ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 30 сәуір №3-3/397 Астана қаласы Мал шаруашылығы салалары бойынша асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке алу нысандарын бекіту туралы
Егемен Қазақстан
04.05.2017 2558
2

(Жалғасы. Басы 66, 69, 71, 76, 79, 84-нөмірлерде)

Балықтарды бөлу Есептік көрсеткіштер Ескерту

жарамсыздыққа шығарылды талдау үшін қолданылды маусымдағы өмір сүргіштігі маусымдағы дене салмағының өзгерісі (өсім «+», жоғалту «-») тоғанның жылпы балық өнімділігі, килограмм /га азық шығыны

саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм жалпы, килограмм орташа, килограмм барлығы тоғанға, тонн 1 килограмм өсіміне, килограмм

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5-нысан

______________ облысы

__________________ аудан

_______________ шаруашылығы


Уылдырық шашу науқанының нәтижесі бойынша жиынтық ведомосі

Уылдырық алынған күн Балықтың түрі, тұқымы, қабыршақты жабындысы жасы және жынысы Қолданылған тұқымдық балықтардың саны, дана Балықтың орташа салмағы, кг Уылдырық шашқан аналықтардың саны Өлген тұқымдық балық-тардың саны Алынған уылды-рықтың жалпы саны Алынған дернәсіл-дердің жалпы саны Ааналықтар-дың жұмыс төлдегіштігі Дернәсілдерді бөлу

дана % дана % килограмм мың дана уылдырық санынан % мың дана уылдырық бойын-ша, мың дана дернәсіл бойынша, мың дана өсіруге қойылды, мың дана әрі қара өсіруге қойылды, мың дана сатылды ескерту

шаруа-шылық атауы мың дана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6-нысан

______________ облысы

__________________ аудан

_______________ шаруашылығы

Тоғандарды балықпен қамтудың жиынтық ведомосі

Күні Тоған № Тоған алаңы, гектар Балықтың түрі, тұқымы, қабыршақты жабындысы, белгісі, жынысы және жасы Балық-тардың саны, дана Жалпы салма-ғы, кг Орташа салмағы, кг Орналастыру тығыздығы Ескерту

дана/ гектар кг/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7-нысан

______________ облысы

__________________ аудан

_______________ шаруашылығы


Топтағы тұқымдық және толықтырушы басты бағалау нәтижесі туралы есеп

Күні Балықтың түрі, тұқымы, қабыршақты жабындысы, жасы, жынысы және асыл тұқымдық класы Балық-тың саны, дана Индекстердің орташа көрсеткіші (х) және ауытқу коэффициенті (CV) Ескерту

балықтың салмағы қоңдылық коэффициенті арқасының ұзындығы денесінің қалыңдығы денесінің орамы

х, килограмм CV, % х, килограмм CV, % х,

кило-грамм CV, % х, % CV, % х, % CV, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8-нысан

______________ облысы

__________________ аудан

_______________ шаруашылығы


Тұқымдық және толықтырушы бастың құрамы және қозғалысы туралы есеп

Күні Балықтың түрі, тұқымы, қабыршақты жабындысы және жынысы Балық-тардың жасы Есепті кезеңнің басында бар Кіріс Шығыс

есепті кезең басында есепті кезең соңында саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм басқа шаруа-шылықтардан түсті толықтырушы топтан ауыстырылды тұқымдық топқа ауыстырылды асыл тұқымды материал ретінде сатылды

саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм саны, дана жалпы салмағы, килог-рамм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Шығыс Есепті кезеңнің соңындағы қалдық Ескерту

жарамсыздыққа шығарылды және тауарлы балық ретінде сатылды талдау үшін қолданылды табиғи шығын, дана саны, дана жалпы салмағы, килограмм

саны, дана жалпы салмағы, килограмм саны, дана жалпы салмағы, килограмм қыстау кезінде уылдырық шашу алдындағы кезеңде жазғы серуен кезеңінде

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 3-3/397 бұйрығына

13-қосымша


Ұлттық тұқымды иттердің асыл тұқымдық өнімін (материалды) есепке алу нысандары


1-нысан Асыл тұқымды арланның карточкасы

2-нысан Асыл тұқымды қаншықтың тұқымдық карточкасы

3-нысан Ұйықтырылған қаншықтар сипаттамасы

4-нысан Ұйықтыру мен күшіктеуді есепке алудың жиынтық ведомості

5-нысан Жас төлді таңбалау журналы

6-нысан Ұлттық ит тұқымдарын бағалаудың жинақтау ведомості

7-нысан Тұқымдық бұқалардың ұрығын сараптау журналы

1-нысан

Асыл тұқымды арланның карточкасы

Асыл тұқымды арлан карточкасы Қазақстан Республикасы Облысы Ауданы

Лақап аты Таңба салу орны Таңбасы Туған күні Кімге тиесілі

Жеке нөмірі түсі мен белгілері сол жағында Оң жағында

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі құлағы Туған жері

Буыны (қандылығы) шабы

чипі

Тұқым ішіндегі түрі Зауыттық ізіЕнесі Әкесі

Лақап аты Тұқымы Лақап аты Тұқымы

Жеке нөмірі Буыны

(қандылығы) Жеке № Буыны

(қандылығы)

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі Тұқым ішіндегі түрі Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі Тұқым ішіндегі түріЕнесінің енесі (ЕЕ) Әкесінің әкесі (ӘЕ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Әкесінің әкесі (ӘӘ)

Лақап аты

Жеке №

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі


Тұқымы

Тұқым ішіндегі түріҰйық-тырылған жылы қан-шық-тар олардың ішінде күшік-телу

пайызы

Төлдерінің бағалау бойынша класы

күшік-теді қысыр қалды іш тас-тады шығып қалды элиталы бірінші класты екінші класты класқа жатпайтындары бағалағанға дейін шығып қалғаны

арлан-дар қан-шықтар арландар қан-шық-тар арландар қан-шық-тар арландар қан-шық-тар арландар қан-шық-тарЭкстерьерін бағалау және сипаттау

Жалпы бітімі 1-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау 2-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау 3-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау

1 Дене бітімі Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік; Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік; Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік;

2 Форматы Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін; Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін; Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін;

3 Түрі Жақсы көрінеді, босаң көрінеді, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі; Жақсы көрінеді, босаң көрінеді, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі; Жақсы көрінеді, босаң көрінеді, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі;

4 Тұқымдылығы Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы өрескел немесе нәзік) Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы өрескел немесе нәзік) Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы өрескел немесе нәзік)

5 Конституция-сы-ның түрі Нәзік, құрғақ, берік, дөрекі, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ берік, берік құрғақ және т.б.) Нәзік, құрғақ, берікдөрекі, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ берік, берік құрғақ және т.б.) Нәзік, құрғақ, берік, дөрекі, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ өрескел, өрескел құрғақ, құрғақ берік және т.б.)

6 Кондициясы Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік; Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік; Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік;

7 Басы:

үлкендігі

формасы, ұзындығы, бас сүйек қаңқасы мен бетәлпеті бөлігінің арақатынасы;

басының терімен жабылуы

Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауыр, өрескел ;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәрізді;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, етжеңділігі; Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауыр, өрескел ;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәрізді;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, етжеңділігі; Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауыр, өрескел ;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәрізді;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, етжеңділігі;

8 Маңдайы Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз; Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз; Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз;

9 Тұмсығы: ұзындығы, көлемі, орналасуы, толты­рымдылығы Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы; Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы; Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы;

10 Мұрын сулы-ғы­ның көлемі, формасы мен боямасы Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б. Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б. Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б.

11 Төменгі жақ сүйегінің дамуы Күшті, қалыпты, босаң; Күшті, қалыпты, босаң; Күшті, қалыпты, босаң;

12
Құлақтары: формасы, орналасуы, мөлшері Ұзын, қысқа;

Кең, тар;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тік, жартылай тік, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Купирленген; Ұзын, қысқа;

Кең, тар;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тік, жартылай тік, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Купирленген; Ұзын, қысқа;

Кең, тар;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тік, жартылай тік, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Купирленген;

13 Көзі: түсі, формасы, көлемі, орналасуы, қиығы Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасылдау, көк;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен; Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасылдау, көк;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен; Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасылдау, көк;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен;

14 Тістері: саны, тістелімі, көлемі мен жай-күйі Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқарыңқы және т.б.; Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқарыңқы және т.б.; Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқарыңқы және т.б.;

15 Мойыны: ұзындығы, формасы, мойнының шығыңқы-лығы, орналасуы Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен; Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен; Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен;

16 Иттің тұрқы:

Шоқтығы Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін; Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін; Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін;

17 Арқасы Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті; Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті; Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті;

18 Белі Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті; Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті; Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті;

19 Бөксесі Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес; Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес; Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

20 Кеудесі Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы; Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы; Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы;

21 Қарыны мен шабы Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын; Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын; Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын;

22 Құйрығы Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, дөрекі, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, бұйраланған; Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, өрескел, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, бұйраланған; Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, өрескел, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, бұйраланған

23 Алдыңғы дене мүшелері Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен;

24 Жауырыны, бұғанасы, иық-жауырын сүйектері, иық сүйегі, шынтақ, бұғанасы, жіліншігі, өкшесі мен табаны Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Бұғанасы ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен, ешкінікі тәрізді;

Аяқтабаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Бұғанасы ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен, ешкінікі тәрізді;

Аяқтабаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Бұғанасы ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен, ешкінікі тәрізді;

Аяқтабаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, созылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша;

25 Алдыңғы дене мүшелерінің орналасуы Дұрыс, тар, кең, жайылыңқы, тарылыңқы, маймақ, белгісімен, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Дұрыс, тар, кең, жайылыңқы, тарылыңқы, маймақ, белгісімен, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Дұрыс, тар, кең, жайылыңқы, тарылыңқы, маймақ, белгісімен, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен;

26 Артқы дене мүшелері Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен;

27 Сауыры, тізесі. сирағы, секіртпе сүйектері, өкшесі, табанортасы мен табаны Сауыры ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінген, білінбеген, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Сауыры ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінген, білінбеген, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Сауыры ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінген, білінбеген, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша;

28 Артқы дене мүшелерінің орналасуы Қалыпты, тік, жымдасып кеткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінің артына кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Қалыпты, тік, жымдасып кеткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінен тыс кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Қалыпты, тік, жымдасып кеткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінен тыс кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен;

29 Жүні Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған; Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған; Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған;

Экстерьері үшін орта балл Экстерьері үшін орта балл Экстерьері үшін орта балл


Бағалау жасы Бағалау күні Өлшемдері, см Масса,

килограмм Қоңдылы-ғы,

(санаты) Бағалау, балы Класы

Шоқ-ты-ғының биіктігі Тұрқы-ның қиғаш ұзындығы Кеуде орамы Сирақ орамы Шығу тегі эксте-рьері Жұмыс сапасы Мінез-құлқын тексеру Ұрпағы-ның сапасы

Бағалауды жүргізген біріншісін екіншісін үшіншісін

тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) Қолы, анық тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) Қолы, анық тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса). Қолы, анық


Өкілдік басшысы Жануар есептен шығарылды

күні себебі

тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні Карточканы тексерген

Асылтұқымдық жұмыс үшін жауапты


тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні Ескер-тулерНысан-2

Асыл тұқымды қаншықтың тұқымдық карточкасы


Облысы____________________________Ауданы______________________________


Лақап аты Таңба салу орындары Таңбасы Туған күні Кімге тиесілі

Жеке № Түсі мен белгілері сол жағында оң жағында

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі құлағы Туған жері

Тұқымы бұты

чип

Тұқым ішіндегі түрі Зауыттық желіЕнесі (Е) Әкесі (Ә)

Лақап аты Тұқымы Лақап аты Тұқымы

Жеке нөмірі Жеке №

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі Тұқым ішіндегі түрі Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі Тұқым ішіндегі түріЕнесінің енесі (ЕЕ) Әкесінің енесі (ӘЕ) Енесінің әкесі (ЕӘ) Әкесінің әкесі (ӘӘ)

Лақап аты

Жеке нөмірі

Асыл тұқымды кітабы бойынша нөмірі

Тұқымы

Тұқым ішіндегі түріТұқымдық пайдалану

Төлі Күшіктердің тірідей салмағы, кг Ақауға шыға-рылу себебі Өлу се-бебі ес-керту

Ұйықты-рылған жылы Лақап аты,

Түгендеу

нөмірі, арланның тұқымы Қаншық-тың күшік-теген күні Есеп бойын-ша сүтте-нуі Жы-ны-сы Түсі жеке

нөмірі класс үш күн-дегі бір ай-дағы алты ай-дағы

Экстерьерінің сипаттамасы мен бағасы

Жалпы бітімі 1-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау 2-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау 3-ші бағалау Жалпы бітімін бағалау

1 Дене бітімі Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік; Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік; Пропорционалды, пропорционалды емес, төмен, орташа, жоғары: жоғарыаяқтылық, төменаяқтылық, жоғарыбөкселік;

2 Форматы Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін; Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін; Текшелі, керіліңкі, қысқарыңқы, созылыңқы; стандартқа сай келетін;

3 Түрі Жақсы көрінетін, босаң көрінетін, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі; Жақсы көрінетін, босаң көрінетін, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі; Жақсы көрінетін, босаң көрінетін, түріне сай емес: еркегінің түрі, ұрғашысының түрі;

4 Тұқымдылығы Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы дөрекі немесе нәзік) Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы дөрекі немесе нәзік) Асыл тұқымды, қарабайырлау, артық дамыған (қаңқасы дөрекі немесе нәзік)

5 Конституция-сының түрі Нәзік, құрғақ, берік, өрескел, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ өрескел, өрескел құрғақ, құрғақ берік және т.б.) Нәзік, құрғақ, берік, өрескел, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ өрескел, өрескел құрғақ, құрғақ берік және т.б.) Нәзік, құрғақ, берік, өрескел, ылғалды және осылардың қосындылары (құрғақ өрескел, өрескел құрғақ, құрғақ берік және т.б.)

6 Кондициясы Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік; Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік; Жақсы, орташа, жетімсіз, семіз, арық, жұмыскер, зауыттық және көрмелік;

7 Басы:

үлкендігі

формасы, ұзындығы, бас сүйек қаңқасы мен бетәлпеті бөлігінің арақатынасы;

басының терімен жабылуы

Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауыр, дөрекі;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәріздес;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, еттілігі; Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауырдөрекі;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәріздес;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, еттілігі; Үлкен, кіші, асыл тұқымды, қарабайырлау, біркелкі, жеңіл, ауыр, дөрекі;

Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар, шаршылы, тікбұрышты, сынатәріздес;

Жыныстық диморфизмі айқын көрінген түріне сай, түріне сай емес;

Терісінің құрғақтығы, еттілігі;

8 Маңдайы Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз; Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз; Жазық, шығыңқы, қайқы, кең, тар, дөңес, көз бағытына қарай үшкірлеу біткен, ұзыншалау әжімді және әжімсіз;

9 Тұмсығы: ұзындығы, көлемі, орналасуы, толымдылығы Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы; Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы; Ұзын, қысқа, үшкір, тайқы, кең, тар; қосарлас, түсіңкі, тартылыңқы;

10 Мұрын сулығының көлемі, формасы мен боямасы Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б. Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б. Жазық, дөңес, ірі, кіші, екіге бөлінген;

Қара, қызғылт, қоңыр, тарғыл және т.б.

11 Төменгі жақ сүйегінің дамуы Күшті, қалыпты, босаң; Күшті, қалыпты, босаң; Күшті, қалыпты, босаң;

12

Құлақтары: формасы, орналасуы, мөлшері Ұзын, қысқа;

Кең, тарылыңқы;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тік, жартылай тік, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Қайқыланған; Ұзын, қысқа;

Кең, тарылыңқы;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тұрылыңқы, жартылай тұрылыңқы, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Қайқыланған; Ұзын, қысқа;

Кең, тарылыңқы;

Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Кіші, үлкен;

Тұрылыңқы, жартылай тұрылыңқы, салбыраңқы;

Жағына жабысыңқы, жағына жабысыңқы емес;

Жеңіл, ауыр

Негізі тарылыңқы, негізі тарылыңқы емес

Үшкірленген, дөңестенген, жұқа, етжеңді;

Ширақ қозғалатын, баяу қозғалатын;

Қайқыланған;

13 Көзі: түсі, формасы, көлемі, орналасуы, қиығы Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасыл, балықтүсті;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен; Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасыл, балықтүсті;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен; Қара, қара-қоңыр, талшын тәрізді, ашық-қоңыр, қоңыр, кәріптас түсті, ашық, жасыл, балықтүсті;

Дөңгелек, дөңес, үшбұрышты, бадамтәрізді;

Үлкен, кіші;

Қиғаш орналасқан, тік орналасқан;

Сақиналы, кіріңкі, шығыңқы, терең орналасқан, ішке қарай майысыңқы кірпіктерімен, сыртқа қарай майысыңқы кірпіктерімен;

14 Тістері: саны, тіселімі, көлемі мен жай-күйі Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқаруы және т.б.; Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқаруы және т.б.; Толық тіс формуласы, олигодонтия, полиодонтия;

Тік (кенетәріздес) тістелім, қайшытәрізді тістелім, артық тістелім (бульдожина), кем тістелім;

Ірі, кіші тістер, үлкендігі орташа; жай-күйі жақсы, қанағаттанарлық, нашар, бір деңгейде орналасқан, ортадағы төменгі тістері қысқаруы және т.б.;

15 Мойыны: ұзындығы, формасы, мойнының шығыңқылығы, орналасуы Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен; Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен; Ұзын, қысқа, жұқа, жуан, қосарлас;

Бұлшық етті, жетілмеген, құрғақ;

Шығыңқы айдары бар, бұғыныкі, қойдыкі сияқты;

Мойнының шығыңқылы биік, орташа, төмен;

Орналасуы жоғары, орташа, төмен;

16 Иттің тұрқы:

Шоқтығы Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін; Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін; Жоғары, кіріңкі, айқын білінетін, білінбейтін;

17 Арқасы Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті; Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті; Тік, бүкір, салбыраңқы, мықты, жұмсақ, тар, кең, ұзын, қысқа, жеткілікті емес бұлшық етті, жеткілікті бұлшық етті;

18

Белі Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті; Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті; Ұзын, қысқа, мықты, жұмсақ, кең, тар, тік, шығыңқы, жеткілікті бұлшық етті, біркелкі бұлшық етті;

19 Сауыры Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес; Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес; Көлбеу, созылыңқы, шығыңқы, жатаған, ұзын, қысқа, кең, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

20 Кеудесі Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы; Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы; Жақсы дамыған, жеткілікті дамымаған, жазық, тар, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Терең, ұсақ, кең, тар, ұзын, қысқа, бөшке тәрізді, килетәрізді, майысыңқы, жақсы дамыған, жауырыны тұсында қабысыңқы;

21 Қарыны мен шабы Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын; Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын; Кең, тар, еркін, кіріңкі, толық, шабының қыртысты терісі күшті дамыған;

Тым тартылыңқы, күрт тартылыңқы, қарны шектен тыс қабысыңқы, қабысыңқы, тартылған, серіппелі, ауқымды, түсіңкі, салбыраңқы, солбыр қарын;

22 Құйрығы Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, өрескел, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, бұйраланған;

Шыбыртқы, қалам. Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, өрескел, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, бұйраланған;

Шыбыртқы, қалам. Жоғары орналасқан, төмен орналасқан;

Жуан, жиішке, өрескел, нәзік, бастау негізінде жуан, бастау негізінде жиішке;

Қысқа, ұзын, біртіндеп қысқарып бітетін;

Қысқа қайқыланған, ұзын қайқыланған;

Жоғары көтерілген, дөңгелектенген, көлбеу тұратын, түсіңкі, салбырап тұрған, қисайыңқы, сыныңқы, бір жағына бұрылыңқы, шиыршықталған;

Шыбыртқы, қалам.

23 Алдыңғы дене мүшелері Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Тік, қисық, рахиттәрізді, жақсы қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен;

24 Жауырыны, бұғанасы, иық-жауырын сүйектері, иық сүйегі, шынтақ, бұғанасы, жіліншігі, өкшесі мен табаны Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Иық сүйегі ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен;

Табаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Иық сүйегі ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен;

Табаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Жауырыны тік, қиғаш, ұзын, қысқа, тығыз, еркін, стандартқа сәйкес;

Иық-жауырын сүйектері айқын, босаң көрінеді;

Иық сүйектері ұзын, қысқа;

Шынтағы күрт кейін қайырылған, еркін, сыртына қайырылған, ішке қарай қайырылған, кеудесіне жабысыңқы;

Иық сүйегі ұзын, қысқа, мықты, тік, қисық, рахит тәрізді;

Жіліншігі жуан, жиішке, жақсы дамыған, нашар дамыған, рахит тәрізді;

Өкшесі ұзын, қысқа, тығыз, жұмсақ, салбыраңқы, дұрыс бұрышты бүгілуімен, дұрыс емес бұрышты иілуімен;

Табаны дөңгелек, доғал, жиішке, біруыс болып жинақталған, шашыраңқы, жұмсақ, жинақы, жазық, кіші, үлкен;

Табансаусақтары мықты, созылыңқы, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша;

25 Алдыңғы дене мүшелерінің орналасуы Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен;

26 Артқы дене мүшелері Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен; Тік, жақсы бұлшық етті, жеткілікті емес бұлшық етті;

Дене мүшелері жымдасуының дұрыс бұрыштарымен, дене мүшелері жымдасуының дұрыс емес бұрыштарымен;

27 Бөксесі, тізесі. сирағы, секіртпе сүйегі, өкшесі, табанортасы мен аяқтабаны Бөксесі ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінетін, білінбейтін, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Бөксесі ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінетін, білінбейтін, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша; Бөксесі ұзын, қысқа, босаң дамыған, күшті дамыған, бұлшық етті, бұлшық етті емес;

Тізесі қалыпты, сыртына қайырылған, ішіне қайырылған;

Сирағы ұзын, қысқа, жуан, жиішке;

Секіртпе сүйегі айқын білінген, білінбеген, тар, кең, жуан, жиішке, құрғақ, жер үстінен төмен орналасқан, жер үстінен жоғары орналасқан;

Өкшесі ұзын, қысқа;

Табанортасы қысқа, ұзын, жиішке, жуан;

Аяқтабаны дөңгелек, дөңес, тар, біруыс болып жинақталған;

Табансаусақтары мықты, жайылыңқы, жинақталған, жинақы, жазық;

Тырнақтары мықты, босаң, қайралған, өсіп кеткен, стандартқа сәйкес боялған немесе басқаша;

28 Артқы дене мүшелерінің орналасуы Қалыпты, тік, жымдаса біткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінің сыртына кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Қалыпты, тік, жымдаса біткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінің сыртына кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен; Қалыпты, тік, жымдаса біткен секіртпе сүйектерімен, бөшкетәрізді, жамбасаралық томпақтар желісінен тыс кіріктірілген, қалдырылған, кең, тар, дұрыс қалыптасқан бұрыштарымен, дұрыс қалыптаспаған бұрыштарымен;

29 Жүні Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған; Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған; Қысқа, ұзын, толқынды, бұйраланған, тік, қатқыл, жібектәрізді, жатыңқы, жинақталған, жұмсақ, жалтырауық, көмескі, жылтыр, қою, сирек; жүні түсіп қалған ойықтарының болуы, түлеу сатысында болуы мүмкін, жақсы жетілген, нашар жетілген, жұлынған;

Экстерьері үшін орта балл Экстерьері үшін орта балл Экстерьері үшін орта баллБағалау жасы Баға-лау күні Өлшемдері, см мас-са,

кг Қоңды-лығы,

(санаты) Бағалау, балы Класы

Шоқты-ғының биіктігі Тұрқы-ның қиғаш ұзынды-ғы Кеуде орамы Сирақ орамы Шығу тегі эксте-рьері жұмыс сапасы мінез-құлқын тексеру ұрпағы-ның сапасы


Бағалауды жүргізген бірін-шісін екін-ші-сін үшін-шісін

тегі, аты және әке-сінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) Қолы, анық тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) Қолы, анық тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) Қолы, анықӨкілдік басшысы Есептен шығарылды

күні себебі

тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні Карточканы тексерді

Асыл-тұқымдық

жұмыс үшін жауапты


тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса) қолы күні Ескертулер


Қазақстан Республикасы Облысы Ауданы Өкілдік 3-НысанҰйықтырылған қаншықтар сипаттамасы

№ р/б қаншық есепті жылғы күшіктеу ағымдағы жылғы күшіктеу

Лақап аты жеке нөмірі туған жылы класы Ішіндегі тұқым түрі Зауыттық желі туған күні төлдің жынысы төлдің түсі қандай арланнан соңғы ұйық-тырылған күні ректальды зерттеу нәтижесі


Өкілдік басшысы Асылтұқымдық жұмыс

үшін жауапты

( Т.А.Ә., қолы) ( Т.А.Ә., қолы)


Қазақстан

Республикасы Облысы Ауданы Өкілдігі 4-Нысан
20___ жылғы ұйықтыру мен күшіктеуді есепке алудың жиынтық ведомості

№ р/б арлан есепті жылғы ұйықтыру

Қаншықтар күшіктейтін болды

жеке № Лақап аты Асыл тұқымды кітабы бойынша тұқымы класы барлығы оның ішінде кластары бойынша

элита бірінші екінші класс емес№ р/с Алдыңғы жылғы ұйықтыру нәтижесі Күшіктеу

пайызы

Тірі туған күшіктер ойдағы-дай күшіктеу

пайызы

Айырып алғанға дейін тірі қалған күшіктер

(бір айға дейінгі) Айырып алғанға дейін тірі қалу пайыз

(бір айға дейінгі)

ұйықтырылған қаншықтар

Бар-лығы оның ішінде бар-лығы арлан-дар Қан-шықтар

шыға-рылды іш тас­тады қысыр қалды Күшіктейтін болды
Өкілдік басшысы Асылтұқымдық жұмыс үшін жауапты

(тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)., қолы) (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса).,қолы)Қазақстан  Республикасы Облысы Ауданы Өкілдігі 5-НысанЖас төлді таңбалау журналы

р/с № Таңба нөмірі Ерекше белгілері Лақап аты Туған күні Түсі мен белгілері Шығу тегі Ескерту

әкесі енесі


Қазақстан Республикасы          6-Нысан


1 қарашаға ұсынылады

Облысы

Ауданы

Шаруашылығы

Шаруашылық санатыҰлттық ит тұқымдарын бағалаудың жинақтау ведомості

____________________________________ тұқымы


20 ___ жылғы 1 қазаннан бастап 20_____жылғы 1 қазанды қоса алғанда

Өкілдік Басшысы Эксперт-кинолог

(тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)) қолы (тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса).) қолы

Асылтұқымдық жұмыс үшін жауапты Бас кинолог

(тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса).) қолы (тегі, аты және әкесінің аты,

жеке басын куәландыратын құжатта бар болса).) қолы
№ 7-сб нысаны бойынша ұлттық ит тұқымдарын бағалау нәтижелерін

жинақтау ведомостін толтыруға сілтемелер


Ұлттық ит тұқымдарын бағалау нәтижелерін жинақтау ведомостін иелегінде Аңшылардың қоғамдық бірлестіктері мен аңшылық шаруашылығы субъектілерінің аккредиттелген республикалық қауымдастығында белгіленген тәртіппен тіркелген, бағыныстылығы мен меншік нысанына қарамастан ұлттық тұқымдағы иттері бар барлық ауылшаруашылық құралымдары, питомниктер мен клубтар жасайды.

Жыл сайын осы нысан бойынша есеп беретін күндегі жағдайға қарай өсірілетін барлық иттердің ұлттық тұқымдары мен түрлері есепке алынады. Әрбір шаруашылық бойынша жинақтау ведомості иттердің өсірілетін әрбір тұқымы мен түрі бойынша бөлек жасалады. Жиынтық ведомостің соңында есепті жылдағы селекциялық-тұқымдық асылдандыру жұмысының нәтижелеріне қысқаша талдау және ауылшаруашылық құралымының, питомник пен клубтың жай-күйі, сондай-ақ облыстық тұқымдық асылдандыру қызметі органдарының жүргізілген бағалау сапасы туралы қорытындысы беріледі.

Қаралған жинақтау ведомостін облыстық тұқымдық асылдандыру қызметі органдары жоғары тұрған инстанцияларға жібереді.

Барлық кестелер анық әрі ұқыпты толтырылуға тиіс. Барлық кестелердің тиісті көрсеткіштері теңдестірілген болуға тиіс.

1 кесте – деректер қолданыстағы нұсқаулыққа сәйкес жүргізілетін соңғы бағалау мәліметтері негізінде дайындалады. 01 жолдың 1 бағаны 02-08 жолдар сомасына тең. 01 жолдың 1 бағаны 2-6 бағандар сомасына, сондай-ақ 7-10 бағандар сомасына тең (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 жолдардың 1 бағанының теңгерімі де осы тақылетті шығарылады). 2, 3 кестелердегі жыныстықжастық топтар бойынша жануарлар саны 1 кестеде көрсетілген жануарлар санына сәйкес келеді.

2 кесте – ұлттық тұқымдағы арландар мен қаншықтар карточкаларында келтірілген өлшемдер туралы деректер (№ 1-сб және № 2-сб нысандары) бойынша орташа көрсеткіштер келтіріледі.

3 кесте. Қаншықтардың ұйығуы мен күшіктеу нәтижелері қаншықтардың ұйығуы мен күшіктеуін есепке алудың жинақтау ведомостінен алынған нақты нәтижелер бойынша толтырылады (нысан 5-сб).

4 кесте. Сатылған асылтұқымды төлдің сиапттамасы Аңшылардың қоғамдық бірлестіктері мен аңшылық шаруашылығы субъектілері республикалық қауымдастығы деректеріне сәйкес келуге тиіс. 01 жолдың 1 бағаны 2-4 бағандар сомасына, сондай-ақ 02-03 жолдар сомасына тең. 02 жолдың 1 бағаны 2-4 бағандар сомасына, сондай-ақ 03 жолдың 1 бағаны 2-4 бағандар сомасына тең.

5 кесте. Иттердің зауыттық желілерінде байқаудан өткізілген жануарлары бар барлық ауылшаруашылық құралымдары, питомниктер мен клубтар толтырады.


1. Иттердің тұқымдық және кластық құрамы

Жануарлардың жыныстықжастық топтары

Шифр Барлығы, бас Оның ішінде бағалаудан өткі-зілгені,

бас Соның ішінде кластар бойынша бөлінгені

элита бірін-ші екін-ші класс емес бар-лығы,

бас оның ішінде

есепті жылда


А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Барлық иттер: 01

Соның ішінде:

арландар 02

қаншықтар 03

екіжастан бастап және одан үлкен арландар 04 х х

тоғызайлықтан бастап екі жасқа дейінгі арландар 05 х х

екі жастан бастап және одан үлкен қаншықтар 06 х х

тоғыз айлықтан бастап екі жасқа дейінгі қаншықтар 07 х х

9 айлыққа дейінгі күшіктер 08 х х х х х х2. Өлшемдері бойынша бағаланған иттер басының сипаттамасы

Жануарлардың жыныстық жастық топтары Шифр Барлығы,

бас Орташа өлшемдері, см

шоқтығы-ның биіктігі тұрқының қиғаш ұзындығы алымы

кеудесінің өкшесінің

А Б 1 2 3 4 5

Барлық иттер: 01

оның ішінде: 02

арландар 03

қаншықтар 04

арландар 2 жастан бастап және одан жоғары 05

арландар 9 айдан бастап 2 жасқа дейін 06

қаншықтар 2 жастан бастап және одан жоғары 07

қаншықтар 9 айдан бастап 2 жасқа дейін 083. Қаншықтардың ұйығуы және күшіктеуі

есепті жылда ұйықтырылғаны өткен жылы ұйықтырылғаны күшік-телу

пайызы

тірі туған күшіктер ойдағы-дай күшіктеу

пайыз


барлы-ғы,

бас оның ішінде кластары бойынша барлы-ғы,

бас Күшіктеу нәтижелері Барлы-ғы,

бас оның ішінде

элиталы бірінші екінші класстыемес күшіктеді іш тастады қысыр қалды шығып қал-ды арлан-дар қан-шықтар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


4. Сатылған асылтұқымды төл сипаттамасы

Жануарлардың жыныстықжастық топтары Шифр Есепті кезеңде сатылды, бас Оның ішінде кластары бойынша

элиталы бірінші екінші

А Б 1 2 3 4

Барлығы 01

оның ішінде:

арландар 02

қаншықтар 035. Зауыттық желілерге және ішкітұқымдық түрлерге

жататындығы бойынша өндіруші құрамды бөлу

Жануарлардың жыныстықжастық топтары Шифр Барлығы,

бас Оның ішінде

зауыттық желілер бойынша ішкітұқымдық желілер бойынша


А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

арландар 01

қаншықтар 02Шаруашылық жануарларын бағалау нәтижелерін және ветеринарлық жай-күйін талдау

Мәтіндік есеп мынадай бөлімдерден:

а) селекциялық-тұқымдық жұмыстың жай-күйін және асылтұқымды жануарларды бағалауды талдаудан;

б) тұқымдық жұмысты жетілдіру жөніндегі іс-шаралардан;

в) жануарларды азықтандыру және күтім жасау жағдайларын талдаудан;

г) шаруашылықтың ветеринарлық жай-күйін талдаудан тұрады.

Шаруашылық басшысы __________________________________________________________________________________

                                                         (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


Бағалау маманы             __________________________________________________________________________________

            (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


Бонитер                     __________________________________________________________________________________

            (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


7- Нысан

Облыс

Аудан

Шаруашылық басшысы

Мәртебесі

Өсірілетін тұқым

Асылтұқымды иттерді 20____ жылда бағалау нәтижелерінің ведомості


р/б Лақап аты және жеке. № Жынысы Түсі Туған жылы Тұқымы Шығу тегі Өлшемдері (см) Бағалау, баллдары Класы

Лақап аты және жеке. № Енесінің лақап аты және жеке. № Шоқтығың биіктігі Тұрқының қиғаш ұзындығы Кеудесінің алымы Өкшесінің алымы Шығу тегі Түрі Экстерьері Жұмыс сапалары Мінез-құлқын тексеру Ұрпағының сапасы

Шаруашылық басшысы __________________________________________________________________________________

                                                         (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


Бағалау маманы             __________________________________________________________________________________

            (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


Бонитер                     __________________________________________________________________________________

            (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 3-3/397 бұйрығына

14-қосымша


Асыл тұқымды және асыл тұқымды малдың ұрығын сату жөніндегі дистрибютерлік орталықтардағы асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары


1-нысан Бұқа (қошқар) ұрығын жолдау ордері

2-нысан Тұқымдық бұқаларды қолдану және олардың ұрық өнімінің көрсеткіштерін есепке алу журналы

3-нысан Тұқымдық бұқалардың ұрығын алу, бағалау және криоконсервациялау кезінде сапасын есепке алатын

              № ____ зертханалық журнал

4-нысан Тұқымдық бұқалардың ұрығының сараптама журналы

1-нысан


Жолдаушы                                Қабылдаушы

_____________________________________________      ______________________________________________________

_____________________________________________      ______________________________________________________

        (заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері)                    (жеке және (немесе) заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері)


№ ______ бұқа (қошқар) ұрығын жолдау ордері

20_____жылғы «______» _________________


Тұқымдық бұқаның (қошқардың) жеке нөмірі ____________

Аты ____________________________

Тұқымы _________________________________

Ұрықты алған күні ___________________ ( (күні, айы, жылы)

Мұздатылған ұрықты жолдау алдында бағалау ____________ бал

Ұрықтың 1 дозасында сперматозоидтардың шоғырлануы (мұздатылған) _________ миллион Жолданған ұрықтың саны және шығу тегі:

1. ______________ доза сатып алынған ұрық.

2._______________доза өз өндірген ұрық.

Жолдады: ___________________________________________________________________________________

                  ( (лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы),


Тексерді: _____________________________________________________________________________________

                                    (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы

Тапсырды:_____________________________________________________________________________________

                         ( (лауазымы, (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы),


Тапсыру күні: 20__ жыл «_____ »_________________


Қабылдады:__________________________________________________________ ______________________

                       ( (лауазымы, (тегі, аты және әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)қолы),


Алған күні: 20___ жылғы «_____» ________________


Ескерту: Асыл тұқымды және асыл тұқымды малдың ұрығын өткізу жөніндегі дистрибьютерлік орталықпен толтырылады


2-нысан

Облыс

Аудан

Заңды тұға

Тұқымдық бұқаларды қолдану және олардың ұрық өнімінің көрсеткіштерін есепке алу журналы

Жазбаны бастау: ___________

Жазбаны аяқтау: _____________

Топ № ________ апта күні _______________ алу күні: 20__ жылғы «___» __________

№ Бұқаның аты Тұқымы Жеке нөмірі эякулят Алған уақыты сағат, минут) Жаңа алынған ұрықты бағалау Мұздатылған ұрық дозасын бағалау Доза саны Карантин кезінде және кейін ұрық дозасын талдау нәтижесі

Эякулят көлемі (милилитр) Иісі, түсі, консистенциясы Қозғалғыштығы: басым % белсенді % 1 милилитрде шоғырлануы (милиард) араластыру және мұздату үшін қосылған ортаның көлемі Қозғалғыштығы: басым % белсенді пайыз Санитарлық ақау (ақау болған жағдайда) Ұрықтың қозғалғыштығы: басым % белсенді пайыз

1 12

3

2 12

3

3 12

3

4 12

3

5 12

3

6 12

3

7 12

3

8 12

3

9 12

3

10 12

3

11 12

3

12 12

3

13 12

3

14 12

3

15 12

3

16 12

3

17 12

3

18 12

3

19 12

3

20 12

3

21 12

3

22 12

3

23 12

3

24 12

3

25 12

3Барлығы доза: ___________ Ай басынан бері: ______________________________


Ұрық алу кестесі бойынша болмаған бұқалар (аты, нөмірі): ___________________

_____________________________________________________________________

Ескерту: Асыл тұқымды орталықпен толтырылады

3-нысан

Облыс

Аудан

Заңды тұға


Тұқымдық бұқалардың ұрығын алу, бағалау және криоконсервациялау кезінде сапасы есебінің

№________ зертханалық журналы

Аты _________________________________________

Жеке нөмірі _____________________________________

Тұқымы __________________________________

Туған күні және жері ___________________________________________________________________

Төлінің сапасы бойынша тексерілген (иә, жоқ) ________________________

Жазбаны бастау 20__ жылғы «___» __________________

Жазбаны аяқтау 20 __ жылғы «___» _________________

Алынған күні эякулят Жаңа алынған ұрықты бағалау Мұздатылған ұрық дозасын бағалау Ұрық көлемі Карантин кезінде және кейін ұрық дозасын талдау нәтижесі

эякулят көлемі (милилитров) Иісі, түсі, консистенциясы Қозғалғыштығы: басым % белсенді пайыз 1 милилитрде шоғырлануы (милиард) араластыру және мұздату үшін қосылған ортаның көлемі Қозғал-ғыштығы: басым % белсенді пайыз Санитарлық ақау (ақау болған жағдайда) Ұрықтың қозғалғыштығы: басым % белсенді пайыз

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3Ескерту: Асыл тұқымды орталықпен толтырылады

4-нысан

Облыс

Аудан

Заңды тұға

Тұқымдық бұқалардың ұрығын сараптау журналы

20__ жылғы _________________ айы


Физиологиялық ерітіндінің, қоректену ортаның тазалығын қорытынды сараптау

№ Сараптама № Бақылаудың атауы Жағдайы

1 2 3 4


Р/с № аты Жеке нөмірі Мұздату күні Сараптама нөмірі Доза саны Бактериологиялық зеттеу нәтижелері Қорытынды

Жалпы бактериялық шоғырлануы Коли титр Көк іріңді таяқша Саңырау-құлақ Протей

Ескерту: Асыл тұқымды орталықпен толтырылады


Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 4 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11269 болып енгізілді.


СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

17.02.2019

Талдықорғанда «Тайлақтың тақиясы» фильмінің тұсаукесері өтті

17.02.2019

Биатлоннан әлем кубогі: Роман Еремин із кесушілер сынында 48-ші орын алды

17.02.2019

Ғылыми жобалардың үздіктері анықталды

17.02.2019

Қыздар бесік жырын айтудан жарысқа түсті

17.02.2019

Үндістанда орын алған террористік әрекетке байланысты СІМ мәлімдеме жасады

17.02.2019

​Иранда орын алған террористік әрекеттерге байланысты СІМ мәлімдеме жасады

17.02.2019

Көркем гимнастикадан төрт дүркін әлем чемпионы Гран-приде Димаштың әніне биледі

17.02.2019

Қазақстандық футболшы голландиялық клубқа 6:0 есебімен жеңіске жетуге көмектесті

17.02.2019

Болгариядағы "Странджа" турнирінде алты боксшымыз ширек финалға өтті

17.02.2019

Қазақстанның көрікті жерлері туралы бағдарлама халықаралық сыйлыққа ие болды

17.02.2019

Димаш пен Данэлияның The World's Best шоуындағы қарсыластары анықталды 

17.02.2019

Қ.Тоқаев Мюнхен конференциясына қатысты

17.02.2019

Көркем гимнастикадан Мәскеудегі Гран-при: Әділханова 19-шы орында

17.02.2019

Қарағанды облыстық соты республикалық байқауда жүлдегер атанды

17.02.2019

Қанат ТІЛЕУХАН. Қайтқан қыз (Әңгіме)

17.02.2019

«Батыс» өңірлік қолбасшылығында ауқымды шара өтті

17.02.2019

Берни Сандерс АҚШ президенті лауазымы үшін қайта күресуге шешім қабылдады

17.02.2019

Дәрігерлер балаларды көңілді бимен оятты

17.02.2019

Алакөл ауданында көпбалалы отбасыларға пәтер берілді

17.02.2019

Қазақстан дзюдошылары Еуропа кубогінен екі медаль жеңіп алды

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Сейфолла ШАЙЫНҒАЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Elorda: kósheler, avtobýstar, aıaldamalar

Astana jyl sanap ósip keledi. Bir kezderi oblys ortalyǵy bolǵan shaǵyn ǵana qala az ýaqyttyń ishinde elimizdegi iri shaharlardyń qataryna qosyldy. Munyń bári qarqyndy júrgizilgen qurylys jumystarynyń nátıjesinde júzege asyp otyr. Ras, qazir 2000 jyldardyń basyndaǵydaı ekpin joq. Degenmen áli de bolsa jańa ǵımarattar men turǵyn úıler turǵyzý isinde alǵa basý bar. Bas qala, jańadan turǵyzylyp jatqan elorda bolǵandyqtan, qurylys jumystarynyń jalǵasa beretinine kúmán joq.

Жақсыбай САМРАТ, «Егемен Қазақстан»

Oqıǵalar uǵymdy bolsa ıgi

Tildiń túıtkili qansha aıtsaq ta tarqamaıtyn boldy. Burynǵydaı eshkim zorlamasa da, eshkim tizege salmasa da, ana tilimizde sóıleıik dep urandap jatsaq ta, halqymyzdyń qalada turatyn negizgi bóligi únemi orys tilin qoldanýǵa beıil turatyny qynjyltady. Úlkender túgili qazaqsha oqıtyn balalarymyzdyń ózi orysshany tez qabyldaıdy. Qazaqsha oılanǵansha oryssha jyp etkizip jaýap bere qoıady. Eshkimdi kinálamaı, eshkimdi qaralamaı osynyń sebebin taǵy bir izdep kórelikshi...

Сүлеймен МӘМЕТ, «Егемен Қазақстан»

Qatygezdikke bala ǵana kináli me?

Sońǵy kezderi mektep oqýshylarynyń arasynda sotqarlyq órship barady. Teledıdardan kórip, áleýmettik jeliden oqyp otyrǵanda, olar mundaı qatygezdikke qalaı bardy degen saýal kókeıdi tebendeı tesip, oıdy oıran etedi. 

Александр ТАСБОЛАТОВ, «Егемен Қазақстан»

Keleli istiń paidasy

Búginde ár kólikke tirkelip beriletin memlekettik nómirlerdiń deni jappaı satylymǵa shyǵaryldy. Olar birkelki sandar men úılesimdi áripter tizbeginen quralǵandyqtan birden kóz tartady. Ony halyq arasynda «ádemi nómirler» deıdi. Atalǵan nómirlerdi alýǵa júrgizýshiler de yntyq. Ásirese qymbat kólik ıeleri úshin sándi nómirdi taǵý, ózine bir artyqshylyqty beretindeı kóredi. Endeshe bul nómirlerdi satylymǵa shyǵarǵannan kim utyp jatyr dep oılaımyz?

Мирас Асан, «Егемен Қазақстан»

Qumar oıynnyń quryǵy uzyn

«Aıdalada altyn bar» dese, soǵan birinshi qandastarymyz baratyn shyǵar dep oılaıtyn halge jettik. Bulaı deýimizge qoǵamda qordalanyp qalǵan, ordalanyp alǵan máseleler mysal bola alady. Sonyń biri – báske aqsha tigý, ıaǵnı býkmekerlik keńselerdiń keleńsiz kásibi bolyp tur. Jalpy, ózi jarymaı otyrǵan jannyń «úıde otyryp ońaı aqsha tabý jolyn úıretemin» degenine erip kete beretin ańqaý bolatynyna ekenine búginde kózimiz ábden jetti. 

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікір қосу