Қазақстан Республикасының Заңы

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коммерциялық емес ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Егемен Қазақстан
15.06.2018 2948
2

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң­намалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Респуб­ликасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Респуб­ликасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №18-I, 18-II, 92-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; №24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., №1, 2-құжат; №2, 6-құжат; №7, 33-құжат; №8, 44, 45-құжаттар; №9, 46-құжат; №10, 50-құжат; №11, 52-құжат; №14, 71-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; №19-I, 101-құжат; №19-II, 102, 103, 105-құжаттар; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат; №21-I, 124, 125-құжаттар; №21-II, 130-құжат; №21-III, 137-құжат; №22-I, 140, 141, 143-құжаттар; №22-II, 144, 145, 148-құжаттар; №22-III, 149-құжат; №22-V, 152, 156, 158-құжаттар; №22-VI, 159-құжат; №22-VII, 161-құжат; №23-I, 166, 169-құжаттар; №23-II, 172-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6, 45-құжат; №7-I, 49, 50-құжаттар; №7-II, 53, 57-құжаттар; №8-I, 62, 65-құжаттар; №8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; №12, 87-құжат; №22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; №12, 34-құжат; №14, 49, 50, 54-құжаттар; №15, 55-құжат; №16, 56-құжат; №22-III, 109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; 2018 жылғы 18 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың жұмыспен қамтылуы және көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2018 жылғы 10 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
489-1-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Жекеше мекеме, қоғамдық, корпора­тивтік және жекеше қорлар, заңды тұлғалардың қауымдастық (одақ) нысанындағы бірлестігі, қоғамдық бірлестік, коммерциялық емес акцио­нерлік қоғам нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымдардың (саяси партияларды, діни бірлестіктерді және кәсіптік одақтарды, құрыл­тайшысы немесе акционері мемлекет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдарды, еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғаларды қоспағанда), сондай-ақ шетелдік және халықаралық коммерциялық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалдары мен өкiлдiктерiнің (оқшауланған бөлiмшелерiнің) өз қызметі туралы, оның ішінде өзінің құрылтайшылары (қатысу­шылары), мүлкінің құрамы, ақшаның қалыптасу көздері және жұмсалу бағыттары туралы мәліметтерді үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға ұсынбауы, уақтылы ұсынбауы, сол сияқты анық емес немесе көрінеу жалған мәліметтерді ұсынуы, –».
2. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақ­стан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., №1, 8-құжат; №24, 338-құжат; 2003 ж., №11, 56-құжат; 2004 ж., №5, 30-құжат; №10, 56-құжат; 2005 ж., №13, 53-құжат; 2006 ж., №8, 45-құжат; №15, 95-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №9, 67-құжат; №17, 141-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 28-құжат; 2011 ж., №2, 21-құжат; №5, 43-құжат; №17, 136-құжат; №23, 179-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №2, 13-құжат; №8, 64-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; №15, 81-құжат; 2014 ж., №11, 63, 67-құжаттар; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат; №20-І, 110-құжат; №21-І, 128-құжат; №22-І, 140-құжат; №23-І, 166-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңна­малық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
41-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Жекеше мекеме, қоғамдық бірлестік, коммерциялық емес акционерлік қоғам, қоғамдық, корпоративтік және жекеше қорлар, заңды тұл­ға­лардың қауымдастық (одақ) нысанындағы бірлестігі нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымдар, сондай-ақ шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалдары мен өкiлдiктерi (оқшауланған бөлiмшелерi) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен өз қызметі туралы, оның ішінде өзінің құрылтайшылары (қатысушылары), мүлкінің құрамы, ақшаның қалыптасу көздерi және жұмсалу бағыттары туралы мәліметтерді жыл сайын 31 наурызға дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға ұсынады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген талаптар құрылтайшысы немесе акционері мемлекет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдарға, еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғаларға, саяси партиялар, діни бірлестіктер және кәсіптік одақтар түрінде құрылған қоғамдық бірлестіктерге, сондай-ақ осы Заңның 17-бабында көзделген коммерциялық емес ұйымдарға қолданылмайды.».
3. «Қазақстан Республикасындағы мемле­кеттік әлеумет­тік тапсырыс, үкіметтік емес ұйым­дарға арналған грант­тар және сыйлық­ақылар туралы» 2005 жылғы 12 сәуір­дегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., №6, 8-құжат; 2011 ж., №21, 171-құжат; 2012 ж., №5, 35-құжат; 2013 ж., №5-6, 30-құжат; 2014 ж., №3, 21-құжат; 2015 ж., №23-І, 166-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат):
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 3-3), 4-2) және 4-3) тармақшалармен толықтырылсын:
«3-3) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандарттары – үкіметтік емес ұйымдар көрсететін қызметтердің сапасына, шарттарына, мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ олардың сапасын бағалау өлшемшарттарын белгілейтін нормативтік құқықтық актілер;»;
«4-2) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру – мемлекеттік органның құзыретіне сәйкес мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың тақырыптарын жоспарлау процесі;
4-3) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың нәтижелерін бағалау – мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру тиімділігін талдау;»;
8-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8-1) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл сала­сындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – үкімет­тік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласында басшы­лықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;»;
2) 2-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын: 
«3. Осы Заңның күші техникалық реттеу объектілеріне қатысты қағидалар, жалпы қағи­даттар мен сипаттамалар белгілейтін стандарттарға қолданылмайды.»;
3) 4-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын; 
4) 4-1-бапта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттік органдардың мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру, іске асырудың мониторингі және осы тапсы­рыстың нәтижелерін бағалау жөніндегі қызметін үйлестіруді жүзеге асырады;»;
2) тармақшадағы «мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыратын және іске асыратын» деген сөздер «мемле­кеттік әлеуметтік тапсырыс­ты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асыратын» деген сөздермен ­ауыстырылсын;
2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«2-1) оператор арқылы гранттар береді, гранттар беру және олардың іске асырылуына мо­ниторингті жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толық­тырылсын:
«3-1) мемлекеттік органдар іске асыратын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс тақырыптарын өзінің интернет-ресурсында орналастырады;»;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру мониторингі және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«5-1) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандарттарын әзірлейді және бекітеді;»;
8) тармақшадағы «Қазақстан Республикасының заңдарында» деген сөздер «осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 4-2-бапта:
бірінші бөлікте:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жос­парланатын және іске асырылатын тақы­рыптары мен мемлекеттік әлеуметтік тап­сырыстың нәтиже­лерін бағалауды өздерінің интернет-ресурс­тарында орналастырады;»;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Жергілікті атқарушы органдар:
1) Қазақстан Республикасы тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің аумағында қызметін жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдар туралы мәлімет­терді жинайды, қорытады және уәкілетті органға ұсынады;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оператор арқылы гранттар береді;
3) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республи­касының заңнамасымен жергі­лікті атқарушы органдар­ға жүктелген үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөнін­дегі өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
6) 5-бапта:
1-тармақта:
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу;»;
6) тармақша алып тасталсын;
9) және 13) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
«9) халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге жәрдемдесу;»;
«13) қоғамдық келісімді және жалпыұлттық бірлікті нығайту;»;
13-2) тармақшадағы «жүргізу бойынша жүзеге асырылады.» деген сөздер «жүргізу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын: 
«15) азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиім­ділігін арттыруға жәрдемдесу бойынша жүзеге асырылады.»;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толық­тырылсын:
«3. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс ба­ғыт­тары шеңберінде тақырыптар қалыптас­тырылады.»;
7) 6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс Қазақ­стан Республи­касындағы мемлекеттік әлеу­меттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы және мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
8) 6-1-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Гранттар:
1) бюджет қаражаты есебінен берілетін мемлекеттік гранттар;
2) бюджеттен тыс қаржыландыру көздерінен берілетін мемлекеттік емес гранттар болып бөлінеді.
2. Гранттар оператор арқылы грант беруге арналған шартқа сәйкес үкіметтік емес ұйымдар әзірлеген әлеуметтік бағдар­ламаларды, әлеуметтік жобаларды іске асыру үшін беріледі.»;
9) 6-3-баптың 1, 2, 3 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сыйлықақылар беруді уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында айқын­далатын тәртіппен жүзеге асырады.
Сыйлықақылар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен Үкіметтік емес ұйымдардың дерек­қорына мәліметтер ұсынған үкіметтік емес ұйымдарға беріледі.
2. Үкіметтік емес ұйымдар сыйлықақы алуға өтінімдерді уәкілетті органға жыл сайын 1 қыркүйекке дейін береді.
Дәл сол бір үкіметтік емес ұйым сыйлықақы алуға сыйлық­ақының бір бағытынан артық бағыт бойынша ұсынылмайды.
3. Сыйлықақы алғаннан кейін үш жыл ішінде үкіметтік емес ұйымдарды сыйлықақы алу үшін қайта ұсынуға жол берілмейді.»;
«5. Бір бағыт бойынша сыйлықақы бір немесе бір мезгілде бірнеше ізденушіге берілуі мүмкін. Сыйлықақы бірнеше ізденушіге берілген кезде сыйлықақы олардың арасында тең бөліктермен бөлінеді.». 
4. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 2010 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Респуб­ликасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., №9, 43-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №21, 122-құжат; №22, 128-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-VI, 113-құжат; №22-VII, 161-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; №8-II, 70-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Респуб­ликасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыруларенгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы): 
5-баптың 13) тармақшасы мынадай редакция­да жазылсын:
«13) тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері жөнінде зерттеулер, ақпараттық-ағарту жұмысын жүргізу және халыққа консультациялық көмек көрсету бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;».
5. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Респуб­ликасының Заңына (Қазақстан Респуб­ликасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №5-6, 29-құжат; 2014 ж., №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №21-I, 121-құжат; №22-II, 145-құжат; №22-V, 154, 156-құжаттар; №23-II, 170-құжат; 2016 ж., №7-I, 50-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
7-баптың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалып­тастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;».
6. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» 2013 жылғы 4 шіл­дедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жар­шысы, 2013 ж., №15, 80-құжат; 2014 ж., №12, 82-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №21-І, 128-құжат; №22-V, 152-құжат; 2016 ж., №7-I, 47-құжат; №7-II, 55-құжат; 2017 ж., №23-III, 111-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 5-баптың 3-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Ұлттық палатаның Қазақстан Республи­касының Үкіметімен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы осы Заңда, өзге де норма­тивтік құқықтық актілерде және өзара іс-қимыл туралы келісімде айқындалған тәртіппен:»;
2) 18-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Ұлттық палатада, өңірлік палаталарда өздерінің жарғыларына сәйкес өзге де органдар құрылуы мүмкін.»;
3) 19-бапта:
2-тармақ алып тасталсын;
3-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақ­шамен толықтырылсын: 
«2-1) өңірлік кеңестер делегаттарын сайлау­ды өткізу тәртібін, мерзімдерін және өңірлік кеңестерді қалыптастыру тәртібін бекіту;»;
5-тармақта:
«, сондай-ақ өңірлік кеңестер делегаттарын сайлауды өткізу тәртібі» деген сөздер алып тас­талсын; 
4) 21-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «52» деген цифрлар «50» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші бөлікте:
1) тармақша алып тасталсын;
3) тармақшада:
«(одақтарының)» деген сөзден кейін», кәсіп­керлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың» деген сөздермен толықтырылсын;
«он алты» деген сөздер «он жеті» деген сөздермен ауыстырылсын; 
3-тармақ алып тасталсын; 
5) 25-бапта:
1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Өңірлік кеңес өңірлік палатаның байқаушы органы болып табылады және съезд әрбір облыс, республикалық маңызы бар қала және аста­на үшін саралап белгілеген квота шегінде кәсіпкерлік субъектілерінің делегаттарынан, сондай-ақ қауымдастықтардың (одақтардың), кәсіп­керлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың өкілдерінен съезд бекіткен тәртіппен қалыптастырылады.
2. Өңірлік кеңес делегаттары өңірлік палата­ның аудандық, салалық кеңестеріндегі кәсіпкерлік субъектілері делегаттарының тікелей дауыс беруі арқылы съезд бекіткен тәртіппен төрт жыл мерзімге сайланады.»;
3 және 4-тармақтар алып тасталсын;
6) 32-бапта:
5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын: 
«Осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес тағайындалған облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың өңірлік кеңес мүшелерінің өкілеттіктері осы Заңның 25-бабына сәйкес облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың өңірлік кеңестерін қалыптастыру аяқталған күннен бастап бітеді.»;
10-тармақ алып тасталсын.
7. «Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» 2015 жылғы 9 ақпандағы Қазақстан Респуб­ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №3, 12-құжат):
1) 6-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс­ты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру монито­рингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
2) 7-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) білім беру мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
3) 9-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) жастар арасында денсаулық сақтау және саламатты өмір салтын насихаттау мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қа­лыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мони­торингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
4) 12-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жастардың мәдениет, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту мәселе­лері жөніндегі бастамаларын қолдауға бағыт­талған мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалып­тасты­руды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
5) 13-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) жастар арасында дене шынықтыру мен спортты дамыту бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
6) 14-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жастар арасында конфессияаралық келісім мен діни тағаттылықты нығайту мәселелері бо­йынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қа­лыптастыруды, іске асыруды, іске асыру монито­рингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
7) 15-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) жастар арасындағы құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсы­рыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;
8) 17-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жастардың қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуге қатысуы бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсы­рыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;».
2-бап. Осы Заң, 2018 жылғы 22 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 6-тармағының 1) тармақшасын, 3) тармақшасының екінші абзацын және 4) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 13 маусым 
№160-VI ҚРЗ

СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

18.09.2018

Головкин мен Альварестің үшінші жекпе-жегі болуы мүмкін бе? (ВИДЕО)

18.09.2018

11 жылдан кейін қайталанған тарихи кездесу

18.09.2018

Мемлекет басшысы қосарланған салықты болдырмайтын Өзбекстанмен арадағы келісімге өзгерістер енгізді

18.09.2018

Елбасы Байқоңыр тұрғындарына медициналық көмек көрсету заңына енгізілген өзгерістерге қол қойды

18.09.2018

Студент жастардың жатақхана мәселесі шешілуде

18.09.2018

Батыс Қазақстан облысында Мемлекеттік қызмет мектебі ашылды

18.09.2018

Жеңімпаздар әлем чемпионатына барады

18.09.2018

«Астана» 4 қазан күні өз алаңында Францияның «Ренн» клубымен ойнайды

18.09.2018

Атырауға алғаш рет Елбасының көшпелі көрмесі келді

18.09.2018

Қостанай облысының оңтүстік өңірі егін орағын аяқтап келеді

18.09.2018

Бауыржан Қарағызұлы Мәдениет және спорт министрінің кеңесшісі болып тағайындалды

18.09.2018

Ақмола облысында 61 ІТ сыныбы ашылды

18.09.2018

Әлихан Смайылов Қаржы министрі болып тағайындалды

18.09.2018

«Адырна» республикалық әдеби-көркем ұлттық журналы аламан бәйге жариялады

18.09.2018

Статусты сәйкестендіру керек

18.09.2018

Қостанай облысында адасқан тырна аңшылық шаруашылығына тапсырылды

18.09.2018

Ақмола облысында 2870 орынды қамтитын 11 жатақхана салу жоспарлануда

18.09.2018

Әулиеата аймағында туризмді дамытудың нақты жоспары жасалды

18.09.2018

Құрылыс компаниялары қызығушылық танытуда

18.09.2018

Елімізде жұмыспен қамтылған жастардың саны - 2,1 млн адамды құрайды

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Ермухамед Мәулен, «Егемен Қазақстан»

Boljam aıtyp baıyǵandar

Sport bızneske aınalǵaly qashan. Árıne bul sózben qazir eshkim daýlasa almaıdy. Álemdegi eń baı adamdar sportshylar ekeni anyq. Alaıda osy sport bıznesi salasynda alaıaqtyq ta joq emes. Ásirese bás tigip aqsha tabatyndar men qandaı báske qoıý kerektigin usynatyndardan aıaq alyp júre almaısyz. Keńes beretin keń­seler men aqyl aıtyp otyratyn saıttar qap­tady. Aldaǵy ýaqytta alaıaqtardyń arbaýyna túspes úshin bul júıeniń qalaı áreket etetinin aıtyp óteıin. 

Сұңғат ӘЛІПБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Naǵyz Báıterek

Qazirgi baspasóz betterinde, buqaralyq aqparat quraldarynda «Báıterek» degen sóz teńeý retinde kóbinese qoǵamǵa eńbegi sińgen nemese ómir jolynda jeke basy jaqsy tabystarǵa jetken, sodan halyqtyń kózine túsken adamdarǵa qatysty qoldanylyp júr. Durys-aq. Ondaı adamdardyń eńbegi halyq ıgiligine jarap jatsa, sol ıgilikten kóptegen adamdar nár alyp, turmysyn jaqsartsa nemese sol adamnan úlgi alý arqyly urpaǵyna durys tárbıe, baǵyt-baǵdar berse, tipti basqany bylaı qoıǵanda, et jaqyn týystary, aýyldastary sonyń saıasynan pana taýyp, sol arqyly ómirin durys arnada jalǵastyryp jatsa, nege qoldanbasqa. Rasynda da, mundaı adamdar «Báıterek» degen atqa ábden laıyq qoı.

Александр ТАСБОЛАТОВ, «Егемен Қазақстан»

Tо́relik qyzmetke tо́r qashan beriledi?

Abaı atamyz: «Burynǵy qazaq jaıyn jaqsy bilgen adamdar: «bı ekeý bolsa, daý tórteý bolady» dep aıtypty», deıdi. Rasynda, bul sózdiń ómir tájirıbesinen alynǵanyna esh kúmán joq. О́ıtkeni bul arada hakim bıdiń sany emes, sapasy daýdy azaıtatynyna mán bergeni anyq. Al endi bul búgingi kúni de elimiz aýmaǵyndaǵy tórelik qyzmet prosesinde týyndaıtyn qoǵamdyq qatynastardy sheshýde eń basty eskerer jaıt bolyp tur. Sebebi azamattyq daýlardy qaraýda qara qyldy qaq jaratyn ádil sheshimge qol jetkizý áli de arman.

Бақытгүл САЛЫХОВА, педагогика ғылымдарының кандидаты

О́mir súrý salty

BUU aqparatyna saı, áıelder arasynda eń joǵary ortasha ómir súrý uzaqtyǵy boıynsha 86,8 jaspen Japonıa aldyńǵy qatarda tursa, er adamdar arasynda 81,3 jaspen Shveısarıa birinshi orynda. Al keıbir elderde ortasha ómir súrý uzaqtyǵy tipti 60 jasqa da jetpeıdi. «Nege?» degen suraqqa túrli faktorlardy keltire otyryp jaýap berýge bolady.

Қорғанбек АМАНЖОЛ, «Егемен Қазақстан»

Búgingi qazaq áıeli

Qazaq áıeli qaı zamanda da qatparly taqyryp bolǵan. Epostyq jyrlar men ertegilerde, jyraýlar poezııasynda qazaq áıeliniń, qazaq qyzynyń asqaq beınesi áspetteldi, sulýlyǵy jyrlandy, jan dúnıesiniń izgilikti qasıetteri pash etildi. Baǵzydaǵy Tumar hanym men Umaı anadan bastap qazaq tarıhy da Domalaq ana, Aıpara ana, Qyzaı ana, beridegi Bopaı hansha men uly Abaıdyń ájesi Zere syndy ardaqty esimderge kenen bolyp kelgeni belgili. Qashannan-aq halyq qasıetiniń qormaly, ulttyń uıaty áıel bolǵan.

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу