​Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы
Егемен Қазақстан
06.04.2017 3282
2

2015 жылғы 15 маусым           № 384          Астана қаласы

(Жалғасы. Басы 2016 ж. 167, 169, 172, 174, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 191, 193, 201, 203, 206, 208, 211, 213, 216,221, 2017 ж. 59, 61, 64-нөмірлерде)


АП 00 Арнайы пәндер

АП 01 Пайдалы қазбаларды байыту.

Байытуәдістері және олардың технологиялық көрсеткіштері. Дезинтеграцияжәне шаю арқылы кен қабаттарын даярлау. Байытудыңгравитациялық процестері, тұндыру, ауыр ортада байыту, шоғырлау үстелдерінде байыту, шлюздар мен науаларда байыту, гравитациялық талдау. Магниттіжәне электрлі байыту әдістері. Флотация. Байытудыңарнайы әдістері.Сусыздану, шаңтұту және ағын суларды тазалау. Сынамалау, тексеру және есепке алу. Байыту фабрикалары цехтарының орналасуы. Білімдер:

- байыту әдістерін және олардың технологиялық көрсеткіштерін;

- сусыздандыру, шаңтұту және ағын суларды тазалаудың әдістерін;

- сынама алудың тәртібін, тексеру мен есепке алуды жүргізуді;

- байыту фабрикалары цехтарының орналасуын.

Іскерліктер:

- байыту, сусыздандыру, шаңтұту және ағын суларды тазалау процестерін әртүрлі әдістерде жүргізу;

- жұмыс орнында сынама алу, тексеру мен есепке алуды жүргізу;

- өз жұмыс орнындағы технологиялық процестерді тексеру;

- сынамаларды бөлектеу мен өңдеу. БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.2,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.10,

КҚ2.4.2,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.5.7,

КҚ 2.5.8,

КҚ 2.5.10,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.8.3,

КҚ 2.8.7,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.9.10,

КҚ 2.10.5,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.12.3,

КҚ 2.15.2,

КҚ 2.16.3,

КҚ 2.17.4

АП 02 Байыту фабрикаларының электр жабдықтары.

Электржетек теориясының негіздері. Байыту фабрикаларында қолданылатын электрлі машиналары мен аппараттар. Электржетекпен басқару. Байытуфабрикаларын электр қуатымен қамтамасыз ету. Байытуфабрикаларын жарықтандыру. Байыту фабрикаларында диспетчерлік басқару. Білімдер:

- электр жетек теориясының негіздерін;

- электрлі машиналары мен аппараттарының типтерін;

- жарықтандыру параметрлерін;

- диспетчерлік басқару схемаларын.

Іскерліктер:

- байыту фабрикаларының машиналары мен механизмдерін электржетекпен басқару;

- электрлі машиналары мен аппараттарын қарап шығу, қызмет көрсету және жөндеу жүргізу. БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.1.3,

КҚ2.1.9,

КҚ 2.2.9,

КҚ 2.2.10,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.3.3,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.5.4,

КҚ 2.5.5,

КҚ 2.5.11,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.8.10,

КҚ 2.9.7,

КҚ 2.10.6,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.2,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.13.7,

КҚ2.15.10,

КҚ 2.16.6,

КҚ 2.16.9

АП 03 Транспортты құрылғылар және қоймалар.

Үздіксізжұмыс істейтін транспортты құрылғылар. Өзсалмағының әсерімен тасымалдау. Гидравликалық, пневматикалық және арқанды транспорт. Байытуфабрикаларының шанақ және қойма шаруашылығы. Реагенттерді тасымалдау және сақтау. Білімдер:

- байыту фабрикаларының әртүрлі транспортты құрылғылары құрылымын, іс-әрекет принципін, қолданылу аумағын;

- шанақ және қойма шаруашылығын.

Іскерліктер:

- транспортты құрылғыларын басқару және оларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу. БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.7,

КҚ2.1.8.

КҚ 2.3.4,

КҚ 2.3.9,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.4.11,

КҚ 2.6.3,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.9.4,

КҚ 2.10.3,

КҚ 2.12.4-

КҚ 2.12.6,

КҚ 2.13.3-

КҚ 2.13.5,

КҚ 2.15.7,

КҚ 2.16.4

АП 04 Өндіріс процестерін автоматтандыру.

Негізгі түсініктер және анықтамалар. Автоматтыбасқару мен реттеу жүйелерінің жіктелуі. Автоматтытексеру аспаптары. Реттеу аспаптары және құрылғылар.Ұсату, елеу, ұнтақтау, жіктеу, флотациялы, гравитациялы және магнитті байытулар, сусыздандыру және құрғату, сынамалау процестерін автоматтандыру. Білімдер:

- байыту өндірісін автоматты басқару және реттеу негіздерін;

- басқару мен реттеудің автоматтандыру жүйелерін құру принциптерін.

Іскерліктер:

- байыту өндірісінің әртүрлі процестерінің автоматтандыру схемаларын оқу; - автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету. БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.5,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.3.8,

КҚ 2.4.9,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.11.3,

КҚ 2.16.8

АП 05 Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар. Ауырлықдәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі. Кәсіпорындағыеңбекті қорғаудың басқару жүйесі. Өндірістегіжәне тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі.Байытудыңәртүрлі процестерін жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өндірістікқауіптіліктер мен зияндылықтар. Қоршағанортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану. Білімдер:

- еңбек заңнамасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы профилактикасы негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін;

- еңбекті қорғаудың басқару жүйесін;

-жұмыстарды жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын;

-өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын;

- қоршаған ортаны қорғау және жер қойнауын тиімді пайдалану бойынша талаптарды.

Іскерліктер:

- қауіпсіздік Ережелерінің талаптарын ұстану;

- жазатайым оқиға болған жерді тергеу мақсатында ешкімнің бас сұқпауын қамтамасыз ету;

- зақымданған адамға алғашқы көмек көрсету. БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.10,

КҚ 2.2.11,

КҚ 2.3.11,

КҚ 2.4.12,

КҚ 2.5.12,

КҚ 2.6.9,

КҚ 2.8.11,

КҚ 2.9.11,

КҚ 2.10.8,

КҚ2.11.10,

КҚ 2.12.8,

КҚ 2.13.9,

КҚ2.15.11,

КҚ2.16.10,

КҚ 2.17.8

АП 06 Саладағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу. Білімдер:

- тауар өнімін анықтауды; - бәсекелестікті, оның мәні мен міндеттерін анықтауды;

- банктер міндеттерін анықтауды; - шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды; - маркетингтің мәнін, принциптерін және оны анықтауды; - жарнамаларды, жарнамалар түрлерін; - бағаны анықтауды;

- салықтар түрлерін.

Іскерліктер: - кірістерді, шығындарды есептеу;

- тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау;

- бизнес-жоспарды құру;

- салықтың мәнін түсіндіру. БҚ5-БҚ7,

КҚ2.2.6,

КҚ 2.3.9,

КҚ 2.4.10,

КҚ 2.5.9,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.8.9,

КҚ 2.9.9,

КҚ 2.11.3,

КҚ 2.13.4,

КҚ 2.17.7

БҰАП 00 Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00 Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00 Өндірістік оқыту

ӨО 01 Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша практикалық іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру. Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу;

- өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру. БҚ 5-БҚ 8,

КҚ2.1.9,

КҚ 2.2.10,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.5.11,

КҚ 2.6.7,

КҚ 2.8.10,

КҚ 2.9.7,

КҚ 2.10.6,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.5,

КҚ 2.13.3,

КҚ 2.15.10,

КҚ 2.16.9,

КҚ 2.17.7

ӨО 02 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Байыту фабрикасының құрылымымен танысу. Пайдалықазбалардыбайыту алдында болатын даярлық процестер. Байыту фабрикасының технологиялық схемасы. Байытылатын шикізаттың қасиеттерін есепке ала отырып байыту сұлбаларын құрудың жалпы принциптері. Байыту жабдықтарының негізгі түрлері, олардың арналуы. Негізгі байыту аппараттарының жұмыс істеу принципі және олардың жұмысының көрсеткіштері. Байыту өнімдерін тасымалдау, қайта тиеу, сусыздандыру және кесектендіру. Дайын өнімді тиеп қою тәсілдері. Іскерліктер:

- технологиялық процесті бақылау; - тас елек­тердің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау; - бөтен заттарды алып тастау; - ірі кесектерді, нығыздалған және мұз боп қалған массаны бұзу; - қызмет көрсетілетін жабдықтардың техникалық күйін және оның май шаруашылы-ғын бақылау;

- сигналдарды қабылдау және беру.

Дағдылар: - тас електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің жұмыстарын және сулы елеу барысында судың берілісін реттеу;

- елеуіштік және басқа да талдаулар мен механикалық сынақтарды өткізу;

- кептіру пештерін жағу және пештің температурасын реттеу; - пневматикалық флотациялау машиналарындағы сығылған ауаның қысымын реттеу;- флотация қалдықтарын шығару;

- кептіру технологиясы мен режимін ұстану;

- сүзгі материалдарын тазалау, жуып шаю және ауыстыру. БҚ 5-БҚ 8,

КҚ2.1.1,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.8.1.

КҚ 2.9.1,

КҚ 2.10.1,

КҚ 2.11.1,

КҚ 2.12.1,

КҚ 2.13.1,

КҚ 2.15.1,

КҚ 2.16.1,

КҚ 2.17.1

КП 00 Кәсіптік практика

КП 01 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру және бекіту бойынша практика.

Жұмыс орнында, ұсату немесе байыту цехтарында, ұнтақтау, флотациялау, сүзу бөлікшелерінде, техникалық бақылау бөлімдерінде және т.б. оқыту. Меңгерген жұмысшы мамандығы бойынша біліктілік сипаттамасының талабы көлемдеріндегі теориялық білімдері мен практикалық дағдылары. Іскерліктер:

- кәсіпорында мінез-құлық ережелерін ұстану;

- біліктілік сипаттамасына сәйкес жұмыстарды орындау;

- практикалық және теориялық білімдерін жүйелендіру.

Дағдылар:

- дербес қорғаныш құралдарын пайдалану;

- ҚЕ және технологиялық жабдықтарды пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарын ұстану. БҚ 5-БҚ 8,

КҚ2.1.2,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.10,

КҚ2.4.2,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.12.2,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.15.2,

КҚ 2.16.2,

КҚ 2.17.2Ескерту:  

Базалық құзыреттер 1 кесте

Құзы-реттер коды Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1 Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну. Қазіргі әлем туралы ұғымға ие болу, қоғамда өзін және өз орнын жете түсіну.

БҚ 2 ҚР Конституциясыныңнегіздерін білу, экологиялық, құқықтық, ақпараттықжәнекоммуникациялықмәдениетке ие болу, мемлекеттік, орысжәнешеттілдерінде қарапайым ептілікпен тілдесу.

БҚ 3 Тұрақты түрде жаңабілімдерді қалыптастыруға, кәсібиөсугежәнежеке басыныңәлеуетінжүзеге асыруда қажеттілікке деген даярлығын білдіру.

БҚ 4 Қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру және өзінің кәсіби іс-әрекетін іске асыру үшін оны пайдалана білу.

БҚ 5 Схемаларды және сызбаларды орындаудың тәжірибелік ептіліктері мен дағдыларына ие болу, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеуіш құрал-саймандарды және аспаптарды пайдалану.

БҚ 6 Нәтиже сапасына жұмыс істеу, өз жұмысына, жабдықтарға, материалдар мен қорлардың шығынына жауапты болу.

БҚ 7 Технологиялық процестің бірізділігін ұстану, қойылған оқу және өндіріс міндеттерін орындау үшін барынша тиімді тәсілдер мен құралдарды таңдау.

БҚ 8 Өз денсаулығына жауапты болу, тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін ұстану.Кәсіптік құзыреттер

2 кесте

ТжКБ деңгейі Біліктілік Кәсіптік құзыреттер(КҚ)

Жоғары деңгей маманы 070901 2 - Елекші КҚ 2.1.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.1.2 Өнімділігі 100 - ден 500 м3/с дейінгі дірілдеуіш електерде материалдарды елеу, ал құрамында алмазы бар материалдарды өнімділігі 250 м3/с дейінгі дірілдеуіш електерде елеу процесін жүргізу.

КҚ 2.1.3 Тас електердің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау.

КҚ2.1.4 Таспен електеу сапасын бақылау.

КҚ2.1.5 Тас електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің жұмыстарын және ылғалды тас електеу барысында судың берілісін реттеу.

КҚ2.1.6 Талдама үшін сынама алу.

КҚ2.1.7Қызмет көрсетілетін жабдықтардың үйкелетін бөлшектерін тазалау және майлау.

КҚ2.1.8Елеуіштер мен оттықтарды орнату, тазалау және ауыстыру.

КҚ 2.1.9 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.1.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070902 2 -Мөлшерлеуші КҚ 2.2.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.2.2 Өнімділігі 60-тан 400 т/с дейінгі дозалағыш құрылғыларды басқару.

КҚ 2.2.3 Төрт және одан да көп секциялары бар дозалағыш қондырғыларына, реагент тізбектеріне қызмет көрсету.

КҚ 2.2.4 Шихта, масса компоненттерін дозалау.

КҚ 2.2.5 Мөлшерлегіш және араластырғыш құрылғыларға шикізаттың бірқалыпты берілуін реттеу.

КҚ 2.2.6 Келіп түсетін реагенттердің ерітінділерін шығын бөшкелері мен қоректендіру нүктелеріне тасымалдау және бөлу.

КҚ 2.2.7 Берілген құрамды алу үшін концентраттар мен шихтаны араластыру.

КҚ 2.2.8 Шихталайтын материалдардың сапасын тексеру.

КҚ 2.2.9 Әртүрлі мөлшерлегіш құрылғылар (қондырғылар) мен көмекші жабдықтардың жұмысын бақылау, іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.2.10 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ұсақ ақауларды табу және жою.

КҚ 2.2.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070903 2 -Ұнтақтаушы КҚ 2.3.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.3.2 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың және оның майшаруашылығының техникалық жағдайын бақылау.

КҚ 2.3.3 Ұсатқыштарды, қоректендіргіштерді, ұсатқыштарды қоректендіретін конвейерлерді іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.3.4 Ұсатқыштарға, тас електерге, елеуіштерге, қоректендіргіштерге, конвейерлерге және басқа да жабдықтарға шикізат пен материалдардың бірқалыпты түсуін және бөліп таратуды бақылау.

КҚ 2.3.5 Шикізат пен материалдарды ұсату сапасын бақылау.

КҚ 2.3.6 Ұнтақталған шикізатты және материалдарды қайта ұсатуға, әрі қарай қайта өңдеуге немесе сақтауға жіберу.

КҚ 2.3.7 Ұсатқыштардың жұмысын дистанциялық бақылау.

КҚ 2.3.8 Іліп тасу және шойтастар мен бөтен заттарды алу барысында жабдықтарды басқару.

КҚ 2.3.9 Ұсату процесінің аяқталуын анықтау және ұсатылған материалдарды сұрыптарына қарай шанаптарға бөліп тарату.

КҚ 2.3.10 Шикізаттар, материалдар және жарым-жарты дайын өнімдерді (көмір мен тақта тастан басқасын) өнімділігі 50-ден 200 т/с дейінгі әртүрлі жүйелердегі ұсатқыштарда, ұсату агрегаттарында және ұсату-сұрыптау қондырғыларында ұсату.

КҚ 2.3.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070904 2 - Концентраторшы КҚ 2.4.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.4.2 Шөктіру машиналарында байыту материалдарына концентраттау процесін жүргізу.

КҚ 2.4.3 Шөктіру машиналарын сумен және шығу материалдарымен бірқалыпты қоректендіруді реттеу.

КҚ 2.4.4 Шөктіру машинасының торлары мен жасанды төсемі жағдайын тексеру.

КҚ 2.4.5 Байыту материалының бөліну сапасын шөктірудің барлық өнімдерінен алынған сынаманы талдау негізінде тексеру.

КҚ 2.4.6 Шөктіру машиналары мен көмекші жабдықтарды іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.4.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.4.8 Шөктірудің технологиялық процесін ұстану.

КҚ 2.4.9 Қызмет көрсетілетін механизмдер мен қондырғыларды реттеу.

КҚ 2.4.10 Соңғы өнімдер сапасына қойылатын шығым нормалары мен талаптарды ұстану.

КҚ 2.4.11 Өнімділігі 100 т/с дейінгі шөктіру машиналарына қызмет көрсету.

КҚ 2.4.12 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070905 2 - Диірмен машинисі КҚ 2.5.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.5.2 Диірмен жабдықтарында құрғақ және жарылысқауіпті материалдарды ұнтақтау, айыру мен елеу процесін жүргізу.

КҚ 2.5.3 Материалдардың немесе сұйық компоненттердің, реагенттердің және ауаның диірменге берілуін реттеу.

КҚ 2.5.4 Сорғы қондырғыларына қызмет көрсету.

КҚ 2.5.5 Диірмендер, қажау машиналарының, жіктеуіштердің, сепараторлардың және т.б. жұмыстарын бақылау және қызмет көрсету.

КҚ 2.5.6 Диірмендердің май жүйесіндегі майдың болуын және температурасын бақылау.

КҚ 2.5.7 Диірмендерге материалдарды, шарларды, өзектерді арту.

КҚ 2.5.8 Материалдардың ұнтақтау дәрежесін реттеу.

КҚ 2.5.9 Өнім сапасын тексеру.

КҚ 2.5.10 Диірмендерден өнімді артып шығару және қойыртпақты ағызу.

КҚ 2.5.11 Ақауларды табу және жою.

КҚ 2.5.12 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070906 2 –

Жуу машинасының машинисі КҚ 2.6.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.6.2 Өнімділігі 50 т/с дейінгі жуу машиналарында темір, мырыш, хром және басқа да кендерді байыту.

КҚ 2.6.3 Жуу машиналарына жүктің бір қалыпты артылуы мен түсірілуін бақылау.

КҚ 2.6.4 Жуу процесінің дұрыс жүруін, элеваторлардың, сорғылардың сутаратқыш желілердің жұмысын бақылау.

КҚ 2.6.5 Жуу машиналарының жұмыс режимін реттеу.

КҚ 2.6.6 Байыту сапасын тексеру, судың шығыны мен қысымын, жуу машиналарының өнімділігін тексеру.

КҚ 2.6.7 Ақауларды табу және жою.

КҚ 2.6.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың ағымдағы жөндеу жұмыстарына қатысу.

КҚ 2.6.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070908 2 - Күйдіруші КҚ 2.8.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.8.2 Кен, шикізат, концентраттар, шламдар, айналым материалдары, дайындалған электродтық өнімдер мен басқа да материалдарды және шикізаттарды күйдіру процесін жүргізу.

КҚ 2.8.3 Қызмет көрсетілетін пештердегі температураны, пеш аймағындағы ауа қысымын бақылау.

КҚ 2.8.4 Оттық жағдайын, газ аппаратурасының дұрыстығын тексеру.

КҚ 2.8.5 Сынамаларды алу.

КҚ 2.8.6 Газ және ауа қажеттілігін есептеу.

КҚ 2.8.7 Шихтаны отырғызу.

КҚ 2.8.8 Қызмет көрсетілетін пештің жүрісі мен тартуын реттеу.

КҚ 2.8.9 Техникалық құжаттамаларды жүргізу.

КҚ 2.8.10 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.8.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070909 2 -Байыту өнімін бақылаушы КҚ 2.9.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.9.2 Қондырылған технологияның орындалуын бақылау.

КҚ 2.9.3 Бастапқы шикізатты сапасына қарай қабылдау.

КҚ 2.9.4 Сынамаларды таңдау, бөлу, орау, таңбалау, жеткізу, сақтау.

КҚ 2.9.5 Елеуіштік және басқа да талдаулар мен механикалық сынамаларды жүргізу.

КҚ 2.9.6 Қолданыстағы техникалық жағдайлар мен стандарттарға өнім сапасының сәйкестігін тексеру.

КҚ 2.9.7 Өлшеуіш аппаратурасының жағдайы мен жұмысын бақылау.

КҚ 2.9.8 Шикізат пен өнімді класы мен сұрыпына қарай сынамалау және сынау бойынша журналды жүргізу.

КҚ 2.9.9 Өндірілетін немесе артып жіберілетін пайдалы қазбаларды есепке алу.

КҚ 2.9.10 Ұсатудың екі сатысынан жоғары, ірілігі бойынша жіктелуінің екі класынан жоғары, құрғақ және ылғал байытудың бір сатысынан жоғары схемаларында бар жарым-жарты дайын өнім мен байыту өнімдерін, шикізаттардың технологиясы мен сапасын бақылауды жүргізу.

КҚ 2.9.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070910 2 - Қоюлатқыштар аппаратшысы КҚ 2.10.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.10.2 Құйылыс тығыздығын өлшеу.

КҚ 2.10.3 Қойылтқыштарға ерітіндіні бөліп құю.

КҚ 2.10.4 Су жинағыштарда судың белгілі бір деңгейін ұстану.

КҚ 2.10.5 Айналма суды мөлдірлендіру және шламды қойылту процесін реттеу.

КҚ 2.10.6 Ақауларды табу және жою.

КҚ 2.10.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтарды жөндеуге дайындауға және жөндеуге қатысу.

КҚ 2.10.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070911 2 -Сүзгілеуші КҚ 2.11.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.11.2 Қойыртпақты сүзу процестерін жүргізу.

КҚ 2.11.3 Сүзу аппараттарын басқару және қызмет көрсету.

КҚ 2.11.4 Сорғылар мен басқа да қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.11.5 Сиреуді тексеру және реттеу.

КҚ 2.11.6 Қызмет көрсетілетін жабдықтарды іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.11.7 Сүзгілерді тазалау, сүзгіш жақтаулары мен құбыр тізбектерін жуу.

КҚ 2.11.8 Тұнып қалған гидратты сығылған ауамен үрлеп отыру.

КҚ 2.11.9 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.11.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070912 2 -Құрал-жабдықтарға қызмет көрсету және оларды жөндеу слесарі КҚ 2.12.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.12.2 Машиналардың, буындар мен механизмдердің механикалық бөлімдерін монтаждау, бөлшектеу, жөндеу, сынамалау және техникалық қызмет көрсету.

КҚ 2.12.3 Құбырлар тізбектерінің жағдайын, тасымалдағыштар жұмысын, металл құрастыру, арқансым мен блоктардың тоғысуы күй-жәйін бақылау, тексеру.

КҚ 2.12.4 Такелажды жұмыстарды жүргізу.

КҚ 2.12.5 Жабдықтардың буындарын майлау.

КҚ 2.12.6 Қарапайым буындар мен бөлшектерді слесарлы өңдеу және жасауды орындау.

КҚ 2.12.7 Металдарды өңдеу және электргазды дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 2.12.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070913 2 -Агрегат жөндеу слесарі КҚ 2.13.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.13.2 Күрделілігі орташа деңгейдегі агрегаттарды жөндеу, жинау және сынау.

КҚ 2.13.3 Слесарлық операцияларды (жөндеу барысында) орындау.

КҚ 2.13.4 Жөнделудегі агрегаттарды жинау, тексеру және сынау барысында табылған ақауларды жою.

КҚ 2.13.5 Қажетті дәлдікті қамтамасыз ете отырып орны бойынша бөлшектерді жетілдіру және қиюластыру операциясын орындау.

КҚ 2.13.6 Бөлшектерді, буындарды жөндеу және агрегаттарды жинау технологиясын дұрыс қолдануды жүзеге асыру.

КҚ 2.13.7 Күрделі сызбаларды және функциялы схемаларды оқу.

КҚ 2.13.8 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды өңдеуді білу.

КҚ 2.13.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070915 2 -Кептіруші КҚ 2.15.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.15.2 Пириттік және флюориттік концентраттарды құрғатудың технологиялық процесін жүргізу.

КҚ 2.15.3 Материалдарды, бұйымдарды және жарым-жарты дайын өнімдерді құрғату пештеріне дайындау және арту.

КҚ 2.15.4 Газ құбырларын, оттықтарды, келте құбырларды, пештің оттығын тазалау.

КҚ 2.15.5 Кептіру пештеріндегі, арту және түсіру камераларындағы температураны өлшеу.

КҚ 2.15.6 Өнімнің ылғалдылығын, сұйықтығын, температураның ережеге сәйкестігін реттеу.

КҚ 2.15.7 Өнімдердің әртүрлі сұрыптарын шанаптарға бөліп таратуға арналған сырма қақпақтар мен ағынды құрылғыларды жабу.

КҚ 2.15.8 Берілген жылу режимімен, ауа ағынының жылдамдығымен, бумен және газбен қамтамасыз ету.

КҚ 2.15.10 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.15.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070916 2 - Флотатор КҚ 2.16.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.16.2 Берілген схема бойынша флотациялау процесін жүргізу.

КҚ 2.16.3 Флотациялаудың белгіленген режимін қамтамасыз ету және қойыртпақтың тығыздығын ұстану.

КҚ 2.16.4 Қойыртпақтың үздіксіз және бірқалыпты түсіп тұруын, байыту өнімдерінің сапасы мен шығымын бақылау.

КҚ 2.16.5 Пневматикалық флотациялау машиналарында сығылған ауа қысымын реттеу.

КҚ 2.16.6 Автоматты аспаптардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.16.7 Флотацияның қалдықтарын шығару.

КҚ 2.16.8 Флотациялық және қосалқы жабдықтарды басқару мен оларға қызмет көрсету.

КҚ 2.16.9 Жабдықтардағы ақауларды табу мен жою, тазалау және майлау.

КҚ 2.16.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070917 2 -Минералогиялық талдау зертханашысы КҚ 2.17.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.17.2 Ауыр сұйықтықтарда шлихтардан минералдарды бөлу.

КҚ 2.17.3 Бөлуші ағыншалар көмегімен немесе ширектеумен сынамаларды қысқарту.

КҚ 2.17.4 Кенорындарының негізгі минералын мономинералды фракцияға бөлу.

КҚ 2.17.5 Дүрбілі микроскоп арқылы мономинералды фракциялардағы қоспаларды көзбен шолып анықтауды орындау.

КҚ 2.17.6 Салмақты сұйықтықтар, қышқылдық және басқа да реактивтерді қолдану.

КҚ 2.17.7 Талдау нәтижелерін рәсімдеу және жазу.

КҚ 2.17.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

Белгі-ленген деңгей маманы 070907 1 -Реагенттерді ерітуші КҚ 1.7.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 1.7.2 Флотациялауға арналған қажетті концентрат реагенттерінің ерітінділерін дайындау.

КҚ 1.7.3 Ерітінділер концентратын реттеу.

КҚ 1.7.4 Реагенттер ерітінділерін дозалау бөліміне айдамалау.

КҚ 1.7.5 Ауа тарту шкафтары мен желдеткіштердің жұмысын бақылау.

КҚ 1.7.6 Реагенттер шығынын есепке алу.

КҚ 1.7.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 1.7.8 Жөндеуге қатысу.

КҚ 1.7.9 Бактарды ерімейтін тұнбалардан тазалап отыру.

КҚ 1.7.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070919 1 - Қалдық шаруашылығын реттеуші КҚ 1.19.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 1.19.2 Бөгеттің өзбетімен ағып шайылуы барысында бөлімшелерге қалдықтарды тарата құю.

КҚ 1.19.3 Қалдық қоймасы бөгетінің жағдайын бақылау.

КҚ 1.19.4 Бөлімше бойымен қалдықтар ағынының жылдамдығын реттеу.

КҚ 1.19.5 Төгіндінің тазалығын және шлам тұндырғыштың толуын, құдықтардың жағдайын бақылау.

КҚ 1.19.6 Бөгеттерді тұрғызу және ұзарту, оларды бекіту мен түзету.

КҚ 1.19.7 Құбыр тізбектері мен бөгеттердегі ақауларды табу.

КҚ 1.19.8 Сорғылар, сифондар, қойыртпақ құбырларына және басқа да қалдық шаруашылығының ғимараттарына қызмет көрсету.

КҚ 1.19.9 Жөндеуге қатысу.

КҚ 1.19.10 Бөгеттері жылына 1,5 млн м3 дейін қарқынды шайылатын қалдық шаруашылығына қызмет көрсету.

КҚ 1.19.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070920 1 - Сұрыптаушы КҚ 1.20.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 1.20.2 Пайдалы қазбалар, шикізаттар, жарым-жарты дайын өнімдер, дайын өнімдер мен өндіріс қалдықтарын сұрыптау.

КҚ 1.20.3 Пайдалы қазбалардан бос жыныстарды және бөтен заттарды іріктеу.

КҚ 1.20.4 Іріктелген жыныстар, пайдалы қазбалар және басқа да сұрыпталған материалдарды тиеу.

КҚ 1.20.5 Шойтасты кесектерді ұсату.

КҚ 1.20.6 Сұрыптауыштарға, дайын өнім шанаптары мен шанап асты тасымалдағыштарға қызмет көрсету.

КҚ 1.20.7 Електерге, қоректендіргіштерге қызмет көрсетуде қатысу.

КҚ 1.20.8 Тасымалдағыштардың бір қалыпты қоректенуін бақылау.

КҚ 1.20.9 Сұрыпталып алынған материалдарды қабылдау, тапсыру және өлшеу.

КҚ 1.20.10 Қабылданған пайдалы қазбалар мен олардың ластануын есепке алу.

КҚ 1.20.11 Асыл, сирек және сирек жерлік металдарды сұрыптау.

КҚ 1.20.12 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070921 1 -Шламшы-бассейнші КҚ 1.21.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 1.21.2 Шламды бассейіндер мен шлам тізбектеріне қызмет көрсету және тексеру.

КҚ 1.21.3 Бассейіндерді шламдармен толтыру.

КҚ 1.21.4 Қысымды ауаның көмегімен бассейіндердегі шламдарды бұлғаулау.

КҚ 1.21.5 Шлам сақтау орындарында су деңгейін реттеу.

КҚ 1.21.6 Платина, су атушы құрылғылар, сорғылардың жұмысын бақылау.

КҚ 1.21.7 Тұндырғыштан шламның уақытылы түсуін қамтамасыз ету.

КҚ 1.21.8 Шламды бассейіндер мен шлам тізбектерін тазалау.

КҚ 1.21.9 Бассейінге түсірілген және шығарылған шламдарды есепке алу.

КҚ 1.21.10 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 1.21.11 Жылына көлемі 50 млн.м3 жоғары шлам шығаратын шлам сақтаушы шламды бассейіндеріне қызмет көрсету.

КҚ 1.21.12 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің

2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 113-қосымша


Үлгілік оқу жоспары

техникалық және кәсіптік білім


Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы: 0710000 - Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Біліктілігі: 071001 2 - Уату-ұнтау жабдығын және сұрыптау мен байытуға арналған жабдықты монтаждаушы

071003 2 - Слесарь-жөндеуші

071007 2 - Автоматика мен өлшеуіш құралдарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр слесарі

071012 2 - Гидромониторшы


Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндер-дің индексі Циклдер және пәндердің атаулары Бақылау нысаны Оқу уақытының көлемі (сағ) Курстар бойынша

бөлу

емтихан сынақ бақылау жұмысы курстық жоба (жұмыс) Барлығы оның ішінде:

Теориялық сабақтар Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар Курстық жоба (жұмыс)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ЖБП 00 Жалпы білім беретін пәндер 1448 1-2

ЖГП 00 Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі) 246 2-3

ЖКП 00 Жалпы кәсіптік пәндер 246 112 134 2-3

ЖКП 01 Сызу + + 32 12 20

ЖКП 02 Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар + + 32 12 20

ЖКП 03 Техникалық механика негіздері + + 32 6 26

ЖКП 04 Электртехника + + + 32 6 26

ЖКП 05 Электроника негіздері + + 32 8 24

ЖКП 06 Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері + 38 20 18

ЖКП 07 Еңбекті қорғау + + 48 48

АП 00 Арнайы пәндер 424 292 132 2-3

АП 01 Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары + + + 67 55 12

АП 02 Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу + + + 90 70 20

АП 03 Ашық тау-кен жұмыстарына арналған машиналар мен кешендер + + + 60 18 42

АП 04 Карьерлердегі автоматика және телемеханика + + 24 12 12

АП 05 Карьерлік электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу + + + 87 61 26

АП 06 Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану + + + 64 44 20

АП 07 Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері + 32 32

БҰАП 00 Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер * 48-216*

ӨО және КП 00 Өндірістік оқыту және кәсіптік практика 1728

ӨО 00 Өндірістік оқыту 828

ӨО 01 Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика 144

ӨО 02 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика 684

КП 00 Кәсіптік практика 900

КП 01 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика 900

АА 00 Аралық аттестаттау 144

ҚА 00 Қорытынды аттестаттау 36

ҚА 01 Қорытынды аттестаттау** 24

ҚА 02

(КДДБ) Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру 12

Міндетті оқыту жиыны: 4320

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек

Барлығы: 4960Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02, 05, 06).

Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына

114-қосымша


Үлгілік оқу жоспары

техникалық және кәсіптік білім


Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы: 0710000 - Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Біліктілігі: 071001 2 - Уату-ұнтау жабдығын және сұрыптау мен байытуға арналған жабдықты монтаждаушы

071003 2 - Слесарь-жөндеуші

071007 2 - Автоматика мен өлшеуіш құралдарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр слесарі

071012 2 - Гидромониторшы

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 1жыл 10 ай жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндер-дің индексі Циклдер және пәндердің атаулары Бақылау

нысаны Оқу уақытының көлемі (сағ) Курстар бойынша

бөлу

емтихан сынақ бақылау жұмысы курстық жоба (жұмыс) Барлығы оның ішінде:

Теориялық сабақтар Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар Курстық жоба (жұмыс)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ЖГП 00 Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі) 326 1-2

ЖКП 00 Жалпы кәсіптік пәндер 246 322 146 1-2

ЖКП 01 Сызу + + 48 28 20

ЖКП 02 Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар + + 48 28 20

ЖКП 03 Техникалық механика негіздері + + 48 22 26

ЖКП 04 Электртехника + + + 84 54 30

ЖКП 05 Электроника негіздері + + 60 36 24

ЖКП 06 Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері + 84 58 26

ЖКП 07 Еңбекті қорғау + + 96 96

АП 00 Арнайы пәндер 424 536 156 1-2

АП 01 Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары + + + 116 74 42

АП 02 Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу + + + 130 118 12

АП 03 Ашық тау-кен жұмыстарына арналған машиналар мен кешендер + + + 92 72 20

АП 04 Карьерлердегі автоматика және телемеханика + + 82 46 36

АП 05 Карьерлік электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу + + + 128 102 26

АП 06 Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану + + + 104 84 20

АП 07 Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері + 40 40

БҰАП 00 Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер * 48-216*

ӨО және КП 00 Өндірістік оқыту және кәсіптік практика 1728

ӨО 00 Өндірістік оқыту 432

ӨО 01 Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика 72

ӨО 02 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика 360

КП 00 Кәсіптік практика 1296

КП 01 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика 720

АА 00 Аралық аттестаттау 72

ҚА 00 Қорытынды аттестаттау 36

ҚА 01 Қорытынды аттестаттау** 24

ҚА 02

(КДДБ) Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру 12

Міндетті оқыту жиыны: 2880

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек

Барлығы: 3312Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 02, 05, 06).

Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 115-қосымша


Үлгілік оқу жоспары

техникалық және кәсіптік білім


Білім беру коды және бейіні:   0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы: 0710000 - Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Біліктілігі: 071002 2 - Ұсату-ұнтақтау жабдығының және сұрыптау механизмінің машинисі

071004 2 - Ашық кеніш электровозы машинисінің көмекшісі

071005 2 - Ашық кеніш дизельді пойызы машинисінің көмекшісі

071006 2 - Конвейер машинисі

071009 2 - Қайта тиегіштер машинисі

071010 2 - Компрессорлық қондырғылар машинисі

071011 2 - Сорғы қондырғыларының машинисі

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2жыл 10 ай негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі Циклдер және пәндердің атаулары Бақылау нысаны Оқу уақытының көлемі (сағ) Курстар бойынша

бөлу

емтихан сынақ бақылау жұмысы курстық жоба (жұмыс) Барлығы оның ішінде:

Теориялық сабақтар Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар Курстық жоба (жұмыс)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ЖБП 00 Жалпы білім беретін пәндер 1448 1-2

ЖГП 00 Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі) 246 2-3

ЖКП 00 Жалпы кәсіптік пәндер 246 112 134 2-3

ЖКП 01 Сызу + + 32 12 20

ЖКП 02 Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар + + 32 12 20

ЖКП 03 Техникалық механика негіздері + + 32 6 26

ЖКП 04 Электртехника + + + 32 6 26

ЖКП 05 Электроника негіздері + + 32 8 24

ЖКП 06 Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері + 38 20 18

ЖКП 07 Еңбекті қорғау + + 48 48

АП 00 Арнайы пәндер 424 292 132 2-3

АП 01 Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары + + + 67 55 12

АП 02 Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу + + + 90 70 20

АП 03 Ашық тау-кен жұмыстарына арналған машиналар мен кешендер + + + 87 45 42

АП 04 Карьерлердегі автоматика және телемеханика + + 24 12 12

АП 05 Карьерлік электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу + + + 60 34 26

АП 06 Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану + + + 64 44 20

АП 07 Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері + 32 32

БҰАП 00 Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер * 48-216*

ӨО және КП 00 Өндірістік оқыту және кәсіптік практика 1728

ӨО 00 Өндірістік оқыту 828

ӨО 01 Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика 144

ӨО 02 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика 684

КП 00 Кәсіптік практика 900

КП 01 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика 900

АА 00 Аралық аттестаттау 144

ҚА 00 Қорытынды аттестаттау 36

ҚА 01 Қорытынды аттестаттау** 24

ҚА 02

(КДДБ) Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру 12

Міндетті оқыту жиыны: 4320

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек

Барлығы: 4960Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 02, 03, 06).

Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

19.11.2018

Энергия үнемдеу жобаларын іске асырудан түсетін жыл сайынғы үнем 3,5 млрд теңгені құрайды

19.11.2018

Үкіметте «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысы қаралды

19.11.2018

Жыл басынан бері қазақстандық және шетел әуе тасымалдаушылары 13 жаңа бағытты ашты

19.11.2018

QazaqGeography съезі ұйымның жаңа кеңсесінде өтті

19.11.2018

Қазақстандық делегация Дүниежүзілік төзімділік саммитіне қатысты

19.11.2018

Дін саласының жағдайы туралы баяндаманың қорытындысы жарияланды

19.11.2018

Мемлекеттік басқару академиясы қазақстандық тәжірибені тарату орталығына айналды

19.11.2018

Алматыда ХІV Халықаралық Шәкен Айманов кинофестивалі ашылды

19.11.2018

Алматыда көлік апатынан 10 айда 114 адам ажал құшқан

19.11.2018

Жыр алыбы Жамбылдың өмірі сахналанды

19.11.2018

Павлодарда биыл 349 жол-көлік оқиғасы орын алған

19.11.2018

Абылайхан ЖҮСІПОВ: Токио туралы айтуға әлі ерте...

19.11.2018

Елбасы Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті

19.11.2018

Бай болсаң халқыңа пайдаң тисін

19.11.2018

Түркістанда халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті

19.11.2018

Маңғыстауда «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтарының облыстық слеті өтті

19.11.2018

Маңғыстауда өткен тарихи турнир өз мәресіне жетті

19.11.2018

Энергия үнемдеу бойынша Қазақстан 32-ші орында

19.11.2018

Көкшетауда жылу ақысы арзандайды

19.11.2018

Теміртауда Президенттік пән олимпиадасы өтті

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Талғат БАТЫРХАН, Егемен Қазақстан

«Baı bolsań halqyńa paıdań tısin»

«Batyr bolsań jaýyńa naızań tısin, Baı bolsań halqyńa paıdań tısin». Kezinde aıyr tildi Áıteke bı aıtqan aqyldy sóz. Keler ǵasyrlarǵa da keter ǵaqlıa.

Сейфолла ШАЙЫНҒАЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Esi ketken eskini alady

Búginde avtomobıl degen burynǵydaı baılyqtyń, sol kólikti satyp alǵan adamnyń áleýmettik jaǵdaıynyń jaqsy ekendiginiń kórsetkishi bolýdan qalyp barady. Bir úıde eki, keıde úsh avtokóliktiń bolýyn, tipti keıbir jumyssyz júrgenderdiń de avtokólik satyp alýyn oǵan mysal retinde keltirýge bolady. Osy oraıda avtomashınalardyń sonshalyq kóbeıip ketýiniń syry nede degen saýaldyń týyndaýy da zańdy. 

Сұңғат ӘЛІПБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Qala jáne qazaq

Astana – jastar qalasy. Qala kóshelerinde kele jatyp aınalańa qarasań kóbinese jastardy kóresiń. Demek, Astana – bolashaqtyń qalasy. Osy Astana arqyly qazaqtardyń qala halqyna aınalyp kele jatqandyǵyn jáne aınala alatyndyǵyn anyq baıqaýǵa bolady.

Қарашаш ТОҚСАНБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Mádenıetti adam. Ol kim?

Osy keıde on ekide bir gúli ashylmaǵan kókórim jastarǵa albyrttyqtyń saldarynan jibergen aǵattyǵy men qateligin túzeý maqsatynda apalyq qamqorlyqpen azǵantaı bir aqyl-keńes aıta bastasań, munyńdy muqatý, tuqyrtý dep oılaıtyndaryna túsinbeısiń.  Olardyń bári syndy solaı qabyldaıdy degen pikirden aýlaqpyz árıne, biraq kúndelikti ómirde mundaı jaıtqa jıi tap bolyp jatatynymyz ras endi. Munan soń aldyńǵy tolqyn apalarymyz ben aǵalarymyzdyń aldarynan kese-kóldeneń ótpeı, jumsaǵan jaqtaryna quldyrańdaı usha jóneletin baıaǵy bizdiń kezimizdegi jastardyń eleýsiz ǵana eskertilgen úlkenderdiń áńgimesinen keıin endigári sol kemshilikti qaıtalamaýǵa tyrysatyn elgezektigi, qarapaıymdylyǵy, kishipeıildigi, ıbalylyǵy sanamyzǵa saǵynysh sazyndaı sarqyla oralady. 

Арнұр АСҚАР, «Егемен Қазақстан»

Sheraǵań shertken sher

Qazaq jýrnalıstıkasynyń qara narlary Sherhan Murtaza men Kamal Smaıylovtyń «Egemendegi» hattary kezinde qoǵamdyq sanaǵa serpilis ákelgeni málim. «Qadirli Kamal Dos!», «Qadirmendi Sherhan!» dep bastap, el ómiriniń qaltarys-bultarystaǵy búkil problemasyn jipke tizip kórsetken, odan shyǵatyn jol izdegen eki tulǵanyń hattaryn qazir oqysań, alysty boljaı bilgen kóregendigine eriksiz tańǵalasyń. 

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу