Қазақстан Республикасының Заңы

Егемен Қазақстан
16.01.2010 1506
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне  кеден ісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар  енгізу туралы 1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар, № 19, 88-құжат; 2009 жылғы 14 қарашада “Егемен Қазақстан” және 2009 жылғы 13 қарашада “Казахстанская правда” газеттерінде жарияланған “Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бағалау қызметі мәселелері бойынша өзге­рістер мен толықтырулар енгізу туралы” 2009 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы): 1) 548-баптың бірінші бөлігіндегі және екінші бөлігінің үшінші абзацындағы “175 (екінші бөлігінде, бұл бұзушылықтарды Мем­    лекеттік шекара арқылы өткізу пункттерінде көлік құрал­дарының иелері немесе тасымалдаушылар жасаған кезде),” және “470 (үшінші бөлігінде, бұл бұзушылықтар Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерінде жасалса),” деген сөздер алып тасталсын; 2) 555-бап мынадай редакцияда жазылсын: “555-бап. Кеден органдары 1. Кеден органдары осы Кодекстің 140 (бірінші бөлігінде), 141, 357-2 (бірінші бөлігінде), 400-404, 405 (екінші және үшінші бөліктерінде), 406-408, 411, 412, 422, 425, 431, 435, 438-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды. 2. Кеден органдары осы тармақта аталған әкім­шілік құқық бұзушылықтар Қазақстан Республикасы­ның Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде жасалса, осы Кодекстің 175 (екінші бөлігінде), 220, 240 (бірінші бөлігінде), 247, 294 (бірінші бөлігінде), 323 (бірінші бөлігінде), 447 (екінші және үшінші бөліктерінде), 447-1 (бірінші бөлігінде), 447-2, 447-3, 460 (автомобиль көлігіндегі әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша), 461 (бірінші, екінші, төртінші, бесінші, алтыншы, 6-1) бөліктерінде), 463 (екінші және үшінші бөліктерінде), 467-1, 470 (үшінші бөлігінде), 477 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды. 3. Кеден органдарының бастықтары немесе олардың орынбасарлары әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға және әкімшілік жазалар қолдануға құқылы.”; 3) 636-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының отыз екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: “кеден органдарының (140 (екінші бөлігі), 405 (бірінші бөлігі), 409, 410, 413-415, 417, 418, 421, 423, 424, 426-430, 432-434-баптар), сондай-ақ осы Кодекстің 323 (екінші бөлігінде), 357-1, 461 (үшінші бөлігінде)- баптарында көзделген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша);”. 2. 2003 жылғы 5 сәуірдегі Қазақстан Республи­касының Кеден кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 7-8, 40-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 18, 106-құжат; 2005 ж., № 11, 43-құжат; № 21-22, 86-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 4, 33-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 144-құжат; № 23, 173-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; 2009 ж., № 17, 80, 81-құжаттар; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2009 жылғы 2 желтоқсанда “Егемен Қазақ­стан” және “Казахстанская правда” газеттерінде жа­рия­ланған “Қазақ­стан Республикасының кейбір заңна­малық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өз­ге­ріс­тер мен толықтырулар енгізу туралы” 2009 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы): 1) 7 және 15-баптар мынадай редакцияда жазылсын: “7-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар 1. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар: 1) бірлескен бақылау – бақылау рәсімін жеңілдету үшін, шектес мемлекеттердің кеден және бақылаушы органдары бірлесіп және келісіп қолданатын және жүзеге асыратын, көрсетілген мемлекеттердің кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына қатысты іс-әрекеттердің, шаралардың, бақылау әдістерінің, құралдары мен нысандарының жиынтығы; 2) декларант – тауарлар мен көлік құралдарын өткізуші тұлға не тауарлар мен көлік құралдарын өз атынан декларациялайтын, білдіретін және ұсынатын кеден брокері; 3) декларациялау – Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін және (немесе) кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдары туралы мәліметтерді мәлімдеу; 4) жөнелтуші кеден органы – тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылаумен тасымалдау басталатын Қазақстан Республикасының кеден органы; 5) жүк операциялары – кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдау, тиеу, түсіру, қайта тиеу, орамның зақымданған жерлерін жөндеу, орау, қайта орау және тасымалдау үшін қабылдау, мұндай тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу, көрсетілген тауарлар болуы мүмкін үй-жайлар мен басқа да орындарды ашу; 6) кедендік алымдар – Қазақстан Республикасының кеден органдары тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу, кедендік алып жүру үшін, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының кеден органдары бекітетін қоймаларда сақтау үшін алатын кедендік төлем түрлері; 7) кедендік алып жүру – Қазақстан Республикасының кеден органдары лауазымды адамдарының кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарын алып жүруі; 8) кедендік әкімшілік жүргізу – Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асыратын ұйымдық-құқықтық және өзге де іс-әрекеттер мен шаралар жиынтығы; 9) кедендік баж – Қазақстан Республикасының кеден органдары тауарды Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелген кезде немесе тауарды аталған аумақтан әкеткен кезде алатын және осындай әкелу немесе әкетудің ажырамас шарты болып табылатын кедендік төлемнің түрі; 10) кедендік бақылау – Қазақстан Республика­сының кеден және өзге де заңнамасын сақтау бойынша Қазақстан Республикасының кеден органда­ры жүзеге асыратын, оның ішінде тәуекелдерді басқару жүйесін пайдалана отырып жүзеге асыратын, орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының кеден органдарына жүктелген шаралардың жиынтығы; 11) кедендік бақылаудағы тауарлар – осы Кодекс­ке сәйкес кедендік бақылау жүзеге асырылатын тауар­лар; 12) кедендік декларация – тауарлар мен көлік құралдары туралы декларант мәлімдеген мәліметтерді жазбаша және (немесе) электрондық түрде растайтын құжат; 13) кедендік инфрақұрылым – Қазақстан Республикасының кеден органдарының жұмыс істеуіне жағдай жасайтын, сондай-ақ Қазақстан Республика­сының кеден органдарының лауазымды адамдарына әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған ғимараттар мен құрылыстар; 14) кедендік операциялар – кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарына қатысты Қазақстан Республикасының кеден органдары да, тұлғалар да Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жасайтын жекелеген іс-әрекеттер; 15) кедендік рәсімдер – Қазақстан Республика­сының кеден органдары мен кеден ісі саласындағы тұлғалардың кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарына қатысты жасайтын іс-әрекеттерінің жиынтығы; 16) кедендік режим – Қазақстан Республикасы­ның кедендік аумағында не одан тыс жерлерде өткізу, пайдалану мақсаттарына қарай тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік аумағы арқылы өткізу кезіндегі олардың кеден ісі саласындағы мәртебесін айқындайтын, осы Кодексте белгіленген нормалардың жиынтығы; 17) кедендік ресімдеу – тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты тұлғалар және Қазақстан Республикасының кеден органдары жасайтын іс-әрекеттер мен рәсімдердің жиынтығы; 18) кедендік тариф – Қазақстан Республикасы­ның кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қолданылатын кедендік баж ставкаларының Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес жүйеленген тізбесі; 19) кеден терминалы – Қазақстан Республикасы кеден органының қызмет аймағындағы Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлармен және көлік құралдарымен кедендік ресімдеу және (немесе) кедендік операциялар жасауға арнап арнайы жайластырылған, техникамен жарақтандырылған және жабдықталған орын; 20) кедендік төлемдердің және салықтардың төленуін қамтамасыз ету – осы Кодексте көзделген кедендік төлем­дерді және салықтарды төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындаудың осы Кодексте белгіленген тәсілдері; 21) коммерциялық құжаттар – шот-фактуралар, арнайы тізбелер, тиеу және орау парақтары, сондай-ақ тауарлар туралы мәліметтерді, оның ішінде тауар­лардың құнын растайтын және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес пайдаланылатын басқа да құжаттар; 22) көлік құжаттары – халықаралық автомобиль жүк құжаттамасы, темір жол көліктік жүк құжатта­масы, багаж тізімдемесі, багаж түбіртегі, әуе жүк құжатта­ма­сы, коносамент, сондай-ақ тауарларды құбыр тасы­ма­лымен және электр беру желілері арқылы өткізу кезін­де пайдаланылатын құжаттар мен Қазақстан Респуб­ликасының көлік туралы заңнамалық акті­лерінде және Қазақстан Республикасының халықара­лық шарттарында көзделген тасымалдар кезінде тауарлар мен көлік құралдарына ілесе жүретін өзге де құжаттар; 23) көлік құралы – халықаралық тасымалдарды жүзеге асыру үшін қолданылатын және осы көлік құралдарымен бірге тасымалданатын болса, олар үшін техникалық паспортпен немесе техникалық формуляр­мен көзделген қосалқы бөлшектерді, керек-жарақтары мен жабдықтарды, олардың конструкция­сында көзделген май құю ыдыстарындағы жанар-жағармай материал­дары мен салқындату сұйықтарын қоса алғанда, теңіз, ішкі су, әуе кемесі, механикалық көлік құралы; 24) қазақстандық тауар – толығымен Қазақстан Респуб­ликасында өндірілген, жеткілікті қайта өңдеу өлшемдеріне сәйкес Қазақстан Республикасында қайта өңделген, Қазақстан Респуб­ликасының аумағында еркін айналыс үшін шығарылған, осы Кодекске сәйкес мемлекеттің меншігіне айналдырылған тауар; 25) қазақстандық тұлға – Қазақстан Рес­публикасының азаматы, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын жері бар, азаматтығы жоқ адам, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасында тіркелген дара кәсіпкер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға; 26) мамандандырылған кеден мекемелері – кеден ісі саласындағы міндеттерді шешу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын мемлекеттік мекемелер; 27) межелі кеден органы – тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылаумен тасымалдау аяқта­латын Қазақстан Республикасының кеден органы; 28) өткізу пункті – адамдарды, тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының мемлекеттік (кедендік) шекарасы арқылы өткізу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республи­ка­­сының халықаралық шарттары белгілеген автомо­биль, темір жол вокзалдарының, станцияның, әуежайдың, аэродромның, теңіз, өзен порттарының не өзге де жабдықталған орынның шегіндегі аумақ (аумақтың бір бөлігі); 29) салықтар – тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты алынуы Қазақстан Республикасының кеден органдарына жүктелген қосылған құн салығы мен акциз; 30) сыртқы экономикалық қызметке қатысушы – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырушы тұлға; 31) тарифтік емес реттеу шаралары – тауарлар мен көлік құрал­дарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салулар мен шектеулер, квота­лау, лицензиялау, тауарлардың қауіпсіздігі бойынша стандарттар мен талаптарға (оның ішінде техникалық, фармаколо­гиялық, санитариялық-эпидемиологиялық, ветерина­риялық, фитосани­тар­лық, радиациялық, экологиялық стандарттар) сәйкестігін растау және Қазақстан Республикасының заң актілерімен және (немесе) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік қаулыларымен белгіленетін өзге де талаптар; 32) тарифтік реттеу шаралары – тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы ар­қы­лы өткізу кезінде кедендік тарифті пайдалана отырып, сыртқы экономикалық және кеден ісі саласындағы өзге де қызметті мем­ле­кеттік реттеуді қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген шаралар; 33) тасымалдаушы – тауарларды іс жүзінде өткізуші не көлік құралын пайдаланғаны үшін жауапты болып табылатын тұлға; 34) тауар – Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін мүлік, оның ішінде ақпарат жеткізгіштер, валюталық құндылықтар, энергияның электр, жылу және өзге де түрлері, сондай-ақ осы баптың 23) тармақшасында көрсетілген көлік құралдарынан басқа көлік құралдары; 35) тауарларды алушы – кедендік бақылаудағы тауарларды жеткізуге тасымалдаушы міндетті болатын тауардың ілеспе құжаттарында аталған тұлға; 36) тауарлар мен көлік құралдарын жіберу – Қа­зақстан Республикасы кеден органдарының тұлға­лар­ға белгілі бір кедендік режимнің шарттарына сәйкес тауар­лар мен көлік құралдарын пайдалануға және (не­­ме­се) оларға билік етуге рұқсат беру жөніндегі іс-әрекеті; 37) тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу – тауарлар мен көлік құралдарын халықаралық почта жөнелтімдерімен жіберуді, құбыр тасымалы мен электр беру желілерін пайдалануды қоса алғанда, кез келген тәсілмен Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелу немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан әкету жөнінде іс-әрекеттер жасау; 38) тауарларды өткізуші тұлға – өз атынан не басқа тұлғаның тапсырмасы бойынша сыртқы экономикалық мәміле жасаушы тұлға; егер тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу қазақстандық тұлғаның сыртқы эконо­микалық мәмілелер жасауынсыз жүзеге асырылатын болса, Қазақстан Республикасының аумағында кедендік бақылаудағы тауарларды пайдалану мен оларға иелік ету құқығы бар тұлға; 39) тауарларға ілеспе құжаттар – Қазақстан Респуб­ли­ка­сының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына арналған коммерциялық және көлік құжаттары; 40) топтасып тасымалдау – бір көлік құралымен бір мезгілде бірнеше жөнелтушінің немесе алушының жүктері өткізілетін кездегі тасымал; 41) тұлға – жеке және (немесе) заңды тұлға; 42) уәкілетті орган – кеден ісі саласындағы мем­лекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган; 43) шартты түрде шығару – тауарлар мен көлік құралдарын шектеп және оларды пайдалану мен оларға билік ету жөніндегі шарттарға орай шығару; 44) шетелдік тауар – осы баптың 24) тармақшасында көрсетілмеген тауар; 45) шетелдік тұлға – осы баптың 25) тармақшасында аталмаған тұлға; 46) ырық бермес күштің әсері – нақты бір жағ­дай­лар кезіндегі Қазақстан Республикасының кеден заң­на­масында көзделген белгілі бір әрекеттерді жасауға кедергі келтіретін төтенше және ырық бермейтін оқиға; 47) электрондық құжат – өзіндегі ақпарат элек­трондық-цифрлық нысанда берілген және элек­трон­дық-цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат; 48) электрондық цифрлық қолтаңба – элек­трондық цифр­лық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжат­тың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгер­мейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиыны; 49) электрондық цифрлық қолтаңба құралдары – электрондық цифрлық қолтаңбаны жасау және оның түпнұсқалығын тексеру үшін пайдаланылатын бағдарламалық және техникалық құралдар жиынтығы. 2. Қазақстан Республикасының кеден заңнама­сының басқа да арнаулы ұғымдары осы Кодекстің тиісті баптарында айқындалатын мағынада пайдаланылады. 3. Осы Кодексте пайдаланылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының азаматтық және басқа да салаларының ұғымдары, егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы заңнамасының бұл салаларында олар қалай пайдаланылса, сондай мағынада қолданылады.”; “15-бап. Кедендік бақылау Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдары кедендік бақылауға жатады. Кедендік бақылауды Қазақстан Республикасының кеден органдары осы Кодексте белгіленген тәртіп пен нысандарда жүзеге асырады. Бірлескен бақылауды шектес мемлекеттердің кеден және бақылаушы органдары Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырады.”; 2) 19-бап мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын: “12-1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік (кедендік) шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардың кеден органдарына іс-сапарларға жіберілген өкіл­дерімен бірлесіп (көліктік және санитариялық-ка­рантиндік бақылауды қоспағанда) көліктік, санита­риялық-карантиндік, ветеринариялық-санитариялық бақылау және өсімдіктер карантині бойынша бақылауды жүргізу;”; 3) 23-баптың 10) тармақшасындағы “жүзеге асыруға құқылы.” деген сөздер “жүзеге асыруға;” деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын: “11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес шектес мемлекеттердің кеден және бақылаушы органдарымен бірлескен бақылауды жүзеге асыруға құқылы.”; 4) 27 және 76-баптар мынадай редакцияда жазылсын: “27-бап. Кеден органдарының мемлекеттік  органдармен өзара іс-қимылы 1. Кеден органдары өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен дербес және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау арқылы, сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдардың бірлескен актілерінің негізінде немесе көрсетілген органдармен келісе отырып жүзеге асырады. 2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік (кедендік) шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-cанита­риялық бақылауды және өсімдіктер карантині бойынша бақылауды ветеринария және өсімдіктер карантині саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен кеден органдарына іссапарға жіберілген мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлары мен өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлары жүзеге асырады. 3. Кеден органдары тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты іс-әрекеттердің үйлестірілуін қамтамасыз етеді. 4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, кеден органдарының қызметіне араласуға тыйым салынады.”; “76-бап. Тауарлардың жеткізілуін бақылау құжаты 1. Тауарлардың жеткізілуін бақылау құжаты – Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар туралы мәліметтерді қам­титын, кеден органдарының тауарлардың жеткізілуін бақылауды жүзеге асыруы үшін қажетті құжат. 2. Уәкілетті орган айқындаған жағдайларда тауарлардың жеткізілуін бақылау құжаты ретінде тауарларға ілеспе құжаттар пайдаланылады. 3. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда тауар­лардың жеткізілуін бақылау құжаты ретінде осындай шарттармен айқындалған құжаттар пайдаланылады. 4. Тауарлардың жеткізілуін бақылау құжатын ресімдеу, қалыптастыру және пайдалану тәртібін уәкілетті орган айқындайды.”; 5) 96-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: “3. Иеленуші өтінішпен бірге: 1) үй-жай немесе ашық алаңша иесінің тіркеу құжаттарының нотариаттық куәландырылған көшірмелерін табыс етуге; 2) уақытша сақтау орындарына арналған аумақтың жоспарларын, үй-жайдың немесе ашық алаңшаның жоспарлары мен сызбаларын табыс етуге; 3) уақытша сақтау орындарына арналған үй-жайға немесе ашық алаңшаға меншік құқығын немесе пайдалану құқығын растайтын құжаттардың нотариат­тық куәландырылған көшірмелерін табыс етуге; 4) кеден органдарында сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың есебінде тұруға тиіс.”; 6) 334-бап мынадай редакцияда жазылсын: “334-бап. Кедендік баждарды төлеу жөніндегі мерзімді  кейінге қалдыру немесе ұзарту үшін негіздер 1. Кедендік баж төлеу жөніндегі мерзімді кейінге қалдыру немесе ұзарту әкелінетін шикізаттарды және (немесе) материалдарды кедендік ресімдеуді жүзеге асыратын кеден органына төлеушінің жазбаша өтініші негізінде беріледі. 2. Төлеуші өтінішпен бірге: 1) кеден органдарында сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың есебінде тұруға; 2) әкелінетін шикізаттарды және (немесе) материалдарды жеткізуге арналған сыртқы сауда шартын (келісімшартын) табыс етуге; 3) кедендік баж төлеуді қамтамасыз ету туралы құжатты табыс етуге; 4) дара кәсіпкер немесе Қазақстан Респуб­ликасының заңнамалық актілеріне және құрылтай құжаттарына сәйкес күнделікті басшылықты және іс жүргізуді жүзеге асыратын заңды тұлғаның лауазымды адамдары қол қойған, әкелінетін тауарларды шикі­заттар және (немесе) материалдар ретінде пайдалана отырып жасалатын өндірістің технологиялық схемасын (өндірістің фрагментін) табыс етуге; 5) егер әкелінетін шикізаттарды және (немесе) материалдарды қайта өңдеу Қазақстан Республи­касының лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес қызметтің лицензияланатын түріне жатқызылған болса, шикізаттарды және (немесе) материалдарды қайта өңдеу құқығына лицензияның нотариаттық куәландырылған көшірмесін табыс етуге тиіс. 3. Кедендік баждарды төлеу жөніндегі мерзімді кейінге қалдыру немесе ұзарту құқығын растау үшін кеден органдары өндірістік қуатты тексеріп қарауға құқылы.”; 7) 381-бап мынадай редакцияда жазылсын: “381-бап. Есепке алу мақсатында құжаттар ұсыну 1. Сыртқы экономикалық қызметке қатысу­шыларды есепке алуды кеден органдары мынадай құжаттардың негізінде және: 1) заңды тұлғалар: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариаттық куәландырылған көшірмесін немесе оның құрылымдық бөлімшесі үшін есептік тіркеу туралы куәлікті; статистикалық басқарма беретін статистикалық карточканың көшірмесін; заңды тұлғаның банк шотының ашылғаны туралы банктен алынған анықтаманы; салық органы берген салық төлеуші куәлігінің көшірмесін; 2) декларациялау кезінде жүктің кедендік декларациясы қолданылуға тиіс тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізуді жүзеге асыруға ниеттенетін жеке тұлғалар: жеке тұлғаның жеке куәлігін; салық органы берген салық төлеуші куәлігінің көшірмесін; егер жеке тұлғаның банкте шоты болса, банк шотының ашылғаны туралы банктен алынған анық­таманы ұсынған кезде электронды (автомат­тандырылған) түрде жүргізіледі. 2. Есепке алу үшін табыс етілетін құжаттардағы мәліметтер өзгерген кезде, декларант өзгертілген мәлі­меттерді растайтын құжаттарды сыртқы экономикалық қызметке қатысушыны есепке қойған кеден органына күнтізбелік он бес күн ішінде табыс етуге міндетті. 3. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушының қалауы бойынша оған есепке алу туралы мәліметтер сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың есептік тіркелуіне жауапты кеден органының лауазымды адамының жеке нөмірлі мөрімен расталған қағаз жеткізгіште беріледі.”; 8) 382-бапта: 5-тармақтың 10) тармақшасы алып тасталсын; мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықты­рылсын: “5-1. Жүктің кедендік декларациясын беру кезінде кеден органдары сыртқы экономикалық қызметке қатысушының санатын сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың есебіне сәйкес растайды.”; 9) 523-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1), 6-2), 6-3) тармақшалармен толықтырылсын: “6-1) 3, 2, 1 дәрежелі “Кеден органдарындағы мін­­сіз қызметі үшін” ведомстволық медалімен марапаттау; 6-2) “Кедендік ынтымақтастықты дамытқаны үшін” ведомстволық медалімен марапаттау; 6-3) “Кеден қызметінің ардагері” ведомстволық медалімен марапаттау;”. 3. “Өсімдіктер карантині туралы” 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 2-3, 34-құжат, № 23, 931-құжат; 2002 ж., № 4, 30-құжат; 2003 ж., № 15, 121-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар): 10-бап мынадай редакцияда жазылсын: “10-бап. Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде өсімдіктер карантині жөніндегі бақылауды жүргізу үшін кеден органдарына өсімдіктер карантині жөнін­дегі мемлекеттік инспекторлар іссапарға жіберіледі. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 16) және 19) тармақша­ларына сәйкес жүзеге асырылатын өсімдіктер карантині жөніндегі бақылауды Қазақстан Республикасының кеден органдарына іссапарға жіберілген өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлар жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының аумағына карантинді объектілерді әкелудің алдын алу, олардың таралу қаупі бар ошақтарын уақтылы анықтау, оқшаулау және жою мақсатында карантинге жатқызылған өнімдерді тұрақты карантиндік тексеруді, үлгілерін іріктей отырып, оның зертханалық сараптамасын, іріктеу арқылы бақылау тексерулерін жүргізу, карантин құжаттарын қарау және өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шаралардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру өсімдік және азық-түлік ресурстарын қорғауға, карантинді объектілерге қарсы күреске арналған бюджет қаражатының болжанбаған шығындарына жол бермеуге, сондай-ақ отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылау мен карантиндік шараларды жүргізу адамдардың өсімдіктер карантині бойынша бақылау объектілеріне жатқызылған мүлкін сақтауға бағытталған.”. 4. “Ветеринария туралы” 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 15, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 86-құжаттар): 1) 14-1-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын: “2-1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының кеден органдарына іссапарға жіберілген мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлар жүзеге асырады.”; 2) 20-бапта: 4-тармақ “Қазақстан Республикасының Мемлекет­тік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде” деген сөздердің алдынан “автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда,” деген сөздермен толықтырылсын; 6-тармақтағы “Ветеринариялық-санитариялық бақылау бекеттеріндегі” деген сөздерден кейін “және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттеріндегі” деген сөздермен толықтырылсын. 5. “Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы” 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 14, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат): 6-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: “3) Мемлекеттік шекара арқылы автомобиль өткізу пункттерінде Қазақстан Республикасының кеден органдарына жүктеледі.”. 6. “Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы” 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 14, 104-құжат, 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат): 6-баптың 3-тармағындағы “Мемлекеттік шекарадан өткізу пункттерінде көліктік бақылау органдары” деген сөздер “Мемлекеттік шекара арқылы автомобиль өткізу пункттерінде Қазақстан Республикасының кеден органдары” деген сөздермен ауыстырылсын. 7. “Автомобиль көлігі туралы” 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 134-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат): 1) 1-бап мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын: “18-1) көліктік бақылау бекеті – арнайы лайықталған ғимаратпен немесе арнайы автокөлікпен жабдықталған, техникалық бақылау құралдарымен жарақтандырылған стационарлық немесе жылжымалы бақылау-өткізу пункті;”; 2) 11-баптың 3-тармағында: бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: “3. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүріп-тұруын бақылау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттерінде, Қазақстан Республикасының аумағындағы көліктік бақылау бекеттерінде, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарында, қалалар немесе өзге де елді мекендер шекараларының шегіндегі автомобиль жолдарында жүзеге асырылады.”; екінші бөліктің екінші сөйлемінде: “өткізу пункттерінің” деген сөздер “автомобиль өткізу пункттерінің” деген сөздермен ауыстырылсын; “автокөлік құралдарын” деген сөздер алып тасталсын; “көліктік бақылау посттарының” деген сөздер “стационарлық көліктік бақылау бекеттерінің” деген сөздермен ауыстырылсын; 3) 13-бапта: 8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: “8) осы Заңның 19-4-бабында белгіленген жағдай­ларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының авто­мобиль көлігі саласындағы заңнамасының сақталуын бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;”; мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын: “11-1) көліктік бақылау бекеттерінің жұмысын ұйымдастыру тәртібін бекітеді;”; 4) 15-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: “1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағындағы көліктік бақылау бекеттерінде автокөлік құралдарын тоқтатуға;”; 5) 19-4-бапта: мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын: “1-1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттерінде автокөлік құралдарының жүріп-тұруына көліктік бақылауды Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асырады.”; 2-тармақта: бірінші сөйлемдегі “көліктік бақылау посттары” деген сөздер “стационарлық көліктік бақылау бекет­тері” деген сөздермен, “күрделі” деген сөз “арнайы лайықталған” деген сөздермен ауыстырылсын; екінші сөйлемде: “өткізу пункттері” деген сөздер “автомобиль өткізу пункттері” деген сөздермен ауыстырылсын; “автокөлік құралдарын” деген сөздер алып тасталсын; үшінші сөйлем алып тасталсын; 6) 19-7-бапта: 3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: “3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес Қазақстан Республи­касының аумағында халықаралық автомобиль тасымалын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орындалуын бақылау;”; 15) тармақшадағы “Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүріп-тұруына” деген сөздер “Қазақстан Республикасының аумағынан шығуына” деген сөздермен ауыстырылсын; мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын: “15-1) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүріп-тұруына рұқсат беру;”; 17) тармақша алып тасталсын; мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын: “Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттеріндегі бақылау функцияларын, осы баптың бірінші бөлігінің 1), 2), 7), 11), 14), 15), 16), 18) – 21) тармақшаларында көзделгендерін қоспағанда, Қазақстан Республика­сының кеден органдары жүзеге асырады.”. 2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. Қазақстан Республикасының Президенті  Н. НАЗАРБАЕВ. Астана, Ақорда, 2010 жылғы қаңтардың 6-сы. № 238-ІV ҚРЗ
СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

16.11.2018

Қазақстан туризмін дамытудағы кезекті қадам

16.11.2018

Абылай ханның Галдан Цереннің тұтқынында болған жері табылды

16.11.2018

Қазақстан қор биржасы 25 жылдығын қорытындылады

16.11.2018

Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия отырысы өтті

16.11.2018

Атыраулық Қаһарман Қисметов  Әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды

16.11.2018

Қазақ жігіті америкалық хоккей командасының капитаны атанды

16.11.2018

​Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің Эритреяға қарсы санкцияларды жою туралы қарарын қолдады

16.11.2018

Алматыда белгілі сахна суретшісі Мұрат Сапаровтың көрмесі өтті

16.11.2018

ШҚО Зайсан ауданында Баймұрат батырға ескерткіш қойылды

16.11.2018

Қ. Тоқаев халықаралық кездесулер өткізді

16.11.2018

​Тегеранда Қазақстан-Иран консулдық консультациялары өтті

16.11.2018

Үнді бизнесмендеріне Қазақстандағы инвестициялық жобалар ұсынылды

16.11.2018

Д.Кәлетаев Батыс Қазақстан облысында өтіп жатқан Азаматтық Форумның жұмысына қатысты

16.11.2018

Қазпошта 111 франчайзинг нүктесін ашты

16.11.2018

Елбасы Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті

16.11.2018

Астанада жасөспірімдер олимпиадасының жеңімпаздарына құрмет көрсетті

16.11.2018

Шымкенттен Дубайға ұшатын рейс ашылады

16.11.2018

Шымкентте Қазақстан – Өзбекстан бірінші аймақаралық форумы өтті

16.11.2018

Қостанайлық полицейлер жедел-профилактикалық шара кезінде мал ұрлығын ашты

16.11.2018

Соңғы 10 айдағы салықтық түсімдер бойынша жұмыс қорытындыланды

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Сейфолла ШАЙЫНҒАЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Esi ketken eskini alady

Búginde avtomobıl degen burynǵydaı baılyqtyń, sol kólikti satyp alǵan adamnyń áleýmettik jaǵdaıynyń jaqsy ekendiginiń kórsetkishi bolýdan qalyp barady. Bir úıde eki, keıde úsh avtokóliktiń bolýyn, tipti keıbir jumyssyz júrgenderdiń de avtokólik satyp alýyn oǵan mysal retinde keltirýge bolady. Osy oraıda avtomashınalardyń sonshalyq kóbeıip ketýiniń syry nede degen saýaldyń týyndaýy da zańdy. 

Сұңғат ӘЛІПБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Qala jáne qazaq

Astana – jastar qalasy. Qala kóshelerinde kele jatyp aınalańa qarasań kóbinese jastardy kóresiń. Demek, Astana – bolashaqtyń qalasy. Osy Astana arqyly qazaqtardyń qala halqyna aınalyp kele jatqandyǵyn jáne aınala alatyndyǵyn anyq baıqaýǵa bolady.

Қарашаш ТОҚСАНБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Mádenıetti adam. Ol kim?

Osy keıde on ekide bir gúli ashylmaǵan kókórim jastarǵa albyrttyqtyń saldarynan jibergen aǵattyǵy men qateligin túzeý maqsatynda apalyq qamqorlyqpen azǵantaı bir aqyl-keńes aıta bastasań, munyńdy muqatý, tuqyrtý dep oılaıtyndaryna túsinbeısiń.  Olardyń bári syndy solaı qabyldaıdy degen pikirden aýlaqpyz árıne, biraq kúndelikti ómirde mundaı jaıtqa jıi tap bolyp jatatynymyz ras endi. Munan soń aldyńǵy tolqyn apalarymyz ben aǵalarymyzdyń aldarynan kese-kóldeneń ótpeı, jumsaǵan jaqtaryna quldyrańdaı usha jóneletin baıaǵy bizdiń kezimizdegi jastardyń eleýsiz ǵana eskertilgen úlkenderdiń áńgimesinen keıin endigári sol kemshilikti qaıtalamaýǵa tyrysatyn elgezektigi, qarapaıymdylyǵy, kishipeıildigi, ıbalylyǵy sanamyzǵa saǵynysh sazyndaı sarqyla oralady. 

Арнұр АСҚАР, «Егемен Қазақстан»

Sheraǵań shertken sher

Qazaq jýrnalıstıkasynyń qara narlary Sherhan Murtaza men Kamal Smaıylovtyń «Egemendegi» hattary kezinde qoǵamdyq sanaǵa serpilis ákelgeni málim. «Qadirli Kamal Dos!», «Qadirmendi Sherhan!» dep bastap, el ómiriniń qaltarys-bultarystaǵy búkil problemasyn jipke tizip kórsetken, odan shyǵatyn jol izdegen eki tulǵanyń hattaryn qazir oqysań, alysty boljaı bilgen kóregendigine eriksiz tańǵalasyń. 

Сүлеймен МӘМЕТ, «Егемен Қазақстан»

Sotqa silteı salý sán be?

Qara qyldy qaq jaryp, ádildikti aıtqan qazaq bıleriniń bılik qaǵıdasy: «Týra bıde týǵan joq, týǵandy bıde ıman joqqa» negiz­delgeni málim. Qasqaıyp turyp qamshysyn aldyna tastap: «Baı bolsań halqyńa paıdań tisin, batyr bolsań dushpanǵa naızań tısin. Baı bolyp paıdań tımese, batyr bolyp naızań tımese jurttan ala bóten úıiń kúısin» dep Áıteke bıdiń shamyrqanǵany, judyryqtaı jumylǵan Qazybek bıdiń Qońtajyny bılik aıtý kezegi tıgende: «Sózdi óńmenime suǵyp aıtqan kezde, eki ıyǵynan eki aıý aýzynan ot shashyp «typyr»» etshi, «kóreıin» dep turdy. Kórdińiz be, bılik aıtqan adam sózimen de kózimen de, susymen de yqtyra alady eken. Qazaq bıleri dala zańynyń oryndaýshylary bolǵan. Tek ádildikti tý etip kótergen onyń aldynda han da qara da birdeı jaýap bergen.

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу