Қазақстан Республикасының Заңы

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коммерциялық емес ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Егемен Қазақстан
15.06.2018 3151
2

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң­намалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Респуб­ликасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Респуб­ликасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №18-I, 18-II, 92-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; №24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., №1, 2-құжат; №2, 6-құжат; №7, 33-құжат; №8, 44, 45-құжаттар; №9, 46-құжат; №10, 50-құжат; №11, 52-құжат; №14, 71-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; №19-I, 101-құжат; №19-II, 102, 103, 105-құжаттар; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат; №21-I, 124, 125-құжаттар; №21-II, 130-құжат; №21-III, 137-құжат; №22-I, 140, 141, 143-құжаттар; №22-II, 144, 145, 148-құжаттар; №22-III, 149-құжат; №22-V, 152, 156, 158-құжаттар; №22-VI, 159-құжат; №22-VII, 161-құжат; №23-I, 166, 169-құжаттар; №23-II, 172-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6, 45-құжат; №7-I, 49, 50-құжаттар; №7-II, 53, 57-құжаттар; №8-I, 62, 65-құжаттар; №8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; №12, 87-құжат; №22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; №12, 34-құжат; №14, 49, 50, 54-құжаттар; №15, 55-құжат; №16, 56-құжат; №22-III, 109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; 2018 жылғы 18 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың жұмыспен қамтылуы және көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2018 жылғы 10 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
489-1-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Жекеше мекеме, қоғамдық, корпора­тивтік және жекеше қорлар, заңды тұлғалардың қауымдастық (одақ) нысанындағы бірлестігі, қоғамдық бірлестік, коммерциялық емес акцио­нерлік қоғам нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымдардың (саяси партияларды, діни бірлестіктерді және кәсіптік одақтарды, құрыл­тайшысы немесе акционері мемлекет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдарды, еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғаларды қоспағанда), сондай-ақ шетелдік және халықаралық коммерциялық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалдары мен өкiлдiктерiнің (оқшауланған бөлiмшелерiнің) өз қызметі туралы, оның ішінде өзінің құрылтайшылары (қатысу­шылары), мүлкінің құрамы, ақшаның қалыптасу көздері және жұмсалу бағыттары туралы мәліметтерді үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға ұсынбауы, уақтылы ұсынбауы, сол сияқты анық емес немесе көрінеу жалған мәліметтерді ұсынуы, –».
2. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақ­стан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., №1, 8-құжат; №24, 338-құжат; 2003 ж., №11, 56-құжат; 2004 ж., №5, 30-құжат; №10, 56-құжат; 2005 ж., №13, 53-құжат; 2006 ж., №8, 45-құжат; №15, 95-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №9, 67-құжат; №17, 141-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 28-құжат; 2011 ж., №2, 21-құжат; №5, 43-құжат; №17, 136-құжат; №23, 179-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №2, 13-құжат; №8, 64-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; №15, 81-құжат; 2014 ж., №11, 63, 67-құжаттар; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат; №20-І, 110-құжат; №21-І, 128-құжат; №22-І, 140-құжат; №23-І, 166-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңна­малық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
41-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Жекеше мекеме, қоғамдық бірлестік, коммерциялық емес акционерлік қоғам, қоғамдық, корпоративтік және жекеше қорлар, заңды тұл­ға­лардың қауымдастық (одақ) нысанындағы бірлестігі нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымдар, сондай-ақ шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалдары мен өкiлдiктерi (оқшауланған бөлiмшелерi) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен өз қызметі туралы, оның ішінде өзінің құрылтайшылары (қатысушылары), мүлкінің құрамы, ақшаның қалыптасу көздерi және жұмсалу бағыттары туралы мәліметтерді жыл сайын 31 наурызға дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға ұсынады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген талаптар құрылтайшысы немесе акционері мемлекет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдарға, еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғаларға, саяси партиялар, діни бірлестіктер және кәсіптік одақтар түрінде құрылған қоғамдық бірлестіктерге, сондай-ақ осы Заңның 17-бабында көзделген коммерциялық емес ұйымдарға қолданылмайды.».
3. «Қазақстан Республикасындағы мемле­кеттік әлеумет­тік тапсырыс, үкіметтік емес ұйым­дарға арналған грант­тар және сыйлық­ақылар туралы» 2005 жылғы 12 сәуір­дегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., №6, 8-құжат; 2011 ж., №21, 171-құжат; 2012 ж., №5, 35-құжат; 2013 ж., №5-6, 30-құжат; 2014 ж., №3, 21-құжат; 2015 ж., №23-І, 166-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат):
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 3-3), 4-2) және 4-3) тармақшалармен толықтырылсын:
«3-3) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандарттары – үкіметтік емес ұйымдар көрсететін қызметтердің сапасына, шарттарына, мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ олардың сапасын бағалау өлшемшарттарын белгілейтін нормативтік құқықтық актілер;»;
«4-2) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру – мемлекеттік органның құзыретіне сәйкес мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың тақырыптарын жоспарлау процесі;
4-3) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың нәтижелерін бағалау – мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру тиімділігін талдау;»;
8-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8-1) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл сала­сындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – үкімет­тік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласында басшы­лықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;»;
2) 2-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын: 
«3. Осы Заңның күші техникалық реттеу объектілеріне қатысты қағидалар, жалпы қағи­даттар мен сипаттамалар белгілейтін стандарттарға қолданылмайды.»;
3) 4-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын; 
4) 4-1-бапта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттік органдардың мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру, іске асырудың мониторингі және осы тапсы­рыстың нәтижелерін бағалау жөніндегі қызметін үйлестіруді жүзеге асырады;»;
2) тармақшадағы «мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыратын және іске асыратын» деген сөздер «мемле­кеттік әлеуметтік тапсырыс­ты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асыратын» деген сөздермен ­ауыстырылсын;
2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«2-1) оператор арқылы гранттар береді, гранттар беру және олардың іске асырылуына мо­ниторингті жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толық­тырылсын:
«3-1) мемлекеттік органдар іске асыратын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс тақырыптарын өзінің интернет-ресурсында орналастырады;»;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру мониторингі және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«5-1) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандарттарын әзірлейді және бекітеді;»;
8) тармақшадағы «Қазақстан Республикасының заңдарында» деген сөздер «осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 4-2-бапта:
бірінші бөлікте:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жос­парланатын және іске асырылатын тақы­рыптары мен мемлекеттік әлеуметтік тап­сырыстың нәтиже­лерін бағалауды өздерінің интернет-ресурс­тарында орналастырады;»;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Жергілікті атқарушы органдар:
1) Қазақстан Республикасы тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің аумағында қызметін жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдар туралы мәлімет­терді жинайды, қорытады және уәкілетті органға ұсынады;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оператор арқылы гранттар береді;
3) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республи­касының заңнамасымен жергі­лікті атқарушы органдар­ға жүктелген үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөнін­дегі өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
6) 5-бапта:
1-тармақта:
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу;»;
6) тармақша алып тасталсын;
9) және 13) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
«9) халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге жәрдемдесу;»;
«13) қоғамдық келісімді және жалпыұлттық бірлікті нығайту;»;
13-2) тармақшадағы «жүргізу бойынша жүзеге асырылады.» деген сөздер «жүргізу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын: 
«15) азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиім­ділігін арттыруға жәрдемдесу бойынша жүзеге асырылады.»;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толық­тырылсын:
«3. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс ба­ғыт­тары шеңберінде тақырыптар қалыптас­тырылады.»;
7) 6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс Қазақ­стан Республи­касындағы мемлекеттік әлеу­меттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы және мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
8) 6-1-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Гранттар:
1) бюджет қаражаты есебінен берілетін мемлекеттік гранттар;
2) бюджеттен тыс қаржыландыру көздерінен берілетін мемлекеттік емес гранттар болып бөлінеді.
2. Гранттар оператор арқылы грант беруге арналған шартқа сәйкес үкіметтік емес ұйымдар әзірлеген әлеуметтік бағдар­ламаларды, әлеуметтік жобаларды іске асыру үшін беріледі.»;
9) 6-3-баптың 1, 2, 3 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сыйлықақылар беруді уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында айқын­далатын тәртіппен жүзеге асырады.
Сыйлықақылар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен Үкіметтік емес ұйымдардың дерек­қорына мәліметтер ұсынған үкіметтік емес ұйымдарға беріледі.
2. Үкіметтік емес ұйымдар сыйлықақы алуға өтінімдерді уәкілетті органға жыл сайын 1 қыркүйекке дейін береді.
Дәл сол бір үкіметтік емес ұйым сыйлықақы алуға сыйлық­ақының бір бағытынан артық бағыт бойынша ұсынылмайды.
3. Сыйлықақы алғаннан кейін үш жыл ішінде үкіметтік емес ұйымдарды сыйлықақы алу үшін қайта ұсынуға жол берілмейді.»;
«5. Бір бағыт бойынша сыйлықақы бір немесе бір мезгілде бірнеше ізденушіге берілуі мүмкін. Сыйлықақы бірнеше ізденушіге берілген кезде сыйлықақы олардың арасында тең бөліктермен бөлінеді.». 
4. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 2010 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Респуб­ликасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., №9, 43-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №21, 122-құжат; №22, 128-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-VI, 113-құжат; №22-VII, 161-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; №8-II, 70-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Респуб­ликасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыруларенгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы): 
5-баптың 13) тармақшасы мынадай редакция­да жазылсын:
«13) тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері жөнінде зерттеулер, ақпараттық-ағарту жұмысын жүргізу және халыққа консультациялық көмек көрсету бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;».
5. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Респуб­ликасының Заңына (Қазақстан Респуб­ликасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №5-6, 29-құжат; 2014 ж., №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №21-I, 121-құжат; №22-II, 145-құжат; №22-V, 154, 156-құжаттар; №23-II, 170-құжат; 2016 ж., №7-I, 50-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
7-баптың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалып­тастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;».
6. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» 2013 жылғы 4 шіл­дедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жар­шысы, 2013 ж., №15, 80-құжат; 2014 ж., №12, 82-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №21-І, 128-құжат; №22-V, 152-құжат; 2016 ж., №7-I, 47-құжат; №7-II, 55-құжат; 2017 ж., №23-III, 111-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 5-баптың 3-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Ұлттық палатаның Қазақстан Республи­касының Үкіметімен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы осы Заңда, өзге де норма­тивтік құқықтық актілерде және өзара іс-қимыл туралы келісімде айқындалған тәртіппен:»;
2) 18-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Ұлттық палатада, өңірлік палаталарда өздерінің жарғыларына сәйкес өзге де органдар құрылуы мүмкін.»;
3) 19-бапта:
2-тармақ алып тасталсын;
3-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақ­шамен толықтырылсын: 
«2-1) өңірлік кеңестер делегаттарын сайлау­ды өткізу тәртібін, мерзімдерін және өңірлік кеңестерді қалыптастыру тәртібін бекіту;»;
5-тармақта:
«, сондай-ақ өңірлік кеңестер делегаттарын сайлауды өткізу тәртібі» деген сөздер алып тас­талсын; 
4) 21-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «52» деген цифрлар «50» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші бөлікте:
1) тармақша алып тасталсын;
3) тармақшада:
«(одақтарының)» деген сөзден кейін», кәсіп­керлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың» деген сөздермен толықтырылсын;
«он алты» деген сөздер «он жеті» деген сөздермен ауыстырылсын; 
3-тармақ алып тасталсын; 
5) 25-бапта:
1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Өңірлік кеңес өңірлік палатаның байқаушы органы болып табылады және съезд әрбір облыс, республикалық маңызы бар қала және аста­на үшін саралап белгілеген квота шегінде кәсіпкерлік субъектілерінің делегаттарынан, сондай-ақ қауымдастықтардың (одақтардың), кәсіп­керлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың өкілдерінен съезд бекіткен тәртіппен қалыптастырылады.
2. Өңірлік кеңес делегаттары өңірлік палата­ның аудандық, салалық кеңестеріндегі кәсіпкерлік субъектілері делегаттарының тікелей дауыс беруі арқылы съезд бекіткен тәртіппен төрт жыл мерзімге сайланады.»;
3 және 4-тармақтар алып тасталсын;
6) 32-бапта:
5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын: 
«Осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес тағайындалған облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың өңірлік кеңес мүшелерінің өкілеттіктері осы Заңның 25-бабына сәйкес облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың өңірлік кеңестерін қалыптастыру аяқталған күннен бастап бітеді.»;
10-тармақ алып тасталсын.
7. «Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» 2015 жылғы 9 ақпандағы Қазақстан Респуб­ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №3, 12-құжат):
1) 6-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс­ты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру монито­рингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
2) 7-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) білім беру мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
3) 9-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) жастар арасында денсаулық сақтау және саламатты өмір салтын насихаттау мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қа­лыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мони­торингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
4) 12-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жастардың мәдениет, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту мәселе­лері жөніндегі бастамаларын қолдауға бағыт­талған мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалып­тасты­руды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
5) 13-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) жастар арасында дене шынықтыру мен спортты дамыту бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
6) 14-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жастар арасында конфессияаралық келісім мен діни тағаттылықты нығайту мәселелері бо­йынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қа­лыптастыруды, іске асыруды, іске асыру монито­рингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
7) 15-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) жастар арасындағы құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсы­рыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
8) 17-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жастардың қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуге қатысуы бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсы­рыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;».
2-бап. Осы Заң, 2018 жылғы 22 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 6-тармағының 1) тармақшасын, 3) тармақшасының екінші абзацын және 4) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 13 маусым 
№160-VI ҚРЗ

СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

21.11.2018

«Туған жерге тағзым» жобасы Түркістаннан басталды

21.11.2018

Елбасы: «Ұлы дала» атты ежелгі өнер және технологиялар музейін ашуға мүмкіндігіміз бар

21.11.2018

Алмасбек Әбсадық: Мазмұны терең ой-толғам

21.11.2018

Ертең бокстан шешуші сайыстар басталады

21.11.2018

Маңғыстауда 171 жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды

21.11.2018

Б.Көшімбаев: Рухани жаңғырудың қайта түлеген жалғасы көңілімізді демдеп отыр

21.11.2018

Кәсіпкер мен әкімдік арасындағы дау «Атамекеннің» араласуымен шешілді

21.11.2018

Қарағандыда алты көшенің атауы өзгереді

21.11.2018

Ауылдарға көгілдір отын келіп жатыр

21.11.2018

Қызылордада полицейлер қан тапсырды

21.11.2018

Қазақстан құрамасы бесінші себетте

21.11.2018

Жаңақорған ауданында 63 пәтерлік 2 көпқабатты қызметтік тұрғын үй пайдалануға берілді

21.11.2018

Павлодарда Тұңғыш Президент күні  27 жаңа нысан пайдалануға беріледі

21.11.2018

Н.Назарбаев: «Ұлы даланың ұлы есімдері» энциклопедиялық саябағын ашуымыз керек

21.11.2018

Таэквондошылар Әбу-Дабиге аттанды

21.11.2018

Елбасы: Деректі-қойылымдық фильмдердің, көркем картиналардың арнайы циклін өндіріске енгізу қажет

21.11.2018

Польшалық заңгерлер Алматыға келді

21.11.2018

Президент: Қазақстан – күллі түркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы»

21.11.2018

Елбасы: «Архив – 2025» жеті жылдық бағдарламасын жасауымыз қажет

21.11.2018

Алматыда Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының ұйымдастыруымен форум өтті

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Жақсыбай САМРАТ, «Егемен Қазақстан»

Táýelsizdiktiń tánti bolar tusy kóp

Jylda, Táýelsizdik kúni jaqyndaǵan saıyn osy ýaqyt ishinde elimiz qandaı jetistikterge jetti degen saýaldy ózimizge qoıyp, ony saralaýǵa tyrysamyz. Biraq mundaıda jappaı aıtylyp júrgen jetistikterdi emes, ózimiz baıqaǵan jeke kózqarastaǵy tabystardy taldaýǵa tyrysamyz. Sonyń ishinde kózge túsetin bir ǵanıbetti jańalyq – halqymyzdyń burynǵydaı eshkimnen qysylmaı, kimmen bolsa da ómirdiń barlyq salasynda ıyq teńestire túskeni.

Анар ТӨЛЕУХАНҚЫЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Stokgolm sındromy

Jumyr jerdiń betinde sany jaǵynan bizden áldeqaıda kóp, alaıda táýelsiz el atanýdy mańdaılaryna jazbaǵan, ol oryndalmas armandaı kórinetin halyqtar az emes jeterlik. Jaratqannyń qalaýymen qolǵa tıgen táýelsizdik qazaq balasynyń eń bir asyl muraty edi.

Талғат БАТЫРХАН, Егемен Қазақстан

«Baı bolsań halqyńa paıdań tısin»

«Batyr bolsań jaýyńa naızań tısin, Baı bolsań halqyńa paıdań tısin». Kezinde aıyr tildi Áıteke bı aıtqan aqyldy sóz. Keler ǵasyrlarǵa da keter ǵaqlıa.

Сейфолла ШАЙЫНҒАЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Esi ketken eskini alady

Búginde avtomobıl degen burynǵydaı baılyqtyń, sol kólikti satyp alǵan adamnyń áleýmettik jaǵdaıynyń jaqsy ekendiginiń kórsetkishi bolýdan qalyp barady. Bir úıde eki, keıde úsh avtokóliktiń bolýyn, tipti keıbir jumyssyz júrgenderdiń de avtokólik satyp alýyn oǵan mysal retinde keltirýge bolady. Osy oraıda avtomashınalardyń sonshalyq kóbeıip ketýiniń syry nede degen saýaldyń týyndaýy da zańdy. 

Сұңғат ӘЛІПБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Qala jáne qazaq

Astana – jastar qalasy. Qala kóshelerinde kele jatyp aınalańa qarasań kóbinese jastardy kóresiń. Demek, Astana – bolashaqtyń qalasy. Osy Astana arqyly qazaqtardyń qala halqyna aınalyp kele jatqandyǵyn jáne aınala alatyndyǵyn anyq baıqaýǵa bolady.

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу