Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Қаулысы

2017 жылғы 28 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекіту туралы
Егемен Қазақстан
02.05.2017 3932
2

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 сәуір             №9/157               Астана қаласы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 12-бабы 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған 2017 жылғы 28 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары (бұдан әрі – Күнтізбелік жоспар) бекітілсін.

2. Күнтізбелік жоспар облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссияларына сайлауды әзірлеу мен өткізуді қамтамасыз ету үшін жіберілсін.

3. Күнтізбелік жоспар бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

Төраға  Б.ИМАШЕВ

Хатшы  Б.МЕЛДЕШОВ


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 

2017 жылғы 28 сәуірдегі № 9/157 қаулысымен бекітілген


2017 жылғы 28 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттарды (бұдан әрі – Парламент Сенатының депутаттығына кандидат) ұсыну.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық, аудандық, қалалық мәслихаттар мен азаматтар өзін-өзі ұсыну тәртібімен.

Сайлау тағайындалған күннен кейінгі келесі күні – 29 сәуірде басталады және сайлау өткізілетін күнге бір ай қалғанда – 28 мамырда аяқталады.

                                                                                                                            (71-б. 1, 2-т.т.)

2. Бұқаралық ақпарат құралдарында облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссияларының құрамын жариялау.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей – 8 мамырдан кешіктірмей.

                                                                                                                      (13-б. 4-т.)

3. Парламент Сенатының депутаттығына кандидат ретінде ұсыну туралы шешімді кандидаттың өзіне, сондай-ақ шешімді, кандидаттың дауысқа түсуге келісімі туралы өтінішімен қоса, тиісті облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссияларына жеткізу.

    Облыстық, Астана және Алматы қалалық, аудандық, қалалық мәслихаттар – 28 ма-                      

       мырдан кешіктірмей.

                                                                                                                                    (71-б. 4-т.)

4. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттардың Қазақстан Республика­сының Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық заң) қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Қажетті құжаттарды алғаннан кейін үш күн ішінде.

                                                                                                      (4-б., 7 0-б., 71-б. 6-т.)

5. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Сайлау туралы Конституциялық заңында оған қойылатын талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап сайлау науқаны аяқталғанға дейін.

(14-б. 5) т., 3 1-б.)

6. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттарға таңдаушылардың қолдарын жинау үшін қол қою парақтарын беру.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және Сайлау туралы Конституциялық заңында оған қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру аяқталған күннен бастап үшкүндік мерзімде.

(71-б. 6-т.)

7. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттарды қолдап жиналған қолдардың растығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссияларына қол қою парақтарын тапсырғаннан кейін бескүндік мерзімде.

(72-б. 6-т.)

8. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталатын айдың бірінші күніне кірістері мен мүлкі туралы декларациялар ұсыну.

Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы).

Кандидат тiркелгенге дейін (1 сәуірдегі жағдай бойынша).

(73-б. 2-т.)

9. Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) жариялаған кірістері мен мүлкі туралы мәлiметтердiң растығын тексеру.

Мемлекеттік кіріс органдары.

Кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішiнде.

(73-б. 2-т.)

10. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттардың Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының (бұдан әрі – Ортсайлауком) шотына депозит ретінде заңнамамен белгіленген ең төменгі жалақының он бес еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі.

Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттар.

Тіркеуге дейін, Қазақстан Республикасының Конституциясында және Сайлау туралы Конституциялық заңында қойылатын талаптарға кандидаттың сәйкестігі тексерілгеннен кейін, сондай-ақ оны қолдап жиналған қолдар тексерілгеннен кейін.

(73-б. 2-т.)

11. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Барлық қажетті құжаттар алынғаннан кейін басталады және сайлау күніне жиырма күн қалғанда – 7 маусымда аяқталады.

(14-б. 5) т., 73-б.)

12. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Кандидаттар тіркелгеннен кейін жетінші күннен кешіктірмей.

(14-б. 5) т., 7 3-б. 6-т. 2) т.)

13. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттардың сайлау қорларын мемлекеттік тiркеу.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары Парламент Сенатының депутаттығына кандидат жазбаша өтініш жасаған күннен бастап күнтізбелік бір жұмыс күні ішінде (Ортсайлаукомның 2010 жылғы 19 тамыздағы № 7/8 қаулысы).

(34-б. 2-т.)

14. «Қазақстан халық банкі» АҚ-та кандидаттардың сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын ашу.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Парламент Сенатының депутаттығына кандидат тіркелгеннен кейін.

(34-б. 6-т.)

15. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.

Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады (8 маусымда басталады және 27 маусымда 00 сағатта аяқталады)

(27-б. 2-т.)

16. Парламент Сенатының депутаттарын сайлау жөніндегі таңдаушылардың тізімдерін жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы танысу үшін ұсыну.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Сайлауға дейін кемінде жеті күн қалғанда – 20 маусымнан кешіктірмей.

(26-б. 2-т.)

17. Парламент Сенатының депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру уақытын айқындау.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

(38-б. 4-т.)

18. Дауыс беруге арналған пунктті ашу.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Дауыс беру басталғанға дейін бір сағат бұрын.

(40-б. 2, 4-т.т.)

19. Парламент Сенатының депутаттарын сайлау жөнінде дауыс беруді өткізу, дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелерін жария ету.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары. Бір күннің ішінде.

(14-б. 5) т., 38-б. 4-т., 41-б., 42-б., 43-б., 77-б., 78-б.)

20. Парламент Сенатының депутатын сайлау жөніндегі таңдаушылардың бірлескен отырысының хаттамасын жасау және оны тиісінше облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиясына тапсыру.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық мәслихаттардың хатшылары.

(77-б. 7-т.)

21. Парламент Сенатының депутаттарын сайлау жөніндегі дауыстарды санау нәтижелері туралы хаттамаларды жасау және Ортсайлаукомға ұсыну.

Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

Сайлау өткізілген күннен бастап екікүндік мерзімнен асырмай – 29 маусымнан кешіктірмей.

(14-б. 5) т., 78-б.)

22. Парламент Сенатының депутаттарын сайлаудың қорытындыларын анықтау.

Ортсайлауком.

Сайлау өткізілген күннен бастап жетікүндік мерзімнен кешіктірмей – 4 шілдеден кешіктірмей.

(12-б. 10) т., 44 -б. 1-т., 81-б. 1-т.)

23. Парламент Сенатының депутаттарын сайлаудың қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

Ортсайлауком.

Сайлау өткізілген күннен бастап он күннен кешіктірмей – 7 шілдеден кешіктірмей.

(12-б. 10) т., 44 -б. 4, 5 -т.т.)

24. Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттардың тиісті облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиясына өз сайлау қорының қаражатын пайдаланғаны туралы есеп беруі.

Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттар.

Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейiн бес күннен кешіктірмей – 9 шілдеден кешіктірмей.

(34-б. 9-т.)

25. Кандидаттардың сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы және оның көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

     Облыстық, Астана және Алматы қалалық сайлау комиссиялары.

     Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейін он күннен кешіктірмей –

     17 шілдеден кешіктірмей.

(34-б. 4-т.)

26. Парламент Сенатының сайланған депутаттарын тіркеу, тиісті куәлiк пен белгiленген үлгiдегi омырауға тағатын белгi тапсыру.

Ортсайлауком жетiкүндік мерзiм iшiнде сайланған Сенат депутаттарынан Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес Парламент Сенаты депутатының мәртебесiмен сыйыспайтын өз мiндеттерiн доғару туралы жазбаша өтiнiшiн алғаннан кейiн – 11 шілдеден кешіктірмей.

(45-б., 46 -б. 2-т., 82-б.)Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.


СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

19.11.2018

Энергия үнемдеу жобаларын іске асырудан түсетін жыл сайынғы үнем 3,5 млрд теңгені құрайды

19.11.2018

Үкіметте «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысы қаралды

19.11.2018

Жыл басынан бері қазақстандық және шетел әуе тасымалдаушылары 13 жаңа бағытты ашты

19.11.2018

QazaqGeography съезі ұйымның жаңа кеңсесінде өтті

19.11.2018

Қазақстандық делегация Дүниежүзілік төзімділік саммитіне қатысты

19.11.2018

Дін саласының жағдайы туралы баяндаманың қорытындысы жарияланды

19.11.2018

Мемлекеттік басқару академиясы қазақстандық тәжірибені тарату орталығына айналды

19.11.2018

Алматыда ХІV Халықаралық Шәкен Айманов кинофестивалі ашылды

19.11.2018

Алматыда көлік апатынан 10 айда 114 адам ажал құшқан

19.11.2018

Жыр алыбы Жамбылдың өмірі сахналанды

19.11.2018

Павлодарда биыл 349 жол-көлік оқиғасы орын алған

19.11.2018

Абылайхан ЖҮСІПОВ: Токио туралы айтуға әлі ерте...

19.11.2018

Елбасы Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті

19.11.2018

Бай болсаң халқыңа пайдаң тисін

19.11.2018

Түркістанда халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті

19.11.2018

Маңғыстауда «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтарының облыстық слеті өтті

19.11.2018

Маңғыстауда өткен тарихи турнир өз мәресіне жетті

19.11.2018

Энергия үнемдеу бойынша Қазақстан 32-ші орында

19.11.2018

Көкшетауда жылу ақысы арзандайды

19.11.2018

Теміртауда Президенттік пән олимпиадасы өтті

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Талғат БАТЫРХАН, Егемен Қазақстан

«Baı bolsań halqyńa paıdań tısin»

«Batyr bolsań jaýyńa naızań tısin, Baı bolsań halqyńa paıdań tısin». Kezinde aıyr tildi Áıteke bı aıtqan aqyldy sóz. Keler ǵasyrlarǵa da keter ǵaqlıa.

Сейфолла ШАЙЫНҒАЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Esi ketken eskini alady

Búginde avtomobıl degen burynǵydaı baılyqtyń, sol kólikti satyp alǵan adamnyń áleýmettik jaǵdaıynyń jaqsy ekendiginiń kórsetkishi bolýdan qalyp barady. Bir úıde eki, keıde úsh avtokóliktiń bolýyn, tipti keıbir jumyssyz júrgenderdiń de avtokólik satyp alýyn oǵan mysal retinde keltirýge bolady. Osy oraıda avtomashınalardyń sonshalyq kóbeıip ketýiniń syry nede degen saýaldyń týyndaýy da zańdy. 

Сұңғат ӘЛІПБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Qala jáne qazaq

Astana – jastar qalasy. Qala kóshelerinde kele jatyp aınalańa qarasań kóbinese jastardy kóresiń. Demek, Astana – bolashaqtyń qalasy. Osy Astana arqyly qazaqtardyń qala halqyna aınalyp kele jatqandyǵyn jáne aınala alatyndyǵyn anyq baıqaýǵa bolady.

Қарашаш ТОҚСАНБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Mádenıetti adam. Ol kim?

Osy keıde on ekide bir gúli ashylmaǵan kókórim jastarǵa albyrttyqtyń saldarynan jibergen aǵattyǵy men qateligin túzeý maqsatynda apalyq qamqorlyqpen azǵantaı bir aqyl-keńes aıta bastasań, munyńdy muqatý, tuqyrtý dep oılaıtyndaryna túsinbeısiń.  Olardyń bári syndy solaı qabyldaıdy degen pikirden aýlaqpyz árıne, biraq kúndelikti ómirde mundaı jaıtqa jıi tap bolyp jatatynymyz ras endi. Munan soń aldyńǵy tolqyn apalarymyz ben aǵalarymyzdyń aldarynan kese-kóldeneń ótpeı, jumsaǵan jaqtaryna quldyrańdaı usha jóneletin baıaǵy bizdiń kezimizdegi jastardyń eleýsiz ǵana eskertilgen úlkenderdiń áńgimesinen keıin endigári sol kemshilikti qaıtalamaýǵa tyrysatyn elgezektigi, qarapaıymdylyǵy, kishipeıildigi, ıbalylyǵy sanamyzǵa saǵynysh sazyndaı sarqyla oralady. 

Арнұр АСҚАР, «Егемен Қазақстан»

Sheraǵań shertken sher

Qazaq jýrnalıstıkasynyń qara narlary Sherhan Murtaza men Kamal Smaıylovtyń «Egemendegi» hattary kezinde qoǵamdyq sanaǵa serpilis ákelgeni málim. «Qadirli Kamal Dos!», «Qadirmendi Sherhan!» dep bastap, el ómiriniń qaltarys-bultarystaǵy búkil problemasyn jipke tizip kórsetken, odan shyǵatyn jol izdegen eki tulǵanyń hattaryn qazir oqysań, alysty boljaı bilgen kóregendigine eriksiz tańǵalasyń. 

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу