық мақсатта қолда бар дезинфекциялық препараттың бірімен өңдейді. Ауру немесе ауруға күдікті, сондай-ақ дене қызуы жоғары жануарлар оқшаулауға жатады.

118. Бұзауларды жылдың суық кездерінде құрғақ және жылы секцияларға орналастырады.

119. Карантин кезінде өндіріс объектісінің ветеринария саласындағы маманың рұқсатынсыз орын ауыстыруға (жануарларды басқа қора-жайларға, сондай-ақ карантиндік қора-жайдың басқа секцияларына ауыстыру) жол берілмейді.

120. Жануарлардың жаңа тобымен әрбір кезекті толықтыру алдында секцияны санациялау (механиқалық тазалау, дезинфекциялау) жүргізеді.

121. Санациядан соң профилактикалық үзіліс бес тәуліктен кем болмайды. Аталған іс-шараларды орындау «бәрі бос - бәрі бос емес» техналогиялық қағидатының жүзеге асырлуын қамтамасыз етеді, оны жануарларды күтіп-бағудың барлық кезеңдерінде сақтау керек.

122. Қора-жайлар топтық ультракүлгінді (бұдан әрі - УК) сәулелеу қондырғыларымен жабдықталады.

123. 2 сағаттық демалыстан кейін әкелінген бұзауларға сүт немесе қаймағы алынбаған сүт алмастырғышын (бұдан әрі - ҚСА) береді. Автосуарғыштарды бұзауларды қабылдағаннан соң 5-7 сағаттан кейін іске қосады.

124. Бұзаулар кешенге әкелінген соң күнтізбелік 65 күн бойы қайтадан қалпына келтірілген сүтпен немесе ҚСА-мен қоректендіріледі.

125. Азықтандыру алдында сүт температурасы 30 - 40 0C қоспаны жасау үшін ауыз су сапасындағы суық сумен керек мөлшерге дейін араластырылады.

126. ҚСА таратуға арналған желі мынадай тұйық жүйеден тұрады: сольвилат - құбыр - сольвилат. Желі жиынтығына бұзауларға сүт беруге шелектер, шлангтер, мөлшерлеп құюға арналған пистолеттер кіреді.

127. Бұзауларды әрбір азықтандырғаннан кейін құбыр мен сольвилатты сүттің қалдықтары толық кеткенге дейін 4 минут бойы жылы (25 - 30 0C) сумен шаяды, одан кейін құбырды 5 - 7 атмосфералық қысыммен ыстық (65 0C-тан кем емес) сумен жуады және келесі қоректендіруге дейін ыстық суды толтырып қалдырады. Азықтандырудың алдында бұл суды құбырдан шығарады және оны 4 минут бойы ағынды әдіспен ыстық сумен жылытады. Сүт шүмектерін күн сайын бөлшектейді (алдындағы азықтандырғаннан кейін) және губканың көмегімен жылы 0,5 % жуу ертіндісімен жуады, сумен шаяды және құбырға монтаждайды.

128. Он күнде бір рет ҚСА тарату жөніндегі желіні жуады және дезинфекциялайды.

129. Бұзауларды азықтандырғаннан кейін сүт қалдықтарын жою үшін шелектерді жылы сумен шаяды, одан кейін щеткалардың көмегімен жуғыш құралдардың жылы ерітіндісімен жуады және қысыммен келген ыстық сумен (65 0C) 1 минут бойы шаяды.

130. Шланг пен пистолетті құбыры бар жүйеде ағынды әдіспен жылы сумен жуып-шаяды, одан кейін оны құбырдан ағытады және жылы 0,5 % жуғыш ерітіндімен ваннада жуады, пистолетті ысқышпен тазалайды содан кейін ыстық (65 0C) сумен шаяды және кептіру үшін кронштейндерге іліп қояды.

131. Бұзауларды қайта қалпына келтірілген сүтпен азықтандырудың алдында шлангті пистолетпен бірге ҚСА-ны тарату желісіне монтаждайды және сонымен бірге қыздырады.

132. ҚСА-ны тарату жөніндегі желінің санитариялық жай-күйін тексеру кезінде сольвилаттың, құбырдың, сүт шлангілерінің, пистолеттердің және шелектердің жай-күйіне назар аударады, оларды күнде кешкі санитариялық өңдегеннен кейін қарап-тексереді.

133. Құбырды қарап-тексеруді мақтадан жасалған тығындар арқылы жүргізеді, олармен келесі бөлшектер мен топтардың ішкі беттерін сүртеді:

1) құбырдардың ішкі қабырғалары; 3) сүт шлангілері;

2) құбырлардың муфталармен жалғанған жерлері; 4) шелектер.

134. Жасы үлкенірек жануарларға арналған қора-жайлардағы оттықтарды, жемшөп алаңдарын, жемшөп таратқыштарды күн сайын жемшөп қалдықтарынан және ластанулардан тазалау керек.

135. Ірі қара малдарды өсірумен және бордақылау жөніндегі өндіріс объектілерінде мынадай талаптарды сақтауды қамтамасыз ететін технология пайдаланады:

1) қолайлы шаруашылықтардан өндіріс объектілерін қатаң кестеге сәйкес бір жастағы жануарлармен жыл бойы біркелкі жинақтау ағымдылығы;

2) жас ерекшелігіне сәйкес жануарларды әкелуден өткізгенге дейінгі кезеңдерде жануарларды күтіп-бағу циклінің бөлшектенуі;

3) жануарларға арналған қора-жайларды оқшауланған секцияларға бөлу;

4) белгілі бір өсіру кезеңіндегі төлдерді күтіп-бағуға арналған үй жайларды мамандандыру;

5) жануарлардың бастапқы қалыптасқан тобының құрамын өсірудің барлық кезеңдерінде жеке өндірістік бірлік ретінде сақтау.

136. Етті тұқымды қашаларды өсіру жөніндегі өндіріс объектілерінде шетен қорадағы және жазғы-жайылымдық кезде де жеңілдетілген құрылыс материалдарымен салынған жылытылмайтын қора-жайларда еркін серуендететін күтіп-бағу көзделуі қажет. Төлдерді азықтандыру мен суғаруды қалқалармен, сондай-ақ желден және қардан қорғайтын қоршаулармен жабдықталған, қатты жабынды серуендету-азықтандыру аулаларында жүргізеді.

137. Әр түрлі мақсаттағы барлық кешендерде байламай күтіп-бағу кезінде бұзаулар топтармен мынадай секцияларда орналастырылады:

1) міндетті түрде едені сенімді жылу жібермейтін едені бар жеке бокстары төсенішсіз тор еденде;

2) ауыстырылатын төсеніші бар немесе жылытылатын тақтай төсек тапшан түріндегі қамтылған демалу орындары құрылған жазық едендерде.

138. Малдың басын толықтыратын төл байлаусыз күтіп-бағу кезінде секцияларда қалың төсеніште немесе міндетті түрде жеке бокстар құрылған тор еденде секцияларда топтармен орналастырылады.

139. Жануарларды өсірудің немесе бордақылаудың кезекті технологиялық кезеңі аяқталғанда, оларды басқа қора-жайларға немесе секцияларға ауыстыру өндіріс объектісінің ветеринария саласындағы маманының рұқсатымен ғана жүргізіледі.

140. 6 айдан асқан ересек жануарларға арналған планканың рұқсат етілетін ені - 100 - 120 мм, саңылаулар ені - 40 - 45 мм. Торлар азықтандыру бағытына қатысты перпендикуляр орналасады.

141. Технологиялық іс-шаралар жоспарында ересек жануарлардың тұяқтарын мерзімді қарап-тексеру, жануарлар топтарын емдеу ерітінділері толтырылған ванналардан өткізу жолымен профилактикалық өңдеу, сондай-ақ тұяқтарды уақытында тазалау және қию көзделеді.

142. Жануарларда зат алмасу жай-күйін бақылау үшін олар әкелінген кезде және бір жас тобынан екінші топқа әрбір технологиялық ауыстырылған кезде мал басын диспансеризациялау жүйесі және жануарлардың бақылау топтарын ай сайын клиникалық-зертханалық зерттеу өткізіледі. Әр топты зертханалық зерттеу нәтижелері нормативтермен және алдағы зерттеу нәтижелерімен салыстырылады.

143. Анықталған өзгерістер мен бұзушылықтар технологияны тиісті түзету және емдеу-профилактикалық іс-шараларын өткізуге негіз болады.

144. Жазғы кезеңде үш айдан асқан жануарларды кешеннің (өндіріс объектісінің) айналасында 2 километр радиустғы жерлерде арнайы жасалған суармалы, дақылды немесе табиғи жайылымдарда жаяды. Жануарлар жайылған кезде оларды суару жылжымалы автосуарғыштар арқылы ұңғымалардан немесе артезиан құдықтарынан алынған сумен жүзеге асырылады. Бұзаулар жайылатын жерлерде көңді, ағынды суларды төгуге, сондай-ақ басқа жануарларды жайылуына жол берілмейді.

145. Ірі қара мал төлін өсіру кезінде жоғарыдағы көрсетілген шаралардан басқа, аталған аймаққа тән паразитарлық ауруларға, сондай-ақ қан паразитарлық ауруларына қарсы профилактикалық іс-шаралар, бөгелектермен және қансорғыш жәндіктермен күрес жүргізіледі.

146. Эпизоотиялық ахуалға және жануарлардың келу (әкелу) орнында нақты нозологиялық бірлік бойынша жүргізілетін ветеринариялық іс-шараларға байланысты өндіріс объектісіне әкелінетін жануарлар ауруларға қарсы егілуге жатады.

147. Жануарлар өсіру барысында сібір жарасына қарсы вакцинаны қолдану нұсқаулығында көрсетілген мерзімдерде екпе жұмыстары жүргізіледі.

148. Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жоспарына сәйкес және эпизоотиялық жағдайға байланысты барлық қажетті диагностикалық зерттеулерді, егулер мен өңдеулерді жүргізеді.

4. Құс өсірумен айналысатын объектілерге қойылатын

ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар

149. Құс фабрикасының құрылысын жобалау кезінде, шаруашылық ішіндегі жол желісінің жоспарлануы құстың саңғырығын, инкубация қалдықтарын, құс өлекселерін және санитариялық жарамсыз құстарды тасымалдайтын жолдардың жемшөптерді, тағамдық және инкубациялық жұмыртқаларды, құстардың балапандарын тасымалдауға арналған жолдармен қиылысу мүмкіндігін болдырмайды.

150. Әрбір құс қорасын бірыңғай жастағы құстармен толықтыруды көздеу керек. Көп қабатты және бір-біріне қосып салынған бір қабатты құс қораларды зал бойынша бір жастағы құстармен жасақтауға жол беріледі, бұл ретте барлық үй-жай үшін балапандардың жасы күнтізбелік 7 күннен, ересек құстардың жасы күнтізбелік 15 күннен аспауы тиіс.

151. Құс өсіру шаруашылықтары үй-жайларының арасында өртке қарсы қашықтықтар сақталады, технологиялық және жоспарлық талаптарға байланысты қажеттілік туындаса, (қашықтықтарда серуендеу алаңдарының орналасуы, учаскенің бедері, табиғи желден қорғау жолақтарын сақтау) оларды ұлғайтуға болады. Бір қабатты бір-біріне қосып салынған және көп қабатты құс қораларды жобалау кезінде құс өсіру шаруашылықтары және басқа да өндірістік кешендер мен жекелеген объектілер арасындағы зооветеринариялық қашықтықтар жобалауға арналған тапсырмаларда айқындалады, алайда өртке қарсы қашықтықтан кем болмауы тиіс және осы талаптарға 6-қосымшаға сәйкес белгіленеді.

152. Құс басын толықтыратын балапандарға арналған ғимараттар мен инкубаторий құстарға және елді мекенге арналған басқа ғимараттардың жел жағына орналастырылады.

153. Өнеркәсіптік құстар тобы аналық топтың ық жағында орналастырылады.

154. Қоймалық үй-жайларды (жемшөптерге арналған, төсемдер, жұмыртқа қоймасы), жұмыртқаларды сұрыптайтын және өңдейтін цехтарды (ыдыстарды дезинфекциялау пунктімен бірге) сырттан келген көліктің шаруашылықтың өндірістік аймағына енуіне және ішкі көлікпен және қайтарылатын ыдыспен қатынасуына жол бермеу үшін өндірістік аймақтың қоршау желісі бойынша орнатады.

155. Жұмыртқа және ет бағыттарындағы тауарлық құс өсіру шаруашылықтары, сондай-ақ асыл тұқымды құс өсіру шаруашылықтары үшін сою пункті бар ветеринариялық және ветеринариялық-санитариялық объектілер салынады.

156. Сою цехының болуына қарамастан, сою пунктінің болуы әрбір құс шаруашылығында көзделген еді.

157. Ветеринариялық зертхана, сою пункті және дезинфекциялық блок жалпы шаруашылық ветеринариялық объектілері болып табылады және әкімшілік-шаруашылық аумақта (В - аумағы) орналасады.

158. Құстардың аналық тобын толықтыруды бір жерден - құстардың жұқпалы аурулары бойынша қолайлы асыл тұқымды құс өсіру шаруашылығынан (өндіріс объектісінен) инкубациялық жұмыртқаларды немесе шаруашылықта өнеркәсіптік топтың балапанынан оқшау өсірілетін тәуліктік балапанды сатып алу жолымен жүзеге асырады.

159. Өнеркәсіптік топтарды жинақтауды өзінің аналық тобының өсімін молайту арқылы жүзеге асырады.

160. Өндірістік бірлестік негізінде біріккен шаруашылықтарға құстардың жұқпалы аурулары бойынша саламатты мамандандырылған шаруашылықтардан есейген балапан әкелу есебінен құстардың өнеркәсіптік топтарын жинақтауға рұқсат етіледі.

161. Шаруашылық инкубациялық жұмыртқалар мен құстарды инфекциялық аурулар бойынша саламатты екенін растайтын, құстардың туберкулезге, пуллорозға тексерілген, сондай-ақ Ньюкасл ауруына, шешекке және басқа ауруларға қарсы егілген күні көрсетілген құжаттардың негізінде қабылдайды.

162. Құстардың кезекті партиясын орналастыру алдында мынадай цикларалық профилактикалық үзілістер көзделеді:

1) тауық балапанын торда күнтізбелік 1 - 30, 31 - 60 және 1 - 10 - 50 күн техналогиясы бойынша өсіру кезінде және жылына бір рет бір ай үзіліс;

2) түрлі құс түрлерінің балапанын торда күнтізбелік 60 күннен астам өсіру кезінде күнтізбелік 20 күн;

3) үйректің балапанын тор еденде күнтізбелік 10 күнге дейін өсіру кезінде күнтізбелік 4 күн және жылына бір рет бір ай үзіліс;

4) үйректің балапанын еденде күнтізбелік 10 күнге дейін өсіру кезінде күнтізбелік 7 күн және жылына бір рет бір ай үзіліс;

5) түрлі құс түрлерінің еденде күнтізбелік 1 - 60 күн технологиясы бойынша өсіру кезінде күнтізбелік 14 күн және жылына бір рет бір ай үзіліс;

6) толықтыруға арналған балапанды еденде күнтізбелік 60 күннен астам асырағанда күнтізбелік 20 күн;

7) тауықтардың, үйректердің, күркетауықтардың және қаздардың етке арналған балапандарын еденде өсіру кезінде күнтізбелік 14 күн және жылына бір рет бір ай үзіліс;

8) ересек құсты торда күтіп-бағу кезінде күнтізбелік 20 күн;

9) ересек құсты еденде күтіп-бағу кезінде күнтізбелік 30 күн;

10) инкубаторийде балапандарды соңғы шығару және үзілістен кейін жұмыртқаларды алғашқы салу аралығында - жылына кемінде күнтізбелік 6 күн үзіліс.

163. Әрбір жеке тұрған құс қораға немесе оқшауландырылған залға тек бір жастағы құстар партиясын ғана орналастырады. Залдар бойынша жинақтау кезінде барлық үй-жай бойынша балапандардың жас айырмашылығы күнтізбелік 7 күннен аспауы тиіс. Өлген немесе жарамсыз болған құстардың орнына қосымша құстарды отырғызу ұсынылмайды.

164. Балапанды залдарда (торларда) технологиялық талаптарда көзделген мерзімдерден артық ұстауға жол берілмейді. Балапанды (құстардың барлық түрлерінің) өсіру кезінде олардың ересек құспен қатынас жасауына жол берілмейді.

165. Құстарды келесі технологиялық жас тобының қора-жайына ауыстыру кезде мұқият сұрыптау жүргізіледі. Жарамсыз құстар союға жіберіледі.

166. Өсіру кезінде әр партиядағы балапанның жүріс-тұрысын, жемшөп жеуін, су тұтынуын, салмақ қосу қарқынын, қауырсын жамылғысының жай-күйін бақылау арқылы балапан денсаулығының жай-күйі жүйелі түрде қадағаланады. Физиологиялық нормалардан ауытқыған жағдайда, осы ауытқулардың себептерін анықтайды және жояды. Қажет болған жағдайда, тиісті зертханалық зерттеулер жүргізіледі.

167. Әр топтағы құстарды күтіп-бағуға арналған өндірістік үй-жайлардың ішкі ауа температурасы мен ылғалдылығы осы талаптарға 7-қосымшаға сәйкес белгіленеді.

168. Жылдың жекелеген кезеңдерінде тауықтар мен күркетауықтарға арналған үй-жайларда салыстырмалы ауа ылғалдылығын 75 %-ға дейін, үйректер мен қаздардың балапандары үшін 85 %-ға дейін қысқа мерзімді көтерілуі, сондай-ақ ересек күркетауықтар үшін 45 - 50 %-ға дейін, ал балапандар үшін 30 - 50 %-ға дейін;

ересек үйректер мен қаздар үшін 60 %-ға дейін, ал балапандар үшін 50 %-ға дейін ылғалдылықтың төмендеуіне жол беріледі.

169. Ересек жастағы балапанды және ересек құстарды күтіп-бағуға арналған барлық үй-жайларда қысқы кезеңде температураны 18 0С-қа дейін көтеруге жол беріледі.

170. Ашық және жартылай ашық үлгідегі құс қораларда құстарды күтіп-бағуға арналған үй-жайлар ішіндегі ауа көрсеткіштері нормаланбайды.

171. Жылдың жылы кезеңінде (сыртқы ауаның температурасы + 10 0С-тан жоғары болғанда) құстарды күтіп-бағуға арналған үй-жайлардың ішіндегі есептік ауа температурасы ең ыстық айда сағат 13-те сыртқы ауаның орташа айлық температурасынан жоғары 5 0С-тан аспауына, алайда + 33 0С жоғары болмауына, ылғалдылығы 60-70 %-тан кем болмауына жол беріледі. Қора-жайлар ішіндегі ауаның жылылық құрамының күнтізбелік 60 күннен асқан балапандар үшін 16 килокалория/килограмнан (бұдан әрі - ккал/кг) және күнтізбелік 60 күнге дейінгі балапандар үшін 17 ккал/кг-дан аспайтындай болуына жол беріледі. Сыртқы ауаның жылулық құрамы 16 ккал/кг және одан жоғары болатын аудандарда ауаны политропикалық салқындату режимі бар үй-жайларда ауаны баптау көзделуі қажет. <