Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Қаулысы

2017 жылғы 28 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекіту туралы
Егемен Қазақстан
02.05.2017 6530
2

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 сәуір             №9/157               Астана қаласы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 12-бабы 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған 2017 жылғы 28 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары (бұдан әрі – Күнтізбелік жоспар) бекітілсін.

2. Күнтізбелік жоспар облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссияларына сайлауды әзірлеу мен өткізуді қамтамасыз ету үшін жіберілсін.

3. Күнтізбелік жоспар бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

Төраға  Б.ИМАШЕВ

Хатшы  Б.МЕЛДЕШОВ


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 

2017 жылғы 28 сәуірдегі № 9/157 қаулысымен бекітілген


2017 жылғы 28 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттарды (бұдан әрі – Парламент Сенатының депутаттығына кандидат) ұсыну.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық, аудандық, қалалық мәслихаттар мен азаматтар өзін-өзі ұсыну тәртібімен.

Сайлау тағайындалған күннен кейінгі келесі күні – 29 сәуірде басталады және сайлау өткізілетін күнге бір ай қалғанда – 28 мамырда аяқталады.

                                                                                                                            (71-б. 1, 2-т.т.)

2. Бұқаралық ақпарат құралдарында облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссияларының құрамын жариялау.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей – 8 мамырдан кешіктірмей.

                                                                                                                      (13-б. 4-т.)

3. Парламент Сенатының депутаттығына кандидат ретінде ұсыну туралы шешімді кандидаттың өзіне, сондай-ақ шешімді, кандидаттың дауысқа түсуге келісімі туралы өтінішімен қоса, тиісті облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссияларына жеткізу.

    Облыстық, Астана және Алматы қалалық, аудандық, қалалық мәслихаттар – 28 ма-                      

       мырдан кешіктірмей.

                                                                                                                                    (71-б. 4-т.)

4. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттардың Қазақстан Республика­сының Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық заң) қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Қажетті құжаттарды алғаннан кейін үш күн ішінде.

                                                                                                      (4-б., 7 0-б., 71-б. 6-т.)

5. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Сайлау туралы Конституциялық заңында оған қойылатын талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап сайлау науқаны аяқталғанға дейін.

(14-б. 5) т., 3 1-б.)

6. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттарға таңдаушылардың қолдарын жинау үшін қол қою парақтарын беру.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және Сайлау туралы Конституциялық заңында оған қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру аяқталған күннен бастап үшкүндік мерзімде.

(71-б. 6-т.)

7. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттарды қолдап жиналған қолдардың растығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссияларына қол қою парақтарын тапсырғаннан кейін бескүндік мерзімде.

(72-б. 6-т.)

8. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталатын айдың бірінші күніне кірістері мен мүлкі туралы декларациялар ұсыну.

Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы).

Кандидат тiркелгенге дейін (1 сәуірдегі жағдай бойынша).

(73-б. 2-т.)

9. Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) жариялаған кірістері мен мүлкі туралы мәлiметтердiң растығын тексеру.

Мемлекеттік кіріс органдары.

Кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішiнде.

(73-б. 2-т.)

10. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттардың Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының (бұдан әрі – Ортсайлауком) шотына депозит ретінде заңнамамен белгіленген ең төменгі жалақының он бес еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі.

Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттар.

Тіркеуге дейін, Қазақстан Республикасының Конституциясында және Сайлау туралы Конституциялық заңында қойылатын талаптарға кандидаттың сәйкестігі тексерілгеннен кейін, сондай-ақ оны қолдап жиналған қолдар тексерілгеннен кейін.

(73-б. 2-т.)

11. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Барлық қажетті құжаттар алынғаннан кейін басталады және сайлау күніне жиырма күн қалғанда – 7 маусымда аяқталады.

(14-б. 5) т., 73-б.)

12. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Кандидаттар тіркелгеннен кейін жетінші күннен кешіктірмей.

(14-б. 5) т., 7 3-б. 6-т. 2) т.)

13. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттардың сайлау қорларын мемлекеттік тiркеу.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары Парламент Сенатының депутаттығына кандидат жазбаша өтініш жасаған күннен бастап күнтізбелік бір жұмыс күні ішінде (Ортсайлаукомның 2010 жылғы 19 тамыздағы № 7/8 қаулысы).

(34-б. 2-т.)

14. «Қазақстан халық банкі» АҚ-та кандидаттардың сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын ашу.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Парламент Сенатының депутаттығына кандидат тіркелгеннен кейін.

(34-б. 6-т.)

15. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.

Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады (8 маусымда басталады және 27 маусымда 00 сағатта аяқталады)

(27-б. 2-т.)

16. Парламент Сенатының депутаттарын сайлау жөніндегі таңдаушылардың тізімдерін жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы танысу үшін ұсыну.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Сайлауға дейін кемінде жеті күн қалғанда – 20 маусымнан кешіктірмей.

(26-б. 2-т.)

17. Парламент Сенатының депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру уақытын айқындау.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

(38-б. 4-т.)

18. Дауыс беруге арналған пунктті ашу.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Дауыс беру басталғанға дейін бір сағат бұрын.

(40-б. 2, 4-т.т.)

19. Парламент Сенатының депутаттарын сайлау жөнінде дауыс беруді өткізу, дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелерін жария ету.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары. Бір күннің ішінде.

(14-б. 5) т., 38-б. 4-т., 41-б., 42-б., 43-б., 77-б., 78-б.)

20. Парламент Сенатының депутатын сайлау жөніндегі таңдаушылардың бірлескен отырысының хаттамасын жасау және оны тиісінше облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиясына тапсыру.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық мәслихаттардың хатшылары.

(77-б. 7-т.)

21. Парламент Сенатының депутаттарын сайлау жөніндегі дауыстарды санау нәтижелері туралы хаттамаларды жасау және Ортсайлаукомға ұсыну.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Сайлау өткізілген күннен бастап екікүндік мерзімнен асырмай – 29 маусымнан кешіктірмей.

(14-б. 5) т., 78-б.)

22. Парламент Сенатының депутаттарын сайлаудың қорытындыларын анықтау.

Ортсайлауком.

Сайлау өткізілген күннен бастап жетікүндік мерзімнен кешіктірмей – 4 шілдеден кешіктірмей.

(12-б. 10) т., 44 -б. 1-т., 81-б. 1-т.)

23. Парламент Сенатының депутаттарын сайлаудың қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

Ортсайлауком.

Сайлау өткізілген күннен бастап он күннен кешіктірмей – 7 шілдеден кешіктірмей.

(12-б. 10) т., 44 -б. 4, 5 -т.т.)

24. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттардың тиісті облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиясына өз сайлау қорының қаражатын пайдаланғаны туралы есеп беруі.

Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттар.

Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейiн бес күннен кешіктірмей – 9 шілдеден кешіктірмей.

(34-б. 9-т.)

25. Кандидаттардың сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы және оның көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

     Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

     Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейін он күннен кешіктірмей –

     17 шілдеден кешіктірмей.

(34-б. 4-т.)

26. Парламент Сенатының сайланған депутаттарын тіркеу, тиісті куәлiк пен белгiленген үлгiдегi омырауға тағатын белгi тапсыру.

Ортсайлауком жетiкүндік мерзiм iшiнде сайланған Сенат депутаттарынан Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес Парламент Сенаты депутатының мәртебесiмен сыйыспайтын өз мiндеттерiн доғару туралы жазбаша өтiнiшiн алғаннан кейiн – 11 шілдеден кешіктірмей.

(45-б., 46 -б. 2-т., 82-б.)Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.


СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

17.02.2019

Көркем гимнастикадан төрт дүркін әлем чемпионы Гран-приде Димаштың әніне биледі

17.02.2019

Қазақстандық футболшы голландиялық клубқа 6:0 есебімен жеңіске жетуге көмектесті

17.02.2019

Болгариядағы "Странджа" турнирінде алты боксшымыз ширек финалға өтті

17.02.2019

Қазақстанның көрікті жерлері туралы бағдарлама халықаралық сыйлыққа ие болды

17.02.2019

Димаш пен Данэлияның The World's Best шоуындағы қарсыластары анықталды 

17.02.2019

Қ.Тоқаев Мюнхен конференциясына қатысты

17.02.2019

Көркем гимнастикадан Мәскеудегі Гран-при: Әділханова 19-шы орында

17.02.2019

Қарағанды облыстық соты республикалық байқауда жүлдегер атанды

17.02.2019

Қанат ТІЛЕУХАН. Қайтқан қыз (Әңгіме)

17.02.2019

«Батыс» өңірлік қолбасшылығында ауқымды шара өтті

17.02.2019

Берни Сандерс АҚШ президенті лауазымы үшін қайта күресуге шешім қабылдады

17.02.2019

Дәрігерлер балаларды көңілді бимен оятты

17.02.2019

Алакөл ауданында көпбалалы отбасыларға пәтер берілді

17.02.2019

Қазақстан дзюдошылары Еуропа кубогінен екі медаль жеңіп алды

17.02.2019

Жансель Дениз Turkish Open турнирінде жеңімпаз атанды

17.02.2019

Елена Круглыхина могулшылар алдындағы басты міндетті атады

17.02.2019

17 ақпанға арналған ауа райы болжамы

16.02.2019

ҚХЛ: «Барыс» биыл «Авангардтан» төртінші мәрте жеңілді

16.02.2019

Сапарбаев: Бірде бір бала назарсыз әрі қамқорсыз қалмауы керек

16.02.2019

Головкин былғары қолғабын шегеге іле ме?

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Сейфолла ШАЙЫНҒАЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Elorda: kósheler, avtobýstar, aıaldamalar

Astana jyl sanap ósip keledi. Bir kezderi oblys ortalyǵy bolǵan shaǵyn ǵana qala az ýaqyttyń ishinde elimizdegi iri shaharlardyń qataryna qosyldy. Munyń bári qarqyndy júrgizilgen qurylys jumystarynyń nátıjesinde júzege asyp otyr. Ras, qazir 2000 jyldardyń basyndaǵydaı ekpin joq. Degenmen áli de bolsa jańa ǵımarattar men turǵyn úıler turǵyzý isinde alǵa basý bar. Bas qala, jańadan turǵyzylyp jatqan elorda bolǵandyqtan, qurylys jumystarynyń jalǵasa beretinine kúmán joq.

Жақсыбай САМРАТ, «Егемен Қазақстан»

Oqıǵalar uǵymdy bolsa ıgi

Tildiń túıtkili qansha aıtsaq ta tarqamaıtyn boldy. Burynǵydaı eshkim zorlamasa da, eshkim tizege salmasa da, ana tilimizde sóıleıik dep urandap jatsaq ta, halqymyzdyń qalada turatyn negizgi bóligi únemi orys tilin qoldanýǵa beıil turatyny qynjyltady. Úlkender túgili qazaqsha oqıtyn balalarymyzdyń ózi orysshany tez qabyldaıdy. Qazaqsha oılanǵansha oryssha jyp etkizip jaýap bere qoıady. Eshkimdi kinálamaı, eshkimdi qaralamaı osynyń sebebin taǵy bir izdep kórelikshi...

Сүлеймен МӘМЕТ, «Егемен Қазақстан»

Qatygezdikke bala ǵana kináli me?

Sońǵy kezderi mektep oqýshylarynyń arasynda sotqarlyq órship barady. Teledıdardan kórip, áleýmettik jeliden oqyp otyrǵanda, olar mundaı qatygezdikke qalaı bardy degen saýal kókeıdi tebendeı tesip, oıdy oıran etedi. 

Александр ТАСБОЛАТОВ, «Егемен Қазақстан»

Keleli istiń paidasy

Búginde ár kólikke tirkelip beriletin memlekettik nómirlerdiń deni jappaı satylymǵa shyǵaryldy. Olar birkelki sandar men úılesimdi áripter tizbeginen quralǵandyqtan birden kóz tartady. Ony halyq arasynda «ádemi nómirler» deıdi. Atalǵan nómirlerdi alýǵa júrgizýshiler de yntyq. Ásirese qymbat kólik ıeleri úshin sándi nómirdi taǵý, ózine bir artyqshylyqty beretindeı kóredi. Endeshe bul nómirlerdi satylymǵa shyǵarǵannan kim utyp jatyr dep oılaımyz?

Мирас Асан, «Егемен Қазақстан»

Qumar oıynnyń quryǵy uzyn

«Aıdalada altyn bar» dese, soǵan birinshi qandastarymyz baratyn shyǵar dep oılaıtyn halge jettik. Bulaı deýimizge qoǵamda qordalanyp qalǵan, ordalanyp alǵan máseleler mysal bola alady. Sonyń biri – báske aqsha tigý, ıaǵnı býkmekerlik keńselerdiń keleńsiz kásibi bolyp tur. Jalpy, ózi jarymaı otyrǵan jannyń «úıde otyryp ońaı aqsha tabý jolyn úıretemin» degenine erip kete beretin ańqaý bolatynyna ekenine búginde kózimiz ábden jetti. 

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікір қосу