ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 30 сәуір №3-3/397 Астана қаласы Мал шаруашылығы салалары бойынша асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандарын бекіту туралы
Егемен Қазақстан
04.05.2017 1961
2

(Жалғасы. Басы 66, 69, 71, 76, 79, 84-нөмірлерде)

Балықтарды бөлу Есептік көрсеткіштер Ескерту

жарамсыздыққа шығарылды талдау үшін қолданылды маусымдағы өмір сүргіштігі маусымдағы дене салмағының өзгерісі (өсім «+», жоғалту «-») тоғанның жылпы балық өнімділігі, килограмм /га азық шығыны

саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм жалпы, килограмм орташа, килограмм барлығы тоғанға, тонн 1 килограмм өсіміне, килограмм

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5-нысан

______________ облысы

__________________ аудан

_______________ шаруашылығы


Уылдырық шашу науқанының нәтижесі бойынша жиынтық ведомосі

Уылдырық алынған күн Балықтың түрі, тұқымы, қабыршақты жабындысы жасы және жынысы Қолданылған тұқымдық балықтардың саны, дана Балықтың орташа салмағы, кг Уылдырық шашқан аналықтардың саны Өлген тұқымдық балық-тардың саны Алынған уылды-рықтың жалпы саны Алынған дернәсіл-дердің жалпы саны Ааналықтар-дың жұмыс төлдегіштігі Дернәсілдерді бөлу

дана % дана % килограмм мың дана уылдырық санынан % мың дана уылдырық бойын-ша, мың дана дернәсіл бойынша, мың дана өсіруге қойылды, мың дана әрі қара өсіруге қойылды, мың дана сатылды ескерту

шаруа-шылық атауы мың дана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6-нысан

______________ облысы

__________________ аудан

_______________ шаруашылығы

Тоғандарды балықпен қамтудың жиынтық ведомосі

Күні Тоған № Тоған алаңы, гектар Балықтың түрі, тұқымы, қабыршақты жабындысы, белгісі, жынысы және жасы Балық-тардың саны, дана Жалпы салма-ғы, кг Орташа салмағы, кг Орналастыру тығыздығы Ескерту

дана/ гектар кг/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7-нысан

______________ облысы

__________________ аудан

_______________ шаруашылығы


Топтағы тұқымдық және толықтырушы басты бағалау нәтижесі туралы есеп

Күні Балықтың түрі, тұқымы, қабыршақты жабындысы, жасы, жынысы және асыл тұқымдық класы Балық-тың саны, дана Индекстердің орташа көрсеткіші (х) және ауытқу коэффициенті (CV) Ескерту

балықтың салмағы қоңдылық коэффициенті арқасының ұзындығы денесінің қалыңдығы денесінің орамы

х, килограмм CV, % х, килограмм CV, % х,

кило-грамм CV, % х, % CV, % х, % CV, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8-нысан

______________ облысы

__________________ аудан

_______________ шаруашылығы


Тұқымдық және толықтырушы бастың құрамы және қозғалысы туралы есеп

Күні Балықтың түрі, тұқымы, қабыршақты жабындысы және жынысы Балық-тардың жасы Есепті кезеңнің басында бар Кіріс Шығыс

есепті кезең басында есепті кезең соңында саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм басқа шаруа-шылықтардан түсті толықтырушы топтан ауыстырылды тұқымдық топқа ауыстырылды асыл тұқымды материал ретінде сатылды

саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Шығыс Есепті кезеңнің соңындағы қалдық Ескерту

жарамсыздыққа шығарылды және тауарлы балық ретінде сатылды талдау үшін қолданылды табиғи шығын, дана саны, дана жалпы салмағы, килограмм

саны, дана жалпы салмағы, килограмм саны, дана жалпы салмағы, килограмм қыстау кезінде уылдырық шашу алдындағы кезеңде жазғы серуен кезеңінде

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 3-3/397 бұйрығына

13-қосымша


Ұлттық тұқымды иттердің асыл тұқымдық өнімін (материалды) есепке алу нысандары


1-нысан Асыл тұқымды арланның карточкасы

2-нысан Асыл тұқымды қаншықтың тұқымдық карточкасы

3-нысан Ұйықтырылған қаншықтар сипаттамасы

4-нысан Ұйықтыру мен күшіктеуді есепке алудың жиынтық ведомості

5-нысан Жас төлді таңбалау журналы

6-нысан Ұлттық ит тұқымдарын бағалаудың жинақтау ведомості

7-нысан Тұқымдық бұқалардың ұрығын сараптау журналы

1-нысан

Асыл тұқымды арланның карточкасы

Асыл тұқымды арлан карточкасы Қазақстан Республикасы Облысы Ауданы

Лақап аты Таңба салу орны Таңбасы Туған күні Кімге тиесілі

Жеке нөмірі түсі мен белгілері сол жағында Оң жағында

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі құлағы Туған жері

Буыны (қандылығы) шабы

чипі

Тұқым ішіндегі түрі Зауыттық ізіЕнесі Әкесі

Лақап аты Тұқымы Лақап аты Тұқымы

Жеке нөмірі Буыны

(қандылығы) Жеке № Буыны

(қандылығы)

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі Тұқым ішіндегі түрі Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі Тұқым ішіндегі түріЕнесінің енесі (ЕЕ) Әкесінің әкесі (ӘЕ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Әкесінің әкесі (ӘӘ)

Лақап аты

Жеке №

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі


Тұқымы

Тұқым ішіндегі түріҰйық-тырылған жылы қан-шық-тар олардың ішінде күшік-телу

пайызы

Төлдерінің бағалау бойынша класы

күшік-теді қысыр қалды іш тас-тады шығып қалды элиталы бірінші класты екінші класты класқа жатпайтындары бағалағанға дейін шығып қалғаны

арлан-дар қан-шықтар арландар қан-шық-тар арландар қан-шық-тар арландар қан-шық-тар арландар қан-шық-тарЭкстерьерін бағалау және сипаттау

Жалпы бітімі 1-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау 2-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау 3-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау

1 Дене бітімі Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік; Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік; Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік;

2 Форматы Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін; Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін; Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін;

3 Түрі Жақсы көрінеді, босаң көрінеді, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі; Жақсы көрінеді, босаң көрінеді, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі; Жақсы көрінеді, босаң көрінеді, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі;

4 Тұқымдылығы Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы өрескел немесе нәзік) Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы өрескел немесе нәзік) Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы өрескел немесе нәзік)

5 Конституция-сы-ның түрі Нәзік, құрғақ, берік, дөрекі, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ берік, берік құрғақ және т.б.) Нәзік, құрғақ, берікдөрекі, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ берік, берік құрғақ және т.б.) Нәзік, құрғақ, берік, дөрекі, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ өрескел, өрескел құрғақ, құрғақ берік және т.б.)

6 Кондициясы Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік; Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік; Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік;

7 Басы:

үлкендігі

формасы, ұзындығы, бас сүйек қаңқасы мен бетәлпеті бөлігінің арақатынасы;

басының терімен жабылуы

Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауыр, өрескел ;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәрізді;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, етжеңділігі; Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауыр, өрескел ;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәрізді;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, етжеңділігі; Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауыр, өрескел ;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәрізді;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, етжеңділігі;

8 Маңдайы Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз; Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз; Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз;

9 Тұмсығы: ұзындығы, көлемі, орналасуы, толты­рымдылығы Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы; Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы; Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы;

10 Мұрын сулы-ғы­ның көлемі, формасы мен боямасы Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б. Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б. Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б.

11 Төменгі жақ сүйегінің дамуы Күшті, қалыпты, босаң; Күшті, қалыпты, босаң; Күшті, қалыпты, босаң;

12
Құлақтары: формасы, орналасуы, мөлшері Ұзын, қысқа;

Кең, тар;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тік, жартылай тік, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Купирленген; Ұзын, қысқа;

Кең, тар;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тік, жартылай тік, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Купирленген; Ұзын, қысқа;

Кең, тар;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тік, жартылай тік, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Купирленген;

13 Көзі: түсі, формасы, көлемі, орналасуы, қиығы Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасылдау, көк;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен; Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасылдау, көк;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен; Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасылдау, көк;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен;

14 Тістері: саны, тістелімі, көлемі мен жай-күйі Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқарыңқы және т.б.; Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқарыңқы және т.б.; Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқарыңқы және т.б.;

15 Мойыны: ұзындығы, формасы, мойнының шығыңқы-лығы, орналасуы Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен; Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен; Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен;

16 Иттің тұрқы:

Шоқтығы Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін; Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін; Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін;

17 Арқасы Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті; Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті; Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті;

18 Белі Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті; Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті; Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті;

19 Бөксесі Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес; Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес; Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

20 Кеудесі Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы; Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы; Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы;

21 Қарыны мен шабы Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын; Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын; Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын;

22 Құйрығы Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, дөрекі, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, бұйраланған; Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, өрескел, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, бұйраланған; Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, өрескел, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, бұйраланған

23 Алдыңғы дене мүшелері Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен;

24 Жауырыны, бұғанасы, иық-жауырын сүйектері, иық сүйегі, шынтақ, бұғанасы, жіліншігі, өкшесі мен табаны Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Бұғанасы ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен, ешкінікі тәрізді;

Аяқтабаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Бұғанасы ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен, ешкінікі тәрізді;

Аяқтабаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Бұғанасы ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен, ешкінікі тәрізді;

Аяқтабаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, созылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша;

25 Алдыңғы дене мүшелерінің орналасуы Дұрыс, тар, кең, жайылыңқы, тарылыңқы, маймақ, белгісімен, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Дұрыс, тар, кең, жайылыңқы, тарылыңқы, маймақ, белгісімен, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Дұрыс, тар, кең, жайылыңқы, тарылыңқы, маймақ, белгісімен, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен;

26 Артқы дене мүшелері Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен;

27 Сауыры, тізесі. сирағы, секіртпе сүйектері, өкшесі, табанортасы мен табаны Сауыры ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінген, білінбеген, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Сауыры ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінген, білінбеген, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Сауыры ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінген, білінбеген, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша;

28 Артқы дене мүшелерінің орналасуы Қалыпты, тік, жымдасып кеткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінің артына кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Қалыпты, тік, жымдасып кеткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінен тыс кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Қалыпты, тік, жымдасып кеткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінен тыс кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен;

29 Жүні Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған; Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған; Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған;

Экстерьері үшін орта балл Экстерьері үшін орта балл Экстерьері үшін орта балл


Бағалау жасы Бағалау күні Өлшемдері, см Масса,

килограмм Қоңдылы-ғы,

(санаты) Бағалау, балы Класы

Шоқ-ты-ғының биіктігі Тұрқы-ның қиғаш ұзындығы Кеуде орамы Сирақ орамы Шығу тегі эксте-рьері Жұмыс сапасы Мінез-құлқын тексеру Ұрпағы-ның сапасы

Бағалауды жүргізген біріншісін екіншісін үшіншісін

тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) Қолы, анық тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) Қолы, анық тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса). Қолы, анық


Өкілдік басшысы Жануар есептен шығарылды

күні себебі

тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні Карточканы тексерген

Асылтұқымдық жұмыс үшін жауапты


тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні Ескер-тулерНысан-2

Асыл тұқымды қаншықтың тұқымдық карточкасы


Облысы____________________________Ауданы______________________________


Лақап аты Таңба салу орындары Таңбасы Туған күні Кімге тиесілі

Жеке № Түсі мен белгілері сол жағында оң жағында

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі құлағы Туған жері

Тұқымы бұты

чип

Тұқым ішіндегі түрі Зауыттық желіЕнесі (Е) Әкесі (Ә)

Лақап аты Тұқымы Лақап аты Тұқымы

Жеке нөмірі Жеке №

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі Тұқым ішіндегі түрі Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі Тұқым ішіндегі түріЕнесінің енесі (ЕЕ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Енесінің әкесі (ЕӘ) Әкесінің әкесі (ӘӘ)

Лақап аты

Жеке нөмірі

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі

Тұқымы

Тұқым ішіндегі түріТұқымдық пайдалану

Төлі Күшіктердің тірідей салмағы, кг Ақауға шыға-рылу себебі Өлу се-бебі ес-керту

Ұйықты-рылған жылы Лақап аты,

Түгендеу

нөмірі, арланның тұқымы Қаншық-тың күшік-теген күні Есеп бойын-ша сүтте-нуі Жы-ны-сы Түсі жеке

нөмірі класс үш күн-дегі бір ай-дағы алты ай-дағы

Экстерьерінің сипаттамасы мен бағасы

Жалпы бітімі 1-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау 2-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау 3-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау

1 Дене бітімі Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік; Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік; Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік;

2 Форматы Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін; Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін; Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін;

3 Түрі Жақсы көрінетін, босаң көрінетін, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі; Жақсы көрінетін, босаң көрінетін, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі; Жақсы көрінетін, босаң көрінетін, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі;

4 Тұқымдылығы Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы дөрекі немесе нәзік) Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы дөрекі немесе нәзік) Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы дөрекі немесе нәзік)

5 Конституция-сының түрі Нәзік, құрғақ, берік, өрескел, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ өрескел, өрескел құрғақ, құрғақ берік және т.б.) Нәзік, құрғақ, берік, өрескел, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ өрескел, өрескел құрғақ, құрғақ берік және т.б.) Нәзік, құрғақ, берік, өрескел, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ өрескел, өрескел құрғақ, құрғақ берік және т.б.)

6 Кондициясы Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік; Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік; Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік;

7 Басы:

үлкендігі

формасы, ұзындығы, бас сүйек қаңқасы мен бетәлпеті бөлігінің арақатынасы;

басының терімен жабылуы

Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауыр, дөрекі;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәріздес;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, еттілігі; Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауырдөрекі;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәріздес;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, еттілігі; Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауыр, дөрекі;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәріздес;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, еттілігі;

8 Маңдайы Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз; Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз; Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз;

9 Тұмсығы: ұзындығы, көлемі, орналасуы, толымдылығы Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы; Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы; Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы;

10 Мұрын сулығының көлемі, формасы мен боямасы Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б. Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б. Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б.

11 Төменгі жақ сүйегінің дамуы Күшті, қалыпты, босаң; Күшті, қалыпты, босаң; Күшті, қалыпты, босаң;

12

Құлақтары: формасы, орналасуы, мөлшері Ұзын, қысқа;

Кең, тарылыңқы;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тік, жартылай тік, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Қайқыланған; Ұзын, қысқа;

Кең, тарылыңқы;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тұрылыңқы, жартылай тұрылыңқы, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Қайқыланған; Ұзын, қысқа;

Кең, тарылыңқы;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тұрылыңқы, жартылай тұрылыңқы, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Қайқыланған;

13 Көзі: түсі, формасы, көлемі, орналасуы, қиығы Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасыл, балықтүсті;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен; Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасыл, балықтүсті;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен; Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасыл, балықтүсті;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен;

14 Тістері: саны, тіселімі, көлемі мен жай-күйі Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқаруы және т.б.; Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқаруы және т.б.; Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқаруы және т.б.;

15 Мойыны: ұзындығы, формасы, мойнының шығыңқылығы, орналасуы Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен; Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен; Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен;

16 Иттің тұрқы:

Шоқтығы Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін; Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін; Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін;

17 Арқасы Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті; Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті; Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті;

18

Белі Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті; Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті; Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті;

19 Сауыры Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес; Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес; Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

20 Кеудесі Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы; Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы; Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы;

21 Қарыны мен шабы Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын; Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын; Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын;

22 Құйрығы Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, өрескел, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, бұйраланған;

Шыбыртқы, қалам. Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, өрескел, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, бұйраланған;

Шыбыртқы, қалам. Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, өрескел, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, шиыршықталған;

Шыбыртқы, қалам.

23 Алдыңғы дене мүшелері Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен;

24 Жауырыны, бұғанасы, иық-жауырын сүйектері, иық сүйегі, шынтақ, бұғанасы, жіліншігі, өкшесі мен табаны Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Иық сүйегі ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен;

Табаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Иық сүйегі ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен;

Табаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Иық сүйегі ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен;

Табаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, созылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша;

25 Алдыңғы дене мүшелерінің орналасуы Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен;

26 Артқы дене мүшелері Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен;

27 Бөксесі, тізесі. сирағы, секіртпе сүйегі, өкшесі, табанортасы мен аяқтабаны Бөксесі ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінетін, білінбейтін, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Бөксесі ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінетін, білінбейтін, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Бөксесі ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінген, білінбеген, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша;

28 Артқы дене мүшелерінің орналасуы Қалыпты, тік, жымдаса біткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінің сыртына кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Қалыпты, тік, жымдаса біткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінің сыртына кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Қалыпты, тік, жымдаса біткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінен тыс кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен;

29 Жүні Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған; Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған; Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған;

Экстерьері үшін орта балл Экстерьері үшін орта балл Экстерьері үшін орта баллБағалау жасы Баға-лау күні Өлшемдері, см мас-са,

кг Қоңды-лығы,

(санаты) Бағалау, балы Класы

Шоқты-ғының биіктігі Тұрқы-ның қиғаш ұзынды-ғы Кеуде орамы Сирақ орамы Шығу тегі эксте-рьері жұмыс сапасы мінез-құлқын тексеру ұрпағы-ның сапасы


Бағалауды жүргізген бірін-шісін екін-ші-сін үшін-шісін

тегі, аты және әке-сінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) Қолы, анық тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) Қолы, анық тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) Қолы, анықӨкілдік басшысы Есептен шығарылды

күні себебі

тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні Карточканы тексерді

Асыл-тұқымдық

жұмыс үшін жауапты


тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні Ескертулер


Қазақстан Республикасы Облысы Ауданы Өкілдік 3-НысанҰйықтырылған қаншықтар сипаттамасы

№ р/б қаншық есепті жылғы күшіктеу ағымдағы жылғы күшіктеу

Лақап аты жеке нөмірі туған жылы класы Ішіндегі тұқым түрі Зауыттық желі туған күні төлдің жынысы төлдің түсі қандай арланнан соңғы ұйық-тырылған күні ректальды зерттеу нәтижесі


Өкілдік басшысы Асылтұқымдық жұмыс

үшін жауапты

( Т.А.Ә., қолы) ( Т.А.Ә., қолы)


Қазақстан

Республикасы Облысы Ауданы Өкілдігі 4-Нысан
20___ жылғы ұйықтыру мен күшіктеуді есепке алудың жиынтық ведомості

№ р/б арлан есепті жылғы ұйықтыру

Қаншықтар күшіктейтін болды

жеке № Лақап аты Асыл тұқымды кітабы бойынша тұқымы класы барлығы оның ішінде кластары бойынша

элита бірінші екінші класс емес№ р/с Алдыңғы жылғы ұйықтыру нәтижесі Күшіктеу

пайызы

Тірі туған күшіктер ойдағы-дай күшіктеу

пайызы

Айырып алғанға дейін тірі қалған күшіктер

(бір айға дейінгі) Айырып алғанға дейін тірі қалу пайыз

(бір айға дейінгі)

ұйықтырылған қаншықтар

Бар-лығы оның ішінде бар-лығы арлан-дар Қан-шықтар

шыға-рылды іш тас­тады қысыр қалды Күшіктейтін болды
Өкілдік басшысы Асылтұқымдық жұмыс үшін жауапты

(тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)., қолы) (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса).,қолы)Қазақстан  Республикасы Облысы Ауданы Өкілдігі 5-НысанЖас төлді таңбалау журналы

р/с № Таңба нөмірі Ерекше белгілері Лақап аты Туған күні Түсі мен белгілері Шығу тегі Ескерту

әкесі енесі


Қазақстан Республикасы          6-Нысан


1 қарашаға ұсынылады

Облысы

Ауданы

Шаруашылығы

Шаруашылық санатыҰлттық ит тұқымдарын бағалаудың жинақтау ведомості

____________________________________ тұқымы


20 ___ жылғы 1 қазаннан бастап 20_____жылғы 1 қазанды қоса алғанда

Өкілдік Басшысы Эксперт-кинолог

(тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)) қолы (тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса).) қолы

Асылтұқымдық жұмыс үшін жауапты Бас кинолог

(тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса).) қолы (тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса).) қолы
№ 7-сб нысаны бойынша ұлттық ит тұқымдарын бағалау нәтижелерін

жинақтау ведомостін толтыруға сілтемелер


Ұлттық ит тұқымдарын бағалау нәтижелерін жинақтау ведомостін иелегінде Аңшылардың қоғамдық бірлестіктері мен аңшылық шаруашылығы субъектілерінің аккредиттелген республикалық қауымдастығында белгіленген тәртіппен тіркелген, бағыныстылығы мен меншік нысанына қарамастан ұлттық тұқымдағы иттері бар барлық ауылшаруашылық құралымдары, питомниктер мен клубтар жасайды.

Жыл сайын осы нысан бойынша есеп беретін күндегі жағдайға қарай өсірілетін барлық иттердің ұлттық тұқымдары мен түрлері есепке алынады. Әрбір шаруашылық бойынша жинақтау ведомості иттердің өсірілетін әрбір тұқымы мен түрі бойынша бөлек жасалады. Жиынтық ведомостің соңында есепті жылдағы селекциялық-тұқымдық асылдандыру жұмысының нәтижелеріне қысқаша талдау және ауылшаруашылық құралымының, питомник пен клубтың жай-күйі, сондай-ақ облыстық тұқымдық асылдандыру қызметі органдарының жүргізілген бағалау сапасы туралы қорытындысы беріледі.

Қаралған жинақтау ведомостін облыстық тұқымдық асылдандыру қызметі органдары жоғары тұрған инстанцияларға жібереді.

Барлық кестелер анық әрі ұқыпты толтырылуға тиіс. Барлық кестелердің тиісті көрсеткіштері теңдестірілген болуға тиіс.

1 кесте – деректер қолданыстағы нұсқаулыққа сәйкес жүргізілетін соңғы бағалау мәліметтері негізінде дайындалады. 01 жолдың 1 бағаны 02-08 жолдар сомасына тең. 01 жолдың 1 бағаны 2-6 бағандар сомасына, сондай-ақ 7-10 бағандар сомасына тең (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 жолдардың 1 бағанының теңгерімі де осы тақылетті шығарылады). 2, 3 кестелердегі жыныстықжастық топтар бойынша жануарлар саны 1 кестеде көрсетілген жануарлар санына сәйкес келеді.

2 кесте – ұлттық тұқымдағы арландар мен қаншықтар карточкаларында келтірілген өлшемдер туралы деректер (№ 1-сб және № 2-сб нысандары) бойынша орташа көрсеткіштер келтіріледі.

3 кесте. Қаншықтардың ұйығуы мен күшіктеу нәтижелері қаншықтардың ұйығуы мен күшіктеуін есепке алудың жинақтау ведомостінен алынған нақты нәтижелер бойынша толтырылады (нысан 5-сб).

4 кесте. Сатылған асылтұқымды төлдің сиапттамасы Аңшылардың қоғамдық бірлестіктері мен аңшылық шаруашылығы субъектілері республикалық қауымдастығы деректеріне сәйкес келуге тиіс. 01 жолдың 1 бағаны 2-4 бағандар сомасына, сондай-ақ 02-03 жолдар сомасына тең. 02 жолдың 1 бағаны 2-4 бағандар сомасына, сондай-ақ 03 жолдың 1 бағаны 2-4 бағандар сомасына тең.

5 кесте. Иттердің зауыттық желілерінде байқаудан өткізілген жануарлары бар барлық ауылшаруашылық құралымдары, питомниктер мен клубтар толтырады.


1. Иттердің тұқымдық және кластық құрамы

Жануарлардың жыныстықжастық топтары

Шифр Барлығы, бас Оның ішінде бағалаудан өткі-зілгені,

бас Соның ішінде кластар бойынша бөлінгені

элита бірін-ші екін-ші класс емес бар-лығы,

бас оның ішінде

есепті жылда


А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Барлық иттер: 01

Соның ішінде:

арландар 02

қаншықтар 03

екіжастан бастап және одан үлкен арландар 04 х х

тоғызайлықтан бастап екі жасқа дейінгі арландар 05 х х

екі жастан бастап және одан үлкен қаншықтар 06 х х

тоғыз айлықтан бастап екі жасқа дейінгі қаншықтар 07 х х

9 айлыққа дейінгі күшіктер 08 х х х х х х2. Өлшемдері бойынша бағаланған иттер басының сипаттамасы

Жануарлардың жыныстық жастық топтары Шифр Барлығы,

бас Орташа өлшемдері, см

шоқтығы-ның биіктігі тұрқының қиғаш ұзындығы алымы

кеудесінің өкшесінің

А Б 1 2 3 4 5

Барлық иттер: 01

оның ішінде: 02

арландар 03

қаншықтар 04

арландар 2 жастан бастап және одан жоғары 05

арландар 9 айдан бастап 2 жасқа дейін 06

қаншықтар 2 жастан бастап және одан жоғары 07

қаншықтар 9 айдан бастап 2 жасқа дейін 083. Қаншықтардың ұйығуы және күшіктеуі

есепті жылда ұйықтырылғаны өткен жылы ұйықтырылғаны күшік-телу

пайызы

тірі туған күшіктер ойдағы-дай күшіктеу

пайыз


барлы-ғы,

бас оның ішінде кластары бойынша барлы-ғы,

бас Күшіктеу нәтижелері Барлы-ғы,

бас оның ішінде

элиталы бірінші екінші класстыемес күшіктеді іш тастады қысыр қалды шығып қал-ды арлан-дар қан-шықтар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


4. Сатылған асылтұқымды төл сипаттамасы

Жануарлардың жыныстықжастық топтары Шифр Есепті кезеңде сатылды, бас Оның ішінде кластары бойынша

элиталы бірінші екінші

А Б 1 2 3 4

Барлығы 01

оның ішінде:

арландар 02

қаншықтар 035. Зауыттық желілерге және ішкітұқымдық түрлерге

жататындығы бойынша өндіруші құрамды бөлу

Жануарлардың жыныстықжастық топтары Шифр Барлығы,

бас Оның ішінде

зауыттық желілер бойынша ішкітұқымдық желілер бойынша


А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

арландар 01

қаншықтар 02Шаруашылық жануарларын бағалау нәтижелерін және ветеринарлық жай-күйін талдау

Мәтіндік есеп мынадай бөлімдерден:

а) селекциялық-тұқымдық жұмыстың жай-күйін және асылтұқымды жануарларды бағалауды талдаудан;

б) тұқымдық жұмысты жетілдіру жөніндегі іс-шаралардан;

в) жануарларды азықтандыру және күтім жасау жағдайларын талдаудан;

г) шаруашылықтың ветеринарлық жай-күйін талдаудан тұрады.

Шаруашылық басшысы __________________________________________________________________________________

                                                         (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


Бағалау маманы             __________________________________________________________________________________

            (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


Бонитер                     __________________________________________________________________________________

            (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


7- Нысан

Облыс

Аудан

Шаруашылық басшысы

Мәртебесі

Өсірілетін тұқым

Асылтұқымды иттерді 20____ жылда бағалау нәтижелерінің ведомості


р/б Лақап аты және жеке. № Жынысы Түсі Туған жылы Тұқымы Шығу тегі Өлшемдері (см) Бағалау, баллдары Класы

Лақап аты және жеке. № Енесінің лақап аты және жеке. № Шоқтығың биіктігі Тұрқының қиғаш ұзындығы Кеудесінің алымы Өкшесінің алымы Шығу тегі Түрі Экстерьері Жұмыс сапалары Мінез-құлқын тексеру Ұрпағының сапасы

Шаруашылық басшысы __________________________________________________________________________________

                                                         (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


Бағалау маманы             __________________________________________________________________________________

            (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


Бонитер                     __________________________________________________________________________________

            (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 3-3/397 бұйрығына

14-қосымша


Асыл тұқымды және асыл тұқымды малдың ұрығын сату жөніндегі дистрибютерлік орталықтардағы асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары


1-нысан Бұқа (қошқар) ұрығын жолдау ордері

2-нысан Тұқымдық бұқаларды қолдану және олардың ұрық өнімінің көрсеткіштерін есепке алу журналы

3-нысан Тұқымдық бұқалардың ұрығын алу, бағалау және криоконсервациялау кезінде сапасын есепке алатын

              № ____ зертханалық журнал

4-нысан Тұқымдық бұқалардың ұрығының сараптама журналы

1-нысан


Жолдаушы                                Қабылдаушы

_____________________________________________      ______________________________________________________

_____________________________________________      ______________________________________________________

        (заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері)                    (жеке және (немесе) заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері)


№ ______ бұқа (қошқар) ұрығын жолдау ордері

20_____жылғы «______» _________________


Тұқымдық бұқаның (қошқардың) жеке нөмірі ____________

Аты ____________________________

Тұқымы _________________________________

Ұрықты алған күні ___________________ ( (күні, айы, жылы)

Мұздатылған ұрықты жолдау алдында бағалау ____________ бал

Ұрықтың 1 дозасында сперматозоидтардың шоғырлануы (мұздатылған) _________ миллион Жолданған ұрықтың саны және шығу тегі:

1. ______________ доза сатып алынған ұрық.

2._______________доза өз өндірген ұрық.

Жолдады: ___________________________________________________________________________________

                  ( (лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы),


Тексерді: _____________________________________________________________________________________

                                    (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы

Тапсырды:_____________________________________________________________________________________

                         ( (лауазымы, (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы),


Тапсыру күні: 20__ жыл «_____ »_________________


Қабылдады:__________________________________________________________ ______________________

                       ( (лауазымы, (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы),


Алған күні: 20___ жылғы «_____» ________________


Ескерту: Асыл тұқымды және асыл тұқымды малдың ұрығын өткізу жөніндегі дистрибьютерлік орталықпен толтырылады


2-нысан

Облыс

Аудан

Заңды тұға

Тұқымдық бұқаларды қолдану және олардың ұрық өнімінің көрсеткіштерін есепке алу журналы

Жазбаны бастау: ___________

Жазбаны аяқтау: _____________

Топ № ________ апта күні _______________ алу күні: 20__ жылғы «___» __________

№ Бұқаның аты Тұқымы Жеке нөмірі эякулят Алған уақыты сағат, минут) Жаңа алынған ұрықты бағалау Мұздатылған ұрық дозасын бағалау Доза саны Карантин кезінде және кейін ұрық дозасын талдау нәтижесі

Эякулят көлемі (милилитр) Иісі, түсі, консистенциясы Қозғалғыштығы: басым % белсенді % 1 милилитрде шоғырлануы (милиард) араластыру және мұздату үшін қосылған ортаның көлемі Қозғалғыштығы: басым % белсенді пайыз Санитарлық ақау (ақау болған жағдайда) Ұрықтың қозғалғыштығы: басым % белсенді пайыз

1 12

3

2 12

3

3 12

3

4 12

3

5 12

3

6 12

3

7 12

3

8 12

3

9 12

3

10 12

3

11 12

3

12 12

3

13 12

3

14 12

3

15 12

3

16 12

3

17 12

3

18 12

3

19 12

3

20 12

3

21 12

3

22 12

3

23 12

3

24 12

3

25 12

3Барлығы доза: ___________ Ай басынан бері: ______________________________


Ұрық алу кестесі бойынша болмаған бұқалар (аты, нөмірі): ___________________

_____________________________________________________________________

Ескерту: Асыл тұқымды орталықпен толтырылады

3-нысан

Облыс

Аудан

Заңды тұға


Тұқымдық бұқалардың ұрығын алу, бағалау және криоконсервациялау кезінде сапасы есебінің

№________ зертханалық журналы

Аты _________________________________________

Жеке нөмірі _____________________________________

Тұқымы __________________________________

Туған күні және жері ___________________________________________________________________

Төлінің сапасы бойынша тексерілген (иә, жоқ) ________________________

Жазбаны бастау 20__ жылғы «___» __________________

Жазбаны аяқтау 20 __ жылғы «___» _________________

Алынған күні эякулят Жаңа алынған ұрықты бағалау Мұздатылған ұрық дозасын бағалау Ұрық көлемі Карантин кезінде және кейін ұрық дозасын талдау нәтижесі

эякулят көлемі (милилитров) Иісі, түсі, консистенциясы Қозғалғыштығы: басым % белсенді пайыз 1 милилитрде шоғырлануы (милиард) араластыру және мұздату үшін қосылған ортаның көлемі Қозғал-ғыштығы: басым % белсенді пайыз Санитарлық ақау (ақау болған жағдайда) Ұрықтың қозғалғыштығы: басым % белсенді пайыз

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3Ескерту: Асыл тұқымды орталықпен толтырылады

4-нысан

Облыс

Аудан

Заңды тұға

Тұқымдық бұқалардың ұрығын сараптау журналы

20__ жылғы _________________ айы


Физиологиялық ерітіндінің, қоректену ортаның тазалығын қорытынды сараптау

№ Сараптама № Бақылаудың атауы Жағдайы

1 2 3 4


Р/с № аты Жеке нөмірі Мұздату күні Сараптама нөмірі Доза саны Бактериологиялық зеттеу нәтижелері Қорытынды

Жалпы бактериялық шоғырлануы Коли титр Көк іріңді таяқша Саңырау-құлақ Протей

Ескерту: Асыл тұқымды орталықпен толтырылады


Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 4 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11269 болып енгізілді.


СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

18.09.2018

Головкин мен Альварестің үшінші жекпе-жегі болуы мүмкін бе? (ВИДЕО)

18.09.2018

11 жылдан кейін қайталанған тарихи кездесу

18.09.2018

Мемлекет басшысы қосарланған салықты болдырмайтын Өзбекстанмен арадағы келісімге өзгерістер енгізді

18.09.2018

Елбасы Байқоңыр тұрғындарына медициналық көмек көрсету заңына енгізілген өзгерістерге қол қойды

18.09.2018

Студент жастардың жатақхана мәселесі шешілуде

18.09.2018

Батыс Қазақстан облысында Мемлекеттік қызмет мектебі ашылды

18.09.2018

Жеңімпаздар әлем чемпионатына барады

18.09.2018

«Астана» 4 қазан күні өз алаңында Францияның «Ренн» клубымен ойнайды

18.09.2018

Атырауға алғаш рет Елбасының көшпелі көрмесі келді

18.09.2018

Қостанай облысының оңтүстік өңірі егін орағын аяқтап келеді

18.09.2018

Бауыржан Қарағызұлы Мәдениет және спорт министрінің кеңесшісі болып тағайындалды

18.09.2018

Ақмола облысында 61 ІТ сыныбы ашылды

18.09.2018

Әлихан Смайылов Қаржы министрі болып тағайындалды

18.09.2018

«Адырна» республикалық әдеби-көркем ұлттық журналы аламан бәйге жариялады

18.09.2018

Статусты сәйкестендіру керек

18.09.2018

Қостанай облысында адасқан тырна аңшылық шаруашылығына тапсырылды

18.09.2018

Ақмола облысында 2870 орынды қамтитын 11 жатақхана салу жоспарлануда

18.09.2018

Әулиеата аймағында туризмді дамытудың нақты жоспары жасалды

18.09.2018

Құрылыс компаниялары қызығушылық танытуда

18.09.2018

Елімізде жұмыспен қамтылған жастардың саны - 2,1 млн адамды құрайды

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Ермухамед Мәулен, «Егемен Қазақстан»

Boljam aıtyp baıyǵandar

Sport bızneske aınalǵaly qashan. Árıne bul sózben qazir eshkim daýlasa almaıdy. Álemdegi eń baı adamdar sportshylar ekeni anyq. Alaıda osy sport bıznesi salasynda alaıaqtyq ta joq emes. Ásirese bás tigip aqsha tabatyndar men qandaı báske qoıý kerektigin usynatyndardan aıaq alyp júre almaısyz. Keńes beretin keń­seler men aqyl aıtyp otyratyn saıttar qap­tady. Aldaǵy ýaqytta alaıaqtardyń arbaýyna túspes úshin bul júıeniń qalaı áreket etetinin aıtyp óteıin. 

Сұңғат ӘЛІПБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Naǵyz Báıterek

Qazirgi baspasóz betterinde, buqaralyq aqparat quraldarynda «Báıterek» degen sóz teńeý retinde kóbinese qoǵamǵa eńbegi sińgen nemese ómir jolynda jeke basy jaqsy tabystarǵa jetken, sodan halyqtyń kózine túsken adamdarǵa qatysty qoldanylyp júr. Durys-aq. Ondaı adamdardyń eńbegi halyq ıgiligine jarap jatsa, sol ıgilikten kóptegen adamdar nár alyp, turmysyn jaqsartsa nemese sol adamnan úlgi alý arqyly urpaǵyna durys tárbıe, baǵyt-baǵdar berse, tipti basqany bylaı qoıǵanda, et jaqyn týystary, aýyldastary sonyń saıasynan pana taýyp, sol arqyly ómirin durys arnada jalǵastyryp jatsa, nege qoldanbasqa. Rasynda da, mundaı adamdar «Báıterek» degen atqa ábden laıyq qoı.

Александр ТАСБОЛАТОВ, «Егемен Қазақстан»

Tо́relik qyzmetke tо́r qashan beriledi?

Abaı atamyz: «Burynǵy qazaq jaıyn jaqsy bilgen adamdar: «bı ekeý bolsa, daý tórteý bolady» dep aıtypty», deıdi. Rasynda, bul sózdiń ómir tájirıbesinen alynǵanyna esh kúmán joq. О́ıtkeni bul arada hakim bıdiń sany emes, sapasy daýdy azaıtatynyna mán bergeni anyq. Al endi bul búgingi kúni de elimiz aýmaǵyndaǵy tórelik qyzmet prosesinde týyndaıtyn qoǵamdyq qatynastardy sheshýde eń basty eskerer jaıt bolyp tur. Sebebi azamattyq daýlardy qaraýda qara qyldy qaq jaratyn ádil sheshimge qol jetkizý áli de arman.

Бақытгүл САЛЫХОВА, педагогика ғылымдарының кандидаты

О́mir súrý salty

BUU aqparatyna saı, áıelder arasynda eń joǵary ortasha ómir súrý uzaqtyǵy boıynsha 86,8 jaspen Japonıa aldyńǵy qatarda tursa, er adamdar arasynda 81,3 jaspen Shveısarıa birinshi orynda. Al keıbir elderde ortasha ómir súrý uzaqtyǵy tipti 60 jasqa da jetpeıdi. «Nege?» degen suraqqa túrli faktorlardy keltire otyryp jaýap berýge bolady.

Қорғанбек АМАНЖОЛ, «Егемен Қазақстан»

Búgingi qazaq áıeli

Qazaq áıeli qaı zamanda da qatparly taqyryp bolǵan. Epostyq jyrlar men ertegilerde, jyraýlar poezııasynda qazaq áıeliniń, qazaq qyzynyń asqaq beınesi áspetteldi, sulýlyǵy jyrlandy, jan dúnıesiniń izgilikti qasıetteri pash etildi. Baǵzydaǵy Tumar hanym men Umaı anadan bastap qazaq tarıhy da Domalaq ana, Aıpara ana, Qyzaı ana, beridegi Bopaı hansha men uly Abaıdyń ájesi Zere syndy ardaqty esimderge kenen bolyp kelgeni belgili. Qashannan-aq halyq qasıetiniń qormaly, ulttyń uıaty áıel bolǵan.

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу